ORGANIZARE

SCHEMA DE FUNCȚIUNI A CENTRULUI DE CERCETĂRI ÎN ȘTIINȚE POLITICE, RELAȚII INTERNAȚIONALE ȘI STUDII EUROPENE

Nr.crt. Numele şi prenumele Poziție
1. Eugen Străuțiu Director general

Membru al Consiliului Ştiinţific

2. Nicoleta Annemarie Munteanu Secretar știiințific

Membru al Consiliului Ştiinţific

3. Gabriel Șerban Coordonatorul Departamentului „Relații internaționale”

Membru al Consiliului Ştiinţific

4. Cristian Troncotă Coordonatorul Departamentului „Studii de securitate”

Membru al Consiliului Ştiinţific

5. Dana Alexandru Coordonatorul Departamentului „Științe politice”

Membru al Consiliului Ştiinţific

LABORATOARE DE CERCETARE:

  1. LABORATORUL PENTRU ANALIZA CONFLICTULUI TRANSNISTREAN (Director: Eugen Străuțiu)
  2. LABORATORUL PENTRU ANALIZA SECURITĂȚII UMANE (Director: Delia Ștefenel)