WORKSHOP INTERNAȚIONAL. ANALIZA COMPARATIVĂ A DEZVOLTĂRII PE CELE DOUĂ MALURI ALE NISTRULUI. DIALOG CHIȘINĂU – TIRASPOL (26-29 martie 2015)

ULBS

 

   AOD  MAE  UNDP

 

WORKSHOP INTERNAȚIONAL

 

ANALIZA COMPARATIVĂ A DEZVOLTĂRII PE CELE DOUĂ MALURI ALE NISTRULUI. 

 DIALOG CHIȘINĂU – TIRASPOL

 (26-29 martie 2015)

 

ORGANIZATOR:

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, prin Laboratorul pentru Analiza Conflictului Transnistrean

COMITET DE ORGANIZARE:

Președinte:

Eugen Străuțiu (Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu)

Membri:

Vasile Tabără (Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu)

Iulia Crăciun (Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu)

Vlad Vasiu (Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu)

Viorica Țîcu (Universitatea Liberă Internațională a Moldovei din Chișinău)

Veaceslav Popescul (Universitatea „Taras Sevchenco” din Tiraspol)

 

PROGRAM PROVIZORIU:

26.03.2015:

Primirea participanților

27.03.2015:

– orele 09.00-10.00: expuneri în domeniul economic

                        – Galina Șelari (Centrul de Investigații Strategice și Reforme, Chișinău)

                        – Viktor Hoteev (Universitatea „Taras Sevchenco” din Tiraspol)

– orele 10.00-11.00: dezbateri

– orele 11.00-12.00: expuneri în domeniul societății civile

                        – Eduard Țugui (IDIS „Viitorul”, Chișinău)

                        – Tatiana Iascova (Agenția Regională pentru Dezvoltare, Tiraspol)

– orele 12.00-13.00: dezbateri

Masa de prânz

– orele 15.00-16.00: expuneri în domeniul mass-media

                        – Liliana Barbăroșie (Redacția „Europa Liberă”, Chișinău)

                        – Luiza Doroshenco (Media Center, Tiraspol)

– orele 16.00-17.00: dezbateri

Timp la dispoziție

Masa de seară

28.03.2015:

– orele 09.00-10.00: expuneri în domeniul politic

                        – Nicolai Tsveatcov (Academia de Științe a Moldovei, Chișinău)

                        – Vladimyr Yastrebceak (Universitatea „Taras Sevchenco” din Tiraspol)

– orele 10.00-11.00: dezbateri

– orele 11.00-12.00: expuneri în domeniul drepturilor omului

                        – Ion Manole (Asociația Promo-Lex Chișinău)

                        – Vitalyi Rotari (Institutul de Drept și Societate Civilă, Tiraspol)

– orele 12.00-13.00: dezbateri

– orele 13.00-13.30: concluzii

Masa de prânz

Vizită la obiective turistice locale

Masa de seară

29.03.2015:

Plecarea participanților

 

CONDIȚII DE PARTICIPARE

          Formatul workshopului recomandă limitarea publicului de experți la maximum 15 participanți, la care se adaugă raportorii pe domeniile de dezvoltare.

          Înscrierile se fac prin solicitare adresată președintelui Comitetului de organizare, Eugen Străuțiu (email: eugen.strautiu@ulbsibiu.ro, telefon 0040734306434).

          Pentru acceptarea înscrierilor se vor evalua domeniul de expertiză al solicitantului, locul de muncă (urmărim o reprezentare proporțională a participanților din Chișinău, Tiraspol și România) și ordinea înscrierii.

PUBLICAREA RAPOARTELOR

          În măsura în care rapoartele răspund paradigmei studiilor de securitate și condițiilor de cercetare științifică, aceatea pot fi considerate pentru publicare în revista „Studia Securitatis” (toate condițiile de publicare pe site-ul http://reviste.ulbsibiu.ro/studiasecuritatis/)

PENTRU CONTACT: email: eugen.strautiu@ulbsibiu.ro, telefon 0040734306434

 

Workshopul este organizat în cadrul proiectului „Dezvoltarea ca soluție a conflictului transnistrean” (Grant No. ROM/2014/16) și este finanțat de

Ministerul Afacerilor Externe din bugetul guvernului României de Asistență Oficială pentru Dezvoltare și implementat în parteneriat cu

Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare – Biroul Regional Europa și Asia Centrală.