28.10.2016: 8 milioane de lei alocate de autoritățile de la Chișinău locuitorilor din regiunea transnistreană

Populația din stânga Nistrului va beneficia de sprijin financiar din partea autorităților de la Chișinău, care au decis miercuri alocarea a circa 18 milioane de lei moldovenești din fondul de rezervă.

Consiliul raional Dubăsari va primi suma de 7,98 milioane de lei pentru acordarea unor plăţi directe proprietarilor de terenuri agricole amplasate după traseul Râbniţa-Tiraspol. Consiliul raional Dubăsari va repartiza mijloacele alocate, câte 1229 lei per hectar, proprietarilor respectivi, în baza unui regulament, elaborat şi aprobat de Consiliu, în coordonare cu Cancelaria de Stat şi Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare.

Totodată, a fost aprobat Programul activităţilor de dezvoltare tehnico-materială a instituţiilor educaţionale şi medicale, reparaţie a infrastructurii localităţilor din zona de securitate. Programul conţine 44 de măsuri, inclusiv reparaţia clădirilor cu destinație socială şi a apeductelor, dar şi iluminarea stradală în peste 20 de localităţi. Acestea au fost selectate în urma concursului de  proiecte, la care au fost examinate peste 100 de propuneri, venite de la autorităţile publice locale şi centrale, se arată într-un comunicat al guvernului. Criteriile de eligibilitate a proiectelor s-au axat pe implementarea proiectelor în  Zona de securitate şi pe activităţi specifice, care să contribuie la promovarea măsurilor de consolidare a încrederii între populaţia de pe ambele maluri ale Nistrului şi la realizarea obiectivului de reintegrare a Republicii Moldova.

Valoarea totală a proiectelor planificate pentru a fi puse în aplicare până la finalul anului este de 10 milioane de lei, mijloacele financiare fiind prevăzute în legea bugetului.

 

Sursa: http://infoprut.ro/45567-18-milioane-de-lei-alocate-de-autoritatile-de-la-chisinau-locuitorilor-din-regiunea-transnistreana.html