Anuarul Laboratorului pentru Analiza Conflictului Transnistrean, Vol. I, No. 1 / 2017