Apelul unor organizaţii ale societăţii civile cu privire la respectarea ”Liniilor Roşii” în procesul de reglementare transnistreană de către autorităţile Republicii Moldova