Publicațiile Laboratorului pentru Analiza Conflictului Transnistrean – Anul 2017

Membrii Laboratorului pentru Analiza Conflictului Transnistrean au prezentat producția editorială a anului 2017, la sediul Departamentului de Relații Internaționale, Științe Politice și Studii de Securitate al Universității „Lucian Blaga” din Sibiu.

 

Cartea „The Transnistrian Conflict Files” (autor Eugen Străuțiu) a fost prezentată de către lector univ. dr. Nicoleta Annemarie Munteanu. Doamna profesoară a insistat asupra contextului instituțional al cercetării (proiectul internațional „Dosarele conflictului transnistrean”, finanțat de către Ministerul Afacerilor Externe al României prin Programul de Asistență pentru Dezvoltare) și a descris structura lucrării prin ideile esențiale, punctând discursul cu citate relevante.

Volumul „Opțiunile partidelor politice din Republica Moldova în problema transnistreană” (co-autori Eugen Străuțiu, Nicoleta Annemarie Munteanu și Marius Șpechea) a fost prezentat de către asistentul universitar dr. Marius Șpechea. Discursul s-a concentrat pe metodologia cercetării și pe rezultate, punctând valoarea lucrării ca instrument de lucru pentru sesizarea punctelor comune / divergente în programele partidelor pe tema transnistreană, de unde rezultă scenarii de alianță / confruntare în abordarea soluțiilor.

Detalii editoriale și de conținut cu privire la „Anuarul Laboratorului pentru Analiza Conflictului Transnistrean” au fost oferite de către Mihai Melintei, membru LACT și membru în comitetul de redacție al publicației. Acesta a descris comitelele redacțional și științific, cuprinsul revistei și bazele de date internaționale la care este afiliată.

Utilitatea revistei „Studia Securitatis” (publicație a Centrului de Cercetare în Științe Politice, Relații Internaționale și Studii Europene – sub egida căruia funcționează LACT) pentru diseminarea rezultatelor cercetării în problema transnistreană, a fost precizată de către prof. univ. dr. Eugen Străuțiu.

În final, acesta a răspuns întrebărilor din public (format preponderent din profesori și studenți ai Departamentului de Relații Internaționale, Științe Politice și Studii de Securitate). Publicul a fost interesat de teme precum: relevanța problemei gazului consumat în stânga Nistrului pentru procesul de reintegrare; alianțele politice optime de constituit la Chișinău în vederea soluționării problemei transnistrene; perspectiva federalizării Republicii Moldova după alegerile parlamentare din 2018; disponibilitatea autorităților de la Chișinău și Tiraspol de participa în proiectele LACT ș.a.

Dialogul a relevat utilitatea cercetărilor Laboratorului pentru Analiza Conflictului Transnistrean pentru procesul de învățământ (cărțile și revistele prezentate urmând să fie incluse în bibliografia recomandată pentru mai multe cursuri), dar și pentru decidenții politici și în domeniul securității. Tinerii studenți au fost invitați să se alăture proiectelor LACT, urmând să beneficieze de publicarea rezultatelor cercetării în viitoarele publicații ale LACT.