Gov.md – Întrevederea Viceprim-ministrului Cristina Lesnic cu Directorul Laboratorului pentru Analiza Conflictului Transnistrean Eugen Străuțiu

La 20 martie curent, Viceprim-ministrul Cristina Lesnic a avut o întrevedere cu Profesorul universitar din cadrul Universității „Lucian Blaga” din or.Sibiu/ România și Directorul Laboratorului pentru Analiza Conflictului Transnistrean (LACT) Eugen Străuțiu.

Vicepremierul Cristina Lesnic a adus sincere mulțumiri pentru inițiativa creării unui laborator specializat pe problematica transnistreană și pentru contribuția de cercetare științifică a acestuia pe marginea diverselor aspecte ce țin de dosarul respectiv, apreciind conlucrarea productivă a membrilor și experților laboratorului cu funcționarii din cadrul Biroului politici de reintegrare și menționând necesitatea consolidării parteneriatului în vederea generării unor analize/ studii calitative și profesioniste pe această dimensiune.

La rândul lui, Prof. Eugen Străuțiu a specificat că LACT este unica instituție de cercetare științifică a problemei transnistrene din România, care produce materiale academice ce servesc drept suport pentru formularea unor politici publice eficiente, iar materialele difuzate pe pagina laboratorului sunt vizualizate în multiple baze de date internaționale, fiind reiterată disponibilitatea echipei de experți din or.Sibiu de a aduce o plusvaloare tehnică procesului de reglementare și de a antrena reprezentanții Biroului politici de reintegrare în diferite evenimente și activități organizate de către LACT.

 

Sursa: http://gov.md/