DECIZIA PROTOCOLARĂ privind participarea mijloacelor de transport din Transnistria, care nu desfășoară activități comerciale, în traficul rutier internațional

Transnistria și Republica Moldova, în continuare Părți, luând în considerare prevederile Convenției de la Viena privind traficul rutier din 8 noiembrie 1968 și, de asemenea, pentru implementarea prevederilor Protocolului reuniunii „Ședinței permanente pe probleme politice în cadrul procesului de negociere pentru reglementarea transnistreană”, care a avut loc la Viena în perioada 27- 28 noiembrie 2017, au convenit asupra următoarelor.

1. Părțile vor coopera strâns pentru crearea condițiilor necesare pentru participarea mijloacelor de transport din Transnistria, care nu desfășoară activități comerciale, în traficul rutier internațional (pozițiile de marfă: 8703 – autovehiculele, în principal concepute pentru transportul persoanelor (cu excepția autovehiculelor de pe poziția 8702), inclusiv autoturismele pentru pasageri  –  de cursă, 8711 – motociclete (inclusiv motorete) și bicicletele cu motor auxiliar instalat, cu sau fără atașament; 8716 10 – remorci și semiremorci de tip casă pentru staționare sau călătorie), denumite în continuare mijloace de transport.

2. Mijloacele de transport din Transnistria pot participa la traficul rutier  internațional în cazul în care dețin un certificat de înmatriculare a mijlocului de transport, plăcuțele de înmatriculare ale modelului agreat, un autocolant (sticker) „MD” plasat în spatele mijlocului de transport,  emis la Punctele de Înmatriculare a Mijloacelor de Transport (denumite în continuare PÎMT) în orașele Tiraspol și Rîbnița.

3. Înregistrarea mijloacelor de transport, în conformitate cu prezenta Decizie de Protocol, se efectuează în mod voluntar pe principiul „ghișeului unic”, care implică furnizarea în comun de către Părți a serviciilor PÎMT.

4. Pentru mijloacele de transport, care nu participă la acest mecanism, traficul pe drumurile moldovenești cu plăcuțele de înmatriculare ale Transnistriei se va efectua fără restricții în conformitate cu acordurile negociate anterior în cadrul procesului de negociere.

5. Descrierea tehnică și reprezentarea grafică a plăcuțelor cu numere de înmatriculare și a certificatelor de înmatriculare a mijloacelor de transport eliberate de PÎMT, se face în conformitate cu acordul Părților, anexat la prezentul Protocol (Anexa nr. 1).

6. Procedura de constituire a PÎMT și interacțiunea Părților în PÎMT, lista de documente prezentate de către proprietarii mijloacelor de transport în timpul înregistrării la PÎMT, eșantioanele de cereri de înregistrare a mijlocului de transport, nomenclatura serviciilor prestate de PÎMT și cerințele organizatorice pentru funcționarea PÎMT sunt definite în schema tehnologică anexată, care face parte integrantă din prezenta Decizie de Protocol (Anexa nr. 2).

7. În PÎMT își vor desfășura activitatea un număr egal proporțional de reprezentanți ai structurilor competente ale Părților, responsabili de înregistrarea mijloacelor de transport. Lista de nume ale reprezentanților autorizați ai Părților la PÎMT este furnizată și actualizată printr-un schimb de scrisori prin intermediul instituției reprezentantului pe probleme politice.

8. Mecanismul de înmatriculare a mijloacelor de transport în PÎMT poate fi utilizat de persoanele fizice care dețin mijloace de transport cu:

– cărți de identitate valabile și de ședere permanentă în Transnistria;

– pașapoarte străine valabile ale statelor membre ONU, care s-au născut și au reședința permanentă în Transnistria sau care locuiau în Transnistria la data semnării prezentului Protocol.

Statutul juridic al persoanelor fizice cu reședință permanentă în Transnsistria, trebuie să fie validat documentar în conformitate cu Anexa nr. 2.

În cazul modificărilor alineatului 8 din prezenta Decizie de  Protocol, persoanele fizice și/sau mijloacele de transport emise entităților, care nu îndeplinesc criteriile specificate la punctele 8 și 9, se va efectua eliminarea mijloacelor de transport din Registrul PÎMT și înregistrare ulterioară cu documentele relevante.

Fiecare dintre Părți are dreptul să ia o decizie în cunoștință de cauză prin care să refuze înregistrarea unui mijloc de transport al unei persoane fizice în PÎMT.

9. Mecanismul de înregistrare a vehiculelor în PÎMT  poate fi utilizat de persoanele juridice create înainte de data semnării prezentului Protocol și care dețin mijloace de transport care:

– are adresă juridică permanentă în Transnistria;

– are o desfășurare a activității economice externe;

– nu desfășoară activități comerciale cu transport de pasageri.

Statutul juridic al persoanelor juridice este validat documentar în conformitate cu Anexa nr. 2.

Fiecare dintre Părți are dreptul să ia o decizie în cunoștință de cauză prin care să refuze înregistrarea unui mijloc de transport al unei persoane juridice în PÎMT.

În cazul modificărilor alineatului 9 din prezenta Decizie de  Protocol, persoanele juridice și/sau mijloacele de transport emise entităților, care nu îndeplinesc criteriile specificate la punctele 9 și 8, se va efectua eliminarea mijloacelor de transport din Registrul PÎMT și înregistrare ulterioară cu documentele relevante.

10. Mijloacele de transport, care participă la traficul rutier internațional vor fi înregistrate în conformitate cu prezenta Decizie de Protocol și vor fi gestionate de proprietarii acestora în conformitate cu prevederile paragrafului 8.

11. Pentru înregistrarea mijloacelor de transport în PÎMT, care sunt localizate și înregistrate în Transnistria înainte de data semnării prezentei Decizii de Protocol și care au primit numere transnistrene, nu mai este nevoie de furnizarea documentelor vamale ale Părților. Procedura de interacțiune între Părți atunci când înregistrează în PÎMT mijloacele de transport importate după intrarea în vigoare a prezentei Decizii de Protocol este definită în Anexa nr. 3.

12. Părțile vor avea propriile baze de date, utilizând programe informaționale software și hardware, care conțin toate informațiile relevante privind mijloacele de transport înregistrate în PÎMT și, dacă este necesar, vor schimba informația. Informațiile privind mijloacele de transport înmatriculate în PÎMT vor fi accesibile structurilor competente ale Părților prin intermediul unui cod de bare, special citit de o mașină, pe certificatul de înmatriculare al mijlocului de transport emis în PÎMT.

13. Procedura de interacțiune între Părți la stabilirea mijloacelor de transport aflate în căutarea internațională, în momentul înmatriculării la PÎMT, și transferarea lor către proprietarii lor legali, este stabilită printr-o Anexă separată, care este parte integrantă din prezenta Decizie a Protocolului (Anexa nr. 4).

14. Republica Moldova va informa oficial Secretarul General al ONU cu privire la eșantioanele certificatului de înmatriculare a mijloacelor de transport și ale plăcuței de înmatriculare emise în conformitate cu prezenta Decizie a Protocolului, care va fi valabilă pentru utilizarea în traficul rutier internațional. Republica Moldova va informa oficial Secretarul General al Organizației Națiunilor Unite cu privire la modelul raportului de testare tehnică al mijlocului de transport convenit de Părți în Anexa nr. 2.

15. După semnarea prezentului Protocol, Părțile vor iniția dezvoltarea unui mecanism de participare la traficul rutier internațional al mijloacelor de transport deținute  de persoanele juridice, care nu sunt enumerate la punctul 9.

16. În cazul unei încălcări sistematice a dispozițiilor prezentului Protocol, inclusiv a Anexelor, fiecare Parte are dreptul să rezilieze dispozițiile prezentului Protocol prin notificarea celeilalte Părți în scris cu privire la intenția sa în termen de 14 zile calendaristice.

17. Părțile vor asigura funcționarea completă a PÎMT în orașele Tiraspol și Rîbnița până la data de 1 septembrie 2018.

18. Părțile se adresează participanților internaționali în procesul de negociere cu o cerere de asistență logistică și organizatorică în punerea în aplicare a prezentei Decizii de Protocol.

19. Părțile vor lua toate măsurile necesare juridice, organizatorice și tehnice, pentru a pune în aplicare Decizia de Protocol până în perioada specificată la punctul 17.

20. Procesul de implementare a prezentei Decizii de Protocol, introducerea, modificarea și completarea acesteia, pregătirea Anexelor, se realizează de către Părți la nivelul grupurilor de experți (lucru) pe problema transportului auto și dezvoltării infrastructurii drumurilor, precum și a reprezentanților pe probleme politice.

21. În cazul unui dezacord cu privire la punerea în aplicare a prezentului Protocol, problemele vor fi soluționate prin consultările ale reprezentanților politici și/sau ale grupurilor de experți (de lucru) pe problema transportului auto și dezvoltării infrastructurii drumurilor.

 

 

Semnat în orașul Bender, 24 aprilie 2018, în prezența reprezentanților observatorilor și mediatorilor în procesul de negociere.

 

 

Din partea Transnistriei                                                                       Din partea R. Moldova

V. Ignatiev                                                                                               C. Lesnic