Vitaly Ignatiev: Îmbunătățirea structurii de negociere a formatului „5 + 2” corespunde cu interesele părții transnistrene / Cовершенствование переговорной конструкции формата «5+2» соответствуют интересам приднестровской стороны

Interviu realizat de Eugen Străuțiu

 

Despre stadiul și perspectiva procesului de reglementare transnistreană discutăm cu domnul Vitaly Ignatiev, reprezentant politic al Tiraspolului în procesul de negociere, care coordonează poziția și acțiunea părții transnistrene în formatele „5+2”, „1+1” și în toate celelalte platforme de negociere.

 

Vitaly Ignatiev

Sursa: http://www.ziarulnational.md/

 

–  De curând au avut loc, la Roma, lucrările conferinței în format „5+2” pentru reglementarea diferendului transnistrean. La finalul discuțiilor, cum apreciați stadiul soluționării temelor principale de pe agenda Tiraspolului?

 

Consider că, în principiu, noi ar trebui să ne îndepărtăm de acea logică potrivit căreia soluționarea unei anumite probleme este percepută drept realizarea uneia dintre părți și, dimpotrivă, concesia celeilalte părți. Toți participanții de la procesul de negociere din cadrul „Reuniunii permanente…” de la Roma, au confirmat importanța obținerii unor rezultate concrete în interesul populației, acest punct fiind stabilit în Protocolul de la Roma. Astfel, munca în interesul cetățenilor este scopul nostru comun. Dacă noi ne străduim să eliminăm barierele din viața de zi cu zi a oamenilor (în primul rând transnistrenii), multe dintre ele existând de zeci de ani din cauza conflictului nerezolvat, atunci ar trebui să o facem în comun.

Mai mult de atât, trebuie să se înțeleagă că, soluționarea oricărei probleme este un progres și un pas înainte, indiferent de cine a propus să rezolve problema. Mișcarea înainte în procesul de negocieri generează un trend pozitiv și creează o atmosferă de încredere. Faptul că, la reuniunea de la Roma, am analizat cu atenție lucrările privind punerea în aplicare a acordurilor încheiate, s-au determinat dificultățile care au apărut și s-a înțeles ca acestea să fie rezolvate – este, cu siguranță, un indicator al unei bune dinamici de negociere.

Nu toate deciziile luate în perioada anilor 2017-2018 pot fi puse în aplicare într-un ritm ridicat, dar această muncă continuă. Noi ținem minte, că un timp procesul de negociere a fost complet blocat, astfel încât prezența unui dialog ritmic și semnificativ, în opinia mea, este un semnal pozitiv.

 

Privind în oglindă, considerați că partea modolveană poate privi cu satisfacție rezultatele conferinței?

 

Cred că este incorect să vorbesc în numele reprezentanților Moldovei. În opinia mea, să încercăm să abordăm procesul complex, cum ar fi negocierile, într-un mod extrem de simplist, și să le analizăm prin prisma unor pierderi sau achiziții tactice – este foarte îngust. Deși, desigur, suntem atenți la acele evaluări ale dialogului, care sunt exprimate de larga comunitate a experților publici.

Este important că, împreună cu reprezentanții Moldovei și cu participanții internaționali, am stat de comun acord să ne concentrăm eforturile asupra obținerii unor rezultate concrete și a unui succes tangibil în beneficiul oamenilor.

 

–  Având experiența recentelor discuții în format „5+2”, pledați pentru continuarea neschimbată a acestui cadru de negociere, sau vedeți necesare anumite ajustări?

 

Contradicții dintre „imutabilitate” și „ajustări” de fapt nu sunt. Transnistria sprijină lucrările ritmice ale formatului „5 + 2”, în conformitate cu Principiile și procedurile de negociere stabilite în 2012, și utilizarea adecvată a altor facilități și platforme de negociere.

„Reuniunea permanentă …” ca mecanism consultativ auxiliar în procesul de negociere se bazează pe mai multe principii fundamentale. Printre acestea – egalitatea părților în dialog, inadmisibilitatea precondițiilor, principiul potrivit căruia nimic nu este convenit, până când totul nu este convenit. O altă bază a formatului „5 + 2” – ritmul regulat al activității sale (întâlnirile „Reuniunii permanente …” se desfășoară, de regulă, de cel puțin 6 ori pe an), care în prezent încă nu s-a realizat.

Respectarea acestor baze ar face posibilă creșterea eficienței „Reuniunii permanente…” în soluționarea problemelor complexe, iar ignorarea acestora, dimpotrivă, devine motivul pentru stoparea procesului de negociere internațional.

Fără îndoială, îmbunătățirea structurii de negociere a formatului „5 + 2”, evoluția sa, corespunde și cu interesele părții transnistrene. În acest context, considerăm că merită atenție inițiativa cu privire la aprobarea mecanismului de garantare a punerii în aplicare a acordurilor încheiate. Primul pas în această direcție l-am făcut mai devreme  –  în cadrul întâlnirilor de la Berlin și Viena, toți participanții au vorbit în favoarea aplicării pe viitor a acestei abordări, în care fiecare acord va conține clauze clare și mecanisme pentru implementarea sa legislativă. Avem o experiență similară – decizia protocolară privind mecanismul de participare a vehiculelor din Transnistria la traficul rutier internațional, care ar trebui să fie implementată la 1 septembrie.

Vreau să menționez că, în cadrul reuniunii de la Roma din 29-30 mai, Transnistria a propus proiectul său de decizie protocolară privind mecanismul de garantare. Așteptăm reacția participanților „Reuniunii permanente…”.

 

–  Considerați expertiza societății civile ca fiind utilă eforturilor Dvs. oficiale în abordarea negocierilor?

 

Dialogul cu comunitatea științifică și de experți, liderii opiniei publice – este un factor pozitiv suplimentar în orice sferă a construcției de stat, atât în politica internă, cât și în cea externă. În procesul de negociere, protejăm drepturile și interesele cetățenilor din Transnistria cu instrumente politice și diplomatice și, prin urmare, suntem atenți la recomandările acelor segmente ale societății civile care se ocupă cu adevărat de politica externă a țării.

Sub departamentul de politică externă a Transnistriei funcționează Consiliul Public al experților. Cu participanții săi, discutăm în mod regulat aspectele de actualitate ale politicii externe, inclusiv procesul de negociere. Consider că, această interacțiune este reciproc avantajoasă – diplomații au uneori nevoie de o „vedere din exterior” actuală, de un „orizont” mai larg, iar publicul – o înțelegere mai aprofundată a proceselor în desfășurare.

Este important de înțeles: expertiza societății civile este utilă atunci când experții sunt într-adevăr experți, iar publicul nu este părtinitor și ghidat de motive creative, neegoiste. Prin urmare, atunci când la Chișinău reprezentanții ONG-urilor afiliate autorităților moldovenești sunt unite într-un „cerc” de interese, ei sunt îndemnați să nu negocieze deloc cu Transnistria și apoi să ridice idei de inchiziție despre un fel de „detransnistrizare” a cetățenilor noștri – aceasta nu are nimic de-a face cu expertiza și bunul simț. Astfel de „sfaturi” afectează dinamica dialogului.

 

–  Cum evaluați pozițiile și implicarea partenerilor internaționali în procesul de negociere și, în mod special, în derularea formatului „5+2”? Ce așteptări aveți în viitor, de la aceștia?

 

Fiecare participant la „Reuniunea permanentă…” are statutul, drepturile și responsabilitățile sale. Implementarea deplină a acordului privind participarea transportului auto transnistrean în traficul rutier internațional fără asistența organizațională și tehnică a OSCE sau acordul de a deschide un pod în zona satelor Bîcioc și Gura-Bîcului fără asistență din partea UE ar fi extrem de dificilă. Disponibilitatea mediatorilor și a observatorilor de a ajuta prin cuvânt și fapte stimulează părțile să caute soluții viabile și realiste. În acest sens, principala noastră așteptare este conformitatea acțiunilor partenerilor internaționali cu rolul și misiunea lor în negocieri. Din partea Rusiei, Ucrainei și OSCE așteptăm eforturi de mediere sistemică, activă, de la observatori – UE și SUA – de recomandări, asistență specializată. Formatul de negociere, ca orice mecanism complex, este eficient numai atunci când toate componentele sale „lucrează” în mod corespunzător.

Apreciem foarte mult eforturile de mediere ale Federației Ruse și OSCE, întreprinse în ultimii ani pentru a intensifica procesul de negociere. Ne bazăm pe faptul că, și partenerii ucraineni se vor îndrepta spre o implementare echilibrată a funcțiilor de mediere. Cred că, prin forțele comune, putem forma pe baza procesului de negociere a reglementării moldo-transnistrene, o platformă utilă și stabilă pentru o comunicare multilaterală reciproc avantajoasă.

 

–  Contați pe un parteneriat special cu Federația Rusă, în cadrul negocierilor? Dacă da, cum se concretizează acesta?

 

Nu este un secret că Federația Rusă este un partener strategic al Transnistriei. Această afirmație este valabilă pentru toate domeniile majore ale politicii de stat, inclusiv în procesul de negociere. Rusia a făcut multe pentru a crea mecanisme eficiente pentru soluționarea conflictului, grație operațiunii ruse de menținere a păcii a devenit posibil un dialog politic, iar oamenii s-au simțit în siguranță.

Desigur, de mult timp ne-am format un parteneriat special. În mod regulat, „verificăm ceasul” cu colegii noștri și, în acest sens, avem o imagine mai completă a situației în procesul de negociere și a înțelegerii generale. Ne așteptăm ca, în Rusia, să se păstreze interesul tradițional și atenția asupra procesului de negociere, ceea ce ne va permite să continuăm eforturile pentru a găsi soluții pozitive concrete.

 

–  Care sunt obiectivele generale și specifice, pe care Tiraspolul va insista în negocierile următoare?

 

În mod condiționat, aș împărți obiectivele noastre în două grupuri. În primul rând, așteptăm ca, până la sfârșitul anului, să reușim să realizăm o aplicare durabilă a acordurilor deja atinse, mai ales cu privire la comunicare, transport rutier, pod și eliminarea restricțiilor privind furnizarea de combustibil pe calea ferată. În al doilea rând, așteptăm un progres semnificativ în domeniile deja anunțate, unde soluțiile practice nu au fost încă elaborate – aceasta este sfera cooperării interbancare. Cel mai important efect stabilizator îl va avea îndepărtarea tensiunilor în problema urmăririi penale pe motive politice, ținând seama de dinamica pozitivă a negocierilor.

Foarte semnificativă văd munca privind formarea unui mecanism de garantare în cadrul negocierilor. Formalizarea acestui mecanism, adoptarea acestuia la nivelul tuturor participanților formatului „5 + 2”, poate îmbunătăți semnificativ conținutul discuțiilor la toate nivelurile procesului de negociere și poate deveni un impuls pentru stabilirea unui dialog sistematic și eficient între părți.

În opinia mea, cel mai important lucru astăzi este – respingerea oricărei forme de presiune și restricții. Această abordare ne va permite să schimbăm în mod fundamental dinamica și calitatea procesului de negociere spre bine, să ridicăm nivelul realizărilor practice pozitive generate la masa negocierilor.

Un exemplu în acest sens este situația înființării controlului comun vamal moldo-ucrainean la punctul de trecere al frontierei „Cuciurgan”. Partea transnistreană a avertizat în repetate rânduri că acest pas distructiv, întreprins în afara procesului de negociere și încălcând principiul renunțării la acțiunile unilaterale, nu va duce doar la costuri negative pentru economia și sfera socială a Transnistriei, ci va împiedica și dialogul normal al procesului de negociere. Ce avem în cele din urmă? Din nefericire, previziunile noastre devin realitate. Astăzi suntem forțați să implicăm resursele reprezentanților politici și experților pentru a realiza registrele pentru medicamente, parametrii pentru importul de soiuri de plante și de medicamente de uz veterinar pe teritoriul RMN – aceste probleme din aceste domenii apar din cauza controlului comun.

Crearea de noi obstacole și bariere conduce numai la noi probleme, iar toți participanții la procesul de negociere, de mult timp, ar trebui să realizeze acest lucru.

 

Vă mulțumim și vă dorim mult succes în gestionarea procesului de negociere transnistreană în sensul dezescaladării și păcii.

 

 

 

 

Интервьюер Еуджен Стрэуциу.

 

Об этапе и перспективах процесса по приднестровскому урегулированию, мы беседуем с политическим представителем Тирасполя в переговорном процессе Виталием Игнатьевым, который координирует позицию и действия приднестровской стороны в форматах «5+2», «1+1» и во всех других переговорных платформах.

 

–  Недавно, в Риме состоялось заседание в формате «5+2» по урегулированию приднестровского конфликта. В завершение дискуссии, как вы оцениваете статус решения основных тем повестки дня Тирасполя?

 

Считаю, что нам в принципе необходимо уходить от логики, когда решение той или иной проблемы воспринимается как достижение одной из сторон и, наоборот, уступка другой. Все участники переговорного процесса на прошедшем в Риме заседании «Постоянного совещания…» подтвердили важность достижения конкретных результатов в интересах населения, этот пункт зафиксирован в Римском протоколе. Таким образом, работа в интересах граждан – это наша общая цель. Если мы стремимся снимать барьеры в повседневной жизни людей (преимущественно приднестровцев), многие из которых существуют десятилетия в силу неурегулированности конфликта, то мы должны делать это сообща.

Кроме того, следует понимать, что решение любой проблемы – это прогресс и продвижение вперед, независимо от того, кто предложил ее решать. Движение в переговорах генерирует новый позитив и формирует атмосферу доверия. Тот факт, что на встрече в Риме мы внимательно проанализировали работу по реализации достигнутых договоренностей, определили возникающие сложности и договорились их нивелировать – это, безусловно, показатель хорошей переговорной динамики.

Не все достигнутые в 2017-2018 годах решения удается воплощать в жизнь в высоком темпе, однако эта работа продолжается. Мы помним, что временами переговорный процесс и вовсе находился в глубоком тупике, поэтому наличие ритмичного и содержательного диалога, на мой взгляд, позитивный сигнал.

 

Если оглянуться, считаете ли вы, что молдавская сторона удовлетворена результатами конференции?

 

Полагаю некорректным высказываться за молдавских представителей. На мой взгляд, пытаться крайне упрощенно подходить к такому комплексному процессу, как переговоры, и рассматривать их через призму сиюминутных тактических потерь или приобретений – недальновидно. Хотя, конечно, мы внимательно относимся к тем оценкам диалога, которые озвучиваются широким общественно-экспертным сообществом.

Важно, что с представителями Молдовы и международными участниками мы сошлись во мнении о необходимости сфокусировать усилия на достижении конкретных результатов и ощутимых успехов во благо людей.

 

–  Имея опыт недавних переговоров формата «5+2», выступаете ли вы за неизменное продолжение этой переговорной структуры или видите определенные корректировки?

 

Противоречия между «неизменностью» и «корректировками» на самом деле нет. Приднестровье выступает и за ритмичную работу формата «5+2» в соответствии с установленными в 2012 году Принципами и процедурами ведения переговоров, и за адекватное использование иных переговорных возможностей и платформ.

«Постоянное совещание…» как вспомогательный консультативный механизм в переговорном процессе базируется на нескольких основополагающих принципах. Среди них – равенство сторон диалога, недопустимость предусловий, принцип о том, что ничего не согласовано, пока не согласовано все. Еще одна основа формата «5+2» – регулярный ритм его работы (заседания «Постоянного совещания…» проводятся, как правило, не реже 6 раз в год), который на сегодняшний день не достигнут. Соблюдение этих основ позволило бы повысить эффективность выработки «Постоянным совещанием…»  решений сложных проблем, а их игнорирование, наоборот, становится причиной пробуксовки международного переговорного процесса.

Безусловно, совершенствование переговорной конструкции формата «5+2», его эволюция также соответствуют интересам приднестровской стороны. В данном контексте мы считаем заслуживающей внимания инициативу об утверждении механизма гарантий исполнения достигаемых договоренностей. Первый шаг в этом направлении нами сделан ранее – в ходе заседаний в Берлине и Вене все участники высказались за применение в будущем такого подхода, когда каждая договоренность содержала бы четкие сроки и механизмы ее законодательной имплементации. Подобный опыт у нас есть – это Протокольное решение о механизме участия транспортных средств из Приднестровья в международном дорожном движении, который должен заработать с 1 сентября.

Хочу отметить, что в ходе Римского заседания 29-30 мая Приднестровье также предложило свой проект протокольного решения по механизму гарантий. Ожидаем реакции участников «Постоянного совещания…».

 

–  Считаете ли вы, что экспертиза гражданского общества полезна в ваших официальных действиях в переговорном процессе?

 

Диалог с научным и экспертным сообществом, лидерами общественного мнения – это дополнительный позитивный фактор в любой сфере государственного строительства, как во внутренней, так и во внешней политике. В переговорном процессе мы политико-дипломатическими инструментами защищаем права и интересы граждан Приднестровья, и потому внимательно относимся к рекомендациям тех слоев гражданского общества, которым действительно небезразлична внешняя политика страны.

При внешнеполитическом ведомстве Приднестровья действует Общественно-экспертный совет. С его участниками мы регулярно обсуждаем актуальные аспекты внешней политики, в том числе, переговорного процесса. Считаю это взаимодействие обоюдно полезным – дипломатам порой необходим актуальный «взгляд со стороны», более широкий «горизонт», а общественности – более углубленное понимание происходящих процессов.

Важно понимать: экспертиза гражданского общества полезна тогда, когда эксперты действительно являются таковыми, а общественность неангажированная и руководствующаяся созидательными, бескорыстными мотивами. Поэтому когда в Кишиневе представители афилированных с молдавскими властями НПО объединяются в «кружок» по интересам, призывают вообще не вести никаких переговоров с Приднестровьем, а потом выдвигают инквизиторские идеи о некой «деприднестровизации» наших граждан  – это не имеет ничего общего с экспертизой и здравым смыслом. Такие «советы» только вредят динамике диалога.

 

–  Как вы оцениваете позиции и участие международных партнеров в переговорном процессе, и, в частности, в продвижении в формате «5+2»? Какие ожидания у вас от участия международных партнеров?

 

Каждый участник «Постоянного совещания…» обладает своим статусом, правами и обязанностями. Полноценная реализация соглашения по участию приднестровского автотранспорта в международном дорожном движении без организационно-технического содействия ОБСЕ или договоренности об открытии моста в районе сел Бычок и Гура-Быкулуй без содействия ЕС была бы крайне затруднительной. Готовность посредников и наблюдателей помогать словом и делом стимулирует стороны к поиску жизнеспособных и реалистичных решений. В этом смысле главное наше ожидание – это соответствие действий международных партнеров их роли и миссии в переговорах. От России, Украины и ОБСЕ мы ждем активных, системных посреднических усилий, от наблюдателей – ЕС и США – рекомендаций, экспертной помощи. Переговорный формат, как и любой сложный механизм, эффективен лишь тогда, когда «исправно» работают все его составные части.

Высоко оцениваем посреднические усилия Российской Федерации и ОБСЕ, предпринятые в последние годы для активизации переговорного процесса. Рассчитываем на то, что и украинские партнеры будут двигаться к взвешенному исполнению посреднических функций. Полагаю, общими усилиями мы можем сформировать на базе переговорного процесса по молдо-приднестровскому урегулированию полезную и устойчивую площадку для взаимовыгодного многостороннего общения.

 

–  Вы рассчитываете на специальное партнерство с Российской Федерацией в переговорах? Если да, то, конкретизируйте?

 

Ни для кого не секрет, что Российская Федерация является стратегическим партнером Приднестровья. Это утверждение справедливо для всех основных направлений государственной политики, в том числе и в области переговорного процесса. Россия сделала очень многое для создания эффективных механизмов урегулирования конфликта, благодаря российской миротворческой операции в принципе стал возможен политический диалог, а люди почувствовали себя в безопасности.

Разумеется, у нас давно сложились особые партнерские отношения. Мы регулярно «сверяем часы» с нашими коллегами, и в этом смысле у нас есть более полная картина ситуации в переговорном процессе и общее ее понимание. Мы рассчитываем, что в России традиционный интерес и внимание к переговорному процессу будет сохраняться, что позволит нам и впредь объединять усилия для поиска ощутимых позитивных решений.

 

Каковы общие и конкретные цели, на которые Тирасполь будет настаивать на следующих переговорах?

 

Условно я разделил бы наши цели на две группы. Во-первых, мы ожидаем, что к концу года нам удастся выйти на устойчивую реализацию уже достигнутых договоренностей, прежде всего, по связи, автотранспорту, мосту, снятию ограничений на поставки топлива по железной дороге. Во-вторых, мы ждем существенного продвижения вперед по уже заявленным направлениям, где возможные практические решения еще не выработаны – это сфера межбанковского взаимодействия. Важнейший стабилизирующий эффект будет иметь снятие напряженности в проблеме политически мотивированного уголовного преследования с учетом положительной динамики в переговорах.

Принципиально значимой я вижу работу по формированию гарантийного механизма в переговорах. Формализация данного механизма, его принятие на уровне всех участников формата «5+2» может на порядок повысить содержательность дискуссий на всех уровнях переговорного процесса и стать импульсом в деле налаживания системного и результативного диалога сторон.

На мой взгляд, самое главное на сегодняшний день – это отказ от любых форм давления и ограничений. Именно такой подход позволит нам фундаментальным образом изменить в лучшую сторону динамику и качество переговорного процесса, повысить уровень генерируемых за столом переговоров позитивных практических достижений.

Показательный пример – ситуация с установлением в пункте пропуска «Кучурган» совместного молдавско-украинского таможенно-пограничного контроля. Приднестровская сторона неоднократно предупреждала, что этот деструктивный шаг, предпринятый за рамками переговорного процесса и в нарушение принципа отказа от односторонних действий, не только приведет к негативным издержкам для экономики и социальной сферы Приднестровья, но и помешает нормальному диалогу в переговорном процессе. Что мы имеем в конечном итоге? Наши прогнозы, к сожалению, сбываются. Сегодня мы вынуждены отвлекать ресурсы представителей по политическим вопросам и экспертов на то, чтобы сопоставлять реестры лекарственных препаратов, параметры ввоза на территорию ПМР сортов растений, ветеринарных препаратов – по той причине, что проблемы в этих сферах уже возникают ввиду совместного контроля.

Создание новых препятствий и барьеров ведет лишь к новым проблемам, и всем участникам переговорного процесса давно следует это осознать.