Ion Babici: Raportul Guvernului transnistrean pentru anul 2017 și-a pierdut actualitatea. După șase luni, A. Martînov a vorbit despre succesele anului trecut / Отчет Правительства Приднестровья за 2017 год потерял актуальность. Спустя 6 месяцев А.Мартынов говорит об успехах прошлого года

Prim-ministrul Transnistriei, Alexandr Martînov, a raportat la data de 27 iunie despre activitatea executivului în anul 2017. Raportarea se desfășoară în mod constant în Transnistria, după primele 6 luni ale anului, fiind reprezentat rezultatul anului trecut, după ce s-au colectat toate datele disponibile la data de 1 februarie a fiecărui an. Raportul are loc în prezența președintelui și a deputaților Transnistriei. Amintesc că, în ultimii doi ani, președintele, parlamentul și guvernul  lucrează sub îndrumarea efectivă a „proprietarului” firmei „Sheriff” Victor Gușan. Analizând interacțiunea sistematică a autorităților din Transnistria, a rezultat următoarea imagine în ceea ce privește situația din ultimul an:

La 11 decembrie 2016 au avut loc alegerile prezidențiale, la care Vadim Nicolaevici Krasnoselski a câștigat convingător. Trebuie remarcat că, la 11 ianuarie 2017, a avut loc o ședință extinsă a guvernului, la care președintele a subliniat activitățile cheie ale tuturor autorităților de stat și ale conducerii pentru anul următor. Guvernul a trebuit să ia măsuri urgente de resuscitare pentru stoparea descreșterii economice și introducerea unei tendințe pozitive și prevenirea întârzierilor în plată a salariilor și a pensiilor.

Direcțiile principale ale activității guvernului în 2017 au fost:

– Creșterea transparenței economiei și asigurarea condițiilor egale pentru desfășurarea afacerilor pentru toți agenții economici. Până acum principala sursă de finanțare a fost bugetul contului special de gaze, care a fost format netransparent, și ca urmare a reglementărilor ilegale emise cu încălcarea legii, sute de milioane de ruble au trecute pe lângă factura de gaz. Acest lucru s-a datorat în principal activității companiilor de monopol – prin urmare și în primul rând, acest mecanism de cheltuieli netransparente a fost oprit, iar în ianuarie 2017 aceste fonduri au fost complet redirecționate către un cont special de gaze și apoi la veniturile bugetului de stat. Această măsură a făcut posibilă, în ianuarie-februarie 2017, prevenirea întârzierilor în plata salariilor și a pensiilor.

– Creșterea transparenței activității principalelor întreprinderi formatoare de sistem din Transnistria. Deja, în ianuarie 2017, personalul a fost revizuit în partea de management a Uzinei Metalurgice. A trebuit să reasamblăm echipa de management din această întreprindere. A fost posibil crearea unui plan de afaceri eficient al activităților întreprinderii în termen de o lună și jumătate, iar Agroprombank a reușit să atragă finanțări la fabrică. Totalitatea acestor măsuri a făcut posibilă scoaterea întreprinderii din criză. Creșterea transparenței a devenit un punct cheie aici, care a salvat mii de locuri de muncă. În același mod, guvernul a revizuit personalul de la Căile Ferate Transnistrene și întreprinderea „Biochim”. Este important că s-a reușit păstrarea locurilor de muncă în aceste întreprinderi, iar acestea sunt mii de locuri de muncă.

– Situația cu contractul energetic – încheierea unui contract direct de furnizare a energiei electrice, datorită căruia timp de două luni au fost suspendate livrările de energie electrică către Centrala Termoelectrică și numai la jumătatea lunii iunie 2017, cu sprijinul guvernului Federației Ruse, s-a încheiat un contract direct și transparent.

– Stabilizarea situației în sectorul real al economiei. În primul rând, tarifele pentru resursele energetice au fost optimizate. În al doilea rând, sarcina fiscală a fost optimizată, s-a efectuat o analiză de sistem pentru întreprinderile industriale, iar impozitele au fost reduse în mai multe moduri. De asemenea, în 2017, îndrumat de Programul Popular al președintelui, a fost redusă semnificativ valoarea brevetului antreprenorial.

– În anul de raportare s-au desfășurat măsuri active pentru a determina și consolida condițiile pentru comerțul exterior cu Uniunea Europeană, ale cărei agenți economici sunt unul dintre principalii parteneri comerciali ai întreprinderilor transnistrene. Ghidându-se după principiile prezentate în „foaia de parcurs”, „Simplificarea comerțului cu Uniunea Europeană: punerea în aplicare a măsurilor”, activitatea s-a desfășurat pe parcursul anului 2017 și începutul anului 2018. Negocierile au fost dificile, a trebuit să treacă o serie de etape complexe. A fost nevoie să se restituie taxa vamală, să se constituie un număr de clasificatori și să se efectueze o serie de alte condiții. Ca rezultat, la începutul lunii mai 2018, am aflat în cele din urmă că regimul preferențial în comerțul cu UE a fost menținut.

– Guvernul a reușit să limiteze emisiunile monetare. Dacă banii ar fi fost tipăriți în volumul în care au fost tipăriți în 2016, coridorul valutar ar fi diferit acum și am fi vorbit despre parametri apropiați de 30 de ruble pentru un dolar american. Unul dintre principalele avantaje și realizări ale anului 2017 a reprezentat un moment de cotitură în formarea politicii bugetare și a bugetului.

– După analizarea infrastructurii sociale și a situației din serviciile de locuințe și comunale, a devenit evident că este imposibil să se planifice bugetul pe aceleași principii ca și înainte. Este imposibil să trăiești anual doar pe baza consumului de curent, pentru că mai devreme sau mai târziu, Transnistria va fi pe punctul de a provoca o catastrofă tehnologică și de a ruina complet  sfera socială – vorbim despre spitale, școli, grădinițe. În ciuda situației dificile cu bugetul, s-a decis ca în 2018 să înceapă implementarea programului pentru Fondul de investiții de capital.

– A fost inițiată reforma administrativă, care este o măsură cheie în contextul creșterii eficienței sistemului de administrație publică. Importantă în această direcție a devenit cooperarea cu una dintre cele mai semnificative companii ruse „Consultanți financiari și contabili S.R.L.”. Ca urmare, au fost deja implementate următoarele activități:

1) A fost elaborată și adoptată „Concepția reformei administrative în Republica Moldovenească Nistreană pentru perioada 2018-2020”. Conceptul prevede schimbări calitative în sistemul administrației publice, în special optimizarea structurilor și funcțiilor organelor de stat, măsuri de contracarare a corupției, trecerea la principiile de serviciu cu accent primar pe prestarea serviciilor publice cetățenilor și persoanelor juridice și altele.

2) Optimizarea numărului maxim de organe executive ale puterii de stat. În anul 2017, în organele executive ale puterii de stat și ale unităților și instituțiilor structurale subordonate, au fost reduse 523 de entități de personal, care au fost însoțite de o reducere a costurilor de întreținere a aparatului de stat. Ca exemplu de succes al reformelor poate fi citat Ministerul Afacerilor Interne, unde conducătorii au posibilitatea de a stimula material angajații cu indicatori de performanță. Astfel, unii angajați au început să primească până la 1.000 de ruble (50 de euro), sau în medie cu 20% mai mult decât înainte de reformă. Însă, această economie a fost posibilă prin reducerea numărului de angajați și prin transferarea anumitor poziții în poziții civile, ceea ce a redus semnificativ veniturile ofițerilor de poliție.

– Activități guvernamentale în domeniul social și al pensiilor. În cadrul implementării Programului Popular al președintelui, în plus față de tarifele înghețate ale serviciilor reglementate administrativ, s-au implementat o serie de măsuri nemonetare menite să minimizeze consecințele negative ale creșterii prețurilor și să prevină scăderea nivelului de trai al populației:

a) există o scutire de 100% pentru fiecare persoană care are dreptul la prestații de plată pentru serviciile de furnizare a gazului. Norma socială a gazelor naturale în scopul încălzirii spațiilor rezidențiale de la contoarele individuale de gaze a fost mărită. Drept urmare, pentru această categorie de cetățeni, gazul în limitele normei sociale (1000 metri cubi) este oferit gratuit;

b) transportul electric este gratuit pentru pensionari, invalizi, participanți la războaie și alte categorii preferențiale;

c) durata serviciului care oferă dreptul la pensie include perioade de muncă în organizații situate pe teritoriul Transnistriei, dar care operează sub jurisdicția altor state;

d) persoanele cu handicap și combatanții din Marele Război pentru Apărarea Patriei sunt scutiți de toate tipurile de plăți și taxe;

e) au fost extinse listele de beneficii pentru straturile social neprotejate ale cetățenilor care au reședința permanentă în Transnistria, dar care beneficiază de pensii în țări străine;

f) au fost formate prețuri fixe pentru medicamentele și produsele medicale incluse în lista de 100 de medicamente și preparate medicale de prim ajutor;

g) pentru familiile cu mulți copii, plata pentru un brevet care dă dreptul la activitate antreprenorială a fost eliminată;

h) plata pentru un pat în spital pentru nerezident și a fost anulată.

Potrivit premierului, măsurile de mai sus au fost luate în 2017 pe fondul problemelor cu bugetul, astfel că implementarea tuturor acestor direcții, care costă bani, necesită eforturi destul de serioase. Un domeniu special de lucru în ceea ce privește furnizarea de pensii este interacțiunea cu Fondul de pensii al Federației Ruse privind furnizarea de pensii pentru persoanele care locuiesc în străinătate. Interacțiunea se efectuează pe baza Protocolului privind cooperarea dintre Departamentul pentru asigurarea pensiilor pentru persoanele care trăiesc în străinătate, Fondul de pensii din Federația Rusă și Fondul de stat unic al asigurării sociale din RMN. Pentru a optimiza activitatea de numire și de plată a pensiilor pentru cetățenii ruși rezidenți în Transnistria, toate acestea împreună cu deputații, au salvat zeci de milioane de ruble din bugetul Transnistriei și le-au transferat la bugetul Federației Ruse.

Martînov a menționat că nu s-a reușit încă ridicarea nivelul de trai al populației, iar principala realizare este că Transnistria a devenit mult mai viabilă prin intermediul propriului venit câștigat. A fost menționat, că măsurile sistemice adoptate în 2017 au fost adoptate în comun de către președinte, sovietul suprem, guvern și banca centrală.

O poziție interesantă a avut-o vicepreședintele parlamentului, președintele Comisiei pentru legislație, aplicare a legii, apărare, securitate, menținere a păcii, protecția drepturilor și libertăților cetățenilor – Galina Antiufeeva, menționând că o astfel de analiză detaliată a raportului șefului de guvern nu a fost încă efectuată. Ea a subliniat volumul mare de legi adoptate în perioada calendaristică trecută.

Rezumând raportul, președintele a subliniat că ambele ramuri ale puterii s-au bazat pe trei principii ale dezvoltării statului: stabilitatea politică, autosuficiența economică și justiția socială. Potrivit lui Vadim Krasnoselski, este necesară implementarea unui program de dezvoltare a asistenței medicale. Acesta ar trebui să fie legată de programul de dezvoltare de stat timp de 8 ani, care ar trebui să fie elaborat până la 1 septembrie 2018. Raportul guvernului a fost adoptat de parlamentari.

Însă, în sovietul suprem au fost deputați care au pus întrebări incomode lui  A. Martînov. Unul dintre aceștia este potențialul concurent al șefului guvernului Transnistriei – este șeful Comisiei parlamentare pentru politica regională de stat, Oleg Vasilatîi, care crede că multe dintre acțiunile inițiate în anul antreprenorului nu au fost terminate. Deputatul a cerut guvernului să continue lucrările în această direcție. Potrivit lui O. Vasilatîi, accentul important a fost pus pe politica de investiții, dar nu trebuie să uităm că valoarea de creștere a investițiilor este identică cu creșterea afacerii. În această direcție, este necesar să ne implicăm nu numai pe un investitor străin, ci și pe reprezentanții comunității de afaceri interne. O astfel de politică poate fi construită, înțelegând nevoile antreprenorilor începători, consideră deputatul. Parlamentarul s-a concentrat pe faptul că, în 2017, au fost întreprinse activități productive pentru a restabili piețele produselor de pe teritoriul Uniunii Europene și al Federației Ruse. Acest lucru a afectat în mod pozitiv dinamica producției industriale, inclusiv activitatea marilor întreprinderi industriale. Dar, nu există încă o abordare sistematică a dezvoltării statului în ansamblu.

În raportul său, A. Martînov salută activitatea echipei sale în toate direcțiile, subliniind că pentru prima dată Transnistria a refuzat „bugetul de recesiune”, și s-a mutat la „bugetul de dezvoltare”. Statul își îndeplinește obligațiile sociale față de oameni, plătește salarii și pensii, stabilește beneficiile și îngheață plățile la utilități. Începe să trăiască din mijloace proprii și, potrivit lui Martînov, criza economică a fost depășită, iar Transnistria a atins un nou drum de dezvoltare, deschizând perspective optimiste pentru rezidenți.

Dar, în opinia oamenilor situația este diferită; oamenii doresc să simtă îmbunătățirea situației, când creșterea economică declarată va duce la o creștere a nivelului vieții, creșterii salariilor și a pensiilor? Nu în zadar primul președinte al Transnistriei, Igor Smirnov, evaluând raportul anterior cu privire la activitățile guvernului în 2017, la o reuniune a primilor deputați transnistreni a declarat: „Ne vorbesc despre creșterea volumului producției industriale în ultimul an, creșterea exporturilor. Dar, de ce nu este o creștere a veniturilor – iată care este întrebarea.  Dezvoltarea nivelului de trai al cetățenilor trebuie să fie principala preocupare a guvernului, măsura eforturilor lui”. Publicul transnistrean care are experiență în administrația publică pune întrebări corecte, întrucât Vladimir Rîliakov, unul dintre primii deputați din Transnistria, a pus la îndoială unele comparații: „De ce statisticile din raport sunt prezentate în prețurile curente, și nu în comparate? Îi invit pe membrii guvernului să fie cinstiți cu ei înșiși și cu oamenii. Trebuie să spui adevărul, indiferent cât de amar este”.

În acest sens, populația din Transnistria citește raportul Guvernului printre linii, și vede că întotdeauna este necesar să așteptăm și să strângem centurile, că mai apoi neapărat va fi mai bine. Astăzi, în regiune continuă să se dezvolte „starea de spirit a valizelor”; populația capabilă pentru muncă se mută din Transnistria și, de regulă, nu se mai întoarce, rata mortalității este înaintea natalității, regiunea se transformă rapid într-o țară a pensionarilor. Se pare că există un dezechilibru grav, când doi pensionari cad în sarcina unui angajat din sfera bugetară.

Din păcate, în raportul de guvernământ pentru anul 2017, nu au fost analizate în mod adecvat aspecte cum ar fi finanțarea deficitară a asistenței medicale, creșterea numărului de copii din familii cu venituri mici – care indică venitul total scăzut al familiilor, creșterea numărului de șomeri, nevoia de reforme în domeniul educației și așa mai departe.

Dacă, „principalul instrument pentru crearea de noi locuri de muncă” prim-ministrul îl vede în promovarea legii privind investițiile, care a intrat în vigoare la 1 iunie 2018, atunci posibilitatea de a atrage investiția în sine rămâne îndoielnică, deși la aceasta speră atât guvernul și parlamentul, cât și președintele. Populația nu poate decât să spere la faptul că legislația modernizată privind investițiile va oferi o oportunitate de a inversa climatul de afaceri negativ, care a fost creat anterior în Transnistria, iar resursele din afara ei vor ajunge.

Întreprinzătorii și populația activă din Transnistria văd problema nerezolvată a birocrației administrative, care oprește dezvoltarea afacerilor în Transnistria, precum și problema însoțită de supraestimarea nejustificată a prețurilor serviciilor de prelucrare a documentelor. De asemenea, Transnistria nu poate menține în prezent un personal important de control, astăzi sectorul real al economiei conține birocrați care complică viața antreprenorilor, punând obstacole inutile și care nu permit nimănui să se dezvolte.

Populația este nedumerită de ce raportul guvernului afirmă că economia a crescut, veniturile au crescut, economia a devenit mai transparentă, iar nivelul de trai a scăzut. În pofida unei serii de măsuri luate de autorități, care vizează reducerea creșterii prețurilor și a tarifelor pentru bunurile și serviciile sociale importante, înghețarea tarifelor pentru transportatorii de energie și utilitățile de bază pentru toți locuitorii Transnistriei. Dacă Guvernul Transnistriei va fi capabil să schimbe situația în anii următori în serviciile de sănătate, educație, locuințe și comunale, va primi un vot de încredere din partea populației pentru următorii ani. Având în vedere asistența continuă oferită de Rusia pentru plata pensiilor rusești, există întotdeauna ajutor din partea guvernului rus și pentru rezolvarea problemelor sociale.

În raportul său, guvernul a adus la cunoștință cifre frumoase, care sporesc starea de spirit și optimismul în rândul populației – probabil că așa văd funcționarii publici viața transnistrenilor din ferestrele mașinilor de serviciu, dar opinia populației este complet diferită, locuitorii regiunii notează o scădere sistematică a nivelului de trai…

 

 

 

Премьер-министр Приднестровья  Александр Мартынов отчитался 27 июня о работе Правительства в 2017 году, это постоянно происходит в Приднестровье, что после 6 месяцев нового года отчитываются за итоги прошлого года в маленьком Приднестровье, где могли бы собрать все данные и сделать отчет 1 февраля каждого года. Отчет проходит в присутствии Президента перед депутатским корпусом Приднестровья, напомню, что уже два года работают в полной идиллии Президент, Парламент, Правительство под четким руководством «хозяина» фирмы «Шериф» Виктора Гушана. Несмотря на системное взаимодействие органов власти в Приднестровье получилась следующая картина по их мнению ситуации в прошлом году:

11 декабря 2016 года в Приднестровской Молдавской Республике состоялись выборы Президента, на которых убедительную победу одержал Вадим Николаевич Красносельский. Необходимо отметить, что 11 января 2017 года состоялось расширенное заседание Правительства ПМР, на котором Президентом были обозначены ключевые направления деятельности всех органов государственной власти и управления на предстоящий год. Правительству необходимо было принимать срочные реанимационные меры, направленные на то, чтобы остановить падение экономики и выйти на положительный тренд и  не допустить  задержек выплаты заработной платы и пенсии.

     Основными направления работы Правительства в 2017 году стали:

-Повышение прозрачности экономики и обеспечении равных  условий ведения предпринимательской деятельности для  всех экономических агентов. Основным источником финансирования ранее бюджета был  специальный газовый счет, который формировался непрозрачно, а именно в результате действия  незаконных подзаконных нормативных актов, изданных  в нарушение закона, мимо газового счета проходили сотни миллионов  рублей. Это  было связано преимущественно с деятельностью предприятий естественных монополий, поэтому в первую очередь этот механизм  непрозрачного расходования средств был пресечен, и уже в январе месяце 2017 года данные денежные средства в полном объеме были перенаправлены на  специальный газовый счет и  далее – на доходы государственного бюджета. Именно эта мера  позволила в январе – февраля  2017 года не допустить  задержек выплат заработных  плат и пенсий.

– Повышение прозрачности  деятельности основных системообразующих предприятий Приднестровья.  Уже в  январе 2017 года был пересмотрен кадровый состав  именно  в части менеджмента ММЗ. Нам пришлось заново собирать команду управленцев на этом  системообразующем предприятии.  Удалось в течение полутора месяцев  сформировать эффективный  бизнес-план деятельности предприятия и Агропромбанком удалось привлечь финансирование на завод. Совокупность этих мер позволила  вывести предприятие из кризиса. Повышение  прозрачности стало здесь ключевым моментом, которым удалось сохранить  тысячи рабочих мест. По такому же примеру  Правительство поступило с Приднестровские железные дороги,  ГУП «Биохим». Важно, что удалось сохранить рабочие места на этих предприятиях, а это тысячи рабочих мест.

– Ситуация с энергоконтрактом – это заключение прямого контракта  на поставку электроэнергии в силу чего, два месяца произошла приостановка поставок электроэнергии в МГРЭС, и лишь к середине  июня 2017 года при поддержке Правительства Российской Федерации удалось заключить прямой и прозрачный контракт.

– Стабилизация ситуации в реальном секторе экономики.  Во-первых, были оптимизированы тарифы  на энергоресурсы. Во-вторых, была оптимизирована налоговая  нагрузка, был проведён  системный анализ по предприятиям промышленности и по целому ряду направлений налоги были  снижены. Также в 2017 году, руководствуясь  народной программой Президента,  значительно снизили стоимость  предпринимательского патента.

– В отчетном году велась активная работа по определению и закреплению условий осуществления внешней торговли с Европейским союзом, экономические агенты которого выступают одними из основных торговых партнёров для Приднестровских предприятий. Руководствуясь принципами, обозначенными в “дорожной карте” «Упрощение торговли с Европейским союзом: реализация мер», работу проводили на протяжении всего 2017 года и начала 2018. Переговоры были непростые, пришлось пойти на целый ряд сложных шагов. Пришлось  обнулить таможенную пошлину, обнулить ряд классификаторов и выполнить еще  целый ряд условий. В итоге в начале мая 2018 года  нам окончательно стало известно, что преференционный режим в торговле с ЕС был сохранен.

– Правительству  удалось ограничить эмиссию. Если бы денежные средства печатались  в таком объеме, в котором они печатались в 2016 году, то валютный коридор был бы сейчас другим  и мы бы говорили о  параметрах, близких к 30 рублям за 1 доллар США. Одним из основных плюсов  и достижений 2017 года стал  перелом в формировании бюджета и бюджетной политики.

– После того как был проведен анализ социальной инфраструктуры, того, что происходит в ЖКХ, стало очевидно, что  планировать бюджет  по тем же принципап, что и ранее, невозможно. Невозможно ежегодно жить  только текущим потреблением, потому что рано или поздно  Приднестровье встанет на  грань техногенной катастрофе и в полной разрухе социальной сферы – речь идет о больницах, школах, детских садах. Несмотря на сложную  ситуацию с бюджетом, было принято решение, чтобы в 2018 году начать реализацию программы по Фонду капитальных вложений.

– Начата административная реформа, что является ключевой мерой в контексте повышения эффективности системы государственного управления. Значимым стало сотрудничество в данном направлении с одной из ведущих российских компаний ООО «Финансовые и бухгалтерские консультанты». В результате за прошедший период уже удалось реализовать следующие мероприятия:

1) Разработана и утверждена «Концепция административной реформы в Приднестровской Молдавской Республике на 2018-2020 годы». Концепция предусматривает качественные изменения системы государственного управления, в частности оптимизацию структур и функций государственных органов, меры по противодействию коррупции, переход к сервисным принципам деятельности с преимущественной ориентацией на оказание государственных услуг гражданам и юридическим лицам и др.

2) Оптимизация предельной численности исполнительных органов государственной власти. За 2017 год в исполнительных органах государственной власти и подведомственных им структурных подразделениях и учреждениях были сокращены 523 штатные единицы, что сопровождалось снижением расходов на содержание государственного аппарата. В качестве достаточного успешного примера преобразований можно привести Министерство внутренних дел, где у руководителей появилась возможность материально стимулировать сотрудников, имеющих хорошие показатели служебной деятельности. Так, некоторые сотрудники стали получать до 1 000 руб.(50 Евро), или в среднем на 20% больше, чем до реформы. Но данная экономия стала возможна за счет сокращения количества сотрудников и переводе определенных должностей на гражданские должности, что существенно сокращает доходы сотрудников милиции.

– Деятельность Правительства в сфере социального и пенсионного обеспечения. В рамках выполнения Народной программы Президента, помимо заморозки тарифов на административно регулируемые услуги, был реализован ряд мер немонетарного характера, направленных на минимизацию негативных последствий роста цен и недопущение снижения жизненного уровня населения и, прежде всего, отдельных наименее защищенных его слоев:

а) предусмотрена 100-процентная льгота для каждого физического лица, имеющего право на льготы по оплате услуг газоснабжения. Увеличена социальная норма природного газа для целей отопления жилых помещений от индивидуальных приборов учета газа. В результате для данной категории граждан газ в пределах социальной нормы (1000 кубометров) подается бесплатно;

б) установлен бесплатный проезд в электротранспорте для пенсионеров, инвалидов, участников войн и других льготных категорий;

в) в трудовой стаж, дающий право на получение пенсии, включены периоды работы в организациях, находящихся на территории Приднестровья, но функционирующих под юрисдикцией других государств;

г) инвалиды и участники боевых действий в Великой Отечественной войне освобождены от всех видов платежей и сборов.

д) расширены перечни льгот социально незащищенным слоям граждан, постоянно проживающим в Приднестровье, но являющимся получателями пенсий в иностранных государствах;

е) установлены фиксированные оптовые и розничные цены на лекарственные препараты и изделия медицинского назначения, вошедшие в перечень 100 наиболее востребованных лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения первой необходимости;

ж) для многодетных семей отменена плата за патент, дающий право на занятие предпринимательской деятельностью;

з) отменена плата за койко-место в стационаре для иногородних и другие.

По мнению Председателя Правительства Приднестровье вышеперечисленные меры были в 2017 году на фоне проблем с бюджетом, поэтому реализация всех этих направлений, которые стоили денег, потребовала достаточно серьезных  усилий. Особым направлением работы в части пенсионного обеспечения является взаимодействие с Пенсионным фондом Российской Федерации по вопросам пенсионного обеспечения лиц, проживающих за границей. Взаимодействие осуществляется на основании «Протокола о сотрудничестве между Департаментом по вопросам пенсионного обеспечения лиц, проживающих за границей, ПФ РФ и ЕГФСС ПМР». В целях оптимизации работы по назначению и выплате пенсий гражданам РФ, проживающим в Приднестровье, все это  при совместной работе с депутатами Верховного Совета позволило сэкономить для бюджета десятки миллионов рублей из бюджета Приднестровья и переложить их на бюджет РФ.

Мартынов отметил, что повысить  уровень жизни населения нам пока не удалось, и  основным общим достижением является то, что Приднестровье гораздо больше стала жить по средствам,  за счет собственных заработанных доходов. Важно было отмечено, что системные меры, которые были приняты в 2017 году, были приняты совместно Президентом, и Верховным Советом, и Правительством, и Центральным банком.

Интересная позиция была у Вице-спикер, председатель Комитета по законодательству, правоохранительным органам, обороне, безопасности, миротворческой деятельности, защите прав и свобод граждан Галина Антюфеева, что такого тщательного анализа доклада главы Правительства еще не проводилось. Она указала на большой объем принятых законов за прошлый календарный период.

Подводя итог докладу, президент подчеркнул, что обе ветви власти основывались на трех принципах развития государства – политическая стабильность, экономическая самодостаточность и социальная справедливость. По мнению Вадима Красносельского, назрела необходимость в выработке программы развития сферы здравоохранения. Она должна быть сопряжена с программой развития государства на 8 лет, которая должна быть разработана к 1 сентября 2018 года. Отчет Правительства парламентарии приняли.

Но в Верховном  Совете нашлись немногие депутаты, которые задали неудобные вопросы А.Мартынову, один из них это потенциальный сегодня конкурент Председателя Правительства Приднестровья – это глава парламентского Комитета по государственной региональной политике Олег Василатий, который считает, что многие мероприятия, начатые в Год предпринимателя, не были доведены до конца. Депутат на сегодняшнем заседании Верховного Совета призвал Правительство продолжать работу в этом направлении. По мнению О.Василатия, верно был сделан акцент на инвестиционной политике, но при этом нельзя забывать о том, что рост объема инвестиций тождественен росту самого бизнеса. В этом направлении необходимо делать ставку не только на иностранного инвестора, но и поддержать представителей отечественного бизнес-сообщества. Такую политику можно выстроить, понимая потребности начинающих предпринимателей, считает депутат. Парламентарий акцентировал внимание на том, что в 2017 году велась продуктивная работа по восстановлению рынков сбыта продукции на территории как Евросоюза, так и Российской Федерации. Это положительно сказалось на динамике промышленного производства, в том числе на работе крупных промышленных предприятий. Но до сих пор отсутствует системный подход к развитию государства в целом.

В своем докладе А.Мартынов хвалит работу своей команды по всем направлениям, чуть ли впервые за все годы существования Приднестровья отказались от «бюджета проедания» и перешли к бюджету развития. Государство выполняет свои социальные обязательства перед народом, выплачивая зарплаты и пенсии, устанавливая льготы и замораживая коммунальные платежи. Республика во все большей мере живет по средствам и, по словам Мартынова, экономический кризис преодолен, Приднестровье вышло на новую траекторию развития, открывая перед жителями оптимистичные перспективы. Но по мнению народа ситуация выглядит иначе, народ хочет почувствовать на себе улучшение ситуации, когда декларируемый рост экономики приведет к росту уровня его жизни, увеличению размера заработной платы и пенсии?  Не зря первый президент Приднестровья Игорь Смирнов, оценивая еще раньше Доклад о деятельности правительства в 2017 году на собрании первых приднестровских депутатов заявил: “Нам говорят об увеличении объемов промышленного производства в прошлом году, росте экспорта. А почему нет роста доходов населения – вот, в чем основной вопрос. Именно повышение благосостояния граждан должно быть главной задачей правительства, мерилом их усилий”.  Общественность Приднестровья имеющая опыт в государственном управлении  задает справедливые вопросы, так Владимир Рыляков, один из первых депутатов Приднестровья, поставил под сомнение некоторые сравнения: «Почему статистика в отчете приводится в текущих ценах, а не в сопоставимых? Я призываю членов правительства быть честными перед собой и перед людьми. Нужно говорить правду, какой бы горькой она ни была”.

В связи с этим население Приднестровье  в отчете Правительства между строк читает, что ему, как всегда, надо еще, подождать и затянуть пояса и потом обязательно станет лучше. Сегодня продолжается в регионе сильные «чемоданные настроения», трудоспособное население выезжает за пределы Приднестровье на заработки, и, как правило, уже не возвращается, смертность опережает рождаемость, регион стремительно превращается в страну пенсионеров. Получается серьезный дисбаланс, когда на одного работника бюджетной сферы приходятся два пенсионера.

К сожалению достаточного анализа не нашли в Отчете Правительства за 2017 год  такие проблемные точки, как слабое финансирование здравоохранения, увеличение числа детей из малообеспеченных семей, что говорит о низком совокупном доходе семей, и об увеличении числа безработных, и о том, что в прошлом году не было приобретено ни одной инвалидной коляски, и о проблемах с выплатой задолженности по заработной плате, и о необходимости реформ в сфере образования и другое.  

Если «основным инструментом создания рабочих мест» премьер-министр видит продвижение закона об инвестициях, который вступил в силу с 1 июня 2018 года, то остается под сомнение возможность притока самих инвестиций, на что надеется и Правительство и Парламент и Президент Приднестровья. Населению остается надеяться, что модернизированное инвестиционное законодательство даст возможность переломить тот негативный деловой климат, который был ранее создан в Приднестровье и ресурсы из вне прейдут.

Предприниматели и активное население Приднестровье видит нерешенную проблему избыточности документации, необходимость ведения которой стопорит развитие бизнеса в Приднестровье, а так же сопутствующая проблема неоправданной завышенности цен на услуги по оформлению документов. Так же Приднестровье не может сегодня содержать большой штат чиновников-контролеров, сегодня реальный сектор экономики содержит бюрократов, которые усложняют жизнь предпринимателям, ставя никому не нужные препоны и не давая развиваться.

Население в недоумении, почему отчет Правительства заявляет, что экономика выросла, доходы увеличивались, увеличивалась прозрачность экономики, а уровень жизни снизился. Несмотря на ряд мер предпринятые органами власти, направленных на сдерживание роста цен и тарифов на социально значимые товары и услуги: заморозка тарифов на энергоносители и основные коммунальные услуги для всех жителей Приднестровья. Если Правительство Приднестровье сможет изменить ситуацию в ближайшие годы в системе здравоохранения и сфере просвещения и в сфере ЖКХ, то оно получит вотум доверия от населения на следующие годы. Учитывая постоянную помощь России по выплатам российских пенсий и материнского капитала, то помощь Правительству в решении социальных вопросов всегда есть от России.

В своем отчете Правительство привело красивые цифры, поднимающие настроение и оптимизм у населения, наверное так видно чиновникам жизнь Приднестровского населения из окон служебного автомобиля, но мнение населения совершенно другое, жители региона отмечают системное падение уровня жизни…