Gov.md – Activitatea grupurilor de lucru sectoriale pe dimensiunea transnistreană a fost evaluată în cadrul unei ședințe conduse de Viceprim-ministrul pentru reintegrare

Astăzi, 28 septembrie curent, Viceprim-ministrul pentru reintegrare Cristina Lesnic a convocat în ședință conducătorii celor 9 grupuri de lucru și 2 subgrupuri de lucru, care poartă discuțiile dintre Chișinău și Tiraspol pe problematica transnistreană.

În cadrul bilanțului de activitate pentru 9 luni ale anului curent, Vicepremierul a evaluat dinamica și activitatea experților de profil, a evidențiat reușitele, dar și deficiențele, care necesită  intervenția factorilor decizionali.

Cele mai active grupuri de lucru s-au dovedit a fi cele care gestionează domeniile dezvoltării transportului auto și infrastructurii drumurilor, ocrotirii sănătății, telecomunicații și servicii poștale, precum și economie, comerț și activitate comercială externă, urmate de domeniul educației.

A fost notat faptul că relansarea subgrupului de lucru pe domeniul drepturilor omului și participarea Avocatului Poporului în cadrul acestei platforme constituie un început pentru a aborda promovarea drepturilor și libertăților omului.

În cadrul ședinței s-a discutat, de asemenea, despre nivelul de implementare a deciziilor Comisiei Guvernamentale pentru reintegrarea țării, precum și despre soluțiile creative și inițiativele care trebuie să stimuleze o abordare comună și comprehensivă a dialogului purtat dintre Chișinău și Tiraspol.

Caracterul emblematic al unor probleme a fost elucidat în scopul monitorizării acestor subiecte și asigurării unei intervenții calificate și imediate.

La fel, problematica incidentelor din Zona de Securitate și poziția delegației moldovenești în Comisia Unificată de Control asupra acestora a fost reiterată în cadrul reuniunii oficiale.

Un subiect distinct a vizat cauzele aflate pe rolul Curții Europene a Drepturilor Omului, care provin din regiuni nerecunoscute și executarea acestora, în egală măsură continuarea  îndeplinirii  obligațiilor pozitive de către autoritățile Republicii Moldova.

Totodată, Viceprim-ministrul pentru reintegrare a pus accent pe comunicarea strategică și operațională eficientă, informarea despre incidentele sau dificultățile apărute, prestația profesională la toate nivelurile și informarea Biroului politici de reintegrare despre eventualele riscuri.

Trecerea în revistă a activităților din Pachetul Berlin Plus și Protocolul de la Roma, protecția datelor cu caracter personal, precum și alte subiecte relevante au format obiectul discuțiilor propriu-zise.

A fost reiterată necesitatea dezvoltării programelor de consolidare a încrederii de pe ambele maluri ale Nistrului.

A fost apreciată avansarea graduală a dinamicii în unele grupuri de lucru și pe anumite subiecte concrete, precum și înțelegerea unor sensibilități și utilitatea schimbului de opinii pentru înțelegerea tabloului de ansamblu a procesului de negocieri.

S-a consemnat caracterul dificil și complex al elaborării mecanismului privind asigurarea înregistrării mijloacelor de transport din regiunea transnistreană, adoptat și pus în implementare în timp scurt, or Guvernul a oferit sprijin substanțial pentru ca aceste lucruri să se transforme în servicii concrete prestate pentru populația de pe malul stîng al Nistrului.

Conducătorii grupurilor de lucru sectoriale au prezentat situația la zi și au punctat pașii următori pe domeniile de responsabilitate.

Vicepremierul Cristina Lesnic a solicitat tuturor celor prezenți concentrarea eforturilor pe activitățile în proces de implementare, efectuarea unei analize ample pe fiecare dintre domeniile sectoriale și formularea propunerilor relevante, care pot asigura consistența dialogului în beneficiul populației de pe ambele maluri ale Nistrului.

Sursa: https://gov.md/