Gov.md – Reprezentanții instituțiilor ombudsmanilor din diferite țări s-au documentat cu activitatea de promovare a drepturilor omului în regiunea transnistreană

Astăzi, 28 septembrie 2018, reprezentanți ai instituțiilor ombudsmanilor din diferite țări (Austria, Lituania, România etc), Oficiului Avocatului Poporului (OAP) din Republica Moldova și din Biroul politici de reintegrare au participat la o vizită de documentare în s.Varnița, raionul Anenii Noi, în cadrul căreia s-au familiarizat cu activitatea reprezentanței teritoriale a OAP, care deservește în prezent și acordă asistența necesară persoanelor din localitățile din regiunea transnistreană și din mun.Bender.

În procesul discuțiilor au fost punctate provocările și dificultățile cu care se confruntă promotorii drepturilor omului în apărarea/ consilierea victimelor a căror drepturi și libertăți fundamentale sunt încălcate în raioanele de est ale țării, modul de interacționare cu ONG-urile de profil de pe ambele maluri ale Nistrului întru soluționarea unor cazuri urgente (de ex.: diferite forme de protecție împotriva violenței domestice, ocrotirea drepturilor copiilor rămași fără îngrijire părintească sau fără însoțitor ș.a.), rolul partenerilor internaționali relevanți și necesitatea activizării tuturor actorilor interesați în vederea îmbunătățirii situației drepturilor omului în regiune.

În context, s-a menționat și despre dinamica recent marcată în activitatea grupurilor de lucru pentru drepturile omului, cu implicarea experților de pe ambele maluri ale r.Nistru, dar și a fost subliniat aportul important al Biroului politici de reintegrare și a reprezentanților Chișinăului în procesul de negocieri pentru reglementarea transnistreană în monitorizarea și apărarea drepturilor universal garantate ale locuitorilor din regiune.

Cu prilejul desfășurării acestui eveniment, participanților li s-a oferit oportunitatea să viziteze cetatea Tighina și situl istoric ,,Tabăra regelui Suediei Carol al XII-lea de la Varniţa”.

Sursa: https://gov.md/