Lansarea cărții „Cronologia conflictului transnistrean adnotată bibliografic (cu versiune în limba rusă)”

Sâmbătă, 13 octombrie 2018, Laboratorul pentru Analiza Conflictului Transnistrean a organizat lansarea cărții „Cronologia conflictului transnistrean adnotată bibliografic (cu versiune în limba rusă), apărută la Editura Armanis din Sibiu, în anul 2018 – autor Mihai Melintei.

Evenimentul s-a desfășurat la sediul Departamentului de Relații Internaționale, Științe Politice și Studii de Securitate, și a fost dedicat, în principal, masteranzilor, studenților și profesorilor DRISPSS.

În introducerea dezbaterii, directorul LACT – Eugen Străuțiu, a descris activitatea editorială a Laboratorului până în prezent, cu referiri la lucrările: Eugen Străuțiu, Vasile Tabără, A comparative analysis of the development on the two banks of the Dniestr, Editura Techomedia, Sibiu, 2015; Eugen Străuțiu, The Transnistrian Conflict Files, Editura Technomedia, Sibiu, 2017; Eugen Străuțiu, Nicoleta Munteanu, Marius Șpechea, Opțiunile partidelor politice din Republica Moldova în problema transnistreană, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2017; „Anuarul Laboratorului pentru Analiza Conflictului Transnistrean”; revista „Studia Securitatis”.

În continuare, profesorul Marius Șpechea a prezentat evoluția LACT sub aspectul proiectelor, conferințelor și workshopurilor implementate, insistând asupra misiunii și obiectivelor generale sau specifice.

Autorul Mihai Melintei a descris conținutul cărții și a insistat în mod deosebit asupra procesului de cercetare, oferind publicului detalii cu privire la metodologie, tehnica de abordare a surselor, categoriile de surse, modul de asigurare a obiectivității în cercetare, categoriile de public beneficiar, posibilitățile de continuare și aprofundare a subiectului.

Întrebările au vizat durata procesului de cercetare, dificultatea accesului la surse documentare, accesul la volum în format electronic și print.

În încheiere, autorul a primit călduroase felicitări din partea profesorilor și colegilor Departamentului de Relații Internaționale, Științe Politice și Studii de Securitate.