Gov.md – Chișinăul solicită anularea ,,sistemului de notificare” pentru elevi, părinții acestora și profesorii școlilor cu predare în grafie latină în contextul liberei circulații

Astăzi, 15 septembrie a.c., la Tiraspol a avut loc reuniunea grupurilor de lucru pentru educație, în formatul experților.

Având în vedere că dreptul la educație este unul inerent oricărui copil, Chișinăul a propus revizuirea stadiului de implementare a Deciziei protocolare cu privire la funcționarea școlilor cu predare în grafie latină, semnat la finele anului 2017.

După discuția cu directorii școlilor cu predare în grafie latină și confruntarea datelor colectate, partea moldovenească a insistat în procesul de negocieri că unele dintre angajamentele asumate nu sunt realizate de către Tiraspol, or Chișinăul a solicitat expres revizuirea tarifelor pentru apă, canalizare și energie termică similar tarifelor altor școli din regiune.

La inițiativa Chișinăului, un subiect important a fost abordarea problemei liberei circulații a elevilor, părinților acestora și a profesorilor, fără notificare prealabilă. Această inițiativă a fost propusă de către reprezentantul politic din partea Chișinăului, Viceprim-ministrul pentru reintegrare, Cristina Lesnic în cadrul vizitei în Republica Moldova, a Reprezentantului Special al OSCE, domnul Franco Frattini, la mijlocul lunii septembrie curent.

Potrivit inițiativei sus-citate, cei 1500 elevi din școlile cu predare în limba română trebuie să circule liber, să fie excluși din contextul politic și să fie preocupați de educație, fără aplicarea în privința acestora a sistemului de notificare.

Astăzi, Chișinăul a reiterat această inițiativă părții transnistrene și a insistat asupra faptului că soluționarea acestei probleme se tergiversează.

Un aspect important a vizat cererile și petițiile parvenite de la părinții elevilor și profesorilor școlilor menționate pentru a interveni în diferite situații ce țin de transportarea bunurilor și literaturii, precum și abordarea anumitor incidente.

Printre tematicile discutate se înscriu și subiectele ce țin de apostilare și supralegalizare, rezultatele inspecțiilor și sistemele de protejare antiincendiară, sediile adiacente ale clădirilor ce urmează să fie date în folosință.

Eforturile depuse de Chișinău vin să abordeze tot spectrul larg de subiecte care să permită buna funcționare a școlilor, care au menirea să creeze un mediu favorabil de studii și alegerea proprie a limbii de studii pentru orice copil.

Sursa: https://gov.md/