Alexandr Vâlkov: Rezultatele celui de-al VI-lea Forum Economic Internațional de Investiții din Transnistria (FEIIT): 600 de participanți; 9 acorduri / Итоги VI Приднестровского международного инвестиционного экономического форума (ПМИЭФ): 600 участников; 9 соглашений

În octombrie, la Tiraspol, a avut loc FEIIT, unde au participat mai mult de 600 de reprezentanți din Germania, Italia, Elveția, Marea Britanie, Polonia, România, SUA, China, Estonia, Ucraina, Rusia și Transnistria. În cadrul forumului au fost semnate 9 acorduri. Două dintre acestea sunt încheiate cu investitori care vor deschide noi producții în Transnistria, și anume cultivarea culturilor de fructe și deschiderea unei întreprinderi farmaceutice.

O problemă importantă dezbătută la forum a fost adoptarea de către Transnistria în primăvara anului 2018 a legii „Cu privire la sprijinul statului la activitățile de investiții”. Legea a intrat în vigoare în această vară. În baza legii, investitorii ar trebui să fie atrași de avantajele fiscale: scutirea de impozitul pe venit timp de cinci ani, impozitul pe teren timp de cinci ani, reducerea ratei impozitului social unificat la 14% pe cinci ani (rata standard este de 25%), scutirea acționarilor impozitul pe venit de la persoane fizice în ceea ce privește dividendele (o parte din profitul net) pe o perioadă de cinci ani. Aceste avantaje sunt pentru investițiile minime. Dacă, volumul lor este de la 500 de mii de euro la un milion de euro, scutirile de taxe vor fi valabile timp de șapte ani. Dacă investiția este mai mare de un milion de euro – scutirea se face pentru 10 ani. În plus, materiile prime, materialele, echipamentele, inclusiv mașinile, mecanismele, precum și materialele pentru proiectele de investiții, la fel sunt scutite de taxe.

În 2018, Transnistria, a făcut un mare pas înainte pentru a-și spori atractivitatea în domeniul investițiilor, au fost deschise noi oportunități pentru investitori: – reducerile importante ale impozitelor (atât în ​​ceea ce privește capitalul fix, cât și dividendele); – asigurarea granturilor naturale de stat (locuri de producție); – normele legale care garantează protecția împotriva posibilei deteriorări a mediului de afaceri; – oportunități de alegere pentru investitori a instanțelor (transnistrene sau internaționale), pentru a-și apăra interesele și contractele directe cu Guvernul, care constituie un element de asigurare suplimentară. De asemenea, trebuie remarcat faptul că, conducerea Transnistriei, alături de antreprenori, a depus eforturi active pentru reducerea barierelor administrative, și anume au fost elaborate „foi de parcurs” cu comunitățile de afaceri destinate eliminării barierelor administrative, aproximativ 15% din toate permisele au fost anulate și a fost lansat un portal public de servicii.

Guvernul Transnistriei este interesat în special de atragerea investițiilor în industria agricolă și de prelucrare, dar accentul este pus și pe producția orientată spre export, prin crearea de produse cu valoare adăugată ridicată.

Unul dintre instrumentele de atragere a investițiilor în regiune a fost deschiderea unei noi Agenții de Investiții, care lucrează deja la 18 proiecte pe diferite grade de pregătire. Mai mult, acompaniamentul potențialilor investitori începe din momentul ce este făcut primul interes față de Transnistria. Astfel, sunt arătate posibilele industrii pentru investiții, sunt informați cu privire la infrastructură și principala bază legislativă.

„Am încercat investitorului să-i oferim nu numai o bază legislativă, am elaborat revizuiri ale sistemelor fiscale, monetare și de muncă, deoarece acestea sunt resursele cu care acesta va trebui să lucreze. Aceste recenzii sunt disponibile online. Ele permit să înțelegem cum funcționează economia noastră”, a declarat vicepremierul S. Obolonnik.

La Forum au fost discutate măsurile de stimulare a investițiilor în sectorul real al economiei. Este nevoie de bani pentru modernizarea echipamentelor și optimizarea proceselor de producție în cadrul întreprinderilor. Șeful BRT, Vladislav Tidva, a remarcat că deprecierea activelor fixe (în termen de 70%) este „una din problemele esențiale ale economiei noastre”. „Investițiile în active fixe vor stimula, de asemenea, creșterea economică. Trebuie să ieșim cel puțin la 20% din rata de acumulare, adică investiții în active fixe, acest lucru ne va permite să intrăm pe calea creșterii durabile. În termeni monetari, aceasta este o sumă destul de decentă – aproximativ 150-160 de milioane de dolari. Trebuie să ajungem la acest nivel și să îl menținem, oferind, de preferință, o creștere anuală”, a spus V. Tidva, șeful Băncii Centrale.

Potrivit vicepreședintelui Uniunii Industriașilor, Agricultorilor și Antreprenorilor din Transnistria (UIAAT), Iurii Ceban, deprecierea capitalului circulant poate amenința pierderea piețelor de vânzări străine, ceea ce este foarte rău pentru o economie orientată spre export. Mecanismul dezvoltat de creditare preferențială a întreprinderilor din sectorul real al economiei poate contribui la schimbarea situației. Statul va subvenționa o parte din rata dobânzii la împrumuturi, astfel încât acestea vor deveni mai ieftine cu 7 puncte procentuale.

Cele mai multe șanse pentru a primi astfel de sprijin vor avea întreprinderile din sectoarele prioritare. Acestea fiind din agricultură (în special industria prelucrătoare, creșterea animalelor și horticultura), producția de încălțăminte și îmbrăcăminte, inginerie și alte industrii. Primii bani au fost primiți de întreprinderile care aveau proiecte făcute de mult timp. Una dintre acestea a fost „Intercentre Lux”. Compania a prezentat două proiecte și a primit aproximativ 600 mii de dolari pentru dezvoltarea lor în cadrul noului program. Compania a calculat nu numai calendarul și probabilitatea de rambursare a fondurilor împrumutate, ci și efectul economic. „Vom primi produse pentru 1 milion 468 mii de dolari, de unde rezultă creșterea taxelor, a salariilor, a locurilor de muncă. Pentru întreaga companie, ne așteptăm ca în anul viitor să avem o creștere a producției cu 32%, a exporturilor cu 32%, a taxelor cu 34%”, a promis președintele societății comerciale și industriale „Intercentre Lux” Anatolii Dzernovich.

De asemenea, este planificat să se acorde acces la împrumuturi celor care nu dispun de garanții proprii. Practic, acestea sunt startup-uri care au mari perspective, dar active mici. Guvernul elaborează un proiect de lege care ar trebui să rezerve resurse, pentru proiecte similare. Acest lucru în cadrul Forumului, a menționat măsurile luate de Transnistria ce vizează sprijinirea și atragerea unui investitor intern.

Dacă e să vorbim despre viziunea atractivității față de investitorii externi, Forumul a fost vizitat de un reprezentant din Statele Unite, directorul Institutului pentru Dezvoltarea Economică și Forme Juridice, Basil Nikas. „Ideea este de a crea o afacere nouă și de a crește salariile prin participarea investitorilor internaționali. De exemplu, în Grecia, a fost introdus un impozit pe profit de 65%, și din acest motiv, multe întreprinderi au început să se închidă și să caute o oportunitate de a-și transfera afacerea în alte țări. Am adus o delegație de oameni de afaceri greci la Tiraspol, o întreprindere își va aduce aici măslinele și va produce ulei de măsline pentru al exporta în Rusia, deoarece importul de produse grecești în Rusia este interzis”, a explicat Basil Nikas.

O altă propunere făcută la întâlnirea cu premierul a fost crearea infrastructurii în cetatea Bender/Tighina. În special, se ia în considerare posibilitatea de a construi case mici, stilizate ca clădiri din secolele trecute. „Se presupune construirea unor case de tip bungalow pentru turiști între malul Nistrului și cetate. Turiștii reprezintă una dintre oportunitățile pentru creșterea rapidă a veniturilor. De exemplu, turiștii din Statele Unite sunt interesați de rutele turistice netradiționale, sunt interesați de locuri mai puțin cunoscute”, a menționat Basil Nikas.

Un alt subiect – este parteneriatul de stat cu privatul (PSP). „De obicei se întâmplă astfel: statul anunță un tender, companiile își trimit ofertele, iar compania care oferă cea mai bună opțiune pentru preț și timp de construcție este selectată. Se semnează contractul și începe construcția obiectului, care va dura în cele din urmă de două ori mai mult și, prin urmare, costul va crește de trei ori”, a spus Basil Nikas. Spre deosebire de o astfel de schemă, conceptul de PSP este o combinație de forme de interacțiune pe termen mediu și lung a statului și a mediului de afaceri pentru rezolvarea sarcinilor semnificative din punct de vedere social în condiții reciproc avantajoase. „De exemplu, în cazul reparării drumurilor prin parteneriatul PSP, companiile care construiesc drumuri sunt interesate să-l construiască cât mai bine, pentru că vor fi responsabile pentru menținerea lor”, a spus Basil Nikas. Potrivit invitatului american, aceasta va ajuta bugetul de stat, reducându-și cheltuielile, pentru a obține obiecte de înaltă calitate. Există planuri de a organiza training-uri pentru astfel de parteneriate între reprezentanții agențiilor guvernamentale și a sectorului privat din Transnistria.

La rândul său, Ivan Untu, șeful Departamentului de Construcții, Arhitectură și Gospodărire a Drumurilor al Ministerului Dezvoltării Economice, a vorbit despre programe care susțin infrastructura transnistreană. În ceea ce privește sectorul rutier, atunci, potrivit lui Ivan Untu, sunt necesare 3 miliarde de ruble pentru restaurarea completă. Întreținerea anuală a drumurilor este estimată la 500 de milioane de ruble. La rândul său, statul poate aloca aproximativ 130-150 de milioane de ruble în fondul rutier. În 2019, se prevede alocarea a aproximativ 200 de milioane de ruble. „Transnistria așteaptă investiții în sectorul drumurilor”, a adăugat Ivan Untu.

La Forum au participat, de asemenea, reprezentanți ai Rusiei care au remarcat succesele înregistrate în Transnistria. Șeful Departamentului pentru Dezvoltarea Climei de Investiții al AIS, Vitalii Khramushin a remarcat: „O atenție deosebită a fost acordată la Forum dezvoltării legislației în republică. Pot spune că în această direcție Transnistria a mers departe și  a depășit deja Federația Rusă. La noi, un proiect de lege federal este în curs de elaborare. Sperăm că în viitorul apropiat va fi și în Rusia o astfel de legislație”.

Ca rezultat al Forumului, au fost semnate două acorduri de cooperare. Unul dintre ele este conceput pentru a aduce la un nou nivel interacțiunea Camerelor de Comerț și Industrie a Transnistriei și a regiunii Arhangelsk din Federația Rusă. În semnarea documentului, ministrul Agriculturii și Comerțului al regiunii, Irina Bazhenova, a menționat că antreprenorii locali manifestă un mare interes față de produsele transnistrene. „Nu este vorba numai de fructe și legume. Este vorba și de bunuri din industria ușoară, îmbrăcăminte de exterior, care acum vine la noi direct de la voi. Am putea furniza îngrășăminte pentru agricultură. Prin urmare, există probleme care trebuie abordate în mod special cu implicarea Camerei de Comerț și Industrie, care lucrează îndeaproape cu antreprenorii”, a declarat Irina Bazhenova.

Cel de-al doilea acord vizează crearea unui centru exclusiv de comerț și servicii pentru uzina „Electromash” din Districtul federal Siberia din Federația Rusă. De asemenea, înaintea Forumului au fost semnate două acorduri de investiții în domeniul agriculturii și al produselor farmaceutice și mai multe protocoale de cooperare.

Primul acord de investiții a fost semnat între organul executiv suprem al Transnistriei și fondatorii companiei SRL „TOP GEO SERV”. Organizația face parte dintr-un grup de companii, sediul central al uneia dintre ele fiind situat în comuna Vadu Pașii. Compania operează pe baza unei organizații transnistrene din orașul Bender. Compania a lansat producția în aprilie 2018. Produce profiluri profilate din metale feroase. Ele sunt destinate organizațiilor de construcții. Materiile prime sunt achiziționate de la Uzina Metalurgică din Moldova, iar produsele sunt exportate în țările UE. Contractul de investiții este de 7 ani și implică cooperarea în implementarea proiectului prioritar – fabricarea profilurilor feroase în sortiment și implică acordarea de preferințe unei companii străine.

„Acum am achiziționat echipament de înaltă tehnologie din Spania. Este important pentru noi nu numai să venim și să câștigăm bani, ci și să contribuim la dezvoltarea regiunii”, a declarat investitorul Iulian Gangan.

Forumul a arătat încă o dată că afacerile transnistrene și Guvernul se pot manifesta și atrage interesul față de diversele resurse disponibile. Au fost discutate numeroase aspecte și au fost audiate experiențele diferitelor țări. Cel mai important – acestea au fost măsuri de susținere a statului pentru investitorii interni și externi. În cadrul Forumului s-au spus puține despre investiția internă a afacerilor, aici este una dintre problemele care se referă la toată lumea – problema criteriilor pentru selectarea proiectelor de creditare, dintre care două pot fi notate: primul este interesul statului în domeniu pe care îl reprezintă un anumit proiect. Astăzi, Transnistria are o prioritate în direcțiile care vor asigura înlocuirea importurilor sau vor avea potențial de export. Al doilea criteriu este rambursarea împrumutului, în care utilizarea eficientă a resurselor de credit și rambursarea proiectului sunt absolut importante.

Proiectele prioritare în acordarea împrumuturilor pot fi acele întreprinderi care oferă o prelucrare mai profundă a produselor pe teritoriul Transnistriei. Un exemplu simplu: UMM procesează resturi și produce diferite tipuri de produse laminate. Există și întreprinderi care procesează produsele UMM aici pe teritoriul Transnistriei. În primul rând, statul a susținut proiectul de investiții „TOP GEO SERV” – au fost acordate scutiri fiscale. Aceasta este o companie care face o construcții monolitice. Procesul tehnic este destul de simplu: iau armătura, o taie în bucăți și o îndoaie, în cele din urmă se obțin diferite configurații de piese metalice. Poate că nu este o tehnologie nano, cu toate acestea, această producție simplă oferă acum aproximativ 40 de locuri de muncă. Până la sfârșitul anului vor lucra o sută. Aceasta înseamnă că 100 de familii vor avea venit și acesta este un bun exemplu al dezvoltării economiei în regiune și al creării de locuri de muncă. Anterior, armatura de la UMM mergea în România, acolo fiind prelucrată, iar acum producția din România s-a mutat aici, și cu ea au venit locuri de muncă și taxe. Ce s-a întâmplat – s-a aprofundat gradul de prelucrare. În plus, pe teritoriul Transnistriei se desfășoară mai multe etape tehnologice de procesare a produselor, asta însemnând că mai mulți transnistreni vor primi venituri. Și ceea ce este cel mai interesant, dacă stimulați acest lanț de producție se lansează o reacției în lanț. Dacă tovarășii care taie și îndoiesc armatura își vor vinde mai mult produsele – vor cumpăra mai multe materii prime de la UMM. Stimularea UMM în sine va fi mai puțină: volumele lor vor crește datorită volumului de producție a structurilor de armatură. Urmărind această logică, prioritatea ar trebui să fie acordată celor care ar continua să rămână într-un astfel de lanț industrial. Cu cât redistribuția este mai profundă, cu atât mai bine pentru toată lumea. Stimularea acestuia din urmă stimulează indirect întregul lanț. Acest principiu al distribuției resurselor de credit pare să fie cel mai eficient.

Forumul economic internațional de investiții din Transnistria a avut loc în decurs de două zile, și a condus participanții la ideea că ar trebui creat un singur set de măsuri, astfel încât, în practică, regulile jocului și condițiile să fie aceleași pentru toți, fără excepție. Factorul cheie al dezvoltării cu succes a activității de investiții este încrederea nu numai între stat și întreprindere, ci și între angajații din sectorul de afaceri și de stat.

Au fost discutate la Forum problemele despre oportunitățile de deschidere a tinerilor și rezolvarea problemelor legate de ocuparea forței de muncă și chiar a fost dedicată o sesiune separată pentru a aborda problemele legate de blockchain. Apropo, la majoritatea participanților de la Forum le-a plăcut acest subiect – în timpul ședinței nu au existat locuri libere în sală. Perspectivele dezvoltării acestui sector al economiei, după ce s-au familiarizat cu opiniile experților din diferite țări ale lumii, vor fi subliniate în Guvern. La Forumul din 2018, s-a acordat a atenție și politicii sociale. Problemele persoanelor cu dizabilități și soluțiile lor au fost discutate la o platformă separată.

Odată cu finalizarea Forumului, Guvernul transnistrean a început să discute rezultatele obținute și pregătirea pentru următorul Forum de investiții. Printre avantajele Forumului trecut, șeful Guvernului a numit numărul considerabil de experți din țări străine. Acest lucru este important pentru că trebuie câștigată încrederea investitorilor, a creditorilor, iar dialogul permite ca potențialul investițional al Transnistriei și oportunitățile oferite de noua lege privind sprijinirea investițiilor să fie informaționalizată la maxim. La următorul Forum, în opinia primului-ministru, este necesar să fie invitați oaspeții care au vizitat Forumul în 2018 și să atragem și mai mulți oameni de știință, oameni de afaceri și experți. Al doilea lucru pozitiv Alexandr Martînov a numit varietatea de secțiuni dedicate noii legi privind investițiile, împrumuturile de afaceri, politica macroeconomică, infrastructura socială și multe alte aspecte. În 2019, premierul a sugerat să se concentreze asupra investitorilor care și-au dezvoltat deja producția în Transnistria. Potrivit lui Alexandr Martînov, investitorii ar putea spune despre experiența investiției aici, despre modul în care sunt îndeplinite garanțiile și preferințele în cadrul unui acord de investiții și despre climatul de afaceri din Transnistria. „Trebuie să promovăm nu doar producția orientată spre export, ci și producția, care poate contribui într-adevăr la programul de substituție de import”, – a subliniat Alexandr Martînov. Ele vor fi interesante pentru investitor, deoarece „pentru ei solvabilitatea cererii în statul nostru este asigurată”.

La sugestia unui membru al FPR, Sergei Sherstyuk, pentru viitor, trebuie creată o sesiune separată privind turismul. Locul de desfășurare pentru conversație poate deveni cetatea Bender. În această ordine de idei, directorul Agenției pentru Investiții, Andrei Betanov a considerat potrivit de a organiza mai multe forumuri individuale, toate acestea fiind consacrate unei teme specifice: industria turismului, tehnologiile blockchain, economie și investiții. „Atunci vom putem sublinia în mod cuprinzător această direcție. Vom putea invita un număr semnificativ de investitori externi, experți”, spune Andrei Betanov.

Șeful Guvernului a cerut ca comunitatea științifică să fie conectată mai intens. Opinia cadrelor didactice și a studenților este foarte importantă. Toate ideile exprimate vor fi incluse în pregătirea pentru următorul Forum și poate în 2019 ele vor fi mai multe.

Mulți participanți la Forum au fost interesați de una dintre cele mai importante întrebări, dacă legea „Cu privire la sprijinul de stat al activității de investiții” va funcționa, cât de active vor fi fluxurile de investiții în Transnistria. Șansele de reușită vor crește drastic dacă autoritățile transnistrene vor lua următoarele decizii: 1) să creeze instituții pentru a proteja drepturile de proprietate (curți de drept civil și comercial), 2) mai multe valute: $, euro, RUR-ruble, grivne, lei; 3) adoptarea Constituției economice, care introduce o jachetă strâmtă asupra statului:  mărimea cheltuielilor guvernamentale de maxim 25% din PIB, inflație – maxim 2% pe an, interzicerea deficitului bugetar mai mult de 2 ani la rând, datoria de stat maxim 20% din PIB, proprietatea de stat – maxim 15% din totalul activelor; 4) un nou sistem fiscal: taxa pentru vânzările cu amănuntul de bunuri și servicii (15-20%), impozitul pe accize pentru persoane fizice – 10%; 5) tariful zero la import (sau unul singur în valoare de 3-5%); 6) refuzul de a reglementa „manual” prețurile; 7) crearea unei piețe financiare complete; 8) concurența standardelor de calitate, certificarea voluntară; 9) licențierea: exclusiv pe principiul unei amenințări imediate la adresa vieții și sănătății; 10) interzicerea inspecțiilor entităților comerciale cu cifra de afaceri lunară până la 3.000 $; 11) un regim special pentru gestionarea activelor și resurselor statului (lichidarea fondurilor de stat; conflict de interese).

În ciuda faptului că Forumul a acordat o mare atenție vectorului pro-rus al cooperării, de fapt se dovedește că majoritatea relațiilor comerciale din Transnistria sunt cu Uniunea Europeană și, prin urmare, poziția și acțiunile Uniunii Europene în legătură cu afacerile din Transnistria sunt foarte importante pentru Guvern. Prin urmare, la întâlnirea recentă a lui Alexandr Martînov cu ambasadorul UE în Moldova, P. Michalko, premierul a rostit vorbele-cheie pentru dezvoltarea economiei transnistrene: „Au fost mulți invitați din UE, Rusia, Statele Unite. Cred că, Forumul a fost un succes. Facem doar primii pași în astfel de evenimente, în construirea unui climat de afaceri pozitiv. Iar prezența unor astfel de oaspeți ca dumneavoastră, reprezentanți ai afacerilor europene, are un efect pozitiv asupra atragerii investitorilor în Transnistria. Acest lucru sugerează că, economia noastră devine tot mai deschisă și suntem capabili să colaborăm cu reprezentanții Uniunii Europene, ai Rusiei și ai altor țări … Sperăm că veți continua să participați la aceste evenimente”. Este foarte important ca ambițiile politice ale liderului transnistrean să nu submineze cooperarea în proiectele de afaceri cu Uniunea Europeană.

 

В октябре прошёл ПМИЭФ-2018 в г. Тирасполь, где в нем принялиучастие более 600 представителей из Германии, Италии, Швейцарии, Великобритании, Польши, Румынии, США, Китая, Эстонии, Украины, России и Приднестровья. За время форума было подписано 9 соглашений. Два из них заключены с инвесторами, которые откроют в Приднестровье новые производства, а именно выращивание плодовых культур и открытии фармацевтического предприятия.

Важным обсуждаемым вопросом на форуме стал принятый в Приднестровье весной 2018г. закон «О государственной поддержке инвестиционной деятельности». Он вступил в силу летом этого года. Исходя из закона инвесторов должны привлечь налоговыми льготами: освобождение от уплаты налога на доходы на пять лет, земельного налога на пять лет, уменьшение ставки единого социального налога до 14% на пять лет (стандартная ставка 25%), освобождение акционеров (собственников) от уплаты подоходного налога с физических лиц в части дивидендов (части чистой прибыли) на пять лет. Это при минимальных суммах инвестиций. Если их объём от 500 тысяч евро до одного млн. евро, то налоговые освобождения будут действовать семь лет. Если инвестиции более одного млн. евро – освобождение по вышеуказанным налогам на 10 лет. В дополнение освобождаются от пошлины сырье, материалы, оборудование, включая машины, механизмы, а также материалы для реализации инвестиционных проектов.

За 2018 год  в Приднестровье сделало большой шаг вперёд по повышению инвестиционной привлекательности, перед инвесторами открылись новые возможности: -это и серьёзные налоговые льготы (касающиеся как основного капитала, так и дивидендов); -предоставление государственных натурных грантов (производственных площадок); -законодательные нормы, гарантирующие защиту от возможного ухудшения условий ведения бизнеса; – возможности выбора для инвестора судов (приднестровских или международных) для отстаивания своих интересов и прямые договоры с Правительством, являющиеся элементом дополнительной страховки. Так же нужно отметить, что руководство Приднестровья совместно с предпринимателями активно работало над снижением админбарьеров, а именно были с предпринимательскими сообществами разработаны «дорожные карты», направленные на снятие админбарьеров, отменены около 15% всех разрешительных документов, запущен портал государственных услуг.

Правительство Приднестровье особенно заинтересовано привлечь инвестиции в аграрную и перерабатывающую отрасль, так же акцент делается на экспортоориентированное производство с созданием продукции с высокой добавленной стоимостью.

Одним из инструментов для привлечения в регион инвестиций стало открытия нового Агентства по инвестициям, которое уже работает над 18 проектами различной степени готовности. Причём сопровождение потенциальных инвесторов начинается уже с момента проявления первого интереса к Приднестровью. Им показывают возможные для вложений отрасли, знакомят с инфраструктурой, основной законодательной базой.

«Мы постарались не просто предложить инвестору действующую законодательную базу, а сформировали обзоры нашей налоговой, валютной, трудовой системы, поскольку это те ресурсы, с которыми ему придётся работать. Эти обзоры доступны в онлайн режиме. Они позволяют понять, как работает наша экономика», – сказал вице-премьер С.Оболонник.

На форуме обсуждали меры по стимулированию инвестиций в реальный сектор экономики. Деньги нужны на модернизацию оборудования и оптимизацию производственных процессов на предприятиях. Глава ПРБ Владислав Тидва отметил, что износ основных средств (в пределах 70%) – это «одна из ключевых проблем нашей экономики».«Инвестиции в основной капитал будут стимулировать и экономический рост. Нам надо выходить хотя бы на 20% нормы накопления, т.е. инвестиций в основной капитал, это позволит выйти на траекторию устойчивого роста. В денежном выражении это довольно приличные суммы – около 150-160 млн долларов. Мы должны выйти на этот уровень и поддерживать его, желательно обеспечивая прирост каждый год», – сказал руководитель Центрального банка В.Тидва.

По мнению вице-президента СПАППа Юрия Чебана, износ оборотных средств может грозить потерей внешних рынков сбыта, что весьма плачевно при экспортоориентированной экономике.Изменить ситуацию поможет разработанный механизм льготного кредитованияпредприятий реального сектора экономики. Государство будет субсидировать часть процентной ставки по займам, таким образом, они станут дешевле на 7 процентных пунктов.

Больше всего шансов получить такую поддержку будет у предприятий из приоритетных отраслей. К ним относятся сегодня в Приднестровье сельское хозяйство (особенно перерабатывающая промышленность, животноводство и садоводство), обувное и швейное производство, машиностроение и некоторые другие отрасли.Первыми деньги получили те, у кого проекты были давно готовы.Одним из них был «Интерцентр Люкс». Предприятие представляло два проекта, на их развитие в рамках новой программы оно получило порядка 600 тысяч долларов. На фирме просчитали не только сроки и вероятность возврата заёмных средств, но и экономический эффект.«Мы получим продукцию на 1 млн 468 тысяч долларов, отсюда – увеличение налогов, заработных плат, рабочих мест. По компании в целом мы ожидаем в следующем году рост объёмов производства на 32%, экспорта – на 32%, налогов – на 34%», – пообещал президент торгово-промышленной фирмы «Интерцентр Люкс» Анатолий Дзернович.

Дать доступ к кредитам планируется и тем, кому не хватает собственного залогового обеспечения. В основном это стартапы, имеющие большие перспективы, но малые активы.Правительство разрабатывает законопроект, которым предполагается резервирование ресурсов, которые бы выступали поручительством со стороны государства по подобным проектам. Это на форуме обозначили те меры предпринимаемые в Приднестровье направленные на поддержку и привлечение внутреннего инвестора.

Если говорить о видении привлекательности от внешних инвесторов, то  форум посетил представитель из США директор Института экономического роста и правовых форм Базил Никас. «Идея такая – создавать новый бизнес и поднимать уровень заработной платы за счет участия международных инвесторов. Например, в Греции был введён корпоративный налог в размере 65%, и из-за этого многие кампании стали закрываться и искать возможность перевести свой бизнес в другие страны. Мы привозили в Тирасполь делегации греческих бизнесменов, одно предприятие собирается привозить сюда свои оливки и производить оливковое масло, чтобы экспортировать его в Россию, потому что ввоз в Россию греческой продукции запрещён», – пояснил Базил Никас.

Ещё одно предложение, которое было вынесено на встрече с премьером, – создание инфраструктуры в Бендерской крепости. В частности, рассматривается возможность строительства небольших домиков, стилизованных под постройки прошлых веков. «Между берегом Днестра и самой крепостью предполагается построить дома типа бунгало для туристов. Туристы – это одна из возможностей быстрого подъёма доходов. К примеру, туристы из США интересуются нетрадиционными туристическими маршрутами, их интересуют менее известные места», – подчеркнул Базил Никас.

Ещё одна тема – это государственно-частное партнерство (ГЧП).«Обычно бывает так: государство объявляет тендер, компании высылают свои предложения, выбирается компания, предложившая лучший вариант по цене и срокам строительства. Подписывается контракт, потом начинается строительство объекта, которое в конечном итоге продлится в два раза дольше по времени, а соответственно стоимость объекта увеличится раза три», – обозначил Базил Никас.В отличие от такой схемы, концепция ГЧП – это совокупность форм средне- и долгосрочного взаимодействия государства и бизнеса для решения общественно значимых задач на взаимовыгодных условиях.«К примеру, в случае ремонта дорог при ГЧП компании, которые строят дороги, заинтересованы в том, чтобы построить ее как можно качественнее, потому что далее они отвечают за их содержание», – отметил Базил Никас.По словам американского гостя, это поможет госбюджету, сокращая свои расходы, получать качественные объекты.В планах провести тренинги по организации таких партнерств для представителей госструктур и частного сектора Приднестровья.

В свою очередь, начальник Департамента строительства, архитектуры и дорожного хозяйства Министерства экономического развития ПМР Иван Унту рассказал о программах, поддерживающих инфраструктуру Приднестровья.Что касается дорожной отрасли, то, по словам Ивана Унту, для полного восстановления дорожной отрасли на сегодняшний день необходимо около 3 млрд рублей ПМР. Ежегодное содержание дорог оценивается в 500 млн рублей. При этом, государство может выделить в дорожный фонд на выполнение дорожных работ порядка 130-150 млн. В 2019 году планируется выделить около 200 млн рублей. «Приднестровье ждёт привлечения инвестиций в дорожную отрасль», – добавил Иван Унту.

На форуме присутствовали и Российские представители, которые отмечали успехи у Приднестровья, руководитель Департамента развития инвестиционного климата АСИ Виталий Храмушин отметил: «Много внимания было уделено на форуме развитию законодательства на территории республики. Могу сказать, что в этой части Приднестровье пошло дальше, уже обогнало Российскую Федерацию. У нас сейчас такой проект федерального закона только разрабатывается. Надеемся, что в ближайшем времени он будет и в России».

Как результат форума были подписаны два соглашения о сотрудничестве. Одно из них призвано вывести на новый уровень взаимодействие торгово-промышленных палат Приднестровья и Архангельской области РФ.Поставившая под документом подпись министр агропромышленного комплекса и торговли области Ирина Баженова отметила, что местные предприниматели проявляют огромный интерес к приднестровской продукции.«Это не только фрукты и овощи. Это и товары лёгкой промышленности, верхняя одежда, которая сейчас поступает к нам не напрямую от вас. Мы же могли бы поставлять удобрения для сельского хозяйства. Поэтому есть вопросы, которые нужно решать именно с привлечением ТПП, которые точечно работают с предпринимателями», – сказала Ирина Баженова.

Второе соглашение направлено на создание эксклюзивного торгово-сервисного центра завода «Электромаш» на территории Сибирского Федерального округа РФ.Так же до форума были подписаны 2 инвестиционных соглашения в области сельского хозяйства и фармацевтики и несколько протоколов о сотрудничестве.

А первым инвестиционный договор был подписан между высшим исполнительным органом Приднестровья и учредителями фирмы ООО “ТОП ДЖЕО СЕРВ”.Организация входит в группу компаний, головной офис, одной из которых находится в румынской коммуне Ваду Паший. Предприятие работает на базе одной из приднестровских организаций в городе Бендеры. Производство фирма запустила еще в апреле 2018 года.Компания изготавливает фасонные профили из черного металла. Они предназначены для строительных организаций. Сырье закупают у Молдавского металлургического завода, а продукцию экспортируют в страны Евросоюза.Инвестиционный договор рассчитан на 7 лет и предполагает сотрудничество в реализации приоритетного проекта – изготовления фасонных профилей из черного металла в ассортименте, и предполагает предоставление преференций иностранной компании.

“Сейчас уже закупили высокотехнологичное оборудование из Испании. Для нас важно не только прийти и заработать деньги, но и внести свой вклад в развитие региона”, – отметил инвестор Юлиан Ганган.

Форум еще раз показал, что Приднестровский бизнес и Правительство может показать себя и привлечь интерес к имеющимся различным ресурсам. Много вопросов было обсуждено и опыт различных стран был услышан. Самое основное –это были меры государственной поддержки своего внутреннего и внешнего инвестора. На форуме мало говорили о внутреннем инвестировании бизнеса, тут основой может служить один из вопросов, который, волнует всех – это вопрос о критериях отбора проектов для кредитования, которых можно отметить два: Первый – это заинтересованность государства в сфере, которую представляет конкретный проект. Сегодня для Приднестровья в приоритете направления, которые обеспечат импортозамещение либо имеют экспортный потенциал. Второй критерий – это возвратность кредита, где безусловно важно эффективное использование кредитных ресурсов и окупаемость проекта.

Приоритетными проектами в предоставлении кредитов могут стать те предприятия, которые обеспечивают более глубокую переработку продукции на территории Приднестровья. Простой пример: ММЗ перерабатывает лом и выпускает различные виды проката. А есть предприятия, которые перерабатывают продукцию ММЗ здесь на месте в Приднестровье.Государство поддержало инвестиционный проект «ТОП ДЖЕО СЕРВ» в числе первых – им дали налоговые льготы. Это компания, которая делает фасонину для монолитного строительства. Технический процесс достаточно прост: они берут арматуру, разрезают на части и загибают, в итоге получаются различной конфигурации металлические детали. Возможно не нано технологии, тем не менее, это простейшее производство сейчас обеспечивает работой порядка 40 человек. А до конца года там будут работать все сто. А это значит, что 100 семей будут иметь доход и это хороший пример развития экономики в регионе и создания рабочих мест. Раньше арматура с ММЗ выезжала в Румынию, и там ее гнули и резали, а теперь производство из Румынии переехало сюда, а вместе с ним приехали рабочие места и налоги. Что произошло – углубили степень переработки. Причем чем больше технологических стадий переработки продукта проходит на территории Приднестровья, тем больше Приднестровцев получат доход.И что самое интересное, если стимулировать крайнего в этой производственной цепочке, то запускается стимулирующая остальных цепная реакция. Если товарищи, которые режут и гнут арматуру, будут больше продавать своих изделий – они будут больше закупать сырья у ММЗ. Стимулировать сам ММЗ уже можно в меньшей степени: их объемы увеличатся за счет объемов производства конструкций из арматуры. Следуя этой логике, в приоритете должны быть те, кто дальше стоит в такой производственной цепочке. Чем более глубокую степень передела они делают, тем лучше для всех. Стимулируя крайнего мы косвенно стимулируем всю цепочку.  Такой принцип распределения кредитных ресурсов видится наиболее эффективным.

Приднестровский Международный инвестиционный экономический форум проходил в течении двух дней, что привелоучастников к идеи, что нужно создать единый комплекс мер, чтобы на практике правила игры и условия были одинаковыми для всех без исключения. Ключевым фактором успешного развития инвестиционной деятельности доверие не только между государством и бизнесом, но ещё и между бизнесом и бюджетниками.

Говорили в рамках ПМИЭФ-2018 и об открывающихся возможностях для молодежи, и о решении проблем с трудоустройством, и даже уделили отдельную сессию для решения вопросов блокчейна. К слову, эта тематика пришлась по вкусу большинству участников форума – в зале во время сессии не было свободных мест. Перспективы развития этой отрасли экономики после ознакомления с экспертными мнениями из различных стран мира будут обозначены в Правительстве.На форуме 2018 года уделили внимание и социальной политике. Проблемы людей с ограниченными возможностями и пути их решения обсуждали на отдельной площадке.Не успев закончиться форум, но уже Правительство Приднестровья начало обсуждения полученных результатов и подготовки к следующему инвестиционному форуму. Среди плюсов прошедшего форума глава Правительства назвал немалое число экспертов из иностранных государств. Это важно потому, что нужно заслужить доверие потенциальных инвесторов, кредиторов, диалог позволяет максимально полно рассказать об инвестиционном потенциале Приднестровья и о возможностях, которые предоставляет новый закон о поддержке инвестиционной деятельности.

На следующий форум, по мнению премьера, приглашать необходимо гостей, посетивших ПМИЭФ-2018, и привлекать ещё большее количество ученых, бизнесменов и экспертов.Вторым положительным моментом Александр Мартынов назвал разнообразие секций, посвящённых новому инвестиционному закону, кредитованию предприятий, макроэкономической политике, инвестициям в социальную инфраструктуру и многим другим аспектам.В 2019 году премьер предложил сделать акцент на инвесторов, которые уже развили свое производство в Приднестровье. Как полагает Александр Мартынов, вкладчики смогли бы рассказать об опыте вложения средств здесь, о том, как исполняются гарантии и преференции в рамках инвестиционного договора, и о деловом климате в Приднестровье.«Продвигать мы должны не только производства, ориентированные на экспорт, но и те производства, которые реально могут внести свой вклад в программу импортозамещения», – обозначил Александр Мартынов. Инвестору они будут интересны, поскольку «под них обеспечена платежеспособность спроса в нашем государстве».

По предложению члена ОНФ Сергея Шерстюка, на перспективу нужно создать отдельную сессию по туризму. Площадкой для проведения беседы может стать Бендерская крепость.В этом ключе директор Агентства по инвестициям Андрей Бетанов счел целесообразным организацию сразу нескольких отдельных форумов, каждый из которых был бы посвящен определенной теме: туристической отрасли, блокчейн-технологиям, вопросам экономики и инвестиций. «Тогда мы сможем комплексно осветить то направление. Мы сможем приглашать значительное количество внешних инвесторов, экспертов», – считает Андрей Бетанов.

Глава Правительства призвал подключать более усиленно научное сообщество. Мнение преподавательского состава и студентов очень важно. Все озвученные идеи включат в подготовку к следующему форуму и возможно их будет в 2019 году несколько.

Многих участников форума интересовал один самый важный вопрос, будет ли работать закон«О государственной поддержке инвестиционной деятельности», насколько активными будут инвестиционные потоки в Приднестровье. Шансы на его успех резко увеличатся, если власти Приднестровья примут следующие решения: 1) создадут институты для защиты прав собственности (суды по гражданскому, коммерческому праву);2) мультивалютность: $, евро, RUR-рубль, гривна, лей;3) принятие Экономической конституции, которая вводит смирительную рубашку на государство: – размер госрасходов max 25% ВВП;- инфляция – max 2% в год;- запрет дефицита бюджета более 2-лет подряд;- госдолг max 20% ВВП;- госсобственность – max 15% всех активов; 4) новая налоговая система: -налог с розничных продаж товаров и услуг (15- 20%), -акцизы, – одоходный налог на физических лиц – 10%;5) нулевой тариф импорт (или единый плоский в размере 3 – 5%);6) отказ от «ручного» регулирования цен;7) создание полноценного рынка земли;8) конкуренция стандартов качества, добровольность сертификации;9) лицензирование: исключительно по принципу непосредственной угрозы жизни и здоровью;10) Запрет на проверки коммерческих субъектов с месячным оборотом до $3000;11) особый режим управления госимуществом и ресурсами (ликвидация конфликта интересов).

Несмотря на то, что на форуме уделялось большое внимание пророссийскому вектору сотрудничества, но по факту получается, что большинство торговых отношений сегодня у Приднестровья складывается с Европейским Союзом и поэтому очень важен для Правительства позиция и действия Европейского Союза по отношению к бизнесу Приднестровья. Поэтому на недавней встрече Александра Мартынова с послом ЕС в Молдове Петр Михалко, премьер сказал ключевые слова для развития экономики Приднестровья: «Было много гостей – из ЕС, РФ, США. Считаю, что форум удался. Мы делаем только первые шаги в таких мероприятиях, в выстраивании позитивного делового климата. И наличие столь высоких гостей, как вы, представителей европейского бизнеса, безусловно, располагает инвесторов к Приднестровью. Это говорит о том, что экономика у нас становится более открытой, и мы способны работать с представителями Евросоюза, России и других стран… Очень надеемся, что вы и впредь будете эти мероприятия посещать». Очень важно, что бы политические амбиции лидера Приднестровья не подорвали сотрудничество в бизнес проектах с Европейским Союзом.