Alexandr Vâlkov: Guvernul Transnistriei face bilanțul anului. Succesele pe care populația din regiune nu le vede / Правительство Приднестровья подводит итоги уходящего года. Успехи, которое население региона не видит

La sfârșitul anului, în Transnistria a început să se raporteze activ cu privire la activitatea efectuată și s-au rezumat rezultatele Președintelui și Șefului Guvernului, care au început să se întâlnească zilnic cu populația și reprezentanții organizațiilor publice din regiune. Astfel, în interviul său, premierul Alexandr Martînov a spus cum investește statul în capitalul uman și când va fi rezolvată problema școlilor, grădinițelor și clinicilor dărăpănate. Însă, indiferent de rapoartele laudative ale conducerii transnistrene pentru anul 2018, astăzi populația este preocupată de problema principală – creșterea salariilor și a pensiilor din sectorul public, iar această creștere a salariilor și a pensiilor nu va veni în detrimentul emiterii de bani. Acest lucru s-a întâmplat deja când, la jumătatea anului 2017, s-a luat o decizie de a face o devalorizare a monedei naționale, care, din nefericire, a afectat în mod semnificativ scăderea veniturilor reale ale locuitorilor transnistreni. La sfârșitul anului 2017, rata inflației a fost de 11,8%. În 2018, această cifră va fi de aproximativ 7-8%. Prin urmare, planul Guvernului este de a compensa parțial veniturile scăzute ale populației, și anume de a adăuga în noul an 7% pensiilor și unor categorii de angajați ai statului. Timp de mai mulți ani, nu a existat nici o creștere a salariilor și a pensiilor; în opinia Guvernului, aceasta a fost compensată cu înghețarea tarifelor la utilități, introducerea de 100 ruble suplimentari pentru pensionarii cu venituri sub minimul de existență, călătorii gratuite cu transportul electric, dar aceste măsuri nu ajută oamenii să se simtă demn cu salariile angajaților de stat de aproximativ 130 Euro și pensiile de 70 Euro. Acest salariu este extrem de mic pentru a-ți putea permite să cumperi alimente decente, îmbrăcăminte, echipamente etc. Pe de altă parte, Guvernul nu a ales calea reducerii finanțării bugetare pentru reconstrucția infrastructurii sociale și comunale, construcția drumurilor, astfel încercând să acorde atenție tuturor domeniilor statului.

Locuitorii din Transnistria se tem că o mică creștere a pensiilor și a salariilor va fi imediat urmată de o inflație, și anume, vor crește tarifele la utilități. Conducerea asigură că nu va exista o creștere a tarifelor de utilități pentru pensionari și angajați din sectorul public, adică pentru cei cărora Guvernul le indică veniturile. În acest scop, Guvernul a bugetat 86 de milioane de ruble. În acest fel este estimată diferența dintre tarifele reale și cele plătite de populație. Acești bani vor fi direcționați către repararea rețelelor de încălzire, de apă, de electricitate direct din buget și nu din buzunarele oamenilor, deci este planificată susținerea cetățenilor cu venituri mici și, în același timp, reconstruirea infrastructurilor de locuințe și utilități. Înainte exista o deteriorare majoră a infrastructurii comunale, care ar putea conduce la un dezastru tehnic, în care Transnistria ar putea rămâne într-o zi fără apă sau fără energie electrică. Cât de bine este că echipa lui Alexandr Martînov nu urmează calea imprimării nelimitate a banilor, deoarece în acest caz totul va duce la devalorizarea rublei și la creșterea inevitabilă a prețurilor.

În planurile Guvernului pe termen mediu intră asigurarea creșterii veniturilor reale ale populației în baza creșterii economice. Astăzi se observă că, în rândul școlilor, grădinițelor, clinicilor și spitalelor, problema infrastructurii și securității este pe prim plan, deoarece adesea în aceste facilități nu mai este doar incomod, ci se pune și viața în pericol. Acesta este rezultatul unei politici fiscale implementate anterior, în care mai puțin de 1% din PIB a fost alocat pentru investițiile de capital. Era necesar să fie alocate cel puțin 3-5%, în acest caz astăzi situația ar fi diferită. În acest sens, Guvernul la sfârșitul anului trecut, în coordonare cu Președintele și cu deputații Sovietului Suprem, au înființat Fondul de investiții de capital. Guvernul dorește să depășească problema infrastructurii sociale în 4-5 ani.

Potrivit rezultatelor din 2018, Guvernul estimează o creștere a producției industriale cu 17 la sută, exporturile au crescut cu o treime, creșterea veniturilor fiscale a bugetului este de 15 la sută, deficitul bugetului transnistrean a fost redus de trei ori. Dacă ținem cont de ritmul de creștere al economiei mondiale, iar potrivit prognozei, este de aproximativ trei procente pe an, atunci pentru Transnistria în condițiile actuale, un indicator bun ar fi de cinci sau chiar șapte procente. Economia Transnistriei reprezintă o economie a dezvoltării rapide, astfel încât aceasta ar trebui să crească mai repede decât alte țări. Asigurarea unei creșteri constante a economiei și, prin urmare, creșterea nivelului de trai al populației, este una dintre principalele sarcini pe care Președintele le-a stabilit pentru autoritățile regiunii. Planul Guvernului pentru anul viitor și perspectiva pe termen mediu – datorită creșterii economiei, este să asigure creșterea veniturilor reale ale populației.

Populația încă mai ține minte că una dintre prevederile programului electoral prezidențial a fost crearea a 15.000 de locuri de muncă. Dacă luăm în considerare tendințele din 2017, atunci aceasta poate dura o duzină de ani. Potrivit statisticilor oficiale de mai mulți ani, numărul de locuri de muncă create este deja măsurat în mii, dar populația nu simte acest lucru. Anul trecut, numărul acestora a atins 2827 de unități, iar deja în primele nouă luni ale acestui an s-au creat 2431. O nouă tendință pozitivă va fi în mod direct legată de atragerea investițiilor și de extinderea industriei. Acum, creând condițiile pentru creștere, Guvernul așteaptă apariția de noi locuri de muncă. Noua lege privind sprijinul pentru investiții a permis deja de la început crearea a noi întreprinderi și locuri de muncă, dar nu prea mult.

În conformitate cu legea bugetară pentru anul 2019, Guvernul a propus crearea unui fond pentru dezvoltarea și susținerea antreprenorilor. Activitatea fondului implică o serie întreagă de măsuri menite să ajute persoanele care intenționează să deschidă o mică afacere. Aceasta va crea premisele pentru întoarcerea acasă a lucrătorilor emigranți. Astfel, președintele Transnistriei a spus că există o altă problemă: există locuri de muncă, dar nu există nimeni care să lucreze. Prin urmare, acum se desfășoară activități pentru a introduce un sistem dual de educație, care va permite obținerea de abilități și cunoștințe primare, pentru a începe putea începe munca și primi salariul. Guvernul transnistrean nu are o altă soluție decât a crea 15.000 de locuri de muncă în conformitate cu programul electoral prezidențial. În 2019, problema creării de noi locuri de muncă va deveni sfera de activitate a unui grup de lucru special. Acesta va include atât reprezentanții agențiilor guvernamentale, cât și activiști publici – FPC, CMAAT, CCT și alții.

În ceea ce privește creșterea economiei transnistrene, Guvernul acționează în două direcții – reducerea greutății fiscale și restructurarea greutății fiscale pe domenii. În 2019, va intra în vigoare o nouă procedură de impozitare a antreprenorilor individuali. Unul dintre obiective este de a deduce din umbră anumite categorii de „deținători de brevete”. Timp de doi ani, impozitele pentru întreprinderile industriale au scăzut sistematic. Și acest lucru a avut un efect sub forma creșterii producției și a deducerilor fiscale suplimentare la buget. În același timp, o serie de contribuabili, în special antreprenori individuali și mari angajați în activități comerciale, plătesc impozite mici incomparabile în raport cu suma veniturilor primite. În același timp, este imposibil să spunem că ei lucrează în umbră, doar pentru că legislația fiscală este construită astfel încât le permite să plătească un nivel minim de impozite. De aceea, deputații Sovietului Suprem au decis revizuirea sarcinii fiscale pentru astfel de antreprenori individuali, iar în funcție de rezultate, bugetul va primi încă 30 de milioane de ruble. Fondurile vor fi utilizate pentru plata salariilor, pensiilor, achiziționarea de medicamente, implementarea unui program de investiții de capital. Este important să înțelegem că schimbările vor afecta doar un număr de cetățeni care fac afaceri cu sume mari. Pentru majoritatea oamenilor care lucrează în baza „brevetului de afaceri”, aproape nimic nu se va schimba. Dimpotrivă, unii vor putea să lucreze într-un mod mult mai simplificat, în calitate de lucrători care desfășoară activități independente, aici Guvernul ia un exemplu de abordare a acestui grup de întreprinzători, orientându-se pe baza legislației din F. Rusă.

Nou în 2019 va fi faptul că Guvernul intenționează să prezinte o inițiativă legislativă pentru proiectul Codului fiscal, care va oferi, printre altele, un sistem modern de administrare fiscală și un sistem de prevenire a infracțiunilor fiscale. Se preconizează introducerea conceptului de „consultant fiscal” pentru a preveni evaziunea fiscală, această abordare va spori transparența economiei și va permite colectarea mai multor venituri în buget. Noul document ar trebui să ia în considerare conceptual și perspectivele tranziției la sistemul fiscal clasic. Sistemul fiscal clasic, ca instrument economic, este mai eficient și flexibil în ceea ce privește influența acestuia asupra activităților agenților economici. Cu toate acestea, acest sistem funcționează eficient numai dacă statul poate să facă schimb de informații fiscale cu alte țări pentru a combate evaziunea fiscală. În Transnistria, acest lucru nu este posibil. Prin urmare, tranziția la sistemul fiscal clasic, care are cu siguranță o serie de avantaje, este problematică. În ceea ce privește scara progresivă a impozitului pe venit, Transnistria se bazează aici pe experiența internațională. Aceasta arată că, în țările în curs de dezvoltare, o scală mai eficientă în ceea ce privește colectarea impozitului pe venit este scala plată, în care riscurile de evaziune sunt mai scăzute. Sistemul deducerilor fiscale este construit astfel încât sarcina fiscală asupra impozitului pe venit este mai mare pentru acei cetățeni care au un nivel mai ridicat de venit. Prin urmare, în acest caz, Guvernul nu planifică inovații.

În planurile guvernului Transnistriei intră amplasarea de mining – exploatări miniere cu o capacitate totală de 100 MW. Noua lege liberală care stimulează activitatea minerilor pe teritoriul Transnistriei îi protejează în relația cu sistemul fiscal. Tot de ce este nevoie este ca exploratorii să cumpere electricitatea în Transnistria. În același timp, autoritățile fiscale nu le vor administra veniturile – a fost creată o zonă economică liberă specială. Pentru un astfel de proces energetic intens precum miningul, Transnistria este gata să ofere energie electrică relativ ieftină, utilizând capacitatea de producție neexploatată a Centralei Termoelectrice de la Cuciurgan. Cu cât mai mulți mineri, cu atât mai mare va fi încărcătura Centralei Termoelectrice de la Cuciurgan și venitul stației, ceea ce înseamnă mai multe plăți fiscale și cel mai important, mai multe venituri la contul special de gaze din care este finanțat deficitul bugetar transnistrean. Până în prezent, planurile sunt de reîncărcare a Centralei Termoelectrice de la Cuciurgan cu 50 – 100 MW. Pentru buget, acestea sunt venituri substanțiale și ele sunt deja incluse în proiectul de buget pentru anul următor. Astăzi, în Transnistria, exploatările miniere consumă de la 5 la 7 MW și este planificată o creștere în continuu.

Situația din Transnistria într-o serie de domenii legate de economie și finanțe, deși a început să se îmbunătățească, totuși nu rămâne simplă. Soluționarea multor probleme importante depinde în primul rând de stabilizarea situației economice. Guvernul și Sovietul Suprem, sub patronajul Președintelui, caută modalități de a stabiliza situația și de a intra pe o cale a creșterii. Firește, sunt enunțate o mulțime de opinii, referitor atât la situația actuală, cât și opțiuni de ieșire din criză.

Aproximativ 90% din cheltuielile bugetului Transnistriei sunt salariile și pensiile, alimentele pentru școli și grădinițe, medicamente. Prin urmare, optimizarea cheltuielilor guvernamentale este un mecanism destul de subtil. Este necesar să se optimizeze astfel încât să se îmbunătățească calitatea serviciilor publice, iar statul și cetățenii să nu fie afectați. Activitatea din 2017 Guvernul a început-o odată cu optimizarea situației funcționarilor publici, unde, în mai multe ministere, a fost făcută o optimizarea de circa 40% din numărul total.

În ceea ce privește educația și îngrijirea medicală, aici totul este mult mai complicat. În cadrul reducerilor cheltuielilor excesive, țările din spațiul post-sovietic au mers pe calea de  închidere a unei părți semnificative a școlilor rurale și a instituțiilor de medicină rurală. Adesea, locuitorii din mediul rural au rămas pur și simplu fără îngrijire medicală și educație. După ce au fost studiate toate avantajele și dezavantajele, președintele a luat decizia de a nu închide școlile și spitalele din mediul rural, ci mai degrabă să dezvolte educația și medicina în mediul rural. Aceasta este o parte din strategia generală de dezvoltare a statului. Un astfel de mecanism nu creează stimulente pentru optimizarea costurilor și îmbunătățirea calității serviciilor. Prin urmare, ținând seama de experiența Rusiei, Guvernul propune să testeze în 2019, folosind exemplul mai multor instituții bugetare, mecanismul de lucru ca organizații autonome. Prin această abordare, statul din buget va finanța nu estimări, ci costul serviciilor prestate pe baza standardelor. Economiile rezultate sunt planificate să fie cheltuite pentru creșterea salariilor pentru angajații din sectorul public și îmbunătățirea bazei materiale și tehnice.

O decizie interesantă a Guvernului a fost decizia de a elimina complet chiria pentru toate manualele școlare. Pentru anul următor, programul de stat „Manualul” propune să se concentreze pe publicarea literaturii în limbile moldovenească și ucraineană. Programul disponibil este conceput pentru anul 2017-2021 și nu prevede publicarea de manuale în limba moldovenească pe baza grafiei chirilice. Potrivit unor calcule preliminare, sunt necesare circa 10 milioane ruble pentru publicarea tuturor manualelor în limbile moldovenească și ucraineană. Pentru a tipări manuale în limba moldovenească, este nevoie de aproximativ 6,5 milioane de ruble, în limba ucraineană – 3,5 milioane. De asemenea, pentru a scuti toți chiriașii de la clasele 1-11 de chiria manualelor școlare, este nevoie de aproximativ 2 milioane pe an. Acum, aproximativ un milion de ruble sunt colectate anual de la părinți, însă această sumă nu este suficientă pentru a publica întregul volum de literatură educațională necesară. Problema poate fi scoasă de pe ordinea de zi în cazul când se va mări finanțarea cu 2-3 milioane pe an. În Transnistria există trei limbi oficiale și ele ar trebui să fie finanțate în mod egal. Furnizarea școlilor cu manuale în limbile moldovenească și ucraineană face parte din strategia națională educațională și multinațională a statului. „Dacă nu rezolvăm cu promptitudine aceste probleme ale lipsei de manuale în limbile moldovenească și ucraineană, atunci toate aceste norme ale Constituției vor rămâne în mare parte pe hârtie. Vă rog ca în anul viitor această problemă să fie rezolvată, dacă nu complet cu un atac de cavalerie, atunci cel puțin să fie făcut un pas semnificativ. Pentru bani, contactați Guvernul, vom căuta soluții. Haideți să împărțim acest proces pe etape, pe doi ani, de exemplu, dar la orizontul de 1-2 ani problema ar trebui să fie închisă”, a spus Alexandr Martînov.

Guvernul intenționează în 2019 să se concentreze asupra următoarelor domenii – atragerea investițiilor și crearea de locuri de muncă suplimentare. Fără a aborda această problemă, este dificil să se țină cont de creșterea economică și de veniturile bugetare suplimentare. Și, la urma urmei, dezvoltarea statului și rezolvarea problemelor acumulate depind în mare măsură de creșterea economică. În noul an, Guvernul intenționează să promoveze deschiderea de noi întreprinderi și crearea de locuri de muncă, să crească veniturile reale ale populației, să repare și să construiască școli, spitale, clinici, grădinițe, drumuri. Se va implementa o reconstrucție pe scară largă a sistemului de transport electric. Aceasta înseamnă achiziția de troleibuze noi și repararea rețelelor de contact, construcția a noi rețele electrice pentru troleibuze. În cadrul reconstrucției sistemului de locuințe și utilități, se intenționează o concentrare asupra înlocuirii conductelor de apă, a echipamentelor și rețelelor de căldură și energie, înlocuirea rețelelor electrice.

Guvernul intenționează să lanseze un portal de servicii de stat și să introducă proiecte-pilot în cadrul legii privind statutul instituțiilor autonome. Acest lucru va reduce în continuare barierele birocratice și va îmbunătăți calitatea serviciilor publice. În timpul examinării bugetului pentru anul 2019, au avut loc numeroase întâlniri între președinte cu guvern și deputați. În scopul distribuirii veniturilor statului în anul următor, cu publicul, s-au desfășurat consultări ample cu privire la acest subiect. Ca urmare, bugetul pentru 2019 a fost adoptat. Acesta conține răspunsuri la cele mai multe întrebări adesea ridicate, iar punerea în aplicare a acestuia va necesita eforturi serioase. Baza pentru activitatea guvernului va fi punerea în aplicare a Programului Național al Președintelui și a Strategiei de dezvoltare a Transnistriei pentru 2019-2026, semnată la 16 decembrie 2018.bDe asemenea, un mare ajutor pentru activitatea acestor programe este coordonarea activitățilorbîntre președintele V. Krasnoselskii și parlament, A. Șcerba, care oferă cu siguranță un avantaj față de conducerea trecută a Transnistriei din anii 2011-2016. În general, activitatea Guvernului pentru anul în cauză, condusă de Alexandr Martînov, poate fi satisfăcătoare și se poate spune că s-au confruntat cu multe provocări, dar nu există îmbunătățiri reale pentru unele categorii de cetățeni transnistreni, iar starea curentă a populației este foarte negativă. Ei cu teamă așteaptă sărbătorile de iarnă, pentru că nu au resursele necesare pentru alimente și procurarea de cadouri pentru rude și prieteni.

Problemele oamenilor, adesea, nu sunt vizibile din ferestrele birourilor funcționarilor publici. Prin urmare, întâlnirile cu organizațiile comunitare și cu activiștii publici permit înțelegerea problemelor existente și elaborarea în comun  a modalităților de rezolvare a acestora. În ciuda faptului că în 2018 au avut loc aproximativ 14 întâlniri cu organizațiile publice, aceasta nu este suficient, încât să se comunice cu partea activă a populației din regiune. Este important ca activiștii publici nu numai să indice problemele, ci și să ofere modalități reale de a le rezolva. Va fi bine dacă în anul nou se vor desfășura lucrări constructive între guvern și organizații publice, rezultatul cărora vor fi soluționarea mai multor probleme serioase și îmbunătățirea situației persoanelor cu circumstanțe de viață dificile.

 

К окончанию года в Приднестровье начали активно отчитываться о проделанной работе и подводить итоги Президент и Председатель Правительства, стали ежедневно встречаться с населением и представителями общественных организаций региона. Так в своем интервью Председатель Правительства Александр Мартынов рассказал, как государство инвестирует в человеческий капитал и когда будет решена проблема ветшающих школ, садиков, поликлиник. Вне зависимости от хвалебных отчетов руководства Приднестровья за 2018 год, население волнует сегодня основной вопрос – повышение зарплат бюджетникам и пенсий и не будет этот рост зарплат и пенсий происходить за счет денежной эмиссии. Так уже было, когда в середине 2017 года было принято решение о проведении девальвации национальной валюты, что, к сожалению, существенно сказалось на снижении реальных доходов жителей Приднестровья. По итогам 2017 года уровень инфляции составил 11,8 процентов. В 2018 году этот показатель будет примерно на уровне 7-8 процентов. Поэтому в планах Правительства частично компенсировать выпадающий доход населения, а именно добавить в новом году 7 % к пенсиям и к ряду категорий бюджетников. Уже несколько лет не было повышение зарплат и пенсий, что компенсировалось, по мнению Правительства, замораживанием коммунальных тарифов предприятий сферы естественных монополий, введение 100-рублевой доплаты пенсионерам с уровнем дохода ниже прожиточного минимума, бесплатным проездом на электротранспорте, но данные меры не помогают населению чувствовать себя достойно с зарплатами бюджетников около 130 Евро и пенсиями в 70 Евро. Этого крайне мало, чтобы позволить себе покупать достойное питание, одежду, технику и т.п. С другой стороны, Правительство не выбрало путь урезания бюджетного финансирования на реконструкцию социальной и коммунальной инфраструктуры, строительство дорог, т.е. пытаются уделить внимание всем направлениям жизнедеятельности государства.
Жители Приднестровья опасаются, что небольшое повышение пенсий и заработных плат моментально съест инфляция, а именно произойдет рост тарифов на коммунальные услуги. Руководство заверяет, что роста тарифов на коммунальные услуги для пенсионеров и работников бюджетной сферы, то есть для тех, кому государство индексирует доходы, не будет. Для этого в бюджет Правительство заложило 86 миллионов рублей. Именно во столько оценивается разница между реальными тарифами и теми, которые оплачивает население. Эти деньги будут направлены на ремонт теплосетей, водоводов, электросетей напрямую из бюджета, а не из карманов людей, так планируется поддержать граждан с низким уровнем дохода и произвести одновременно реконструкцию объектов ЖКХ. Раньше был большой износ коммунальной инфраструктуры, что может привести к техногенной катастрофе, где Приднестровье может в один прекрасный день остаться без воды или без света. Так же хорошо, что команда Александра Мартынова не идет по пути неограниченного печатанья денег, поскольку в этом случае все приведет к обесцениванию рубля и неизбежному росту цен.
В планы Правительства на среднесрочную перспективу: за счет роста экономики обеспечить рост реальных доходов населения. Сегодня наблюдается, что у образовательных школ, детских садов, поликлиник и больниц вопрос инфраструктуры и безопасности находится на первом месте, так как он зачастую исчерпан и находиться на этих объектах уже не просто некомфортно, а опасно для жизни. Это результат ранее проводимой бюджетной политики, при которой менее 1 процента ВВП направлялось на капитальные вложения. А нужно было 3-5 процентов направлять, как минимум, тогда сегодня ситуация была бы иной. В этой связи Правительством в конце прошлого года по согласованию с Президентом и депутатами Верховного Совета был создан Фонда капитальных вложений. Правительство нацелено за 4-5 лет проблему с социальной инфраструктурой преодолеть.
По итогам 2018 года Правительство ожидает прирост объемов промышленного производства на 17 процентов, на треть увеличился экспорт продукции, рост налоговых доходов бюджета ожидается на уровне 15 процентов, так же что хорошо – необеспеченный дефицит Приднестровского бюджета удалось снизить в три раза. Если учитывать темпы роста мировой экономики, а по прогнозу это около трех процентов в год, то для Приднестровья в сложившихся условиях хорошим показателем было бы процентов пять-семь. Экономика Приднестровья представляет собой экономику догоняющего развития, поэтому должны расти быстрее других стран. Обеспечить уверенный рост экономики, а значит и рост уровня жизни населения, это одна из основных задач, которую поставил Президент перед органами власти. Планы Правительства на следующий год и среднесрочную перспективу – за счет роста экономики обеспечить рост уже не номинальных, а реальных доходов населения.
Население еще помнит, что одним из положений предвыборной программы Президента было создание 15 000 рабочих мест. Если учитывать тенденции 2017 года, то на это может уйти с десяток лет. Согласно официальной статистике за несколько лет количество созданных рабочих мест уже измеряется тысячами, но население это не ощущает. В прошлом году их число достигло 2827 единиц, а уже за 9 месяцев нынешнего создано 2431.Дальнейшая положительная динамика будет напрямую связана с привлечением инвестиций и расширением действующих производств. Теперь, создав условия для роста, Правительство ожидает появление новых рабочих мест. Новый закон о поддержке инвестиций уже на старте позволил создать новые предприятия и рабочие места, но пока не много.
В рамках закона о бюджете на 2019 год Правительство предложило создать фонд развития и поддержки предпринимателей. Работа фонда предполагает целый комплекс мер, направленных на помощь тем жителям, кто намерен открыть свое небольшое дело. Так будут созданы предпосылки для возврата домой трудовых мигрантов. Так Президент Приднестровья заявил, что есть другая проблема: есть рабочие места, а работать некому. Поэтому сейчас идет работа по внедрению систему дуального образования, которая позволяет получить первичные навыки и знания и приступить к самой работе и получать заработную плату. У Правительства Приднестровья нет другого решения как создать согласно предвыборной программе Президента 15 000 рабочих мест. В 2019 году вопрос создания новых рабочих мест станет сферой деятельности специальной рабочей группы. В нее войдут как представители госорганов, так и общественников – ОНФ, СПАПП, ТПП и др.
Что касается роста экономики Приднестровья, то тут Правительство действует в двух направлениях – снижение налоговой нагрузки и переструктурирование налогового бремени по отраслям. В 2019 году вступает в силу новый порядок налогообложения индивидуальных предпринимателей. Одна из целей – вывод из тени некоторых категорий «патентщиков». В течение двух лет планомерно снижались налоги для производственных предприятий. И это дало эффект в виде роста производства и дополнительных налоговых отчислений в бюджет. В то же время ряд налогоплательщиков, в частности крупные индивидуальные предприниматели, занимающиеся торговой деятельностью, уплачивают несопоставимо малые налоги, а именно в соотношении к сумме получаемого дохода. При этом нельзя сказать, что они работают в тени, просто так построено налоговое законодательство, позволяющее налоги платить по минимуму. Именно поэтому совместно с депутатами Верховного Совета было принято решение для таких индивидуальных предпринимателей налоговую нагрузку пересмотреть и по результатам бюджет получит дополнительно около 30 миллионов рублей. Средства пойдут на выплату заработных плат, пенсий, покупку медикаментов, реализацию программы капитальных вложений. Важно понимать, что изменения затронут в первую очередь не рядовых предпринимателей, а несколько десятков граждан, ведущих бизнес с большими оборотами. А для большинства лиц работающих по предпринимательскому патенту практически ничего не изменится. Напротив, некоторые смогут работать в ещё более упрощённом режиме, как самозанятые лица, тут Правительство берет пример подхода к данной группе предпринимателей ориентируясь на законодательство России.
Новым станет в 2019 году, что Правительство планирует выступить с законодательной инициативой проекта налогового кодекса, в котором будет предложена, в том числе, современная система налогового администрирования и система профилактики налоговых правонарушений. Планируется ввести понятие «налоговый консультант», чтобы в большей степени предупреждать уклонения от уплаты налогов, такой подход повысит прозрачность экономики и позволит собрать больше доходов в бюджет. Новый документ должен концептуально рассмотреть перспективы перехода к классической налоговой системе. Классическая налоговая система, как экономический инструмент, является более эффективной и гибкой с точки зрения влияния на деятельность экономических агентов. Однако эффективно данная система работает в том случае, если государство имеет возможность производить обмен налоговой информацией с другими странами с целью противодействия уклонению от уплаты налогов. У Приднестровья, такой возможности нет. Поэтому пока переход к классической налоговой системе, безусловно обладающей рядом плюсов, проблематичен. Что касается прогрессивной шкалы налогообложения подоходным налогом, то здесь Приднестровье опирается на международный опыт. А он показывает, что в странах с развивающейся экономикой более эффективной с точки зрения собираемости подоходного налога является плоская шкала, при которой риски уклонения ниже. Система налоговых вычетов построена таким образом, что налоговая нагрузка по подоходному налогу выше на тех граждан, у которых более высокий уровень дохода. Поэтому в данном случае Правительство нововведений пока не планирует.
В планах Правительства Приднестровья разместить майнинг – фермы общей мощностью 100 МВт. Новый либеральный закон, который стимулирует деятельность майнеров на территории Приднестровья оградил взаимоотношения их с налоговой системой. Все, что нам необходимо – чтобы майнеры покупали в Приднестровье электроэнергию. При этом налоговые органы не администрирует их доходы и не имеем к ним никаких претензий – создана особая свободная экономическая зона. Для такого энергоемкого процесса, как майниг, Приднестровье готово предложить относительно дешевую электроэнергию, используя незадействованные производственные мощности МГРЭС. Чем больше майнеров, тем выше загрузка МГРЭС, тем больше доходов станции, а значит, больше налогоотчислений, а самое главное, больше поступлений на специальный газовый счет, с которого финансируется дефицит приднестровского бюджета. Пока в планах дозагрузить МГРЭС на 50 – 100 МВт. Для бюджета это существенные доходы, и они уже заложены в проект бюджета на следующий год. На сегодняшний день в Приднестровье майнинг-фермы потребляют от 5 до 7 МВт и планируется дальнейший рост.
Ситуация в Приднестровье по ряду направлений, связанных с экономикой и финансами, хоть и начала выравниваться, но все же остается не простой. От стабилизации экономической ситуации в первую очередь зависит решение многих важных вопросов. Правительство и Верховный Совет под руководством Президента ищут способы стабилизации ситуации и выхода на траекторию роста. Естественно, что при этом звучит множество мнений, как по оценке текущей ситуации, так и по путям выхода из кризиса.
Около 90 процентов расходов бюджета Приднестровья это заработные платы и пенсии, питание в школах и детских садах, медикаменты. Поэтому оптимизация государственных расходов это довольно тонкий механизм. Оптимизировать нужно так, чтобы и качество государственных услуг повысилось, и не был нанесен ущерб государству и гражданам. Работу в 2017 года Правительство начало с оптимизации чиновников, где по целому ряду министерств оптимизация численности составила до 40 процентов.
Что касается образования и здравоохранения, то здесь все гораздо сложнее. В рамках сокращения избыточных расходов страны постсоветского пространства пошли на ликвидацию значительной части сельских школ, учреждений сельской медицины. Зачастую жители на селе просто оставались без доступной медицинской помощи и образования. Взвесив все за и против, Президентом было принято решение сельские школы и объекты здравоохранения не закрывать, а наоборот развивать образование и медицину на селе. Это часть общей стратегии развития государства. Такой механизм не создает стимулов для оптимизации издержек и повышения качества услуг. Поэтому, учитывая опыт России, Правительство предлагает в 2019 году опробовать на примере нескольких бюджетных учреждений механизм работы в статусе автономных организаций. При этом подходе государство из бюджета будет финансировать не смету, а стоимость оказанных услуг исходя из нормативов. Полученную экономию средств планируется направить на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и улучшение материально-технической базы.
Интересным решением Правительства стало решение о необходимости полностью отменить арендную плату за все школьные учебники. В государственной целевой программе «Учебник» на следующий год предлагают сделать акцент на издании литературы на молдавском и украинском языках. Имеющаяся программа рассчитана на 2017-2021 годы и не обеспечивает издание учебников на молдавском языке на кириллической графике. По предварительным подсчётам, для издания всех учебников на молдавском и украинском языках нужно примерно 10 млн. рублей. Чтобы напечатать учебники на молдавском языке, необходимо порядка 6,5 млн. рублей, на украинском – 3,5 млн. Также на то, чтобы освободить от арендной платы всех школьников с 1 по 11 классы, нужно порядка 2 млн. в год. Сейчас с родителей собирается около миллиона рублей в год, но для издания всего объёма необходимой учебной литературы этой суммы всё равно не хватает. Снять вопрос с повестки дня сможет увеличение финансирования этой статьи до 2-3 млн. в год. В Приднестровье три официальных языка и должны финансироваться одинаково. Обеспечение школ учебниками на молдавском и украинском языках – часть общей образовательной и многонациональной стратегии государства. «Если мы с вами не будем оперативно решать эти проблемы отсутствия учебников на молдавском и украинском языках, то все эти нормы Конституции будут в большей части оставаться на бумаге. Я прошу в следующем году эту проблему если не полностью решить одним кавалерийским наскоком, то сделать существенный шаг. По вопросам денег обращайтесь в Правительство, будем изыскивать. Давайте разобьём этот процесс на этапы, на два года, к примеру, но в горизонте 1-2 лет вопрос должен быть закрыт», – сказал Александр Мартынов.
Правительство намерено в 2019 году сконцентрироваться на следующих направлениях – это привлечение инвестиций и создание дополнительных рабочих мест. Без решения этого вопроса рассчитывать на рост экономики и дополнительные доходы бюджета сложно. А ведь именно от роста экономики в большей части зависит развитие государства и решение накопленных проблем. В новом году Правительство намерено содействовать открытию новых предприятий и созданию рабочих мест, повышать реальные доходы населения, ремонтировать и строить школы, больницы, поликлиники, детские сады, дороги. Предстоит масштабная реконструкция системы электрического транспорта. Это приобретение новых троллейбусов и ремонт контактных сетей, строительство новых троллейбусных линий. В рамках реконструкции системы ЖКХ планируется сделать акцент на замене водоводов, ремонте оборудования и сетей теплоэнергетики, замене электрических сетей.
Планируется Правительством в полную силу запустить портал государственных услуг и внедрить пилотные проекты в рамках закона о статусе автономных учреждений. Это позволит еще больше снизить бюрократические барьеры и повысить качество государственных услуг. В ходе рассмотрения бюджета на 2019 год много совещаний было проведено Президентом с участием Правительства и депутатов. С общественностью проводились широкие консультации на предмет того, на какие цели распределить доходы государства в следующем году. В итоге бюджет 2019 принят. Он содержит в себе ответы на большинство поставленных вопросов, а его реализация потребует серьезных усилий. Основой работы Правительства будет исполнение народной программы Президента и Стратегии развития Приднестровья на 2019-2026 года, которая была подписана 16 декабря 2018 года. Так же большим подспорьем для их работы является согласованность действий с Президентом В. Красносельским и Парламентом А. Щербой, что дает безусловно преимущество перед прошлым руководством Приднестровье 20011-2016 годов. В целом оценку работы за год Правительством во главе с Александром Мартыновым можно поставить удовлетворительную и сказать, что они справились с многими вызовами, но реальных улучшений для ряда категорий жителей Приднестровья не видно и сегодняшние настроения населения весьма негативные, люди с опасением ждут новогодних праздников, т.е. не будет у них средств на продукты питания и покупку подарков родным и близким.
Проблемы людей часто не видны из окон кабинетов чиновников. Поэтому встречи с общественными организациями и активистами позволяют узнать больше о проблемах и совместно выработать пути их решения. Несмотря, что в 2018 году были проведены около14 встреч с общественными организациями, то это не так уж и много для общения с активной частью населения региона. Важно то, что общественники не только обозначают проблемы, но и предлагают реальные пути их решения. Будет хорошо, если в новом году между Правительством и общественными организациями будет проводиться конструктивная работа, результатом которой станет решение множества серьезных проблем и улучшения положения людей, имеющих тяжелые жизненные обстоятельства.