Alexandr Vâlkov: Asociațiile obștești „corecte” și „incorecte” din Transnistria / «Правильные» и «неправильные» общественные объединения в Приднестровье

Interesant de analizat au fost întâlnirile tot mai frecvente ale președintelui și guvernului transnistrean, în noiembrie și decembrie 2018, cu diferiți reprezentanți ai asociațiilor și organizațiilor obștești din Transnistria. Astfel de întâlniri sunt utile, deoarece ele întotdeauna se termină cu implementarea în practică a realizărilor pentru oameni și rezolvarea unor probleme.

În Transnistria există o asociație unică a primilor deputați, care au fost în anii 1990 la înființarea republicii transnistrene, au fost pionierii parlamentarismului transnistrean. Această formațiune a apărut în timpul conducerii lui E. Șevciuk, ca o contragreutate suplimentară la acesta. Este demn de remarcat faptul că această formațiune este condusă de primul președinte al Transnistriei, Igor Smirnov, iar la cererea membrilor congregației în fața lui dau raportul miniștrii și deputații, iar ședința este vizitată și de președintele actual V.Krasnoselskii. La adunare sunt puse întrebări acute care se referă la oameni și îi determină pe actualii reprezentanți ai autorităților transnistrene să acționeze în această situație dificilă. În general, organismul susține activitatea lui V. Krasnoselskii.

Membrii Adunării Consultative se întrunesc o dată la trei luni, și discută problemele care îi privesc, la care Vadim Krasnoselskii oferă răspunsuri detaliate. Vorbind sistematic în cadrul reuniunii, Vadim Krasnoselskii caracterizează situația actuală din sectorul politicii externe ca fiind complexă. În aceste condiții, Transnistria rămâne loială principiului construirii unor relații de bună vecinătate cu Republica Moldova, cu Ucraina și cu Rusia. În ceea ce privește Republica Moldova, activitatea în această direcție se construiește atât pe ​​linia contactelor șefilor de stat, cât și în formatul extins „5 + 2”, unde sunt expuse cele mai importante subiecte. Președintele a reamintit că au fost deja încheiate mai multe acorduri: apostilarea diplomelor noastre, participarea transportului din Transnistria la traficul rutier internațional, funcționarea școlilor moldovenești în Transnistria etc.

„Acum se rezolvă problema telecomunicațiilor. Ridicăm întrebări cu privire la cauzele penale motivate politic împotriva cetățenilor transnistreni, cu privire la deblocarea gării „Slobodka”, iar pe ordinea de zi – întrebări privind sectorul bancar. Procesul este activ și există mișcări din partea ambelor părți. Nu vor exista concesii, vă asigur. Însă, mișcarea unul față de celălalt, bineînțeles, este un compromis bun pentru rezolvarea problemelor care afectează viețile oamenilor obișnuiți”, a afirmat Krasnoselskii.

În același timp, așa-numitul „al treilea coș” (politic) nu este în prezent luat în considerare. Vadim Krasnoselskii a subliniat: administrația țării în mod clar urmează cursul stabilit de popor la referendumul din 2006 – pentru a obține independența și integrarea ulterioară cu Rusia. În ceea ce privește Federația Rusă, Președintele a subliniat câteva aspecte strategice ale cooperării bilaterale – aceasta este operațiunea de menținere a păcii, asistență financiară, relații culturale și umanitare.

Bineînțeles, o preocupare pentru foștii prim deputați ai Transnistriei este cauzată de știrile din Ucraina în legătură cu legea marțială. Vadim Krasnoselskii a calmat audiența și a asigurat că toate măsurile luate de vecini sunt monitorizate și analizate.

Situația din interiorul Transnistriei, Vadim Krasnoselskii, a caracterizat-o drept stabilă. Angajamentul acestei stabilități este unitatea poporului transnistrean – Transnistria va trăi atâta timp cât există unitate.

Șeful statului a reamintit deputaților Adunării consultative despre un alt pas către dezvoltarea economiei transnistrene, și anume crearea de noi locuri de muncă, cursul cărora a fost luat pe sectorul real. În aproape doi ani, acestea au crescut cu 4877 de locuri. El a menționat că există perspective bune de angajare în industria construcțiilor, care a fost revigorată în mare măsură de programul de investiții de capital. Datorită implementării sale, au fost angajați aproximativ 1,5 mii de persoane. Astăzi, în Transnistria, din bugetul anual sunt cheltuiți aproximativ 850 de milioane de ruble pentru sprijinul social al cetățenilor. 132 mii de oameni se bucură de diferite tipuri de beneficii.

Începând cu 1 ianuarie 2018 salariile angajaților din sectorul public și pensiile vor crește cu 7%, ceea ce va constitui o formă de creștere a obligațiilor sociale. Pentru aceasta au fost găsite surse, președintele a informat că inițiativa a fost dictată de rezultatele economice bune care au fost înregistrate în ultimii doi ani. Pentru continuarea schimbărilor economice progresive s-a făcut un apel către capitalul din străinătate. În acest scop, în Transnistria a fost elaborat un pachet de legi privind investițiile străine, oferind stimulente fiscale și alte preferințe. A fost înființată o Agenție de Investiții în care au fost înregistrate peste 24 de proiecte de afaceri din următoarele țări: Rusia, Moldova, Austria, Grecia, Germania, Israel, Ucraina, România, India, Bulgaria, Estonia, Italia.

Șeful statului folosește primii deputați transnistreni pentru lucrul informativ și de propagandă cu locuitorii, astfel ridicându-și autoritatea în orașe și sate.

Federația sindicatelor din Transnistria este, de asemenea, o structură publică importantă, dar este în „buzunarul” președintelui Transnistriei. Organismul care poate influența autoritățile și proteja populația a fost întotdeauna supus conducerii transnistrene. Întâlnirile conducerii transnistrene cu organizațiile sindicale au loc, de asemenea, în mod oficial, fără a se pune în discuție problemele sensibile privind protecția drepturilor lucrătorilor. De exemplu, la una dintre aceste ședințe au fost discutate următoarele aspecte, în care Guvernul, împreună cu Federația Sindicatelor, rezolvă o serie de probleme specifice, cum ar fi sanatoriul sindical din Camenca „Nistru”, unde statul a dat bani pentru a îmbunătăți situația financiară a sanatoriului. Desigur, un sindicat va fi o organizație loială dacă banii bugetari ajută la dezvoltarea infrastructurii sindicatelor. Membrii sindicatelor sunt interesați de situația privind taberele de vară ale copiilor în acest an. Se poate observa că problemele ridicate de sindicate nu sunt actuale și acute pentru guvern. Guvernul explică membrilor sindicatelor, că în direcția creșterii a veniturilor de stat au început să se înregistreze mișcări în anul curent: medicilor le-au fost returnate alocațiile pentru condițiile speciale de muncă, la fel și profesorilor din instituțiile corecționale, suplimentar sunt alocați 100 de ruble pentru pensionarii cu venituri sub minimul de existență. Dar, aceasta este o parte insesizabilă a problemelor care ar fi trebuit rezolvate de guvern, dar ele nu sunt rezolvate.

În timpul conversației, membrii Federației sindicatelor din Transnistria au cerut asistență în reparația unei clădiri a taberei de sănătate pentru copii „Victoria”. În urma deciziei premierului, specialiștii relevanți vor evalua nevoia de investiții, vor analiza rezultatele financiare ale taberei și vor pregăti un plan pentru acțiuni ulterioare. La întâlnire și-a exprimat o cerere și personalul Autorității alimentare din Bender. Nivelul scăzut al salariilor personalului instituției duce la „scăderea” personalului angajat. Problema va fi luată sub control special în Guvern.

În concluzie, prim-ministrul a cerut membrilor organizației să structureze în continuare toate preocupările și, de asemenea, a asigurat că vor fi elaborate soluții pentru fiecare dintre ele. Ca urmare a conversației, președintele Federației Sindicatelor, Victor Ivanchenkov, a declarat că organizația nu a avut niciodată un asemenea contact strâns cu conducerea Guvernului și a remarcat cu bucurie că cooperarea existentă dintre părți este fructuoasă.

Începând cu anul 2017, conducerea guvernului prin premierul Alexandr Martînov s-a întâlnit cu organizații publice care reprezintă interesele diferitelor grupuri, inclusiv cercurile de afaceri. Asociația Antreprenorilor din Transnistria este reprezentată de organizația Uniunii Industriașilor, Agrarilor și Antreprenorilor din Transnistria (UIAAT), care s-au întâlnit, de asemenea, cu Președintele și Guvernul.

„Până la sfârșitul anului, așteptăm o creștere de 17% a producției industriale la prețuri comparabile, o creștere de 30% este planificată pentru exporturi, toate acestea fiind însoțite de crearea de locuri de muncă suplimentare și de o creștere a deducerilor fiscale. Conform estimărilor noastre, acumulăm cu 15% mai multe venituri în buget în comparație cu anul trecut”, a menționat Alexandr Martînov, subliniind că o mare parte din această dinamică pozitivă aparține, printre altele, afacerilor.

În perioada 2017-2018 autoritățile și întreprinzătorii au pregătit împreună un set de măsuri în domeniul politicilor fiscale și tarifare, în domeniul administrării vamale și în multe alte aspecte. Unul dintre roadele muncii comune a fost dezvoltarea unui mecanism concesional de împrumut pentru lucrătorii din domeniul producției. Resurse financiare au primit deja câteva organizații care în curând vor moderniza și extinde producția.

Subiectul sarcinii fiscale a continuat ca parte a discuției privind stimularea educației duale. Întreprinderile transnistrene au fost implicate în instruirea specialiștilor într-un astfel de sistem, acestea fiind S.A „Compania de cusut Vestra”, S.A „Odema”, S.R.L. TPF „Intercenter Lux” și altele. Problema personalului din sectorul real al economiei este destul de gravă. Am vorbit despre politica tarifară pentru entitățile comerciale. Antreprenorii au reamintit evenimentele de acum 4 ani, când pentru ei prețurile pentru utilități au crescut, datorită creșterii componentei gazului din tarif. Acest lucru a fost făcut pentru a asigura plata salariilor și a pensiilor. Cu toate acestea, problema este mult mai profundă, a declarat Alexandr Martînov. Un audit tehnic al întreprinderilor din sfera monopolurilor naturale a arătat că uzura rețelelor electrice, de apă și de încălzire variază de la 70% la 90%. Pentru a îmbunătăți situația, statul din anul viitor va compensa diferența inter-tarifară pentru populație. Această sumă de fonduri (aproximativ 86 de milioane de ruble) va fi trimisă pentru a repara infrastructura.

Rezolvarea rapoartelor statistice privind mediul – este o problemă care va fi abordată în curând. Guvernul a elaborat un proiect de lege care va împărți întreprinderile în mai multe clase în funcție de gradul impactului lor asupra mediului. În urma rezultatelor dialogului, directorul executiv al UIAAT, Vladimir Berkovich, a mulțumit primului-ministrului și autorităților pentru conversația deschisă, declarând-o constructivă.

O structură puternică în Transnistria este Camera de Comerț și Industrie, care primește finanțări externe pentru proiecte mari privind afacerile transnistrene. Astăzi, parteneriatul non-profit include aproximativ 200 de subiecți de afaceri mici, medii și mari, astfel fiind cea mai răspândită asociație de afaceri. Șeful Camerei de Comerț și Industrie din Transnistria a spus despre domeniile în care membrii asociației de afaceri au interacționat cu Guvernul în anul 2018. Ideea cercurilor de afaceri este de a reduce greutatea administrativă prin eliminarea sau optimizarea anumitor tipuri de informații, care este prezentată în diferite agenții guvernamentale. Potrivit președintelui guvernului, problema exprimată este ridicată frecvent, iar pentru rezolvarea ei deplină este necesar să se combine eforturile.

Camera de Comerț și Industrie rezumă problemele care apar în afaceri, iar acest lucru este discutat cu reprezentanții diferitelor ministere și departamente. Pe lângă discutarea barierelor administrative, actele legislative, măsurile de sprijin oferite de stat, Camera de Comerț și Industrie și guvernul implementează proiecte comune și depun eforturi pentru implementarea unor noi idei, de exemplu, proiectul „Cumpărați transnistrean!”, care vizează creșterea atractivității bunurilor locale. Oamenilor le plac astfel de târguri. Ambele părți au manifestat, de asemenea, o implicare activă în organizarea și desfășurarea celui de-al VI-lea Forum Economic de Investiții, care a avut loc în acest an în perioada 11-12 octombrie.

Pentru viitor sunt planificate continuarea și extinderea contactelor bilaterale – în bugetul republican pentru anul 2019 va apărea Fondul pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului, unde se va acorda asistență financiară ideilor CCI. O parte din resursele financiare vor fi alocate proiectului „Cumpărați transnistrean!”, alocarea de granturi pentru cei care doresc să își înființeze propria afacere în Transnistria, funcționarea unei școli de afaceri, unde antreprenorii și consultanții cu experiență vor învăța principiile de bază ale „startup-urilor”.

Următorul punct important în sectorul asociațiilor obștești din Transnistria este împărțirea lor în organizații pro-prezidențiale și pro-ruse și organizațiile care lucrează cu fundații occidentale, ale căror activitate cu președintele și guvernul nu este atât de bună și pozitiv construită ca și a celor pro-prezidențiale. Astfel, până la sfârșitul anului 2018, conducerea transnistreană s-a întâlnit cu un grup de activiști sociali. Să analizăm diferențele și problemele discutate în cadrul reuniunilor:

La 22 noiembrie, președintele și guvernul s-au întâlnit cu reprezentanți ai Forumului Național (OFN) – această mișcare a fost creată după exemplul și analogia structurii rusești. Vadim Krasnoselskii este inițiatorul creării în 2016 și liderul ONF. Inițial, forumul a inclus 25 de organizații și asociații publice. În prezent sunt 58 de organizații publice  incluse în OFN. Multe dintre propunerile persoanelor publice formează baza deciziilor autorităților. Participanții la reuniune au întrebat despre punerea în aplicare a Legii RMN „Cu privire la sprijinul de stat al activităților de investiții”, legislația oferă condiții fără precedent pentru desfășurarea afacerilor. În prezent, reprezentanți din România, Austria, Germania, Estonia, Polonia, Moldova și Ucraina au semnat acorduri de investiții cu guvernul Transnistriei. Factorii negativi care împiedică intrarea liberă a capitalului rus în economia transnistreană includ problemele legate de restrângerea circulației rușilor la aeroportul din Chișinău. Referindu-se la cooperarea ruso-transnistreană în economie, Vadim Krasnoselskii a reamintit că exportul în această direcție este considerabil inferior celui european (11% în Rusia față de 37% în țările UE) și a enunțat sarcina de a echilibra strategiile acestor indicatori. Ar fi recomandabil ca șeful statului să stabilească contacte de afaceri cu anumite regiuni ale Federației Ruse.

Membru OFN, Nikolai Buchatski, a fost interesat de modul în care statul îi sprijină pe acei care doresc să își deschidă propria afacere. Șeful Guvernului a vorbit despre măsurile luate în această direcție și că Fondul pentru dezvoltarea antreprenoriatului va funcționa în 2019. La inițiativa Guvernului, 24 milioane de ruble vor fi trimise imediat pe mai multe direcții. Esența fondului este că din sursele publice se planifică organizarea activităților școlilor de afaceri. Acesta este locul unde un potențial antreprenor poate veni și să-și prezinte ideea, să se antreneze, să obțină abilități primare și să contribuie la crearea planului său de afaceri și la protejarea acestuia. Un astfel de „lanț” ar trebui să ajute Transnistria cât mai mult posibil să își înceapă propria afacere.

La 27 noiembrie, a avut loc o întâlnire cu organizații pro-prezidențiale care nu fac parte din OFN, dar care lucrează în mod activ pentru a promova obiectivele președintelui și guvernului Transnistriei. Într-un dialog cu conducerea Transnistriei – reprezentanți ai tuturor celor 7 raioane și a tuturor organizațiilor publice. Sunt mai multe griji – politica externă, economia, educația și sfera socială. Multe întrebări exprimate de figurile publice sunt legate de educație și promovarea spiritului patriotic. Printre primele întrebări adresate se află întrebările din domeniul educației: începând cu anul viitor, studenții vor trebui să treacă un nou examen – examenul din istorie. Însă, în școlile cu limbă moldovenească și ucraineană, manuale cu predare în aceste limbi nu sunt suficiente. Cum să fim și ce să facem –  întrebare pentru Președinte: „Până când nu vor fi elaborate manualele cu anexele corespunzătoare și în cele trei limbi, este prea devreme să vorbim despre examen. Dacă nu suntem pregătiți pentru asta, nu îi vom încărca pe copii. Mai întâi trebuie să creăm condițiile, să asigurăm tuturor manuale și apoi să trecem la examinare. Dacă nu suntem pregătiți pentru acest lucru în 2019, examenul de stat la istorie nu va fi”. Laboratoarele UST lucrează la elaborarea unui singur manual de istorie.

Printre problemele din domeniul educației și formării la Colegiul Suvorov, apare un interes din alte  țări pentru instituția de învățământ, formată anul trecut în Transnistria. În special, a fost ridicată problema absenței cadrelor didactice de sex masculin în școli. Printre problemele pe care le consideră activiștii sociali, este lipsa unei pregătiri militare de bază adecvate, lacunele în educația forțată a elevilor.

Vadim Krasnoselskii și-a concentrat atenția asupra sprijinului apărătorilor transnistreni. În special, el a reamintit că, la începutul anului viitor, 7 apartamente vor fi alocate celor 7 apărători cu dizabilități. De asemenea, a fost atins și programul de construcție de locuințe. Președintele a exprimat speranța că locuințele la prețuri accesibile vor contribui la menținerea tinerilor profesioniști aici, precum și la prevenirea plecării de personal calificat din republică.

Președintelui i s-a spus despre crearea unei comisii pentru educația morală și patriotică, acesta menționând că apreciază înalt poziția civică ne indiferentă și activă a activiștilor sociali care lucrează în această direcție și a asigurat că aceștia pot conta pe el.  El a cerut activiștilor publici să participe mai activ la toate procesele care au loc în țară și să depună toate eforturile pentru consolidarea societății transnistrene.

O conversație complet diferită poate fi observată la reuniunea din 11 decembrie a președintelui și a guvernului, cu reprezentanții ai aproximativ 20 de organizații publice „pro-occidentale”, pentru care astfel de întâlniri au fost neașteptate și care a făcut posibilă exprimarea problemelor atunci când se lucrează cu beneficiarii din regiune. În cadrul dialogului, părțile au abordat o gamă largă de probleme – sprijin social pentru cetățeni, angajarea persoanelor cu dezabilități, tema asistenței medicale și situația ecologică din Transnistria.

Dialogul cu guvernul și administrației prezidențiale a dobândit o abordare sistemică și această întâlnire a fost deja a patra pentru anul curent. Activiștii publici invitați la conversație au remarcat o atenție fără precedent. Ei au vorbit despre ecologie în timpul întâlnirii, activiștii publici au atras atenția șefului statului asupra implicării lor slabe în procesul de elaborare a programelor de îmbunătățire a mediului comunității, lipsa unui raport privind situația ecologică din Transnistria, activitățile în curs de așteptare ale Consiliului Public de Mediu din cadrul Ministerului Agriculturii (la dispoziția președintelui, reuniunea Consiliului va avea loc până la sfârșitul acestei luni).

Nu este prima dată când se ridică chestiunea organizării unei locuințe pentru animalele fără adăpost din capitală. Piatra de poticnire a fost absența unui teritoriu liber în orașul Tiraspol, care este considerată ca fiind lipsa de dorință a administrației orașului de a ajuta la adăpostirea animalelor fără adăpost.

În cadrul întâlnirii au fost ridicate întrebări cu privire la angajarea cetățenilor cu dizabilități, subvenții și posibilitatea de a oferi beneficii fiscale și de a reduce costul serviciilor publice celor care doresc să investească în sprijinul și socializarea persoanelor cu dezabilități și a altor grupuri social vulnerabile. A fost discutată și problema privind necesitatea de a îmbunătăți cadrul legislativ. În legea de bază, de exemplu, apare noțiunea de „organizație utilă din punct de vedere social”, însă principiul atribuirii acestui statut nu este clar. Probabil, pentru a clarifica mecanismul este necesar de adoptat un regulament.

Cardiologia este o zonă care, potrivit participanților la întâlnire, necesită o atenție deosebită. Mortalitatea din cauza bolilor cardiovasculare – este liderul statisticilor triste. În același timp, în Transnistria există o lipsă serioasă de cardiologi, nu există chirurgi cardiaci, iar posibilitatea de tratare gratuită a bolilor de acest profil în străinătate este limitată. Alexandr Martînov a informat publicul că Guvernul va controla personal această problemă. Deja în primul trimestru al anului viitor, unele aspecte problematice vor fi corectate.

Problema răspândirii tuberculozei rămâne relevantă. Construcția unei clădiri separate pentru întreținerea persoanelor cu această boală va fi lansată în 2019. În ceea ce privește dispensarul de tuberculoză din Bender, conform lui Vadim Krasnoselskii, problema a fost discutată cu reprezentantul special al președintelui Federației Ruse, Dmitri Kozak. Acest obiect este unul dintre proiectele neterminate ale ONA „Integrarea Eurasiatică”. Partea transnistreană va pregăti estimările de proiectare, reflectând sfera muncii și costurile. Dacă, din orice motiv, partea rusă nu va participa la finalizarea construcției, Transnistria va aduce la capăt obiectele semnificative din punct de vedere social cu resursele proprii.

În ceea ce privește adaptarea socială a autiștilor, interlocutorii au remarcat. Este bine cunoscut faptul că copiii care au un astfel de diagnostic necesită o abordare specială. Socializarea și participarea medicală profesională, asigurată din primii ani de viață, permit copiilor cu autism să se integreze în mod sigur în societate. Dar, acest lucru necesită un centru specializat. Deschiderea acestui centru în Transnistria este o chestiune de viitor apropiat. Cu o emoție deosebită, persoanele cu dezabilități așteaptă livrarea de scaune cu rotile electrice.

Tradițional pentru majoritatea întâlnirilor cu activiștii publici este problema locuințelor. De data aceasta discuția a fost despre metrii pătrați pentru copiii orfani. Vadim Krasnoselskii a informat despre alocarea a 70 de apartamente planificate pentru 2019.

Printre problemele ridicate se numără contribuția ONG-urilor la PIB-ul republicii, iluminarea străzilor rurale, deschiderea conturilor bancare pentru implementarea proiectelor semnificative din punct de vedere social, lansarea unui portal de democrație electronică (e-democrație) și simplificarea raportării pentru organizațiile non-profit.

Vorbind despre nivelul stabilit de interacțiune, Vadim Krasnoselskii a cerut ca ștacheta să nu fie coborâtă. Șeful statului a apreciat înalt contribuția ONG-urilor la dezvoltarea societății transnistrene, reamintind că Transnistria este un stat orientat social cu o economie de piață.

Rezumând analiza, este clar că gama de probleme de la ultima întâlnire cu activiștii publici „pro-occidentali” este mai diversă și se referă la problemele și viețile anumitor grupuri de persoane din regiune. Abordarea întâlnirilor cu persoanele publice este foarte corectă și pozitivă, însă problemele discutate la reuniuni sunt foarte generale și nu oferă publicului o imagine reală și opinie cu privire la situația din Transnistria, iar în problemele de mai sus este clar că organizațiile sunt deseori controlate de guvern și președinte, cântând „imnuri” pro-conducere.

 

 

Интересным наблюдением стали частые встречи Президента и Правительства Приднестровья в ноябре и декабре 2018 года с разными представителями общественных объединений и организаций Приднестровья. Такие встречи полезны, поскольку они всегда заканчиваются практической реализацией для людей и решением ряда проблем.

В Приднестровье существует уникальное объединение первых депутатов, которые были в 1990 годах у основания Приднестровской республики, они были пионерами приднестровского парламентаризма. Данное формирование появилось во времена руководства Е.Шевчука, как дополнительный ему противовес. Примечательно, что данное формирование возглавляет первый Президент Приднестровья Игорь Смирнов, где по запросу членов собрания перед ними отчитываются министры и депутаты, заседание посещает и действующий Президент В.Красносельский. Собрание задает острые вопросы, волнующие людей и подсказывают действующим представителям Приднестровской власти как поступать в той или иной сложной ситуации. В целом орган является поддерживающим работу В.Красносельского.

Члены Совещательного собрания собираются один раз в три месяца, где обсуждают волнующие их вопросы, на которые Вадим Красносельский дает развернутые ответы.  Систематически выступая на собрании Вадим Красносельский характеризует сегодняшнюю ситуацию во внешнеполитическом секторе как сложную, Приднестровье в этих обстоятельствах сохраняет верность принципу выстраивания добрососедских отношений и с Молдовой, и с Украиной, и с Россией. Что касается Молдовы, то работа в этом направлении выстроена как по линии контактов глав государств, так и в расширенном формате «5+2», куда выносятся наиболее важные темы. Президент напомнил, что уже достигнуты ряд договоренностей: апостилирование наших дипломов, участие транспорта из Приднестровье в международном движении, функционирование молдавских школ на территории Приднестровья и др.

«Сейчас решается вопрос по телекоммуникациям. Мы ставим вопросы по политически мотивированным уголовным делам против граждан ПМР, по разблокированию железной дороги станции «Слободка», в повестке дня – вопросы по банковской сфере. Процесс идет, и есть движение с обеих сторон. Никаких уступок, я уверяю, не будет. А вот движение навстречу друг другу, конечно же, это есть хороший компромисс для решения тех вопросов, от которых зависит жизнь простых людей», – отметил Красносельский.

При этом так называемая «третья корзина» (политическая) в настоящий момент не рассматривается. Вадим Красносельский подчеркнул: руководство страны четко следует курсу, обозначенному народом на референдуме 2006 года – обретению независимости и последующей интеграции с Россией. Переходя к РФ, Президент выделил несколько стратегических аспектов двустороннего взаимодействия – это миротворческая операция, финансовая помощь, культурные и гуманитарные отношения.

Естественно, беспокойство у бывших первых депутатов Приднестровья вызывают новости из Украины в связи с введенным военным положением. Вадим Красносельский успокоил собравшихся и заверил, что все предпринимаемые меры со стороны соседей отслеживаются и анализируются.

Ситуацию внутри Приднестровья Вадим Красносельский назвал стабильной. Залогом этой стабильности, является единство приднестровского народа – Приднестровье будет жить до той поры, пока будет единство.

Еще одним шагом в направлении развития приднестровской экономики, напомнил депутатам Совещательного собрания Глава государства, стало создание новых рабочих мест, причем курс был взят на реальный сектор. Почти за два года их стало на 4877 больше. Хорошие перспективы трудоустройства, по его словам, существуют в строительной отрасли, которую значительно оживила программа капитальных вложений. Благодаря ее реализации трудоустроено порядка 1,5 тысячи человек. Сегодня в Приднестровье на социальную поддержку граждан бюджет ежегодно расходует порядка 850 миллионов рублей. Различными видами льгот пользуются 132 тысячи человек.

В 2019 году формой усиления соцобязательств станет увеличение с 1 января 2019 года заработных плат работникам бюджетной сферы и пенсий на 7%. Источники для этого найдены, проинформировал Президент, что инициатива продиктована хорошими экономическими результатами, которые сложились в течение двухлетнего периода. Продолжить прогрессивные экономические сдвиги призван капитал из-за рубежа. С этой целью в Приднестровье разработан пакет инвестиционных законов, предлагающих налоговые льготы и другие преференции, образовано Агентство по инвестициям, где зарегистрировано уже более 24 бизнес-проекта из стран: Российская Федерация, Молдова, Австрия, Греция, Германия, Израиль, Украина, Румыния, Индия, Болгария, Эстония, Италия.

Глава государства использует первых приднестровских депутатов по информационной и пропагандистической работе с жителями, что поднимает его авторитет в городах и селах. 

Так же важной общественной структурой, но «карманной» у Президента Приднестровья является Федерация профсоюзов Приднестровья. Орган, который может воздействовать на органы власти и защищать рабочие слои населения, всегда в Приднестровье был подвластный правящему руководству. Встречи руководства Приднестровья с профсоюзными организациями так же проходят формально, без обсуждения трепетных вопросов по защите прав работников. Например, одна из таких встреч обсуждала, следующие вопросы, где правительство совместно с Федерацией профсоюзов решает ряд точечных вопросов, как например, с каменским профсоюзный санаторий «Днестр», где государство дало деньги для улучшения финансового положения санатория. Конечно профсоюз будет лояльной организацией, если бюджетные деньги помогают развитию инфраструктуры профсоюзов. Члены профсоюзов интересуются ситуацией с летним оздоровлением детей в этом году. Видно, что вопросы профсоюз поднимает не злободневные и не острые для Правительства. Правительство объясняет членам профсоюзов, что в направлении роста доходов граждан государство начало двигаться с текущего года: были возвращены надбавки медикам за особые условия труда, педагогам коррекционных учреждений, дополнительно начисляются 100 рублей пенсионерам, чей доход ниже прожиточного минимума. Но это мизерная часть вопросов, которые должны были решаться правительством, но они не решаются.

В ходе разговора члены Федерации просили оказать содействие в проведении капитального ремонта одного из корпусов детского оздоровительного лагеря «Виктория». По поручению Премьера профильные специалисты проведут оценку инвестиционной потребности, проанализируют результаты финансовой деятельности лагеря и подготовят план дальнейших действий. Озвучили на встрече просьбу работников Управления по питанию города Бендеры. Низкий уровень зарплаты сотрудников учреждения приводит к «текучке» кадров. Проблему возьмут под особый контроль в Правительстве.

В завершение Премьер-министр призвал членов организации и дальше структурировать все волнующие вопросы, а также заверил, что по каждому из них будет выработано решение. По итогам общения Председатель Федерации профсоюзов Виктор Иванченков констатировал, что подобного тесного контакта с руководством Правительства у организации ранее не было, и с радостью отметил, что сложившиеся сотрудничество между сторонами стало плодотворным.

Начиная с 2017 года, руководство Правительства во главе с Премьером Александром Мартыновым проводит встречи с общественными организациями, представляющими интересы различных групп, в том числе бизнес-кругов. Объединение предпринимателей в Приднестровье представлено в организации Союз промышленников, аграриев и предпринимателей Приднестровья  (СПАПП), которые так же провели встречи с Президентом и Правительством. 

«По итогам года у нас ожидается 17%-й прирост объемов промышленного производства в сопоставимых ценах, планируется прирост на уровне 30% экспорта и все это сопровождается созданием дополнительных рабочих мест и приростом налоговых отчислений. По нашим оценкам, мы соберем на 15% больше налоговых доходов в бюджет по сравнению с прошлым», – привел цифры Александр Мартынов, подчеркнув, что заслуга в их положительной динамике, принадлежит, в том числе, бизнесу.

На протяжении 2017-2018 органы власти и предприниматели вместе готовили комплекс мер в сфере налоговой и тарифной политик, в области таможенного администрирования и по многим другим аспектам. Одним из плодов совместного труда стала выработка механизма льготного кредитования для производственников. Финансовые ресурсы уже получили несколько организаций, которые вскоре направят их на модернизацию и расширение производства.

Тему налоговой нагрузки продолжили в рамках обсуждения стимулирования дуального образования. К подготовке специалистов по такой системе подключились приднестровские предприятия, среди которых ЗАО «Швейная фирма Вестра», ЗАО «Одема», ООО ТПФ «Интерцентр Люкс» и другие. Кадровый вопрос в реальном секторе экономики достаточно серьезен. Говорили о тарифной политике для субъектов экономической деятельности. Предприниматели вспомнили события 4-летней давности, когда для них цены на коммунальные услуги были повышены за счет роста газовой составляющей в тарифе. Это было сделано для того, чтобы обеспечить выплаты зарплат и пенсий. Однако проблема намного глубже, констатировал Александр Мартынов. Технический аудит предприятий сферы естественных монополий выявил: износ электро-, водо-, теплосетей колеблется от 70% до 90%. Чтобы улучшить ситуацию, государство в следующем году будет компенсировать межтарифную разницу для населения. Этот объем средств (порядка 86 млн рублей) как раз направят на ремонт инфраструктуры.

Уменьшение статистической отчетности по экологии – вопрос, который в скором времени будет решен. Правительством разработан законопроект, которые разделит предприятия на несколько классов по степени влияния на окружающую среду. По итогам диалога исполнительный директор СПАПП Владимир Беркович поблагодарил Премьера и органы власти за открытый разговор, признав его конструктивным.

Сильная структура в Приднестровье выступает Торгово-промышленная палата, которая получает зарубежное финансирование на реализацию крупных проектов для бизнеса Приднестровья. На сегодняшний день некоммерческое партнерство включает в себя приблизительно 200 субъектов малого, среднего и крупного бизнеса, что делает его самым массовым деловым объединением. Глава Торгово-промышленной палаты Приднестровья рассказал о том, в каких направлениях на протяжении 2018 года взаимодействовали члены бизнес-объединения с Правительством. Идея от бизнес-кругов – снизить административную нагрузку путем исключения или оптимизации некоторых видов информации, которая сдается в различные госструктуры. По словам Председателя Правительства, озвученная проблема поднимается часто, и для ее полного разрешения надо объединить усилия.

Торгово-промышленная палата обобщает ту проблематику, которая возникает в бизнесе, и это обсуждается с представителями различных министерств, ведомств. Помимо обсуждения административных барьеров, законодательных актов, мер поддержки, оказываемых государством, ТПП и Правительство реализуют совместные проекты и предпринимают усилия для воплощения новых идей, например, проект «Покупай Приднестровское!», нацеленный на повышение привлекательности местных товаров, активизацию спроса по отношению к отечественной продукции. Населению это дело нравится, они приветствуют такие выставки-ярмарки. Активную вовлеченность обе стороны продемонстрировали также при организации и проведении VI инвестиционного экономического форума, который прошел в этом году 11-12 октября.

В планах на перспективу – продолжение и расширение двусторонних контактов – в республиканском бюджете-2019 появится Фонд развития предпринимательства, где финансовую помощь окажут идеям ТПП. Часть денежных ресурсов пойдет на проект «Покупай Приднестровское!», выделение грантов для тех, кто хочет открыть свое дело в Приднестровье, функционирование бизнес-школы, где практикующие предприниматели и опытные консультанты будут обучать базовым принципам «стартаперов».

Следующим важным моментом в секторе общественных объединений Приднестровья является ее деление на пропрезидентские и пророссийски организации и организации работающие с западными фондами, с которыми работа Президента и Правительства строится не так любезно и позитивно, как с пропрезидентскими. Так к концу 2018 года состоялась встреча у руководства Приднестровья с одной группой общественников и с другой группой общественников, давайте посмотрим на различия и вопросы, которые на встречах обсуждались:

22 ноября состоялась встреча Президента и Правительства с представителями общенародным форумом (ОНФ), данное движение создано по примеру и аналогии Российской структуры. Вадим Красносельский является инициатором создания в 2016 году и лидером ОНФ. Изначально в его состав вошло 25 общественных организаций и объединений уже сейчас в состав ОНФ входит 58 общественных организаций. Многие из предложений общественников ложатся в основу решений власти. Участники встречи спрашивали о реализации Закона ПМР «О государственной поддержке инвестиционной деятельности», законодательный акт предоставляет беспрецедентные условия для ведения бизнеса. В данный момент с Правительством Приднестровья подписали инвестиционные соглашения представители из Румынии, Австрии, Германии, Эстонии, Польши, Молдовы и Украины. К негативным факторам, препятствующим свободному вхождению в приднестровскую экономику российского капитала, относят проблемы, связанные с ограничением передвижения, с которым россияне сталкиваются в кишиневском аэропорту. Говоря о приднестровско-российском взаимодействии в экономике, Вадим Красносельский напомнил, что экспорт в этом направлении пока заметно уступает европейскому (11% в РФ против 37 в страны ЕС), и назвал задачу по сбалансированности этих показателей стратегической. Целесообразным Главе государства видится налаживание бизнес-контактов с отдельными регионами Российской Федерации.

Член ОНФ Николай Бучацкий интересовался, как государство поддерживает тех, кто хочет открыть свое дело.  Глава Правительства рассказал о предпринимаемых шагах в этом направлении и о том, что в 2019-м заработает Фонд развития предпринимательства. По инициативе Правительства 24 млн. рублей направят сразу по нескольким курсам. Суть фонда в том, что за счет государственных средств в Приднестровье планируется наладить деятельность бизнес-школ. Это то место, куда потенциальный предприниматель может прийти, изложить свою идею, пройти обучение, получить первичные навыки и помощь в создании своего бизнес-плана, защитить его. Такая «цепочка» должна максимально помочь приднестровцу заняться своим бизнесом.

27 ноября состоялась встреча с пропрезидентскими организациями, которые не входят в ОНФ, но активно работают на благо популяризации целей и задач Президента и Правительства Приднестровья. В диалоге с руководством Приднестровья – представители всех 7 районов и всех общественных организаций. Волнует многое – внешняя политика, экономика, образование и социальная сфера. Много озвученных общественниками вопросов имеют отношение к образованию и воспитанию в духе патриотизма. Среди первых задаваемых – вопросы из сферы образования: со следующего года школьникам предстоит сдавать новый экзамен – ЕГЭ по истории. Но в школах с молдавским и украинским языком обучения учебников на этих языках не хватает. Как быть и что делать – спрашивают Президента: «Пока не будет разработан учебник с соответствующими приложениями и все необходимые пособия, причем на трех языках, как положено, о введении ЕГЭ говорить рано. Если мы к этому не готовы, мы детей подставлять не будем. Надо сначала создать условия, обеспечить всех, а потом уже переходить к сдаче ЕГЭ. Если мы к этому не готовы в 2019 году, ЕГЭ не будет по истории».Над разработкой единого учебника по истории работают лаборатории ПГУ.

Среди вопросов из сферы образования и обучение в Суворовском училище – интерес к созданному в прошлом году в Приднестровье учебному заведению растет и на территории других стран. В частности, подняли тему дефицита педагогов-мужчин в школах. Среди проблем, считают общественники, и отсутствие должной начальной военной подготовки, пробелы в трудовом воспитании школьников.

Акцентировал внимание Вадим Красносельский и на поддержке защитников Приднестровья. В частности, он напомнил, что в начале следующего года 7 инвалидам-защитникам будут выделены квартиры. Также коснулись и программы капитального строительства жилья. Президент выразил надежду, что доступное жилье поможет закрепить здесь молодых специалистов, а также предотвратить отток кадров из республики.

Президенту рассказали о создании комиссии по нравственно-патриотическому воспитанию, отметив, что высоко ценит неравнодушие и активную гражданскую позицию общественников, работающих в этом направлении, и заверил, что они могут рассчитывать на него.Он призвал общественников активнее участвовать во всех происходящих в стране процессах и приложить максимум усилий для консолидации приднестровского общества.

Совсем другой разговор можно наблюдать на встрече 11 декабря Президента и Правительства с представителями около 20 «прозападных» общественных организаций, для которых такого рода встречи стали неожиданными и дали возможность высказать свои проблемы при работе с благополучателями в регионе. В рамках диалога стороны затронули широкий спектр вопросов –социальной поддержки граждан, трудоустройства людей с инвалидностью, тему здравоохранения и экологической ситуации в Приднестровье.

Диалог с правительством и Администрацией Президента приобрел системность и эта встреча за год уже четвертая. Приглашенные к сегодняшнему разговору общественники отметили небывалое внимание. Говорили в ходе встречи об экологии, общественники обратили внимание Главы государства на их слабую вовлеченность в процесс формирования программ благоустройства населенных пунктов, отсутствие доклада об экологической ситуации в Приднестровье, застопорившуюся деятельность общественного экологического совета при Минсельхозе (по поручению Президента его заседание будет проведено до конца текущего месяца).

Не первый раз поднимается вопрос об организации в столице приюта для бездомных животных. Камнем преткновения оказалось отсутствие в черте города Тираспольодной свободной территории, что рассматривается как нежелание администрации города помочь приюту для бездомных животных.

Поднимали в ходе встречи вопросы о трудоустройстве граждан с инвалидностью, о грантах и возможности предоставления налоговых льгот и уменьшения стоимости коммунальных услуг тем, кто готов вкладывать средства в поддержку и социализацию инвалидов и представителей других социально уязвимых групп. Речь зашла и о необходимости совершенствования законодательной базы. В базовом законе, например, фигурирует понятие «социально полезная организация», но непонятен принцип присвоения этого статуса. Возможно, для уточнения механизма понадобится принятие подзаконного акта.

Кардиология – сфера, которая, по мнению участников встречи, нуждается в серьезном внимании. Смертность от сердечнососудистых заболеваний – лидер печальной статистики. При этом в Приднестровье серьезный дефицит кардиологов, нет кардиохирургов, ограничена возможность бесплатного лечения заболеваний этого профиля за рубежом. Александр Мартынов проинформировал собравшихся, что решение этих проблем правительство держит на личном контроле. Уже в первом квартале будущего года некоторые проблемные аспекты будут исправлены.

Сохраняет актуальность проблема распространения туберкулеза. Строительство отдельного корпуса для содержания заключенных с данным заболеванием будет начато в 2019 году. Что касается бендерского тубдиспансера, то, по словам Вадима Красносельского, вопрос обсуждался со спецпредставителем Президента РФ Дмитрием Козаком. Этот объект – один из недостроев АНО «Евразийская интеграция». Приднестровская сторона подготовит проектно-сметную документацию, отражающую объем работ и затрат. В случае, если российская сторона по каким-либо причинам не примет участие в завершении строительства, Приднестровье доведет социально значимые объекты до ума собственными силами.

Идти в ногу со временем необходимо в вопросах общественной адаптации аутистов, отмечали собеседники. Общеизвестно, что дети с таким диагнозом нуждаются в особом подходе. Социализация и профессиональное медицинское участие, обеспеченные с первых лет жизни, позволяют ребятам с аутизмом благополучно влиться в общество. Но для этого необходим специализированный центр. Его открытие в Приднестровье – вопрос ближайшей перспективы. С особым волнением инвалиды ждут доставку колясок с электрическим приводом.

Традиционным для большинства встреч с общественностью является квартирный вопрос. На это раз речь шла и о квадратных метрах для детей-сирот. Вадим Красносельский проинформировал о запланированном на 2019 год выделении 70 квартир.

Среди поднятых сегодня вопросов и такие, как вклад НПО в ВВП республики, освещение сельских улиц, открытие банковских счетов для реализации социально значимых проектов, запуск портала электронной демократии, упрощение отчетности для некоммерческих организаций.

Говоря об установившемся уровне взаимодействия, Вадим Красносельский призвал не опускать планку. Глава государства высоко оценил вклад НПО в развитие приднестровского общества, напомнив, что Приднестровье – социально ориентированное государство с рыночной формой экономики.

Подводя итоги анализа видно, что круг вопросов на последней встрече с «прозападными» общественниками он более разнообразен и касается проблем и жизни конкретных групп людей в регионе. Подход встреч с общественниками  очень правильный и положительный, но вопросы которые обсуждаются на встречах очень общие и не дающие от население реальную картину и мнение о состоянии дел в Приднестровье, а по выше поднятым вопросам видно, что зачастую подконтрольными Правительством и Президентом организациями поются «деферамбы» органам власти и управления.