Anuarul Laboratorului pentru Analiza Conflictului Transnistrean, Vol. II, No. 1 / 2018