Ion Leahu: Și Transnistria se pregătește de alegerile în Parlamentul Repulicii Moldova

”Zona de securitate pe Nistru din nou e în alertă. În ajunul alegerilor, Moldova înaintează pretenții struturilor de forță transnistrene. Misiunea de pacificare încurcă Chișinăului.” Astfel își anonsează materialul publicat la 27 ianuarie 2019 în ”Nezavisimaea Gazeta” (”NG”) Svetlana Gamova. Încercăm să vedem, deoarece s-a complicat situația la Nistru și într-adevăr această complicație este condiționată de alegerile parlamentare, programate pentru 24 februarie curent.
Cum scrie Gamova, ”Chișinăul adresează învinuiri structurilor de forță transnistrene de încălcare gravă a normelor existente, prin pătrunderea neautorizată a reprezentanților acestor structuri în zona de securitate”. Declarația aparține Chișinăului. Oleg Beleacov, co-președintele CUC din partea Tiraspolului, cu această ocazie a comunicat ”NG”, că ”Chișinăul s-a referit la activitatea unor posturi mobile de grăniceri și vameși, care efectuează controlul pe drumuri adiacente, unde nu sunt plasate posturi de control vamal staționare”. S.Gamova accentuează că reacția dură a părții moldovenești este explicată prin faptul că prezența posturilor mobile a fost fixată în Bender – oraș, controlat de Tiraspol, și în localitatea Varnița, aflată sub jurisdicția Moldovei. Problema e una cu istorie. Apartenența acestor localități este permanent în centrul atenției ambelor părți, ce periodic provoacă manifestări de tensionare foarte serioasă a situației. Situația actuală nu este o excepție, atât la capitolul confruntare între părți, cât și la cel propagandistic. Gamova scrie: ”Anterior, Varnița se considera suburbie a orașului Bender. Iar la Bender, cum știm, în 1992 a început războiul. Trupele armate ale Moldovei au intrat în orașul pașnic, dezarmat, anume prin Varnița”. Realitatea e cu totul alta. Războiul a început la 2 martie la Dubăsari, Coșnița și Cocieri, și nicidecum la Bender. Nimeni nu a dezarmat Benderul, cu excepția cazurilor când așa numiți apărători singuri vindeau armele acaparate de la trupele militare din componența Armatei 14 a Federației Ruse. Este evident, că aceste ”mici incorectitudini” sunt plasatre în mod premeditat, pentru a aminti publicului rusesc și celui din exteriorul FR, care ar putea asculta și alte puncte de vedere, că anume Moldova a ”atacat în 1992”, că Transnistria, asistată de FR, doar se apără. În aceste orașe, conform celor relatate de Gamova, domină diferite dispoziții. Benderul e unanim prorus, pe când Varnița e totalmente pro-moldovenească (interesantă modalitate de abordare a problemei, de către ziarul CSI, finanțat și de Moldova?). ”În anii 90 acolo deseori se iscau confruntări, care de ordine, erau soluționate de militarii ruși”. (Situații conflictuante la Varnița au avut loc multe, însă nu militarii ruși interveneau pentru a le regla. Interveneau forțele pacificatoare mixte, de ordine cu mari întârzieri, când conflictul deja era localizat).
”Situația s-a mai calmat cu timpul, însă problemele nu au dispărut. La o recentă ședință a CUC, delegația RM a atenționat asistența asupra unor încălcări a normelor existente din partea reprezentanților Tiraspolului. Esența problemei o constituia apariția posturilor mobile de control vamal a regiunii transnistrene la margina satului Varnița și în Bender. Situația devenea mai acută din motiv că militarii transnistreni evitau reacția oportună la solicitările părții moldovenești, ceea ce permitea posturilor mobile a pleca nefiind documentate de reprezentanții operațiunii de pacificare. În lipsa acestor acte, problema nu poate fi inclusă în agenda ședinței CUC”. Evident, că nefigurând în agendă, problema nu se discută și nu poate fi soluționată. Accentuăm: are loc încălcarea normelor acceptate de toți participanții la misiunea de menținere a păcii, însă frauda nu este lichidată, odată ce nu se documentează. În prezent, cum vedem în materialul semnat de S. Gamova, situația devine și mai dramatică. Partea transnistreană nu renunță la faptul că ei recurg la serviciile acestor posturi ilegale. Cum a declarat pentru ”NG” O. Beleacov, este vorba de posturi de control de frontieră și vamal, care funcționează din 1992. Apoi, modul de funcționare a lor a fost modificat prin deciziile de la Odesa (anul 1998). Aceste posturi controlează traseele adiacente, prin care se transportă ilegal arme, alte obiecte de contrabandă. Din aceste motive, a afirmat Beleacov, ”posturile respective vor activa și pe viitor, cu atât mai mult că activitatea acestora nu contravine regulilor stabilite”.
Există mai multe decizii ale CUC, prin care se declară la modul imperativ, că în zona de securitate se admite activitatea doar a trupelor mixte de menținere a păcii și a reprezentanților structurilor de asigurare a ordinii publice (poliția RM și miliția tiraspoleană. Niciun fel de vamă și grăniceri nu sunt admiși). Mai mult ca atât, la 20 martie 1998, în cadrul Întrunirii a liderilor RM, FR, Ucrainei și Transnistriei, cu participarea reprezentantului OSCE, s-a semnat Hotărâre unde la punctul trei în mod expres indică părților ”a lichida posturile structurilor vamale și de grăniceri transnistrene, stabilite ilegal în zona de securitate”. Beleacov tratează decizia dată drept ”admiterea de a funcționa prin legalizare. Faptul, că posturile au fost menționate, este tratat de Tiraspol ca acceptatea acestora”.
Gamova face publicitate acestei poziții eronate. Este importantă poziția delegației FR, odată ce aceasta și-a atribuit funcția de factor decisiv în reglementarea transnistreană. Potrivit S. Gamova, ”delegația FR invită părțile la identificarea compromisului, însă admite necesitatea grupurilor de control vamal mobile, odată ce acestea asigură securitatea regiunii transnistrene”. Este evident, compromisul la care invită reprezentanții FR, poate fi în opinia lor doar unul – cedarea, legalizarea activității structurilor ilegale de forță în perimetrul de activitate a Forțelor mixte de menținere a păcii.
Chișinăul a reacționat. Din nou s-a propus examinarea situației și identificarea unor mecanisme care ar permite sporirea eficienței controlului situației în zona de securitate. Gamova și de data acesta denaturează lucrurile, afirmând că partea moldovenească insistă asupra lichidării actualei misiuni de pacificare, și înlocuirea acesteia cu misiunea de observatori civili sau cu una polițienească internațională. Se face premeditat, pentru a declara odată în plus că Tiraspolul nu admite careva modificări în structura și componența misiunii de pacificare, lucru confirmat de el la Moscova, în cadrul vizitei recente în FR.
Mass-media din FR, între care și ”NG”, activ promovează manifestările de devotament ale Tiraspolului către Rusia, implicarea Moscovei în ”asigurarea păcii la Nistru”, însă foarte atent evită subiecte care conțin informații referitor la agravarea situației. Chișinăul s-a adresat către CUC cu solicitarea de a asigura ordinea publică în Zona de securitate la 24 februarie curent, ziua în care va fi desfășurat scrutinul electoral. Tiraspolul a reacționat destul de original.
La 25 ianuarie curent, Vadim Krasnoselschii, pretinsul președinte transnistrean, a semnat decretul care merită a fi redat integral. ”Funcțiile organelor de putere locală în satul Varnița, aflată temporar sub controlul Republicii Moldova, vor fi exercitate de Sovietul Sătesc Proteagailovca și administrația sătească Proteagailovca. (Proteagailovca – sat, situat la periferia or. Bender).” Astfel, Tiraspolul declară deschis intențiile sale revanșarde – redobândirea controlului asupra localității Varnița. Delagația Federației Ruse nici nu observă documentul, de parcă nu este responsabilă de starea lucrurilor în zona de securitate.
Este foarte important un moment – situația, repetăm, nu este una nou apărută. Apartenența administrativă a Varniței, activitatea multor structuri cu destinația socială din localitate s-a discutat aprins ani la rând, însă, ca urmare a disponibilității ferme a populației a fi cu Moldova, manifestată prin diferite modalități, pentru o perioadă de timp a dispărut din agendă. Pentru ca să fie abordată din nou prin decizia Consilului orășenesc Bender din 20 decembrie 2018. Consiliul orașului Bender vine cu propunerea dată, odată ce ”Varnița este parte componentă a orașului Bender, însă, ca urmare a aflării acestei în teritoriu, controlat de Moldova, acolo nu au loc alegeri” și formarea organelor ”legale” de conducere. Cu această ocazie, funcțiile de conducere, cum se scrie în decretul lui Krasnoselischii, temporar sunt atribuite structurilor din Proteagailovca. Cât va dura această ”temporar”? Este o provocațiune pregătită acum, și care, probabil, face parte din un șir mai larg al surprizelor, pregătite de Tiraspol, cu prilejul parlamentarelor din februarie curent.
Un alt ”cadou” pentru Chișinău poate fi constituit materialul, dat publicității, referitor la ședința colegiului ”Ministerului de apărare” transnistrean din 25 ianuarie 2019. Evident că ședința a fost consacrată totalurilor anului 2018 și planurilor de perfectare a sistemului de apărarea pentru 2019.
Am putea evidenția câteva aspecte, care demonstrează caracterul ”pacifist” al regimului transnistrrean, lucru care ar putea fi așteptat în situația când se semnează un șir de acte internaționale, prin care se dă curs tuturor solicitărilor regimului de la Tiraspol. Nu este cazul de a aminti de care decizii este vorba – amintim doar că prin semnarea a trei procese verbale la Berlin, Viena și Roma, Chișinău a satisfăcut doleanțele Tiraspolului, la care el anterior nici nu visa.
Cum a replicat Tiraspolul la aceste manifestări de bunăvoință?
Potrivit materialului publicat la 25.01. 2019 de ”Novosti Pridnestrovia”, pregătirea de război în armata transnistreană a fost mult mai intensă. Ca exemplu – de trei ori mai mult comparativ cu 2017 s-a tras la țintă din toate tipurile de arme aflate în dotarea forțelor armate transnistrene. În premieră a evoluat un nou tip de pregătire de luptă – competiția operatorilor lansatoarelor de mine: ”meșter al tragerilor la țintă din lansator de mine”. Zilei artileriei au fost dedicate trageri din toate tipurile de artilerie de care dispune armata regională – cu țeava ghintuită, lisă, din dotarea tancurilor, lansatoare de mine.
Începînd cu anul 2019 de studii, ”Institutul militar al Ministerului de apărare” instituționalizează o nouă disciplină de pregătire: ”comandant a subdiviziunii de tancuri”. (La moment ofițerii studiează următoarele discipline: comandant la infanterie, artilerie, transmisiuni și locțiitor ai comandantului în probleme de educație). Necesitatea de a pregăti comandanți de trupe de tancuri, probabil, este condiționată de succesele procesului de reglementare a diferendului nistrean, și, respectiv, de sporirea nivelului de încredere reciprocă între malurile Nistrului.
Între alte realizări ale forțelor armate menționate, e cazul de a evidenția asigurarea deplină a militarilor în termen cu uniformă militară. S-a efectuat dotarea militarilor cu uniformă de gală și cu ținută specială pentru Garda de onoare.
Din sarcinile pentru anul 2019, am putea evidenția indicația ”președintelui” Krasnoselischii de a obține optimizarea activității comisariatelor militare (structura care asigură evidența și înrolarea ulterioară a recruților, și evidența și instruirea continuă a rezerviștilor). Întru atingerea acestor scopuri, în bugetul local sunt prevăzute sumele necesare pentru a efectua computerizarea deplină a sistemului. Un alt aspect care va fi realizat – centralizarea controlului medical al recruților la momentul încorporării. Se face cu scopul de a evita eschivările tinerilor de la satisfacerea serviciului pe motiv de ”boală”.
Pentru 2019 este planificată perfecționarea infrastructurii militare. Se planifică (banii sunt rezervați la buget) construirea a nouă obiective militare. Ce nu ar fi – cazarme, case de locuit, puncte de instruire – ele necesită alocarea finanțelor, de care regiunea nu dispune. Însă Krasnoselischii afirmă că toate articolele incluse în planul de activitate al ”Ministerului de apărare”, vor fi asigurate cu bani la 100%.
În prezent, activitatea CUC este dominată de un nou subiect, apărut în activitatea cotidiană a organului respectiv. Partea transnistreană, pentru a evita monitorizarea unui segment de teritoriu, în care regulat efectuează acțiuni inadmisibile – aplicații militare, între care și forțarea râului Nistru cu mașini de luptă, intenționează să scoată acest segment din Zona de securitate. Evident, formal, pe hartă. Chișinăul ripostează. Nu se exclude că, în timpul ce urmează, CUC va fi pe deplin antrenat în această ”discuție”, slăbind din calitatea de monitorizare a situației în Zona de securitate. Nu e a bine asta în ajunul alegerilor.