Infotag.md – COMPONENŢA SOVIETULUI SUPREM AL TRANSNISTRIEI AR PUTEA FI REDUSĂ DE LA 43 LA 33 DE DEPUTAŢI

Componenţa Sovietului Suprem al autoproclamatei RMN ar putea fi redusă de la 43 la 33 de deputaţi.
Potrivit agenţiei INFOTAG, acest lucru este prevăzut de amendamentele la Constituție și Codul electoral, propuse de comitetul pentru legislație, apărare, securitate, menținere a păcii, apărarea drepturilor și libertăților cetățenilor.
Obiectivul acestora ţine de „utilizarea rațională a mijloacelor bugetare pentru funcționarea organelor legislativ și reprezentativ, precum și maximizarea eficienței și operativităţii activității acestora”.
Autorii proiectului de lege au calculat că, prin reducerea numărului de deputați, deja la următoarele alegeri parlamentare din 2020, cheltuielile pentru desfăşurarea acestora se vor reduce cu 20% sau 2 mil. ruble.
În opinia lor, reducerea numărului de deputaţi în Sovietul Suprem „este necesară pentru cvorum, pentru identificarea unei majorități calificate, pentru rezolvarea chestiunilor procedurale, pentru formarea grupurilor de deputați și a fracțiunilor”.
Documentul propune, de asemenea, o ajustare a procedurii de formare a consiliilor raionale de deputați, astfel că numărul aleșilor locali va fi redus de la 324 la 247.
INFOTAG: În perioada 2013-2014, fostul președinte al Transnistriei, Evghenii Șevciuk, a lansat de două ori iniţiativa de reducere a numărului de deputați, dar parlamentul transnistrean deseori bloca inițiativele lui.

Sursa: http://www.infotag.md/