Alexandr Vâlkov: Autoritățile de securitate și de aplicare a legii din Transnistria își rezumă activitățile și stabilesc sarcinile pentru anul 2019 / Силовые и правоохранительные органы Приднестровья подводят итоги и ставят задачи на 2019 год

În timpul studierii problematicii transnistrene nu se acordă prea multă atenție unităților structurale, ministerelor și departamentelor, care pe parcursul anilor de când există regiunea își desfășoară activitățile: emit acte juridice și decid soarta persoanelor care trăiesc în Transnistria. Foarte puțin se spune despre rolul lor, dar importanța și deciziile lor sunt esențiale atunci când în Transnistria reprezentanți ai organizațiilor internaționale, ai forțelor politice locale de opoziție sau alții doresc să organizeze diferite tipuri de evenimente, inclusiv culturale sau educaționale – toate au nevoie de coordonare cu „autoritățile transnistrene”. În acest material, vom acorda atenție unităților structurale responsabile pentru securitate și aplicare a legii. Toate ministerele, serviciile și comitetele de la începutul anului își sintetizează activitățile și își stabilesc sarcinile pentru anul în curs, de asemenea evaluarea activității lor este făcută și de liderul Transnistriei, Vadim Krasnoselskii. Aceste evenimente de raportare în fața șefilor de departamente sunt numite Colegii/Consilii, unde sunt invitați membri ai guvernului, sovietului suprem și reprezentanți ai sistemului judiciar transnistrean. Consiliile sunt utile pentru că fiecare lider dorește să obțină cea mai înaltă evaluare a activității de la președintele Transnistriei, însă ridică și probleme de interacțiune și probleme care pot afecta interesele altor ministere și departamente ale Transnistriei, unde se găsesc soluții la situațiile actuale.

În acest material vom analiza principalele realizări și sarcini ale unor astfel de autorități transnistrene precum Ministerul apărării, Ministerul securității statului, Ministerul afacerilor interne, Comitetul de investigații al Transnistriei. Această analiză este importantă în sensul că prezintă o serie de date statistice privind luarea deciziilor cu privire la cetățenii din regiune care sunt cetățeni ai Republicii Moldova, Rusiei, Ucrainei și ai altor țări.

Una dintre primele Colegii/Consiliu din acest an, la care a participat Vadim Krasnoselskii, a fost Colegiul Ministerului apărării, unde președintele Transnistriei este considerat comandantul suprem, iar Oleg Obruchkov este ministru. Este important de menționat că nici unul, nici celălalt nu este un militar profesionist, ambii au o experiență vastă în sistemul Ministerului afacerilor interne.

Reuniunea Colegiului militar al Ministerului apărării este dedicată rezultatelor activităților din 2018 și intenționează să consolideze în continuare capacitatea de apărare a Transnistriei. La eveniment s-a discutat despre starea de pregătire pentru luptă și mobilizare, sprijinul logistic și financiar, starea armelor și echipamentului militar, disciplina în armată și munca militară destinată creșterii prestigiului forțelor armate. Anul universitar actual a fost declarat în cadrul Forțelor armate ale Transnistriei drept anul în care responsabilitatea mare a comandanților a fost de a menține pregătirea pentru luptă a armamentului și a echipamentului militar, pentru și a consolida disciplina militară și ordinea publică.

Krasnoselskii a remarcat că pregătirea de luptă în perioada de raportare a crescut semnificativ comparativ cu anii precedenți, și anume indicatorii legați de exercițiile militare de tragere cu arma –  de trei ori mai mult decât în 2017. Inovația din anul 2018 – competiția de tragere cu arma și mortiere „Specialistul de artilerie”. În plus, în Ziua Forțelor armate de rachete și artilerie, a fost efectuată o demonstrație de tragere din toate tipurile de artilerie.

O componentă importantă în departamentul de apărare transnistrean este educația, unde cu succes funcționează Institutul militar al Ministerului apărării. Din septembrie 2019, se planifică recrutarea cadeților care vor fi instruiți la specialitatea „Comandantul unei unități de tancuri”. Un mare succes în pregătirea elitei armate îl are Școala militară de la Tiraspol „Suvorov”, care a fost înființată acum 2 ani. Studenții săi demonstrează un nivel ridicat de cunoștințe, pregătire militară și sportivă. Sportului în forțele armate i se acordă o atenție sporită. În unitățile armate au fost creat condițiile pentru desfășurarea cursurilor din diferite domenii, iar sportul are un efect pozitiv asupra disciplinei în armată.

În anul 2018, numărul infracțiunilor în armată a scăzut: scăderea semnificativă a numărului de infracțiuni este asociată cu introducerea regimului zilei de lucru și cu adoptarea altor măsuri la nivel de stat care vizează îmbunătățirea imaginii forțelor armate. 128 militari au profitat, de exemplu, de posibilitatea de a combina serviciul militar cu formarea în învățământul superior. Un factor pozitiv este îmbunătățirea sistemului de control al societății civile: fiecare unitate militară are comitete părintești. Trebuie remarcat faptul că reducerea, în ultimii 6-7 ani, a duratei de serviciu militar a persoanelor de 18 ani de la 1,5 ani la 12 luni, a avut un efect pozitiv. De asemenea, transferul soldaților la taxa cu normă întreagă de la orele 8.00 la 19.00 a permis ca bugetul să salveze resurse financiare semnificative.

La întâlnirea Colegiului militar s-a discutat și despre uniforme, alimentația și starea fondului de locuințe și barăci ale forțelor armate. Vadim Krasnoselskii a fost anunțat că soldații de servicii operative sunt complet îmbrăcați și aveau uniforme ceremoniale în cantitatea potrivită. Dezvoltarea forțelor armate ale Transnistriei este una din direcțiile reflectate în Strategia-2026.

Comandantul-șef a stabilit o serie de sarcini specifice conducerii Ministerului apărării, și anume optimizarea activității birourilor militare pentru crearea unei baze electronice unice, achiziționarea echipamentului necesar și centralizarea examinărilor medicale ale persoanelor de vârstă militară, care vor reduce la minim corupția atunci când se iau decizii privind serviciul militar. Astfel de cazuri există în Transnistria, ceea ce ridică problema privind trecerea la o armată de contract, dar Vadim Krasnoselskii este împotriva unei armate contractuale. În ceea ce privește infrastructura militară, se realizează îmbunătățirea treptată a acesteia din fondul de investiții de capital, unde anul acesta 9 obiective incluse în programul țintă sunt subordonate Ministerului apărării.

Ministerul apărării este însărcinat să furnizeze personalului militar uniforme moderne, iar autoritățile de urmărire penală trebuie să țină sub control problema respectării standardelor alimentare. Guvernul dorește să asigure o finanțare de 100% a elementelor bugetare relevante, deoarece dacă soldații sunt subfinanțați ei nu primesc mâncarea suficientă, ceea ce duce la faptul că trebuie să mănânce acasă și să ia alimente cu ei la serviciu.

Krasnoselskii dorește, de asemenea, să vadă socializarea armatei, adică participarea activă a militarilor, studenților și cadeților de la școala „Suvorov” în viața publică a Transnistriei, la diferite evenimente, acțiuni, programe. În Transnistria, de mult timp au fost transferate către organele de securitate facilități care nu sunt pe profilul lor. Ministerului apărării deține complexul abandonat de sănătate „Zorile Nistrului” care era pe punctul de a se închide, dar mulțumită eforturilor depuse, compania nerentabilă a fost reanimată. Drept urmare, nu numai personalul militar, dar și pensionarii, copiii și alte categorii de rezidenți au putut să se odihnească și să se recupereze în această instituție aflată sub jurisdicția Ministerului apărării. Același exemplu de implementare a funcțiilor nespecifice este „patronajul” Ministerului de interne asupra cetății Tighina/Bender. Vadim Krasnoselskii a recunoscut că activitățile Ministerului apărării ca urmare a rezultatelor anului 2018 sunt satisfăcătoare și a stabilit sarcini pentru apărarea țării și diseminarea informațiilor, datorită cărora populația are o imagine pozitivă a armatei transnistrene.

Având în vedere situația crizei economice, nivelul de remunerare a personalului militar rămâne scăzut și neatractiv pentru bărbații din regiune, prin urmare serviciul în armată nu este popular, iar pe bază de contract pentru un salariu mic vin persoanele fără profesie specială și persoanele predispuse la șomaj și beție. Mulți locuitori ai Transnistriei nu cred în capacitatea de luptă a armatei și înțeleg că, în caz de ostilități în regiune, forțele de luptă transnistrene nu vor putea face nimic, dar locuitorii au încredere în forțelor armate ale Federației Ruse situate pe teritoriu.

Reuniunea Colegiului Ministerului securității de stat din Transnistria foarte slab a fost prezentat în mass-media, astfel că, la 29 ianuarie, au fost rezumate rezultatele activităților operaționale ale organelor și departamentelor ministerului pentru anul 2018. Conducerea ministerului a raportat îndeplinirea instrucțiunilor prezidențiale din 2018 și a prezentat măsurile de îmbunătățire a sistemului de securitate și de dezvoltare a frontierei dintre Transnistria cu Moldova și Ucraina. S-a raportat că, în ultimul an, peste 15 milioane de cetățeni și peste 5 milioane de vehicule au trecut granița. Angajații Departamentului de frontieră au reținut circa opt sute de persoane care au încălcat frontiera de stat a Transnistriei, 717 au fost admiși la răspundere administrativă. A fost luată în considerare problema rezultatelor activității grupului operațional pentru combaterea terorismului. Șeful, Valerii Ghebos, însumând activitățile ministerului, s-a oprit asupra stării și schimbării caracterului amenințărilor la adresa securității statului transnistrean, exprimând prioritățile pentru anul 2019 luând în considerare particularitățile poziției geopolitice a Transnistriei. Referindu-se la prevederile Strategiei de dezvoltare a RMN pentru perioada 2019-2026, Vadim Krasnoselskii a identificat principalele domenii de activitate ale ministerului pentru o anumită perioadă. Printre acestea – consolidarea cadrului legislativ, care reglementează activitățile ministerului; combaterea terorismului și a extremismului; formarea frontierei de stat; consolidarea capacităților; îmbunătățirea nivelului profesional și etic al ofițerilor de frontieră și altele. Trebuie remarcat faptul că acest departament este cel mai secret în activitățile sale și are un impact asupra tuturor zonelor din regiune, mai mult de atât se bucură de sprijinul deosebit al serviciilor speciale rusești.

În mod deosebit, Vadim Krasnoselskii a participat la ședința Colegiului Ministerului de interne, pe care el însuși l-a condus mult timp. Principalele rezultate ale activității autorității au fost rezumate de ministrul afacerilor interne, Ruslan Mova, menționând că rata criminalității în Transnistria a scăzut cu 12,4%. În doar un an, au fost săvârșite 3.949 crime, ceea ce, potrivit ministrului, este cel mai mic număr în 16 ani. Detecția a atins 91%. Numărul de crime, jafuri, huliganism, furt a scăzut. O dinamică pozitivă a fost realizată datorită politicii de îmbunătățire a eficacității activității miliției. Se acordă o atenție sporită sprijinului material și tehnic, conformității personalului cu cerințele profesionale și stabilirea interacțiunii cu societatea civilă.

Potrivit lui Vadim Krasnoselskii, pozitive sunt astfel de rezultate ale activității operaționale, cum ar fi: reducerea ratei criminalității, îmbunătățirea calității de luptă și a capacității fizice. Astăzi, președintele are întrebări cu privire la calitatea lucrării analitice: principala problemă este lipsa de coerență. La rândul său, ministrul afacerilor interne, Ruslan Mova, s-a referit la reforma sistemului începută anul trecut și care a devenit cea mai ambițioasă pentru întreaga perioadă a existenței MAI. De asemenea, reforma a atins personalul. Mai mult de o mie de persoane care nu au trecut de certificare au fost respinse din cadrul MAI. Potrivit ministrului, aceasta a fost o măsură necesară pentru îmbunătățirea calității profesionale ale miliției. Această măsură a provocat critici din partea președintelui. Consecință fiind lipsa de personal la posturile de miliție din oraș și raion. Anul trecut, 897 de persoane au fost angajate în miliție și 1.341 au fost concediate. Aceasta înseamnă o rotație prea mare a personalului, iar în 2019 ar trebui acordată o atenție deosebită chestiunii personalului departamentelor locale de miliție. Dacă personalul  din Tiraspol este acum de 71%, în Bender este de 65%, apoi în localitățile periferice abia depășește jumătate din numărul regulat. Dacă situația nu se schimbă, atunci de anul viitor este posibilă o creștere pentru anumite tipuri de infracțiuni.

Ruslan Mova în discursul său a acordat o atenție deosebită luptei împotriva traficului de droguri și a preparatelor psihotrope. În această sferă au fost detectate 533 de infracțiuni, inclusiv 208 de fapte privind vânzările nelegale. Milițienii au trebuit să facă față inovațiilor distribuitorilor de droguri. Ca urmare a activităților de căutare operațională, au fost eliminate trei magazine de droguri (lucrau în baza rețelei globale Internet) și un laborator pentru producția de poțiuni sintetice.

La fel de reușită a fost și lupta împotriva crimelor economice. În ultimii doi ani, Transnistria a câștigat din prejudiciu 69 de milioane de ruble transnistrene și a confiscat proprietatea persoanelor implicate în cauze penale în valoare de peste 56 de milioane. Printre cazurile din această categorie în raportul său, Ruslan Mova a menționat: neplata a 8 milioane de ruble în impozite de către organizațiile care fac parte din Alianța Comercială „Țîta”; prejudiciu a Băncii „Ipotecare” de 15 milioane de ruble; evaziune fiscală de către conducerea companiei „Gaztop” (peste 3,6 milioane ruble au fost returnate la buget din amenzi).

Ministerul de interne urmează să elaboreze o serie de acte legislative. Una dintre cele mai semnificative este noua lege privind miliția. Ediția actuală a fost dezvoltată în 1995 și în multe privințe nu corespunde realităților actuale.

Aș dori să subliniez atitudinea deosebită a lui Vadim Krasnoselskii față de ministrul Ruslan Mova, care, potrivit estimărilor experților, ar putea să preia în curând funcția de președinte al guvernului sau să meargă la alegerile din 2021 ca președinte al Transnistriei. Astăzi, în mass-media din regiunea transnistreană avem un sprijin informațional pozitiv al activităților Ministerului afacerilor interne și, în special, al ministrului.

O mică istorie îl are Comitetul de investigații al Transnistriei, creat după exemplul Federației Ruse. Acesta este important în activitatea tuturor sistemelor de aplicare a legii din regiunea transnistreană, în care protecția drepturilor și libertăților omului și cetățenilor este deosebit de importantă. Astfel, Comitetul de investigații a avut rolul principal în pregătirea materialelor către autoritățile judiciare în ceea ce privește cauzele E. Șevchuk, O. Khorjan, Y. Gervazyuk,  G. Kuzmichev și alții.

Raportul final a fost exprimat de președintele Comitetului de investigații, Veaceslav Brînzari. A afirmat că 168 de persoane fac parte din serviciul comitetului. Echipa este destul de tânără – vârsta medie a angajaților este de 35 de ani. Numărul anchetatorilor a scăzut în decursul anului cu 10 persoane, numărul de cazuri a crescut în 2018 cu 13% față de 2017. Au fost finalizate lucrările la 2.145 de dosare penale. În general, potrivit lui Veaceslav Brînzari, rata criminalității a scăzut cu 12,4%. Au loc mai puține crime/omoruri. 95,7% dintre infracțiunile deosebit de grave sunt soluționate. Șeful autorității s-a oprit în detaliu la cele mai importante cazuri. A afirmat că o mare parte a muncii este legată de studiul materialelor privind crimele din ultimii ani. O linie separată evidențiază cazurile legate de îngrijirea medicală inadecvată. A remarcat crimele revelate de autoritățile de investigare. Potrivit șefului comitetului, în anul 2018 au fost efectuate 157 de inspecții oficiale, dintre care 71 au fost efectuate ca răspuns la actele primite de la procuratura transnistreană. Nivelul ridicat de interacțiune al comitetului cu alte departamente – Ministerul afacerilor interne, Ministerul securității de stat, Comitetul vamal de stat, procuratura și serviciile fiscale nu au trecut neobservate. A vorbit șeful comitetului și despre contactul cu cetățenii: în decurs la un an, Comitetul de investigații a primit 1.205 de apeluri; la recepția personală, președintele a fost vizitat de 10 persoane, 14 persoane au fost acceptate de secretarii săi, 179 de transnistreni au comunicat cu conducerea unităților teritoriale.

În ceea ce privește personalul: în prezent 32 de locuri de muncă sunt vacante, comisia are nevoie de 22 de anchetatori. Pentru a îmbunătăți nivelul de profesionalism al angajaților, studiile teoretice sunt efectuate în mod sistematic, ca și certificările pentru respectarea poziției deținute. Concentrându-se pe sarcinile actuale, Președintele Comitetului de investigații a raportat că domeniile prioritare de activitate rămân ancheta promptă a infracțiunilor, reducerea timpului și îmbunătățirea calității investigației de caz și asigurarea legalității în efectuarea verificărilor pre-investigare.

O viziune asupra situației a fost exprimată de ministrul de interne, Ruslan Mova, privind aspectele pozitive și negative. El consideră că interacțiunea autorităților de stat este productivă, însă el a remarcat că în cursul anului a existat un număr mare de cazuri de refuz al personalului Comitetului de investigație de a intra în convorbire. Un alt aspect care complică activitatea este neadmiterea ofițerilor de miliție să participe la interogatoriu. Ruslan Mova a remarcat și problema privind pierderea de probe, care s-a dovedit a fi extrem de relevantă în ultimul an. Veaceslav Brînzari a asigurat că toate faptele semnalate de ministrul de interne vor fi verificate și vor fi luate măsuri.

În concluzie, președintele Vadim Krasnoselskii a criticat justificarea, menționând că un astfel de schimb de informații și opinii nu este altceva decât un moment de lucru care vizează îmbunătățirea activității autorităților. Vadim Krasnoselskii a menționat că evaluează în mod pozitiv cooperarea interguvernamentală, însă consideră că aceasta ar trebui consolidată prin organizarea de întâlniri comune săptămânale. Un dialog sistematic va permite eliminarea rapidă a mai multor probleme din agenda autorităților. Potrivit șefului statului, sectorul sănătății necesită o atenție sporită, în cazul în care obiectul anchetei autorităților de investigare este fiecare caz de deces al minorului, precum și a mamei și copilul în timpul nașterii.

O pierdere gravă pentru Comitetul de investigații a fost transferarea mai multor funcții către procuratură. Aceasta a început să joace un rol important în sistemul de aplicare a legii din regiune, iar anul 2018 pentru procuratură a fost unul de tranziție. Reorganizarea, pe parcursul căreia au fost redistribuite funcțiile și puterile celor două autorități, s-a desfășurat fără probleme și eficient, a declarat Anatolii Guretskii, procurorul Transnistriei. Agresivă – A. Guretskii a numit situația cu un număr mare de fapte de infracțiuni disciplinare din partea oficialilor de investigare. În plus, el a atras atenția asupra sarcinii inegal răspândite asupra profesioniștilor. Procurorul  a acordat o atenție deosebită asupra aspectului privind oportunitatea implicării reprezentanților Biroului central al Comitetului de investigație în investigarea celor mai complexe și rezonante cazuri.

În concluzie, trebuie remarcat faptul că toate activitățile și rezultatele autorităților de mai sus pentru anul 2018 din regiunea transnistreană sunt notate doar de Vadim Krasnoselskii. O influență și monitorizare a activității acestor autorități din partea organizațiilor internaționale nu se realizează, prin urmare, rezultatele și evaluările de mai sus sunt subiective, iar agențiile de aplicare a legii din Transnistria funcționează doar în cadrul legal local, care nu respectă standardele internaționale general acceptate pentru protecția drepturilor și libertăților umane și civile.

 

 

При исследовании Приднестровской проблемы всегда уделяют мало внимание структурным подразделениям, министерствам и ведомствам, которые все годы существования региона осуществляют свою деятельность, издают правовые акты, решают судьбы людей, проживающих в Приднестровье. Очень мало говорится о их роли, но их значение и решения являются решающими при возможности проведения в Приднестровье представителями международных организаций, местными политическими оппозиционными силами и другими, различного рода мероприятий в том числе культурных или образовательных, на все нужны согласования с «органами власти Приднестровья». В данном материале уделим внимание структурным подразделениям, которые отвечают за безопасность и правопорядок. Все министерства, службы и комитеты в начале года подводят итоги своей деятельности и ставят задачи на текущий год, так же оценку их работе ставит и руководитель Приднестровья Вадим Красносельский. Данные отчетные мероприятия для руководителей ведомств называются Коллегии, куда приглашаются члены Правительства, Верховного Совета, представители судебной системы Приднестровья. Коллегии полезны и тем, что каждый руководитель хочет получить наивысшую оценку о деятельности от Президента Приднестровья, но так же на них поднимаются вопросы взаимодействия и решения вопросов, которые могут затрагивать интересы и других министерств и ведомств Приднестровья, где находят пути решения сложившихся ситуаций.

В данном материале рассмотрим основные достижения и задачи таких ведомств Приднестровья, как министерства обороны, министерства государственной безопасности, министерства внутренних дел, следственного комитета Приднестровья. Данный анализ важен и тем, что он показывает масштабы работы и ряд статистических данных по принятию ими решений в отношении жителей региона являющимися гражданами Молдовы, России, Украины граждан других государств.

Одним из первых в этом году Коллегий, на которой присутствовал Вадим Красносельский стала Коллегия Министерства обороны, где Президент Приднестровья считается верховным главнокомандующим, а министром является Олег Обручков.  Важно отметить, что ни один и ни другой не являются профессиональными военными, оба имеют большой опыт в системе министерства внутренних дел.

Заседание Военной коллегии Министерства обороны посвящено итогам деятельности в 2018 году и планам по дальнейшему укреплению обороноспособности Приднестровья, на мероприятии речь шла о состоянии боевой и мобилизационной готовности, материально-техническом и финансовом обеспечении, состоянии вооружения и техники, о дисциплине в армейских рядах и работе, направленной на повышение престижа вооруженных сил. Текущий учебный год объявлен в Вооруженных силах Приднестровья годом высокой ответственности командиров по поддержанию боевой готовности вооружения и военной техники, укреплению воинской дисциплины и правопорядка.

Красносельский отметил, что боевая подготовка в отчетном периоде по сравнению с предыдущими годами заметно выросла, а именно показатели, связанные с проведением боевых стрельб, – в три раза больше, чем в 2017 году. Новшество 2018-го – состязания с боевой стрельбой минометных расчетов «Мастер артиллерийского огня». Кроме того, ко Дню ракетных войск и артиллерии проведены показательные стрельбы из всех образцов артиллерийского вооружения.

Важной составляющей в оборонном ведомстве Приднестровья остается образование, где успешно функционирует Военный институт Министерства обороны. С сентября 2019 года планируется набор курсантов, которые будут обучаться по специальности «Командир танкового подразделения». Больших успехов в системе подготовки армейской элиты заняло Тираспольское Суворовское военное училище, которое было создано 2 года назад. Его воспитанники демонстрируют высокий уровень знаний, военной и спортивной подготовки. Спорту в вооруженных силах уделяют повышенное внимание. В подразделениях созданы условия для проведения занятий по различным направлениям, занятия спортом положительно сказываются и на армейской дисциплине.

Если говорить о 2018-м, то количество правонарушений в армии пошло на убыль: заметное снижение числа преступлений связано с введением режима рабочего дня и принятием на государственном уровне других мер, направленных на улучшение имиджа вооруженных сил. 128 солдат-срочников воспользовались, к примеру, возможностью совмещения армейской службы с обучением в высшем учебном заведении. Положительным фактором является совершенствование системы контроля гражданского общества: при каждой воинской части работают родительские комитеты. Нужно отметить, что дало положительный эффект уменьшение за последние 6-7 лет переход срочной службы лиц достигших 18 лет с 1,5 года несения службы до 12 месяцев. Также перевод солдат на дневную форму несения службы с 8.00 до 19.00 часов позволило бюджету экономить значительные финансовые ресурсы.

Говорили в ходе заседания Военной коллегии об обмундировании, питании и состоянии жилищно-казарменного фонда вооруженных сил. Вадиму Красносельскому рассказали, что солдаты срочной службы обеспечены вещевым имуществом в полном объеме, в нужном количестве имеется парадное обмундирование. Развитие вооруженных сил Приднестровья – одно из направлений, отраженных в Стратегии-2026.

Главнокомандующий поставил перед руководством Министерства обороны ряд конкретных задач, а именно по оптимизации работы военкоматов по направлению  создания единой электронной базы и приобретение необходимого оборудования и централизация проведения медицинских осмотров лиц призывного возраста, что приведет к минимизированию коррупции при решении вопроса о воинской службы призывника. Такие случаи имеются в Приднестровье, что ставит более целесообразный вопрос о переходе на контрактную армию, но Вадим Красноселський против только контрактной армии. Что касается армейской инфраструктуры, то ее постепенное улучшение проводится, в том числе, за счет средств фонда капитальных вложений, где в нынешнем году в целевую программу включены 9 объектов, подведомственных Минобороны.

Министерству обороны поручено обеспечить личный состав современным обмундированием, а органам прокуратуры –  взять под особый контроль вопрос соблюдения норм питания. Правительство нацелено на обеспечение 100-процентного финансирования соответствующих статей бюджета, т.к. при недофинансировании питание солдат, то недополучают еду военнослужащие и приводит к тому, что им приходится питаться дома и брать с собой питание на службу.

Красносельский так же хочет видеть в армии социализацию, т.е. активное участие военнослужащих, суворовцев и курсантов в общественной жизни Приднестровья, в различных мероприятиях, акциях, программах. В Приднестровье уже давно принято силовым ведомствам давать объекты не по их профилю, так на баланс министерства обороны был передан заброшенный лечебно-оздоровительный комплекс находился на грани закрытия «Днестровские зори», но благодаря предпринятым усилиям нерентабельное предприятие удалось реанимировать. В результате не только военнослужащие, но и пенсионеры, дети и другие категории жителей получили возможность отдыхать и оздоравливаться в данном учреждении подведомственном Министерству обороны, т.е. военные ведомства за счет сил и финансовых средств занимались восстановлением непрофильного учреждения. Таким же примером осуществлению несвойственых функций ведомством является «патронирование» Министерством внутренних дел Бендерской крепости. Вадим Красносельский признал деятельность Министерства обороны по итогам 2018 года удовлетворительной и поставил задачи обороноспособности страны и на распространение информации, благодаря которой складывается у населения позитивный образ приднестровской армии.

Учитывая ситуацию экономического кризиса уровень оплаты труда военнослужащих остается низким и непривлекательным для лиц мужского пола в регионе, поэтому служба в армии не популярная у населения и на контрактной основе за небольшую заработную плату проходят лица без особой профессии, занятости и лица склонные к безработице и пьянству. Многие жители Приднестровья не верят в боеспособность армии и понимают, что в случае военных действий в регионе боевые силы Приднестровья не смогут ничего сделать, но есть уверенность у жителей в защиту их вооруженными силами РФ находящимися на территории.

 Очень скудно в СМИ освещаются заседания Коллегии Министерства государственной безопасности Приднестровья, так 29 января подвели итоги оперативно-служебной деятельности органов и подразделений министерства за 2018 год. Руководство министерства отчиталось в выполнении президентских поручений в 2018 году и обозначили мероприятия по совершенствованию системы охраны и обустройству границы Приднестровья с Молдовой и Украиной. Были представлены данные, что в истекшем году границу пересекло более 15 миллионов граждан и более 5 миллионов транспортных средств. Сотрудниками Пограничного управления задержано порядка восьмисот нарушителей государственной Приднестровской границы, 717 — привлечены к административной ответственности. Рассматривался вопрос о результатах работы Оперативного штаба по борьбе с терроризмом. Руководитель Валерий Гебос, подводя итоги деятельности министерства, остановился на состоянии и изменении характера угроз безопасности приднестровского государства и озвучил приоритетные задачи, стоящие перед ведомством в 2019 году в связи с особенностями геополитического положения Приднестровья. Ссылаясь на положения Стратегии развития ПМР на 2019-2026 годы, Вадим Красносельский выделил основные направления деятельности министерства в среднесрочной перспективе. Среди них – укрепление законодательной базы, регламентирующей деятельность министерства; противодействие терроризму и экстремизму; обустройство Государственной границы; укрепление кадрового потенциала; повышение профессионально-этического уровня сотрудников пограничного управления и другое. Нужно отметить, что данное ведомство является самым скрытым в своей деятельности и имеющим влияние на все сферы в регионе, так же пользуется огромной поддержкой российских спецслужб.

С особым трепетом Вадим Красносельский посещает заседания Коллегии Министерства внутренних дел, которое сам долгое время возглавлял. Основные итоги работы ведомства подвел Министр внутренних дел Руслан Мова, отметив, что уровень преступности в Приднестровье снизился на 12,4%. Всего за год было совершено 3 949 преступлений, что, по словам руководителя ведомства, самый низкий показатель за 16 лет. Раскрываемость достигла 91%. Стало меньше убийств, грабежей, хулиганств, угонов, краж. Положительной динамики, удалось добиться благодаря взятому несколько лет назад курсу на повышение эффективности работы милиции. Больше внимания уделяется материально-техническому обеспечению, соответствию кадров профессиональным требованиям, налаживанию взаимодействия с гражданским обществом.

Положительными, по словам Вадима Красносельского, являются и такие итоги оперативно-служебной деятельности, как снижение уровня преступности, улучшение качества боевой и физической подготовки. Есть на сегодняшний день у Президента вопросы к качеству проведения аналитической работы: основная проблема – отсутствие системности. В свою очередь отдельно министр внутренних дел Руслан Мова остановился на начатой в прошлом году реформе системы МВД, которая стала самой масштабной за всё время существования ведомства. Также реформа коснулась и личного состава. Из органов внутренних дел были уволены более тысячи человек, не прошедших аттестацию. По мнению министра, это стало вынужденной мерой по повышению профессиональных качеств милиционеров. Данная мера вызвала критику со стороны Президента. Ее следствие – недоукомплектованность городских и районных отделений милиции.  В прошлом году на работу в органы милиции было принято 897 человек, а уволено – 1341. Это слишком серьезная ротация кадров и в 2019 году вопросу кадрового обеспечения местных отделений милиции должно быть уделено особое внимание. Если комплект сотрудников органов внутренних дел в Тирасполе составляет сейчас 71%, в Бендерах – 65%, то в переферийных населённых пунктах он едва переваливает за половину от штатной численности. Если ситуация не изменится, то в следующем году возможен рост по отдельным видам преступлений.

Особое внимание Руслан Мова уделил в своём выступлении борьбе с незаконным оборотом наркотических и психотропных средств. Было выявлено 533 преступления в данной сфере, включая 208 фактов сбыта. Пришлось милиционерам столкнуться и с новшествами наркодиллеров. В результате оперативно-розыскных мероприятий ликвидированы три интернет-наркомагазина и лаборатория по производству синтетического зелья. 

Столь же успешно велась и борьба с экономическими преступлениями. За два последних года Приднестровью был возмещён ущерб в 69 миллионов приднестровских рублей и наложен арест на имущество фигурантов уголовных дел на сумму, превышающую 56 миллионов. Среди дел данной категории в своём докладе Руслан Мова упомянул: неуплату 8 миллионов рублей налогов организациями, входящими в Торговый альянс «Цыта»; ущерб банку «Ипотечный» в 15 миллионов рублей; уклонение от налогов руководством ООО «Газтоп» (в бюджет возвращено более 3,6 миллиона рублей в виде штрафов).

Министерству внутренних дел предстоит разработать ряд законодательных актов. Одним из наиболее значимых является новый закон о милиции. Действующая редакция была разработана в 1995 году и по многим параметрам не соответствует сегодняшним реалиям.

Хочется подчеркнуть особое отношение Вадима Красноселського к министру Руслану Мова, который по оценкам экспертом может занять в ближайшее время должность Председателя Правительства или пойти на выборы 2021 года Президента Приднестровья. Сегодня чувствуется информационное положительное сопровождение в СМИ Приднестровья деятельности министерства внутренних дел и министра в частности.

Небольшую историю имеет созданный, по примеру, Российской Федерации Следственный Комитет Приднестровья, который имеет важное значение в работе всех правоохранительной системы Приднестровского региона, где особенно важна защита при их деятельности прав и свобод человека и гражданина. Так основную роль при подготовке дел в судебные органы имел Следственный Комитет в отношении Е.Шевчука, О.Хоржана, Ю.Гервазюка Г.Кузмичева и других.

Основной итоговый доклад озвучил Председатель Следственного комитета Вячеслав Брынзарь. Он рассказал, что в комитете проходят службу 168 человек. Коллектив достаточно молодой – средний возраст сотрудников 35 лет. Количество следователей сократилось за год на 10 человек, количество дел увеличилось в 2018 году на 13 процентов по сравнению с 2017 годом. Окончена работа по 2145 уголовным делам. В целом, по словам Вячеслава Брынзаря, уровень преступности снизился на 12,4%. Меньше стало убийств. 95,7% особо тяжких преступлений раскрыто. Руководитель ведомства подробно остановился на наиболее резонансных делах. Говорил о том, что значительный объем работы связан с изучением материалов по преступлениям прошлых лет. Отдельной строкой выделил случаи, связанные с ненадлежащим оказанием медицинской помощи. Рассказал о выявленных преступлениях, совершенных сотрудниками следственных органов. По словам Председателя, в 2018 году проведено 157 служебных проверок, 71 из которых – по поступившим из органов Прокуратуры Приднестровья актам реагирования. Не остался без внимания высокий уровень взаимодействия комитета с иными ведомствами – МВД, МГБ, ГТК, прокуратурой, налоговыми службами. Рассказал руководитель комитета и о контакте с гражданами: за год в Следственный комитет поступило 1205 обращений; на личном приеме у председателя побывало 10 человек, 14 приняли его заместители, 179 приднестровцев общались с руководством территориальных подразделений.

Что касается кадров: на сегодняшний день вакантны 32 штатные единицы, комитет нуждается еще в 22 следователях. Для повышения уровня профессонализма сотрудников системно проводятся теоретические занятия, аттестация на соответствие занимаемой должности. Остановившись на текущих задачах, Председатель Следственного комитета сообщил, что приоритетными направлениями деятельности остаются оперативное расследование преступлений, сокращение сроков и повышение качества расследования дел, а также обеспечение законности при проведении доследственных проверок.

Свое видение ситуации озвучил Министр внутренних дел Руслан Мова, как о позитивных, так и о негативных аспектах. Взаимодействие ведомств он считает продуктивным, при этом заметил, что за год зафиксировано большое количество случаев отказа сотрудников Следственного комитета выезжать по вызову. Другой момент, усложняющий работу, – недопуск сотрудников милиции к присутствию на допросе. Обозначил Руслан Мова и проблему утери вещественных доказательств, которая оказалась крайне актуальной в минувшем году. Вячеслав Брынзарь заверил, что по всем озвученным Министром внутренних дел фактам будут проведены проверки и приняты меры.

Подводя итог, Президент ПМР Вадим Красносельский назвал критику обоснованной, отметив при этом, что подобный обмен информацией и мнениями является не более чем рабочим моментом, направленным на совершенствование работы ведомства. Вадим Красносельский отметил, что положительно оценивает межведомственное взаимодействие, но считает, что его необходимо усилить за счет проведения еженедельных совместных совещаний. Системный диалог позволит оперативно снимать с повестки многие вопросы. Повышенного внимания, по мнению Главы государства, требует сфера здравоохранения, где объектом изучения следственных органов является каждый случай смерти несовершеннолетнего, а также матери и младенца во время родов.

Сильной потерей для Следственного Комитета стала передача ряда своих функций Прокуратуре, где Прокуратура стала играть важную роль в правоохранительной системе региона и именно 2018-й был переходным. Реорганизация, в ходе которой перераспределены функции и полномочия двух ведомств, прошла плавно и эффективно, считает  Анатолий Гурецкий Прокурор Приднестровья, что привело к усилению системы сдержек и противовесов. Тревожной Анатолий Гурецкий назвал ситуацию с большим количеством фактов дисциплинарных правонарушений со стороны сотрудников следственных органов. Кроме того, он обратил внимание на неравномерную нагрузку на специалистов. Еще один момент, которому уделил внимание Прокурор, – целесообразность подключения представителей Центрального аппарата Следственного комитета к расследованию наиболее сложных и резонансных дел.

В заключение нужно отметить, что всю деятельность и результаты вышеперечисленных органов за 2018 год в Приднестровском регионе дает только Вадим Красносельский, но влияние и мониторинг деятельности со стороны международных организаций не ведется, поэтому вышеперечисленные результаты и оценки являются субъективными, а правоохранительные органы Приднестровья действуют в рамках местного правового поля и не подчиняясь международным общепринятым нормам по защите прав и свобод человека и гражданина.