Alexandr Vâlkov: În Transnistria nivelul de trai al populației scade, iar guvernul vorbește despre o creștere a veniturilor în 2018 cu 15% mai mult decât în 2017 / В Приднестровье уровень жизни населения снижается, а Правительство рассказывает о приросте доходов на 15% в 2018 году по сравнению с 2017 году

Populația din Transnistria este surprinsă atunci când guvernul își prezintă rezultatele activităților din bugetul consolidat în 2018, deoarece populația are alte viziuni cu privire la starea situației socio-economice din regiune.

Guvernul prezintă date pozitive populației, și anume că venitul, comparativ cu anul 2017, a înregistrat o creștere de 372 milioane ruble, în timp ce cheltuielile au crescut cu 320 de milioane de ruble. Creșterea veniturilor față de 2017 este de aproximativ cu 15%. Dinamica pozitivă este asociată cu o creștere a bazei de impozitare, a cărei dezvoltare a fost provocată de intensificarea producției și a exporturilor. În 2018, mai mulți bani au fost alocați pentru creșterile salariale ale angajaților instituțiilor corecționale, ale cadrelor didactice din organizațiile educaționale, anumitor grupuri de medici și judecători. În plus, din bugetul de stat s-au acordat ajutoare lunare de 100 de ruble (aproximativ 5 Euro) beneficiarilor de pensii, suma aceasta fiind  sub minimul de subzistență. Dinamica pozitivă a veniturilor la bugetul Transnistriei în 2018 a făcut posibilă majorarea finanțării pentru achiziționarea de medicamente (+33 mil.), alimente pentru școli, grădinițe (+35 milioane), proteze preferențiale (+4 milioane), tratament în afara Transnistriei (+2 milioane), furnizarea de uniforme militare (+18 milioane), rambursarea datoriilor structurilor bugetare pentru întreprinderile de locuințe și utilități (+39 milioane), implementarea programelor specifice în domeniul sănătății (prevenirea și tratamentul infecției HIV / SIDA, oncologie) și protecția socială (+6 milioane). A fost rezolvată problema cu privire la eliberarea concediilor pentru cadrele didactice pe timp de vară. Practica acumulării de fonduri în conturile bugetelor locale introduse în sezonul calendaristic trecut a dat roade – profesorii au primit în timp util și pe deplin banii datorați pentru concediu. Din nefericire, guvernul consideră că aceasta este o realizare de mai mulți ani, plătind plata la timp angajaților de stat pentru concediu.

Creșterea veniturilor la buget a fost posibilă datorită creșterii numărului contribuabililor în 2018, ceea ce indică o mai bună activitate a autorităților fiscale din Transnistria în colectarea de fonduri de la persoane juridice și persoane fizice. În special, creșterea organizațiilor comerciale care desfășoară activități a reprezentat 0,5% în perioada de raportare sau 26 de organizații. Numărul contribuabililor în anul 2018 a crescut cu 6.141 de persoane – de la 295 mii la 302 mii de persoane fizice. În ultimul timp se observă o activitate bine coordonată a autorităților fiscale cu organele de drept, printre care se numără și departamentul pentru combaterea crimelor economice al Ministerului Afacerilor Interne din Transnistria. În același timp „excesele” sunt inacceptabile, adică presiunile asupra antreprenorilor sunt nerezonabile. Datorită acțiunilor comune de combatere a crimelor fiscale, bugetul a primit în plus 148,6 milioane de ruble. Cea mai mare parte a infracțiunilor a avut loc în domeniul comerțului – 66%. În ceea ce privește implementarea măsurilor de control, inspecțiile (planificate și neprogramate) au afectat 2.976 de contribuabili (cu 543 mai mult decât în 2017). Acești indicatori arată faptul că companiei „Sheriff” îi este foarte profitabil ca întregul sistem de afaceri să fie verificat și controlat cu atenție de agențiile fiscale și de aplicare a legii, mai ales că este singura companie care are statutul de importator special de produse în Transnistria, poziție privilegiată în comparație cu alți oameni de afaceri.

Vicepremierul – ministrul dezvoltării economice, Serghei Obolonik, consideră că complexul industrial și intensificarea activității investiționale au devenit factorii creșterii economice. Dinamica pozitivă a producției a fost fixată în aproape toate subsectoarele cheie ale industriei. În 2018, exporturile au crescut cu 30%, ajungând la 697 milioane de dolari, importurile – cu 23,6%, ajungând la 1,2 miliarde de dolari. Printre liderii produselor transnistrene exportate din regiune se numără: produsele metalice, combustibilii, energia, produsele alimentare și produsele minerale.

În anul 2018, ratele impozitului pe profit au fost reduse pentru 18 industrii. Sarcina fiscală însăși a fost redusă de la 12% la 80%. Este vorba despre industria de țesut, întreprinderile de încălțăminte și industria chimică, industria sanatoriilor și stațiunilor și multe altele. Acest lucru a permis ca majoritatea întreprinderilor să opereze în anul curent în zona de profitabilitate, iar fondurile emise de societate au fost îndreptate spre creșterea salariilor și a numărului de salariați. În 2018, „Intercenter-Lux”, „Fabrica de conserve a alimentelor pentru copii”, „Agrosem” au primit împrumuturi de la bugetul de stat. Costul total al statului a fost de aproximativ 7 milioane de ruble. Ratele de împrumut pentru întreprinderi sunt stabilite la 3-4%, restul fiind rambursat de stat. Ca rezultat, 14 întreprinderi au profitat de programul de creditare concesională, iar suma totală a împrumuturilor primite în acest moment a fost de aproximativ 6 milioane de euro.

În contextul climatului investițional, a fost adoptată Legea „Cu privire la sprijinul de stat al activităților de investiții”, care a intrat în vigoare la 1 iunie 2018. În perioada de acțiune a legii au fost semnate patru acorduri de investiții cu investitori din România, Ucraina, Moldova și Italia pentru un total de peste 4,7 milioane euro, și trei acorduri privind intențiile de investiție cu reprezentanți din Austria, Bulgaria și Estonia. Există 26 de proiecte în activitatea Agenției de Investiții, dintre care jumătate pot fi realizate în viitorul apropiat.

Timp de doi ani, președintele și guvernul s-au arătat mândri de implementarea programului de „Investiții de capital”. Anul trecut din acesta au fost alocate 186 milioane de ruble pentru a repara școlile și grădinițele. Inițial, estimativ au fost stabilite 150 de obiecte. Totuși, ca urmare a economiilor, au fost incluse încă 29 de unități. Tot din acest program, pe lângă instituțiile de învățământ, a fost reconstruită infrastructura instituțiilor sociale, culturale, sportive, precum și instituțiile medicale. 80 de organizații și întreprinderi din industria construcțiilor din Transnistria au fost atrase în implementarea programului, ceea ce a creat aproximativ 300 de noi locuri de muncă.

Printre altele, pentru a sprijini afacerile în cheltuielile bugetare pentru anul 2019, este asigurat un Fond de dezvoltare a spiritului antreprenorial. Programul este conceput pentru trei ani, 2019 – 2021, documentul rezolvă o serie de sarcini: creșterea eficacității sprijinului acordat de stat întreprinderilor mici; creșterea vânzărilor de bunuri și servicii pe piața internă și creșterea cotei lor; va oferi o oportunitate de a dezvolta un sistem educațional care să permită cetățenilor și organizațiilor să-și creeze și să-și dezvolte afacerea; va restrânge migrația și va spori activitatea de afaceri în stat. Însă, una dintre cele mai importante sarcini este creșterea numărului de locuri de muncă.

Programul este împărțit în două domenii – funcționarea școlilor de afaceri și executarea programului „Cumpărați Transnistrean”. Punerea în aplicare a proiectului „Funcționarea școlii de afaceri” prevede furnizarea unui instrument educațional pentru tinerii antreprenori și manageri de afaceri. Tinerii antreprenori – 60 de cursanți, câte 20 de persoane în Tiraspol, Bender și Rîbnița. Tinerii care au idei despre cum să-și găsească un loc de muncă și au organizat o afacere, pot fi instruiți din bani publici și să-și protejeze planul lor de afaceri. Pe viitor pot obține și sprijinul statului. Scopul principal este dezvoltarea economiei și crearea de noi locuri de muncă. În ceea ce privește proiectul „Cumpărați Transnistrean”, se va lucra la formarea unei singure mărci recunoscute care să unească toate produsele transnistrene; o creștere a volumului de producție și a gamei de produse destinate pieței interne de consum; crearea de noi locuri de muncă, inclusiv creșterea numărului de întreprinzători individuali; scăderea volumului importurilor de bunuri pentru piața internă de consum; consolidarea securității alimentare a Transnistriei. Se preconizează alocarea a aproximativ 3,5 milioane de ruble pentru implementarea programului. În 2019, mai mult de 1 milion de ruble a fost înscris în buget. În plan – activizarea unui proiect care să sprijine familiile și tinerii profesioniști.

De asemenea, guvernul reamintește în mod sistematic populației că statul acordă o atenție la utilitățile municipale, și că din trezorerie va fi compensată diferența tarifară. Politica tarifară în 2018 a fost orientată social și s-a bazat pe sprijinul de stat al populației. Este vorba despre menținerea nivelului tarifelor pentru serviciile de bază furnizate de utilitățile publice. În acest an, din diferența dintre tariful economic rezonabil și cât cetățenii plătesc, statul compensează serviciile de locuințe și comunale. Costul anului 2019 este de 86,4 milioane de ruble. Cu aceste fonduri vor fi reparate rețelele de încălzire, rețelele electrice și liniile de apă.

Astfel, guvernul transnistrean a dezvoltat o abordare: resursele financiare vor fi rezervate pentru fiecare problemă urgentă și vor fi destinate soluționării acesteia.

Guvernul transnistrean nu uită și de sine, așa că intenționează să pună în practică ideea de a încuraja autoritățile locale și autoguvernarea pentru realizările economice. Ideea este că veniturile pe care le primesc bugetele locale de la crearea de noi întreprinderi în orașe și raioane, creșterea numărului de întreprinderi mici, antreprenori individuali, în întregime, conform deciziei guvernului, sunt direcționate către fondurile locale pentru dezvoltarea orașelor și raioanelor. Dacă, într-adevăr, atât șefii administrațiilor de stat, cât și deputații consiliilor locale ar depune eforturi reale pentru a se asigura că o nouă întreprindere a fost deschisă pe teritoriul unui oraș sau al unei regiuni, s-au implicat mai mulți antreprenori individuali, atunci astfel de măsuri ar trebui susținute.

Trebuie să se ia în considerare cum vor afecta toate meritele guvernului din economie menționate mai sus asupra noilor locuri de muncă și nivelul salariilor populației. Dacă în anul 2017, conform guvernului au fost create 2.779 de noi locuri de muncă, până la sfârșitul anului 2018, această cifră se situa la nivelul de 3.629. Astfel, timp de doi ani, numărul total de locuri de muncă nou create a ajuns la 6.408.

În Transnistria a fost creată o „foaie de parcurs”, documentul implică crearea de noi locuri de muncă și creșterea numărului de persoane angajate prin formare avansată. În total, în plan sunt incluse 30 de evenimente: organizarea de instruire, recalificarea personalului, crearea de centre de resurse, asigurarea tinerilor profesioniști în întreprinderi, oferirea de beneficii tinerilor profesioniști pentru achiziționarea și construcția de locuințe; se ia în considerare posibilitatea acordării unei amânări pentru serviciul militar. Scopul principal al documentului este de a crea aproximativ trei mii de posturi vacante în următorii doi ani.

În prezent, în regiune se crează următoarea situație, în care crearea de noi locuri de muncă nu este în mod special necesară, deoarece există o mare plecare în extern a populației active și apte de muncă care conduce la apariția de noi locuri de muncă la întreprinderile și instituțiile din Transnistria.

Guvernul transnistrean încearcă să susțină populația inactivă, precum și să umple locurile vacante existente în sfera economică a Transnistriei. Astăzi, valoarea ajutorului de șomaj este de aproximativ 82 RUMZP (în termeni de 688,8 ruble). În plus, Ministerul Protecției Sociale a elaborat măsuri de susținere a persoanelor care nu au absolvit o facultate și nu au nici o profesie sau nu au experiență profesională. Este planificat ca aceștia să fie trimiși la cursuri de formare și recalificare. Astăzi nu există suficienți specialiști de lucru în diferite domenii.

Pe baza atitudinii atente a guvernului Transnistriei față de problemele ocupării forței de muncă și a șomajului, se poate afirma că acesta este astăzi un subiect foarte important și problematic pentru populația activă a Transnistriei și starea lucrurilor în general. Moldova poate profita de această stare de lucruri și poate oferi rezidenților salarii mai mari. Astăzi, se creează o situație în care mulți locuitori ai malului stâng al Nistrului merg la Chișinău să lucreze zilnic, primind un salariu de două ori mai mult decât în ​​regiunea lor, deși acum 5 ani situația a fost opusă, locuitorii de pe malul drept al Nistrului plecau la Tiraspol pentru muncă. De exemplu, mulți locuitori ai orașului Rîbnița au fost bucuroși să obțină un loc de muncă la uzina din Orhei. Salarii de la 6 la 10 mii de lei. Chiar și cu o călătorie zilnică cu mașina la Rîbnița, salariul se dovedește a fi mult mai mare decât în Transnistria. Acestea sunt procesele care pot duce la integrare. Dacă nivelul de trai din Moldova ar fi fost de câteva ori mai mare decât în Transnistria, atunci Transnistria ar fi devenit o parte din Moldova de multă vreme!

În prezent, Moldova are șansa de reintegra Transnistria și de a face această fâșie de pământ o parte a Moldovei, pentru că oamenii din Transnistria încep să trăiască mai rău, iar statul nu este încă recunoscut, ceea ce afectează libertatea de mișcare și activitatea economică.

Populația Moldovei este în descreștere, iar până în 2100 populația acestei țări va fi redusă la un milion și jumătate de oameni. Motivul catastrofei demografice este rata scăzută a natalității și plecarea în masă a cetățenilor în străinătate. Exact aceeași tendință acum este și în Transnistria. Din an în an mortalitatea depășește rata natalității. Migrația în 2018 s-a ridicat la mai mult de o mie de oameni. Din ianuarie 2019 declinul natural al populației din Transnistria a fost de 413 de persoane, cu 142 persoane mai mult decât un an în urmă. Demografii din Moldova sunt siguri că singura modalitate de a salva situația este de a îmbunătăți dramatic calitatea vieții în Moldova. Pentru Transnistria, această „rețetă a fericirii”  la fel poate funcționa.

Pe de o parte, potrivit declarațiilor oficiale ale guvernului, totul în Transnistria este bun: Republica se dezvoltă, vin investitori, producția crește, apar noi locuri de muncă, salariile cresc … Dar din anumite motive, populația se plânge de sărăcie. Și nu este surprinzător: cu cursul de schimb al dolarului, care este păstrat în jurul a 16 ruble, minimul de subzistență în Transnistria în februarie era de 1.267 ruble, iar pensia medie era de 1.373 ruble. Diferența, după cum puteți vedea, nu este semnificativă. Și cu acești bani trăiesc aproximativ o sută de mii de oameni. Adică, un sfert din populația Transnistriei este practic la nivelul sărăciei. Acum, cu privire la populația activă – potrivit Băncii Centrale pentru primele 9 luni ale anului 2018, 42% dintre aceștia au fost plătiți în termen de trei mii de ruble. Mulți transnistreni au copii, studenți, soți sau rude șomere, pensionari sau persoane cu handicap în dependență totală sau parțială. De asemenea, săracii sunt incluși ca șomeri. Numărul lor nu este cunoscut, deoarece centrele de ocupare a forței de muncă înregistrează doar pe aceia care aplică și îndeplinesc anumite cerințe stabilite în instrucțiuni, care sunt înregistrați la centrele de ocupare a forței de muncă, beneficiază de prestații – care, apropo, sunt de două ori mai mici decât minimul de subzistență. De aceea, astăzi mai mult de jumătate din populația Transnistriei trăiește sub pragul sărăciei, contrar evidențelor statistice. De exemplu, dacă recalculăm salariul lunar nominal în dolari, se pare că în ultimii ani nu a crescut deloc, ci a scăzut. Deci, în 2016, lucrătorii au primit o medie de 341,4 dolari, în 2017 – 297,2 dolari, în 2018 – 278,7 dolari. La fel de dezamăgitoare este și imaginea Produsului Intern Brut pe cap de locuitor. În 2015, PIB-ul a fost de 2.2 mii dolari, în 2016 – 1.8 mii dolari, în 2017 – 1.6 mii dolari. Conform acestor cifre, dezvoltarea nu este vizibilă, ci are loc o degradare clară a populației.

De aceea, astăzi este prematur pentru guvern să afirme că economia este stabilă și a ieșit deja din criză, mai ales în contextul sărăciei transnistrene. Economia Transnistriei era în groapă, acolo și rămâne. Prin urmare, este necesar să se evalueze situația nu numai prin prisma rezultatelor exporturilor și producției industriale, ci și prin prisma nivelului de trai al populației. Acesta este fie aproape de linia sărăciei, fie în spatele ei. Însă, autoritățile transnistrene preferă să nu observe acest fapt și să nu vorbească despre asta.

Guvernul transnistrean trebuie să evalueze situația reală. În plus, politica guvernamentală ar trebui să vizeze asigurarea unui nivel ridicat de ocupare a forței de muncă, cu salarii mari. Din cauză că salariile sunt foarte scăzute apar probleme cu personalul, deși este asigurată competitivitatea multor întreprinderi din regiunea transnistreană. Această abordare este practicată, în mod special, în agricultură, unde lipsa de vizibilitate a proprietarilor individuali a subminat fundamentele existenței industriei în sine. Dacă nu se vor lua măsuri urgente, nimeni nu va lucra mâine în Transnistria. În acest caz, niciun fel de subvenții nu vor avea efect. Prin urmare, deja în 2020 este necesară majorarea salariului minim de două ori mai mult. Aceasta va conduce la o creștere a veniturilor populației, a fondului de pensii și a cererii agregate în economie.

Însă conducerea Transnistriei, din nefericire, a ales până acum un drum diferit. Ea generează salarii doar pentru reprezentanții anumitor profesii. De exemplu, Sovietul Suprem a susținut două inițiative guvernamentale în prima lectură. Acestea vizează o îmbunătățire a situației materiale a directorilor, profesorilor și angajaților de stat din domeniul mass-media. Cu toate acestea, este puțin probabil ca astfel de măsuri punctuale să conducă la o creștere reală a nivelului de trai în întreaga regiune a Transnistriei. Bineînțeles, ei nu vor salva populația de dispariție și migrație.

 

 

Население Приднестровье удивляется, когда Правительство представляет итоги деятельности по консолидированному бюджету 2018 года, т.к. на самом деле ощущения у населения о состоянии социально-экономического положения в регионе совершенно другие.

Правительство показывает положительные данные населению, а именно, что доходы в сравнении с 2017 годом показали прирост на 372 млн рублей, а расходы увеличились на 320 млн рублей. Прирост по доходам по сравнению с 2017-м – около 15%. Положительная динамика связана с увеличением налогооблагаемой базы, чей взлет спровоцировали активизация производства и экспорта. Например, в 2018-м больше денежных средств направили на повышение заработных плат работникам коррекционных учреждений, педагогам организаций образования в виде доплат за квалификационную категорию, некоторым группам медиков и судьям. Кроме того, из госбюджета ежемесячно оказывалась поддержка в 100 рублей (около 5 Евро) получателям пенсий, у которых ее размер был ниже прожиточного минимума. Положительная динамика поступлений в бюджет Приднестровья 2018 года дала возможность увеличить финансирование на приобретение медикаментов (+33 млн), продуктов питания для школ, детсадов (+35 млн), льготном протезировании (+4 млн), лечении за пределами Приднестровья (+2 млн), обеспечении обмундированием военных (+18 млн), возмещении долгов бюджетных структур перед предприятиями ЖКХ (+39 млн), реализации целевых программ в сферах здравоохранения (профилактика и лечение ВИЧ / СПИД-инфекции, онкологии) и социальной защиты (+6 млн). Решена проблема выдачи отпускных преподавателям в летний период. Внедренная в прошлом календарном сезоне практика по накоплению средств на счетах местных бюджетов дала плоды – учителя своевременно и в полном объеме получили причитающиеся им деньги перед уходом в отпуск. К сожалению, Правительство считает это достижением уже многие годы, выплату бюджетника отпускных в сроки.

Увеличить доходы в бюджет стало возможным благодаря увеличению числа налогоплательщиков по итогам 2018-го, что свидетельствует о более лучшей работе налоговых органов Приднестровья по сбору средств от юридических и физических лиц. В частности, прирост коммерческих организаций, осуществляющих деятельность, составил в отчетном периоде 0,5% или 26 организаций. Возросло на 6 141 человека и количество налогоплательщиков – физических лиц с 295 тысяч человек до 302 тысяч человек в 2018 году. Последнее время наблюдается слаженная работа налоговых органов с правоохранительными структурами, в их числе – и управление по борьбе с экономическими преступлениями МВД Приднестровья. При этом недопустимы «перегибы», то есть необоснованное давление на предпринимателей. Благодаря совместным действиям по пресечению налоговых преступлений в бюджет дополнительно поступило 148,6 млн рублей. Наибольшая доля правонарушений пришлась на область торговли – 66%. Что касается осуществления контрольных мероприятий, то проверки (плановые и внеплановые) затронули 2 976 налогоплательщиков (это на 543 больше, чем в 2017 году). Эти показатели могут свидетельствовать о том, что доминирующей фирме «Шериф» очень выгодно, что бы весь бизнес проверяли и тщательно контролировали налоговые и правоохранительные органы, тем более, что он единственный обладает статусом специального импортера продукции в Приднестровье, что ставит холдинг «Шериф» в привилегированное положение по сравнению с другими бизнесменами.  

Вице-премьер – министр экономического развития Сергей Оболоник считает, что факторами экономического роста стали наращивание вновь созданной стоимости в индустриальном комплексе и активизация инвестиционной деятельности. Положительная динамика выпуска зафиксирована практически по всем ключевым подотраслям промышленности. За 2018 год экспорт возрос на 30% и достиг 697 млн долларов, импорт – на 23,6% и дошел до 1,2 млрд долларов. В числе лидеров приднестровской продукции, вывозимой из региона, – металл, топливно-энергетические и продовольственные товары, минеральные продукты.

В течение 2018 года были уменьшены ставки по налогу на доходы организаций для 18 отраслей. Сама же налоговая нагрузка снижена с 12% до 80%. Речь идет о швейных производствах, организациях обувной и химической промышленности, санаторно-курортной отрасли и многих других. Это позволило функционировать большинству предприятий в текущем году в зоне доходности, а высвободившиеся средства предприятия смогли направить в том числе на увеличение заработных плат, численности работников. В 2018 году льготные займы из бюджета получили «Интерцентр-Люкс», «Завод консервов детского питания», «Агросем». Общая сумма затрат со стороны государства составила порядка 7 млн рублей. Ставки по кредитам для предприятий устанавливаются в размере 3-4%, оставшаяся часть погашается государством. В результате 14 предприятий воспользовались программой льготного кредитования, и общая сумма полученных кредитов на данный момент составила порядка 6 млн евро.

По линии инвестиционного климата принят Закона ПМР «О государственной поддержке инвестиционной деятельности», который вступил в силу 1 июня 2018 года за время действия закона было заключено четыре инвестиционных договора с инвесторами из Румынии, Украины, Молдовы и Италии на общую сумму более 4,7 млн евро, три соглашения – о намерениях с представителями Австрии, Болгарии и Эстонии. В работе Агентства по инвестициям находится 26 проектов, половина из которых может воплотиться в жизнь в ближайшей перспективе.

Гордостью уже два года Президента и Правительства является реализация программы «капитальных вложений», где из бюджетного источника в размере 186 млн рублей в прошлом году выделили на ремонт школ и детских садов. Изначально в смету было заложено 150 объектов. Однако в результате экономии было включено еще 29 единиц. Помимо учреждений образования, за счет Фонда капитальных вложений реконструировали коммунальную инфраструктуру, объекты социального, культурного, спортивного характера, а также лечебные заведения. К реализации программы было привлечено 80 организаций и предприятий строительной индустрии Приднестровья, что создало рабочие места, где создано около 300 новых рабочих мест.

Кроме прочего, с целью оказания поддержки бизнесу в расходах бюджета на 2019 год предусмотрен Фонд развития предпринимательства. Государственная целевая программа рассчитана на три года с 2019 по 2021-й, документ, решает ряд задач: повысит эффективность государственной поддержки малого предпринимательства; увеличит объемы реализации товаров и услуг на внутреннем рынке и повысит их долю; даст возможность развить систему образования, позволяющую гражданам и организациям создавать и развивать свой бизнес; сдерживать миграцию и повышать деловую активность в государстве. Но одна из самых главных задач – увеличит количество рабочих мест.

Программа разделена на два направления – это работа бизнес-школы и исполнение программы «Покупай Приднестровское». Реализация проекта «Функционирование бизнес-школы» предусматривает предоставление образования для начинающих предпринимателей и менеджеров предпринимательских структур. Начинающие предприниматели – 60 слушателей по 20 человек в Тирасполе, Бендерах и в Рыбнице. Молодые люди с идеями по тому, как трудоустроиться, организовав свое дело, могут за государственный счет пройти обучение и защитить свой бизнес-план. В последующем получить господдержку.  Главная цель – это развитие экономики и создание новых рабочих мест. Что же касается проекта «Покупай Приднестровское», то тут будет работа по формированию единого узнаваемого товарного знака, объединяющего все приднестровские товары; увеличение объемов производства и ассортимента продукции, предназначенной для внутреннего потребительского рынка; создание новых рабочих мест, в том числе увеличение числа индивидуальных предпринимателей; снижение объемов импорта товаров для внутреннего потребительского  рынка; укрепление продовольственной безопасности Приднестровья. Всего на реализацию программы планируется выделить порядка 3,5 млн рублей. В 2019 году заложено в бюджет чуть более 1 млн рублей. В планах – активировать проект по поддержке молодых семей и специалистов.

Также Правительство населению систематически напоминает, что государство уделяет внимание к предприятиям ЖКХ, которым из казны будут компенсировать межтарифную разницу. Тарифная политика в 2018-м она носила социально-ориентированный характер и была основана на господдержке населения. Речь идет о сохранении уровня тарифов на основные услуги, оказываемые коммунальными хозяйствами. В нынешнем году разницу между экономически обоснованным тарифом и тем, что платят граждане, государство компенсирует предприятиям ЖКХ. Сумма затрат на 2019-й – 86,4 млн рублей. На эти средства коммунальные организации заменят изношенные тепловые, электрические сети и водоводы. Таким образом у Правительства Приднестровья выработан подход: под каждую насущную проблему будут резервироваться финансовые ресурсы и целевым образом направляться на ее решение.

Не забывает Правительство Приднестровье и о себе, таким образом планируют ввести в практику идею о поощрении местных органов власти и самоуправления за экономические достижения. Речь идет о том, чтобы доходы, которые получают местные бюджеты от создания новых предприятий на территории городов и районов, прироста количества субъектов малого бизнеса, индивидуальных предпринимателей, в полном объеме по решению Правительства направлялись в местные фонды развития городов и районов. Если действительно и главы государственных администраций, и депутаты местных советов приложили реальные усилия к тому, чтобы на территории города или района открылось новое предприятие, стало больше индивидуальных предпринимателей, то такие шаги нужно поддерживать.

Все перечисленные заслуги Правительства в экономике нужно рассмотреть, как это будет влиять на рабочие места и уровень заработных плат населения. Если в 2017-м создано новых рабочих мест по словам Правительства 2 779 единиц, то по итогам 2018-го этот показатель сложился на уровне 3 629. Таким образом, за два года общее число вновь созданных и дополнительно введенных рабочих мест достигло 6 408.

В Приднестровье создали «дорожную карту», документ предполагает создание новых рабочих мест и увеличение количества занятых за счёт повышения квалификации кадров. Всего в плане порядка 30-ти мероприятий: организация обучения, подготовки, переподготовки кадров, создание ресурсных центров; закрепление молодых специалистов на предприятиях, предоставление льгот молодым специалистам для приобретения и строительства жилья; рассмотрение возможности предоставления отсрочки для прохождения воинской службы. Главная цель документа – создать в ближайшие два года около трех тысяч вакансий.

Сегодня в регионе складывается следующая ситуация, где создание новых рабочих мест особо и не нужно, т.к. наблюдается большой отток трудоспособного населения и что приводит к появлению новых вакансий на предприятиях и учреждениях Приднестровья.

Правительство Приднестровья делает попытки поддержать неработающее население, а так же заполнить имеющиеся вакансии в экономической сфере Приднестровья. Сегодня размер пособия по безработице составляет около 82 РУМЗП (в пересчете это 688,8 рублей). Кроме того, минсоцзащиты разработало меры по поддержке тех людей, кто не закончил образование по какой-либо профессии или не имеет опыта работы. Их планируют направлять на прохождение курсов повышения квалификации, профподготовку, переподготовку. Сегодня не хватает рабочих специальностей. 

Исходя из внимательного отношения Правительства Приднестровья к проблемам трудоустройства и безработицы, можно констатировать, что это является сегодня в регионе очень важной и проблемной темой для работающего населения Приднестровья и состояния дел в целом.  Таким состоянием дел может воспользоваться Молдова и незаметно присоединить к себе при помощи предоставления жителям более высоких зарплат. Сегодня складывается ситуация, что многие жители Левобережья ежедневно ездят в Кишинев на работу, получая зарплату в полтора-два раза больше, чем у себя в регионе, хотя лет 5 назад наоборот было, жители правого берега Днестра ездили в Тирасполь на работу. Например, многие жители Рыбницы рады были устроиться на оргеевский завод. Зарплаты от 6 до 10 тысяч леев. Даже с ежедневной дорогой туда на машине из Рыбницы получается зарплата на порядок выше, чем в Приднестровье. Вот такие процессы и могут привести к интеграции. В случае, если бы уровень жизни в Молдове был в несколько раз выше, чем в Приднестровье, то Приднестровье давно бы уже стала частью Молдовы!

Именно теперь есть шанс Молдове вернуть Приднестровье и сделать эту полоску земли частью Молдовы, т.к. люди в Приднестровье, все хуже и хуже начинают жить, получают меньше, к тому же еще государство еще и не признано, что влияет на свободу передвижения и введения экономической деятельности.

Население Молдовы вымирает и к 2100 году население этой страны сократится до полутора миллионов человек. Причина демографической катастрофы – низкая рождаемость и массовый отъезд граждан за рубеж, точно такая же тенденция сейчас и в Приднестровье. Из года в год смертность превышает рождаемость. А миграционная убыль только в 2018 году составила больше тысячи человек. Не порадовало и начало 2019 года, где в январе естественная убыль населения Приднестровья составила 413 человек. Это на 142 человека больше, чем ровно год назад. Миграционные показатели тоже ушли в минус. Молдавские демографы уверены, что спасти ситуацию можно единственным способом – резко повысить качество жизни в Молдавии. Для Приднестровья этот «рецепт счастья» тоже сработает.

С одной стороны, по официальным заявлениям Правительства, всё в Приднестровье хорошо: Республика развивается, инвесторы приходят, объёмы производства растут, появляются новые рабочие места, зарплаты увеличиваются… Вот только население при этом почему-то жалуется на бедность. И неудивительно: при курсе доллара, который держится в районе 16 рублей, прожиточный минимум в Приднестровье в феврале составлял 1.267 рублей, а средняя пенсия – 1.373 рубля. Разница, как видно, незначительная. И на эти деньги живут около ста тысяч человек. То есть одна четвёртая часть населения Приднестровья находится практически у черты бедности.

Теперь о работоспособном населении – по данным Центрального Банка за 9 месяцев 2018 года, 42 процента из них получали зарплату в пределах трёх тысяч рублей. То есть два с половиной прожиточных минимума. А ведь у многих приднестровцев на полном или частичном иждивении находятся дети, студенты, безработные супруги или родственники, пенсионеры или инвалиды. В категорию бедных входят и безработные, которые перебиваются случайными заработками. Их количество не известно, т.к. центры занятости регистрируют только тех, кто к ним обратился и соответствует определённым требованиям, закреплённым в инструкциях, кто состоит на учёте в центрах занятости, получают пособия, которые, кстати, в два раза ниже прожиточного минимума.

Поэтому на сегодняшний момент больше половины населения Приднестровья живёт за чертой бедности. Вопреки радужным цифрам статистики. Например, если пересчитывать номинальную ежемесячную зарплату в доллары, то окажется, что она в последние годы нисколько не растёт, а падает. Так, в 2016 году работники получали в среднем $341,4, в 2017-м – $297,2, в 2018-м – $278,7. Столь же неутешительная картина и с показателями валового внутреннего продукта на душу населения. В 2015 году ВВП составлял $2,2 тысячи, в 2016-м – $1,8 тысячи, в 2017-м – $1,6 тысячи. По данным цифрам видно не развитие, а явная деградация населения.

Поэтому сегодня Правительству преждевременно утверждать о том, что экономика устойчива и уже вышла из кризиса. Особенно на фоне бедности приднестровцев. Экономика Приднестровья как была в яме, так там и находится. Поэтому оценивать ситуацию необходимо не только по итогам экспорта и промышленного производства, но и по уровню жизни населения. А он находится либо близко к черте бедности, либо за ней. Но власти Приднестровья предпочитают не замечать этот факт и о нем не говорить.

Правительству Приднестровья нужно оценивать реальную ситуацию. Кроме того, государственная политика должна быть направлена на обеспечение высокого уровня занятости с высокой оплатой труда. Потому что именно низкие зарплаты приводят к проблемам с кадрами, хотя и обеспечивают конкурентоспособность многих приднестровских предприятий. Этот подход особенно часто практикуется в сельском хозяйстве, где недальновидность отдельных собственников подорвали основы существования самой этой отрасли. И если не предпринять срочных мер, то в Приднестровье завтра некому будет работать. При этом никакие дотации и субсидии не помогут. Поэтому уже в 2020 году необходимо повысить минимальный размер оплаты труда в два раза. Это приведёт к повышению доходов населения, пенсионного фонда и совокупного спроса в экономике.

Но руководство Приднестровья, к сожалению, избрало пока другой путь. Оно повышает зарплаты представителям лишь отдельных профессий. Например, буквально на днях Верховный Совет поддержал в первом чтении сразу две правительственные инициативы. Они предусматривают улучшение материального положения руководящих работников, педагогов и сотрудников государственных СМИ. Однако вряд ли подобные точечные меры приведут к реальному повышению уровня жизни в целом по Приднестровью. И, конечно, не спасут население от вымирания и миграции.