Infotag.md – EXPORTURILE DIN TRANSNISTRIA S-AU REDUS CU 13% ŞI AU CONSTITUIT JUMĂTATE DIN IMPORTURI

La începutul lunii mai, exporturile din Transnistria au constituit $201,1 mil., fiind cu $30 mil. (13%) mai puţin decât în anul trecut. În acelaşi timp, importurile în regiune au rămas practic la acelaşi nivel, depăşind $407,1 mil. Astfel, soldul negativ al balanţei comerciale externe s-a majorat aproape cu $32 mil., până la $206 mil.
Potrivit agenţiei INFOTAG cu referire la datele Comitetului vamal al autoproclamatei RMN, cele mai mari exporturi au fost asigurate de metalele şi produsele metalice – $62,3 mil., deşi volumul acestora a scăzut în jumătate, iar ponderea acestora s-a redus de la 49% la 31% din totalul exporturilor.
Pe locul doi se află exportul de produse alimentare şi materii prime – $52,5 mil. (+$12,8 mil.), urmate de resursele energetice şi de combustibil, în creştere de la $34,2 mil. până la $36,1 mil. În general, este vorba de energia electrică de la Centrala de la Cuciurgan, livrată Moldovei.
În structura importului domină însă resursele energetice şi de combustibil (în general, gazul rusesc) – $184,5 mil. (+$28,1 mil.), cu o cotă de 45%. Urmează importul de metale feroase –$48,5 mil. (-$28,8 mil.), iar pe locul trei se află importul de produse alimentare şi materii prime – $46,6 mil. (+$3,1 mil.).
În primele patru luni ale anului, valoarea schimburilor comerciale externe ale Transnistriei s-a cifrat la $608,2 mil., cu 4,4% mai puţin decât în anul trecut.
Cel mai mare partener comercial al Transnistriei este Rusia, cu care regiunea a înregistrat un schimb comercial de peste $226,4 mil. (+17,1%). Pe locul doi se află Ucraina cu $105 mil. (-34,5%), iar pe locul trei se află Moldova cu $101,4 mil. (+19,4%), care este principalul consumator de mărfuri transnistrene ($65,7 mil. sau 32,6% din totalul exporturilor).

Sursa: http://www.infotag.md/