Cea mai recentă publicație LACT: Eugen Străuțiu, Transnistrian Bibliography – Editura TechnoMedia, Sibiu, 2019

Cercetătorii LACT continuă se ofere instrumente de lucru pentru abordarea conflictului transnistrean, după recenta „Cronologie a conflictului transnistrean adnotată bibliografic” (Mihai Melintei, Sibiu, 2018).

Sub titlul „Transnistrian Bibliography” (Editura Technomedia, Sibiu, 2019), Eugen Străuțiu repertorizează surse bibliografice care au fost întocmite cu respectarea minimală a regulilor cercetării științifice (note bibliografice, calitatea organizării și documentării, aplicabilitatea concluziilor). 

Lucrarea este introdusă de o prezentare detaliată a metodologiei (în limbile engleză și română), indicând criteriile pentru selecționarea itemilor bibliografici, logica structurării conținutului, metodologia selecționării itemilor bibliografici, normele de citare și regulile în efectuarea traducerilor.

Au fost listate 88 titluri de volume analitice, 71 titluri de capitole în volume, 222 titluri de articole în reviste științifice, 173 titluri de studii și rapoarte, 32 titluri de teze de master și dizertații doctorale, 19 denumiri de reviste științifice specializate, 23 titluri de volume memorialistice. Ultimul capitol este destinat cercetărilor referitoare la românii din Transnistria, așezate pe subcapitole. Sunt însumate aici 30 volume, 20 articole și 3 titluri de reviste specializate.

Sursele listate au fost publicate în limbile română, rusă, engleză, franceză, germană, spaniolă, italiană, maghiară, poloneză, slovacă, suedeză ș.a., beneficiind de traducerea titlurilor în limba engleză – acolo unde aceasta nu este limba publicării.

Lucrarea poate fi un excelent punct de pornire pentru aprofundarea cercetării problemei transnistrene, la toate nivelurile, începând cu lucrările de licență, master sau doctorat, până la cercetările complexe și maxim profesionalizate.