Alexandr Vâlkov: Programul de dezvoltare a complexului agro-industrial și forumul turistic vor atrage noi investiții în Transnistria, dar UE și Rusia încearcă să-și stabilească controlul în regiune / Программа развития АПК и туристический форум привлекут новые инвестиции в Приднестровье, но ЕС и Россия пытаются установить свой контроль в регионе

În anul 2018, Transnistria a luat un curs de atragere a investițiilor, atât externe, cât și interne, iar pentru susținerea investițiilor a fost promulgată o lege, unde sunt exprimate principalele poziții pentru investitori. Astăzi, Transnistria dorește să încheie acorduri cu investitori din întreaga lume. „Cu cât mai multe investiții vor fi în RMN, vor exista și mai multe locuri de muncă în republică și vor fi mai multe deduceri fiscale, condițiile de viață a cetățenilor noștri vor fi mai favorabile. Aceasta este o relație de cauzalitate directă. Acesta este motivul pentru care o sumă atât de mare de fonduri este vizată pentru sprijinirea întreprinderilor din sectorul real al economiei, deoarece fără creștere economică, fără apariția noilor contribuabili, nu putem vorbi despre un progres calitativ al standardului de viață al cetățenilor noștri”, a spus Alexandr Martynov.

În Transnistria a fost creată o nouă structură în cadrul ministerului dezvoltării economice, o agenție de investiții și dezvoltare, unde ar trebui să se atragă noi investiții în regiune. Toate proiectele și ideile agenției au la bază trei obiective globale – punerea în aplicare a unei politici privind intrările de capital, dezvoltarea spiritului antreprenorial, îmbunătățirea atmosferei afacerilor și consolidarea imaginii Transnistriei în străinătate. Una dintre principalele atribuții ale agenției pentru investiții și dezvoltare este de a ajuta regiunea să devină un loc atractiv pentru a atrage investiții, fonduri private și a promova legislația privind investițiile în regiune din Rusia și Europa. Acestui punct important i se va da un impuls în cadrul unor evenimente –  în 2019 se va desfășura forumul economic internațional al investițiilor din Transnistria – centru de atracție al experților locali și străini, al analiștilor și al oamenilor de afaceri. Promovarea capabilităților transnistrene în spațiul internațional se va realiza și prin participarea la conferințe tematice, expoziții, elaborarea, publicarea și distribuirea de materiale tipărite despre Transnistria, potențialul său economic, legislația fiscală, a forței de muncă și a investițiilor.

O sarcină separată este interacțiunea cu investitorii care s-au arătat interesați de deschiderea a noi complexe industriale pe teritoriul Transnistriei, unde agenția desfășoară în prezent 12 planuri de afaceri (congelarea fructelor și a murelor, creșterea alunelor, fabricarea sârmelor de sudură, a refractarelor, încălțămintei, electrozilor de grafit, implanturi dentare, uleiuri, reciclare anvelopelor și zgură). De exemplu, prin utilizarea deșeurilor UMR: „Până în prezent au fost colectate circa o jumătate de milion de tone de zgură. Ca parte a acestei producții, este planificată prelucrarea zgurii cu selecția de resturi de metal și direcționarea acestei către proiectele din sectorul rutier”. Investiția totală pentru 12 proiecte este de aproximativ 45 de milioane de euro. Toate acestea vor deschide aproximativ 1.300 de noi locuri de muncă și vor oferi venituri fiscale în valoare de 2 milioane de dolari pe an.

Trebuie subliniat faptul că, în prima etapă, unii investitori au suspiciuni față de noua agenție, căreia trebuie prezentate planuri de afaceri cu idei interesante, însă nu există o protecție ca aceste propuneri să nu fie transferate holdingului monopolist „Sheriff”, care va putea să investească independent în dezvoltarea de noi afaceri propuse de investitor. În prima etapă de lucru, agenția ar trebui să câștige o istorie pozitivă de colaborare cu investitorii interni și externi. De asemenea, în regiune nu vor fi primiți investitorii care doresc să investească în zonele care sunt exploatate de holding: comunicații mobile, Internet, caviar, rețeaua supermarketelor alimentare și multe altele.

Prin urmare, agenția pentru investiții și dezvoltare nu trebuie să prezică atragerea fondurilor investitorilor, agenția a ales direcția de susținere a tinerilor în afaceri, unde agenția pentru investiții și dezvoltare lansează Academia StartUP pentru cei care au gânduri nestandardizate de a-și realiza ideea. „Aceasta este prima experiență de participare reciprocă a statului și a organizațiilor non-profit. Semnificația evenimentului este că noi facem „coaching” cu un grup de tineri, există un grup direct de beneficiari, care vor primi niște granturi”, a declarat directorul agenției, Andrei Betanov. Aproximativ 6-7 granturi (până la 2.000 de euro) vor primi cei mai buni studenți care își vor prezenta proiectele.

Companiile digitale manifestă un interes deosebit față de Transnistria și intenționează să organizeze pe teritoriul regiunii IT-parcuri și să „ia sub aripa sa” facultatea de inginerie și tehnică, angajându-se în instruirea cadrelor tinere. Printre priorități se numără extinderea contactelor cu partenerii din Federația Rusă, precum Centrul rus de export, Agenția pentru Inițiative Strategice, Camera de Comerț și Industrie a Federației Ruse. Alte domenii în care va fi implicată agenția sunt pregătirea proiectelor de investiții pentru gestionarea deșeurilor menajere solide, asistență în raționalizarea proceselor guvernamentale și economice, aspecte legate de centralizarea achizițiilor publice, consultanță legislativă.

În Transnistria, pe baza platformei ministerului dezvoltării economice, a fost creat un consiliu de investiții (alcătuit din membri ai guvernului, reprezentanți ai băncii republicane și parlamentari) pentru a coordona activitățile de atragere și plasare a investițiilor în teritoriu. Consiliul stabilește, de asemenea, care sunt industriile cele mai potrivite pentru înlocuirea importurilor și unde este mai profitabil să se investească. Cu un PIB de 919 milioane de dolari, Transnistria importă bunuri în valoare de aproximativ 650 de milioane de euro (excluzând bunurile grupului de combustibil și energie).

Efectul așteptat este ca producția să poată oferi mai mult de 600 de noi locuri de muncă și o creștere a PIB-ului de 4,5%. Antreprenorii trebuie să demonstreze că, în ciuda volumelor mici, piața internă din Transnistria are potențial de dezvoltare. Un bun exemplu de dezvoltare a investitorilor autohtoni și a potențialilor întreprinderi de dezvoltare poate fi experiența agricultorului Sergey Pisarenko, care oferă o evaluare a planului strategic de opt ani pentru dezvoltarea complexului agroindustrial al Transnistriei pentru perioada 2019-2026. Sergey Pisarenko este convins că unul dintre conceptele programului de dezvoltare a complexului agro-industrial al Transnistriei (CAI) este utilizarea unui mecanism de substituire a importurilor. Un aspect important al documentului, Pisarenko consideră că este sprijinul guvernamental pentru sectorul agroindustrial, în care sprijinul guvernamental pentru întreprinzătorii agricoli este inclus în principal în programul de subvenționare a ratelor dobânzilor la împrumuturi. Este bine că principalul avantaj al sistemului actual de credite îl reprezintă împrumuturile pe termen lung (pentru dezvoltarea creșterii animalelor timp de 7 ani) și la dobânzi reduse. Au fost momente grele, când la începutul anilor 2000 utilizatorii au fost creditați la 24%, acum este de la 3% la 5%.

În calitate de exemplu, se poate menționa practica anului trecut, când statul a plătit producătorilor de lapte subvenții în valoare de 50 de copeici pe litru de lapte livrat. În acest an, această sumă este de 1 rublă. Departamentul de profil  a determinat costul de achiziționare de lapte de vacă de la persoane fizice în valoare de 4 ruble și 50 copeici, de la persoane juridice, 4 ruble și 80 copeici, dar cu un conținut de bază de grăsime de 3,7%. Șeful LLC „Fialt-agro” Sergey Pisarenko consideră că, odată cu introducerea acestor schimbări, persoanele juridice și persoanele fizice vor fi în condiții inegale. Trebuie să existe o proporție. În cazul în care populația privată are cheltuieli minime, adică are nevoie doar de hrană și întreținere, atunci persoanele juridice au nevoie de investiții mari, care includ costurile de a plăti salarii angajaților companiei, de a cumpăra echipament necesar etc. Stabilirea unui nou preț de achiziție pentru lapte nu va majora costul produselor finite din magazine. Prin schimbarea costului de procurare a laptelui de la populație, este important ca statul să nu încurajeze procesatorii locali de lapte să găsească o piață mai ieftină de cumpărare, de exemplu, Moldova sau Ucraina.

Sergey Pisarenko este convins că creșterea animalelor poate deveni locomotiva dezvoltării agricole. Mai mult, după cum explică agricultorul, aceasta „trage” în spatele său nu numai producția alimentară, ci și dezvoltarea recuperării terenurilor. Dezvoltarea complexului agroindustrial dezvoltă și așezările rurale. Odată cu dezvoltarea oricărei producții agricole apar noi locuri de muncă. Aceasta salvează familii, reduce nivelul migrației forței de muncă, sporește veniturile. În Transnistria, opinia dominantă este că agricultura este ceva secundar. Este necesar să remodelăm domeniul agrar ca unul de prioritate. Contribuția agriculturii la crearea PIB-ului crește anual. A început cu 3%, acum ajunge la 7-8%. Programul de dezvoltare a complexului agroindustrial va crește și mai mult aceste cifre, precum și volumul veniturilor fiscale la buget pentru ca statul să își îndeplinească obligațiile sociale față de populația Transnistriei.

Guvernul intenționează să atragă noi investiții în Transnistria prin dezvoltarea infrastructurii turistice. Se intenționează ca orașele și raioanele să achiziționeze branduri turistice recunoscute, panouri informative ar trebui să apară la stațiile auto și va fi dezvoltată o aplicație mobilă pentru a facilita informarea despre Transnistria. Există multe lucruri de făcut în Transnistria pentru a crea un domeniu turistic clar și accesibil, atunci când orice turist ar putea înțelege: unde să meargă, unde este și cu ce trebuie să lucreze aici. Însă, avem nevoie și de investiții de la stat pentru a crea infrastructura primară. Acestea sunt locuri mai confortabile, care au atracție turistică, acestea fiind și punctele de referință pentru vorbitorii de limbă engleză, rusă.

Programul în sine este dezvoltat timp de 7 ani și are soluția a două obiective importante –  îmbunătățirea calității produsului turistic și creșterea atractivității turistice pe piața internă și internațională. Odată cu implementarea programului, numărul vizitatorilor în Transnistria ar trebui să crească la 100 mii de oameni pe an. Programul include activități de îmbunătățire a turismului rural, etnografic, ecologic, evenimente sportive și de afaceri. Vor fi, de asemenea, lucrări în domeniul vinului, turismului medical, religios și de tineret. Implementarea programului va fi împărțită în perioade. Deci, perioada 2019-2020 este una dintre cele mai dificile, dar va pune bazele dezvoltării ulterioare. În ceea ce privește îmbunătățirea infrastructurii, în 2019 se planifică instalarea de semne care să conducă la principalele atracții, dezvoltarea de noi indicatoare de stradă. 2021-2023 – lucrări aprofundate privind dezvoltarea industriei turismului. 2024-2026 –  introducerea de soluții inovatoare și distribuirea infrastructurii turistice actualizate în raioane. La rândul său, dezvoltarea turismului va contribui, de asemenea, la creșterea economică și crearea de locuri de muncă pentru cetățenii transnistreni.

De asemenea, se presupune că va avea loc primul forum turistic în a doua jumătate a lunii septembrie. La forum vor participa experți din Rusia, țările CSI și țările UE. Sarcina este de a-i familiariza cu potențialul regiunii, că nu există numai o nerecunoaștere exotică a țării, dar și un material foarte bogat pentru diferite tipuri de turism: ecoturism, turism agrar, istoric, cultural și industrial. Interes pentru Transnistria există atât de la turiști ruși, cât și de la europeni. Există direcții diferite care sunt interesante pentru diferite grupuri de vizitatori. Așezarea geografică la intersecția civilizațiilor, nerecunoașterea și un număr mare de alți factori creează un potențial bun pentru dezvoltarea industriei turismului în Transnistria. Dacă sunt turiști din China, ei sunt interesați de tematica sovietică. Dacă sunt turiști din Europa, ei sunt mai interesați de turismul istoric, rural, industrial. Anul trecut, oficial regiunea a fost vizitată de aproximativ 7 mii de persoane din străinătate; această cifră poate fi mult mai mare dacă vor fi atrași turiștii care vin în Moldova învecinată, unde numai 1 milion de turiști trece anual prin aeroportul de la Chișinău.

Pentru ca turiștii să se familiarizeze cu Transnistria, au fost elaborate pașapoarte turistice pentru fiecare oraș și raion. De asemenea, în plan este elaborarea unor ghiduri turistice și formarea un registru cu indicația furnizorilor de servicii turistice transnistrene. În total pentru anul în curs se prevede alocarea a 2 milioane 254 mii de ruble pentru dezvoltarea industriei turismului din Transnistria.

Uniunea Europeană, prin intermediul organizațiilor neguvernamentale, a investit resurse în turism și intenționează să continue să sprijine turismul în Transnistria. În acest program de susținere a turismului pentru 2019-2020, vor exista evenimente pentru noi proiecte ale Uniunii Europene, mai ales că Uniunea Europeană va aloca aproximativ 10 milioane de euro pentru a soluționa conflictul transnistrean. Unii experți consideră că va dura decenii pentru a rezolva conflictul transnistrean – este opinia unor experți din partea stângă a Nistrului. Ei adaugă că nici societatea, nici politicienii nu sunt pregătiți pentru acțiuni radicale privind rezolvarea rapidă a problemei. „În esență, oamenii nu sunt pregătiți pentru acțiuni radicale. În opinia mea, durata conflictului înghețat reflectă în mod clar situația. Nu numai elita, dar și societatea nu este pregătită, în prezent, să dezghețe situația. Nu există încă o modalitate eficientă de a ne apăra împotriva agravării situației”, a declarat Elena Bobkova, reprezentantă a Tiraspolului și director executiv al SIGMA-EXPERT. Ea a menționat că unul dintre motivele conflictului prelungit constă în faptul că timp de aproape 30 de ani, ambele regiuni s-au dezvoltat ca două societăți separate. Celălalt motiv este gestionarea și politica situată în diferite sisteme de coordonate.

Între timp, oficialii europeni susțin că Republica Moldova are nevoie de un dialog, iar problema trebuie rezolvată treptat și sistematic. Șeful delegației UE de la Chișinău, Peter Michalko, a declarat: „În următorii trei ani, vom aloca aproximativ 10 milioane de euro pentru a susține eforturile de rezolvare a acestui conflict”. Cu toate acestea, nu este clar cum vor fi cheltuite fondurile UE pentru soluționarea conflictului transnistrean. Reprezentanța Uniunii Europene s-a referit la coordonarea problemei de către o structură specială în Transnistria.

Să analizăm susținerea oferită de Rusia către Transnistria – de exemplu, ambasadorul cu misiuni speciale, reprezentantul Federației Ruse în procesul de negociere cu privire la reglementarea transnistreană, Sergey Gubarev, a subliniat ce ajutor acordă Rusia locuitorilor Transnistriei. Rusia a acordat întotdeauna o atenție deosebită Transnistriei și continuă să ofere asistență umanitară, financiar-economică și de altă natură necesară locuitorilor din stânga Nistrului, mai ales că în Transnistria locuiesc circa 200 de mii de cetățeni ruși. Semnificația asistenței rusești pentru Transnistria este enormă – nu numai că contribuie la menținerea stabilității sociale a regiunii, ci permite și dezvoltarea acesteia. Astfel, Rusia a alocat în total peste 5 miliarde de ruble programului de ajutor umanitar pentru Transnistria. În cadrul acestui program, spitalele transnistrene au primit opt mașini de reanimare. În plus, au fost elaborate 12 proiecte care sunt concepute pentru domenii precum sănătatea, educația preșcolară și învățământul superior. Majoritatea proiectelor sunt legate de construcția de instituții medicale, cum ar fi Spitalul de Pediatrie „Centrul pentru Mamă și Copil”, o clădire de radioterapie, un dispensar de tuberculoză și instituții preșcolare din diferite orașe ale Transnistriei. De asemenea, există două proiecte legate de instituțiile școlare care se află în satul Tașlîc și orașul Rîbnița, iar un proiect a constat în asistența multidimensională a Facultății de Medicină a Universității de stat transnistrene de la Tiraspol. Rusia a alocat 900 de milioane de ruble pentru achiziționarea de troleibuze, construcția unei fabrici de beton, care ar trebui să asigure o funcționare neîntreruptă în sectorul construcțiilor (capacitate – 100 de metri cubi pe oră) și crearea unui centru perinatal (proiectat pentru 100 de paturi). A fost elaborat programul investițiilor în agricultură în cadrul programului de dezvoltare a satelor transnistrene, în special restaurarea sistemului de ameliorare. În 2015-2016, au fost create condiții pentru deschiderea de noi instituții de învățământ. În plus, în 2016, a fost finalizată construcția a două spitale de tuberculoză și un spital pediatric.

În mod regulat, Rusia alocă fonduri pentru suplimente la pensiile pensionarilor din regiune în limita a 150 de ruble (9 dolari).

Datorită acestui ajutor, oamenii se consideră o parte a culturii rusești, a spațiului istoric și educațional al Rusiei. Prin urmare, majoritatea populației din Transnistria consideră că există motive politice și juridice foarte puternice pentru recunoașterea independenței regiunii. Timp de mulți ani, diverși experți, avocați și politicieni au evaluat aceste motive. Toate aceste studii sugerează că Transnistria are motive politice, juridice și istorice practic impecabile pentru o recunoaștere internațională a independenței, în opinia ministrului de externe transnistrean Vitaly Ignatiev, în următorii 5-10 ani.

Mai mult de atât, se constată o diminuare a intensității negocierilor, confirmarea este că ultima întâlnire în formatul „5 + 2” a avut loc acum un an, iar ultima întrunire în formatul „1 + 1” –  în luna octombrie a anului trecut, însă, reglementarea transnistreană nu ar trebui să devină ostaticul proceselor politice interne din Parlamentul Republicii Moldova. „Cheia” soluționării problemei transnistrene nu este la Moscova, Bruxelles sau Washington, ci la Chișinău și Tiraspol.

Dar, populația regiunii în sine, își pierde răbdarea de a aștepta recunoașterea timp de încă 10 ani și părăsește Transnistria. Astfel, dacă Uniunea Europeană în următorii ani, sub forma unor investiții impresionante va aloca bani în sectorul agricol din regiune și în turism, atunci o parte semnificativă a populației va vedea sprijinul tangibil al Uniunii Europene.

 

 

В 2018-м году Приднестровье взяло курс на привлечение инвестиций как внешних, так и внутренних, в поддержку инвестиций был принят закон, где прописаны основные позиции для инвесторов, сегодня Приднестровье очень хочет заключать договоры с инвесторами из всего мира. «Чем больше будет инвестиций в ПМР, тем больше будет рабочих мест в республике, тем больше будет налоговых отчислений, тем больше более благоприятные условия жизни наших граждан. Это прямая причинно-следственная связь. Именно поэтому такое большое количество средств направлено на поддержку предприятий реального сектора экономики, так как без экономического роста, без появления новых налогоплательщиков говорить о качественном прорыве в уровне жизни наших граждан нельзя», – сказал Александр Мартынов.

В Приднестровье создана новая структура при Министерстве экономического развития, как Агентство по инвестициям и развитию, где они должен привлечь новые инвестиции в регион. Все проекты и идеи Агентства сводятся к трем глобальным целям – реализации политики по притоку капиталов, развитию предпринимательства, улучшению бизнес-атмосферы, повышению имиджа Приднестровья за рубежом. Одна из основных задач у Агентства по инвестициям и развитию является содействие превращения региона в привлекательное место для вложения частных средств и продвижение инвестиционного законодательства в регионах России и Европы. Этому важному пункту призван придать нужный импульс целый перечень мероприятий – в 2019 году пройдет очередной Приднестровский международный инвестиционный экономический форум – центр притяжения местных и зарубежных экспертов, аналитиков, бизнесменов. Популяризацию возможностей Приднестровья в международном пространстве проведут также благодаря участию в тематических конференциях, выставках, разработке, изданию и распространению печатных материалов о Приднестровье, его потенциале, налоговом, трудовом, инвестиционном правовом поле.

Отдельная задача -взаимодействие с инвесторами, которые проявили интерес к открытию новых производств на территории Приднестровья, где сейчас Агентство активно ведет 12 бизнес-планов (заморозка фруктов и ягод, выращивание фундука, производство сварочной проволоки, огнеупоров, анкерной крепи, обуви, графитированных электродов, зубных имплантов, масла, переработка автошин и шлака).Например, если использовать отходы ММЗ: «На сегодняшний момент собрано порядка полутора миллионов тонн шлака. В рамках данного производства планируется переработка шлака с отбором металлического скрапа, и его направление на проекты по дорожной отрасли». Общий объем инвестиций по 12 проектам –около 45 млн. евро. Все они позволят открыть около 1300 новых рабочих мест и обеспечить налоговые поступления на сумму 2 млн. долларов в год.

Нужно подчеркнуть, что некоторые инвесторы на первом этапе с недоверием относятся к новому Агентству, которому нужно показывать бизнес-планы с интересными идеями, но нет никакой защиты, что данные предложения не будут переданы местному монополисту холдингу «Шериф», который сможет самостоятельно вложить средства в новую бизнес разработку, предложенную инвестором. На первом этапе работы агентство должно заработать положительную историю по работе с внутренними и внешними инвесторами. Так же не допустят в регион инвесторов, которые хотят инвестировать в те сферы, которые уже имеются у холдинга в наличии: мобильная связь, интернет, черная икра, сеть продовольственных супермаркетов и другое. Такие направления инвестиций не будут приветствоваться в регионе и в последствии могут быть украдены, факт доказывания в судебном порядке и возврата средств будет практически инвестору невозможен. Поэтому прогнозировать привлечения средств инвесторов не приходится Агентству по инвестициям и развитию, таким образом, Агентство в работе выбрало направление по поддержке молодежи в сфере бизнеса, где для тех, у кого есть нестандартные мысли реализовать свою идею, Агентство по инвестициям и развитию запускает академию StartUP.«Это первый опыт взаимного участия государства и некоммерческих организаций. Смысл мероприятия в том, что мы «коучим» группу молодежи, есть прямая группа бенефициаров, которая получит небольшие гранты», – рассказал директор Агентства Андрей Бетанов. Около 6-7 грантов (до 2000 евро) получат лучшие студенты, презентовавшие свои проекты.

Большой интерес к Приднестровью проявляют цифровые компании, которые намерены организовывать на территории региона IT-парки и «брать под крыло» инженерно-технический факультет, занимаясь подготовкой молодых кадров. В приоритетах значится и расширение контактов с партнерами из Российской Федерации такие, как Российский экспортный центр, Агентство стратегических инициатив, Торгово-промышленная палата РФ. Другие направления, в которых Агентство будет задействовано, – это подготовка инвестиционных проектов по управлению твердыми бытовыми отходами, содействие в упорядочивание государственных и экономических процессов, вопросы централизации государственных закупок, законодательное консультирование.

В Приднестровье создали даже на площадке Министерства экономического развития Инвестиционный совет (члены Правительства, представители ПРБ, и парламентарии), в целях координации деятельности по привлечению и размещению инвестиций на территории.  Совет определяет так же, какие отрасли лучше всего подходят для импортозамещения и куда выгоднее вкладывать средства для предпринимателей. При ВВП в размере 919 млн. долларов Приднестровье импортирует товары на сумму порядка 650 млн. (без учёта товаров топливно-энергетической группы). Ожидаемый эффект –  производства потенциально могут дать более 600 новых рабочих мест и прирост ВВП на уровне 4,5%.Предпринимателям нужно показать, что, несмотря на малые объёмы, у внутреннего рынка в Приднестровье есть потенциал для развития.

Хорошими примерами развития внутренних инвесторов и потенциальных предприятиях для развития может быть опыт агрария Сергея Писарено, который дает оценку восьмилетнему стратегическому плану развития агропромышленного комплекса Приднестровья на 2019-2026 годы. Сергей Писаренко, убежден, что одной из концепций программы развития аграрно-промышленного комплекса Приднестровья (АПК) является применение механизма импортозамещения. Важным аспектом документа Писаренко считает государственную поддержку АПК, где государственная поддержка предпринимателям-аграриям воплощена, прежде всего, в программе субсидирования процентной ставки по кредитам. Хорошо, что кредиты долгосрочные (на развитие животноводства на 7 лет) и под низкие проценты -это главное преимущество нынешней системы кредитования. Были тяжелые времена, когда в начале 2000-х землепользователи кредитовались под 24%, сейчас это от 3 до 5%.

В качестве примера можно привести практику прошлого года, когда государство выплачивало производителям молока дотации в сумме 50 копеек за сданный литр молока. В этом году эта сумма составляет 1 рубль. Профильное ведомство предложило определить стоимость закупки цельного коровьего молока у физических лиц в размере 4 рублей 50 копеек, у юридических — 4 рубля 80 копеек, но при базисной жирности 3,7%.Руководитель ООО «Фиальт-агро» Сергей Писаренко считает, что с введением этих изменений юридические и физические лица будут в неравных условиях. Должна быть пропорция. Если у частного населения затраты минимальные, то есть у них только корма и содержание, то здесь требуются большие вложения, что в затраты юридических лиц входит выплата заработных плат работникам фирмы, закупка оборудования, техники и т. д. Установление новой закупочной цены на молоко не приведёт к удорожанию готовой продукции в магазинах. Изменяя стоимость закупки молока у населения, важно, чтобы государство не сподвигло местных переработчиков молока к тому, чтобы найти более дешевый рынок закупки, например, Молдову или Украину. 

Сергей Писаренко  убежден, что локомотивом развития сельского хозяйства может стать животноводство. Причем, как поясняет аграрий, оно «тянет» за собой не только производство продуктов питания, но и развитие мелиорации. Так же развитие АПК развивает сельские населенные пункты. При развитии любого аграрного производства появляются рабочие места. Они тянут за собой сохранение семей, снижение уровня трудовой миграции, увеличение доходов. В Приднестровье преобладает мнение, что сельское хозяйство – это что-то второстепенное. Необходимо перестраивать – это как приоритетное направление. Вклад АПК в создание ВВП с каждым годом увеличивается. Начинался он с 3%, теперь доходит до 7-8%. Программа развития АПК еще больше увеличит эти цифры, как и объем налоговых поступлений в бюджет для выполнения государством социальных обязательств перед населением Приднестровья.

Правительство планирует привлечь новые инвестиции в Приднестровье через развитие инфраструктуры туризма. Планируют, что города и районы обзаведутся узнаваемыми туристическими брендами, на остановках должны появиться информационные панно, а для облегченного получения сведений о Приднестровье разработают мобильное приложение. В Приднестровье предстоит много сделать, для создания понятного и доступного к ориентированию туристического поля, когда любой турист мог понимать: куда ему двигаться, где он находится и с чем ему здесь нужно работать. Но нужны и вложения со стороны государства по созданию первичной инфраструктуры. Это и более благоустроенные места, имеющие туристическую привлекательность, это ориентиры для англоговорящих и русскоговорящих.

Сама программа разработана на 7 лет и имеет решение двух важных целей – улучшение качества турпродукта и повышение туристической привлекательности на внутреннем и международном рынке. При реализации программы количество гостей Приднестровья должно вырасти до 100 тысяч человек ежегодно.  В программе предусмотрена работа по улучшению сельского, этнографического, экологического, событийного, спортивного и делового туризма. Также будет проведена работа в области винного, интенсивного, лечебного, религиозного и детско-юношеского туризма. Реализация программы будет разбита на периоды. Так, 2019-2020 – один из самых сложных, но он заложит основу для последующего развития. Что касается улучшение инфраструктуры, то уже в 2019 году запланирована установка указателей, ведущих к основным достопримечательностям, разработка новых табличек с улицами. 2021-2023 годы – углубленная работа по развитию отрасли. 2024-2026 годы – внедрение инновационных решений и распространение обновленной туристической инфраструктуры в районы. В свою очередь развитие туризма также поможет в росте экономики и создании рабочих мест для приднестровских граждан.

Так же предполагается проведение первого туристического форума во второй половине сентября. В форуме примут участие эксперты из России, СНГ и стран ЕС. Задача – познакомить их с потенциалом региона, что есть не только экзотика непризнанности страны, но и очень богатый материал для разных видов туризма: экотуризм, сельскохозяйственный, исторический, культурный и промышленный. Интерес к Приднестровью со стороны туристов есть, причём как российских, так и европейских. Есть разные направления, которые интересны для разных групп гостей. Расположение на перекрёстке цивилизаций, непризнанность и ряд других факторов создают хороший потенциал для развития отрасли в Приднестровье. Если это туристы из Китая – им интересна советская тематика. Если это туристы из Европы – больше им интересен исторический туризм, сельский, промышленный. В прошлом году регион официально, заявив своей целью именно туризм, посетили около 7 тысяч человек из дальнего зарубежья, эта цифра может быть в разы больше, если привлекать тех, кто приезжает отдохнуть в соседнюю Молдову, где только через кишинёвский аэропорт проходит 1 миллион туристов ежегодно.

Чтобы туристы с удовольствием знакомились с Приднестровьем, то по каждому городу и району разработали туристические паспорта. Также в планах – составить туристические путеводители и сформировать справочник с указанием приднестровских поставщиков туристических услуг. Всего на текущий год на развитие туристической отрасли Приднестровья планируется направить 2 млн. 254 тыс. рублей.

Европейский Союз через неправительственные организации вкладывал ресурсы в сферу туризма и планирует продолжать поддерживать туризм Приднестровья. В данной программе поддержки туризма 2019-2020 г. найдутся мероприятия и для новых проектов Европейского Союза, тем более, что Евросоюз выделит около 10 млн. евро на урегулирование приднестровского конфликта. Ряд экспертов считают, что для урегулирования приднестровского конфликта потребуются десятилетия – такого мнения придерживаются некоторые эксперты с левого берега Днестра. Они добавляют, что ни общество, ни политики не готовы к радикальным действиям для быстрого решения проблемы. «В сущности люди не готовы к радикальным действиям. По моему мнению, продолжительность замороженного конфликта отчетливо отражает ситуацию. Не только элиты, но и общество в настоящее время не готово к его разморозке. Не существует пока действенного способа, который мог бы предостеречь нас от обострения ситуации», – сказала представитель Тирасполя и исполнительный директор SIGMA-EXPERT Елена Бобкова. Она отметила, что одна из причин затянувшегося конфликта заключается в том, что в течение почти 30 лет оба региона развивались как два отдельных общества. Другая – это управление и политика, находящиеся в разных системах координат.

Между тем европейские чиновники утверждают, что Республика Молдова нуждается в диалоге, а проблему нужно решать постепенно и систематически. Глава делегации ЕС в Кишиневе Петер Михалко заявил: «В течение следующих трех лет мы выделим около 10 млн евро на поддержку усилий по урегулированию данного конфликта».Однако выяснить, на что и каким образом будут расходоваться средства ЕС, предназначенные для урегулирования приднестровского конфликта, не понятно. В представительстве Евросоюза сослались на координацию вопроса специальной структурой в Приднестровье.

Рассмотрим поддержку, осуществляемую Приднестровью со стороны России, так Посол по особым поручениям, представитель РФ в переговорном процессе по приднестровскому урегулированию Сергей Губарев обозначил, какую помощь Россия оказывает жителям Приднестровья. Россия всегда уделяла особое внимание Приднестровью и продолжаем оказывать гуманитарную, финансово-экономическую и другую необходимую помощь жителям левого берега Днестра, тем более что в Приднестровье проживает около 200 тыс. российских граждан. Значение российской помощи Приднестровью огромное — она не просто способствует поддержанию социальной стабильности региона, но и позволяет ему развиваться. Так, например, на гуманитарную программу помощи Приднестровью Россия выделялось в общей сложности свыше 5 млрд. рублей. В рамках данной программы приднестровские больницы получили восемь реанимобилей. Кроме того, разработано 12 проектов, которые предназначены для таких сфер, как здравоохранение, дошкольное воспитание и высшее образование. Большинство проектов связано со строительством медицинских учреждений, таких как педиатрический стационар “Центр матери и ребенка”, корпус лучевой терапии, противотуберкулезный диспансер, дошкольные учреждения, находящиеся в различных городах Приднестровья. Также есть два проекта, относящихся к школьным учреждениям, которые находятся на территории села Ташлык и города Рыбница, а один проект состоял в многоплановой помощи медицинскому факультету ПГУ Тирасполя. На покупку троллейбусов, возведение бетонного завода, который должен обеспечивать бесперебойность работы в строительной отрасли (производительность — 100 куб. м в час), и создание перинатального центра (рассчитан на 100 коек) Россия выделила 900 млн. рублей.  Прорабатывался вопрос о вложении средств в сельское хозяйство по программе развития приднестровских сел, в частности восстановления системы мелиорации. В 2015–2016 годах были созданы условия для открытия новых образовательных учреждений. Кроме того, в 2016 году было завершено строительство двух туберкулезных больниц и педиатрического стационара.

На регулярной основе Россия выделяет средства для доплат к пенсиям пенсионерам в регионе в пределах 150 рублей (9 долларов).

Благодаря этой помощи люди считают себя частью российской культуры, исторического пространства и образовательного. Поэтому большинство населения Приднестровья считает, что есть очень мощные политико-правовые основания для признания независимости. За многие годы различными экспертами, юристами и политологами были даны оценки этим основаниям. Все эти исследования говорят о том, что у Приднестровья практически безупречные политико-правовые и исторические основания для широкого международного признания независимости по мнению Министра иностранных дел Приднестровья Виталия Игнатьева наступит в ближайшие 5-10 лет. Тем более, что наблюдается снижение интенсивности переговоров, подтверждением может служить, то что последняя встреча в формате “5+2” прошла год назад, а последняя встреча в формате “1+1” — в октябре прошлого года, однако приднестровское урегулирование, не должен становиться заложником неких внутриполитических процессов в Парламенте Молдовы. «Ключ» к решению приднестровской проблемы находится не в Москве, Брюсселе или Вашингтоне, а в Кишиневе и Тирасполе.

Но само население региона теряет терпение ожидать признание еще около 10 лет и уезжает из Приднестровья, тем самым если Европейский Союз будет в ближайшие годы в виде внушительных инвестиций вкладывать средства в аграрный сектор региона и в туризм, то значительная часть населения будет видеть ощутимую поддержку и понимание сложившейся ситуации Европейским Союзом.