Gov.md – Termenul de acţiune al Deciziei protocolare din 30 martie 2012 a fost prolongat cu 6 luni

În data de 04 iunie 2019, Prim-ministrul Republicii Moldova Pavel Filip a semnat Protocolul adiţional la Decizia protocolară „Cu privire la principiile reluării plenare a circulației trenurilor marfare prin regiunea transnistreană” din 30 martie 2012, prin care a fost prolongat termenul de acţiune al acesteia până la 31 decembrie 2019.

Conform procedurilor stabilite, Protocolul adiţional a fost contrasemnat şi de către liderul de la Tiraspol, Vadim Crasnoselschii.

Protocoale de acest gen au fost semnate la 26 septembrie 2012, 23 septembrie 2013, 24 decembrie 2014, 14 martie 2015, 30 decembrie 2016, 29 decembrie 2017 și pe 27 decembrie 2018.

Protocolul prevede aplicarea în continuare a mecanismului de vămuire la stațiile „Bender-2” (s. Varniţa) şi „Râbniţa” (or. Râbniţa) a mărfurilor transportate pe cale ferată prin regiunea transnistreană, cu implementarea principiului „one stop control” şi asigurarea liberei circulaţii a persoanelor, bunurilor şi serviciilor.

În context, reamintim că un termen similar de 6 luni a fost extins și pentru introducerea produselor petroliere prin punctul de trecere a frontierei „Novosaviţcaia-Cuciurgan” cu asigurarea posibilității vămuirii acestor produse la postul vamal „Bender 2”, fiind aprobată în acest sens la ședința Cabinetului de Miniștri din 29 mai 2019 o hotărâre de Guvern prin care au fost operate modificările de resort la Hotărârea Guvernului nr.1232 din 9 noiembrie 2016 ,,Cu privire la unele aspecte de introducere a produselor petroliere prin frontiera de est”.

Sursa: https://gov.md/