Alexandr Vîlkov: Sistemul de sănătate din Transnistria începe să fie reformat / Систему здравоохранения Приднестровья начинают реформировать

Dezvoltarea sistemului de sănătate în Transnistria este una dintre sarcinile prioritare nu numai ale guvernului, ci și a tuturor autorităților publice. Astfel, în martie-aprilie 2019, în cadrul ministerului sănătății din Transnistria a fost creată o nouă echipă de conducere și au fost stabilite sarcini complexe de reformare a sistemului. Trebuie remarcat faptul că șeful ministerului Alexey Țurcan nu are studii în medicină, dar Vadim Krasnoselskiy, anticipând posibilele întrebări de ce potențialul șef al departamentului nu este medic specialist, consideră că ministrul este, în primul rând, un administrator și are o experiență suficientă în management și o cunoaștere considerabilă a situației din domeniul sănătății. Ca adjuncți, de asemenea, au fost numite persoane cu experiență de conducere în diferite domenii, dar într-o mai mică măsură în sistemul de sănătate. Yevgenia Kalalb a fost numită adjunct al ministrului în domeniul asistenței medicale, subordonând departamentele de organizare a asistenței medicale și controlului asupra organizării asistenței medicale, educației farmaceutice și medicale, apelurile din partea rezidenților (anterior aceste departamente erau conduse de Centrul Republican pentru Ajutor Medical de Urgență). Problemele de dezvoltare și proiectele de infrastructură sunt supravegheate de Yevgeniy Kuzmin (fostul șef al policlinicii de la ministerul apărării), ministrul adjunct pentru afaceri economice este Veronica Tazova (fost angajat al Camerei de conturi din Transnistria). Noua conducere crește numărul de personal de la 73 de persoane la 117. La 44 de posturi vacante vor fi atrași specialiști care lucrează în instituțiile medicale subordonate. Ei vor trebui în cele din urmă să reușească îmbunătățirea organizării serviciilor de sănătate.

Vom oferi mai multe cifre care arată responsabilitatea ministerului sănătății față de populația din regiune. Numărul total de persoane în 2018 a fost de 465.000. Numărul mediu al copiilor cu vârsta cuprinsă între 0-14 ani, în 2018, a fost de 76812,5, media populației feminine a fost de 252208,6 (54%). Numărul total de copii 0-17 este de 88566 (19%), 0-14 ani – 76200, 15-17 ani – 12366. Rata mortalității în 2018 a fost de 14,4, iar rata natalității a fost de 8,7. Creșterea naturală negativă în anul 2018 a crescut la -5,7; cele mai mari cifre au fost înregistrate în mediul rural din raionul Slobozia: -7,7, raionul Grigoriopol: -8,6, raionul Dubăsari: -7,2. În anul 2018, rata mortalității populației la 100.000 de locuitori a fost de 1.498,8, dintre care bolile sistemului circulator ocupă o poziție de lider în structura mortalității – 870.6 la 100.000 de persoane, apoi neoplasmele – 283.3, din care malign sunt 282.4. Bolile sistemului digestiv în structura cauzelor de deces sunt de 98,7 la 100.000 de persoane, leziuni și intoxicații -65,3. Astăzi, sunt 35 de practicanți generaliști, 163 terapeuți (din numărul total de personal – 295, doar 238 sunt angajați). Pediatrii – 86 de persoane, iar numărul total de personal ar trebui să fie de 155 de persoane, obstetrician-ginecolog 65 de persoane, numărul total de personal este de 83. Acești indicatori indică lipsa acută de specialiști din regiune și necesitatea unor reforme pentru a schimba situația.

Președintele Transnistriei subliniază sectorul sănătății ca fiind unul dintre cele mai importante elemente sociale ale societății moderne, dar, din păcate, astăzi acest sector este extrem de slab dezvoltat. Spre deosebire de autoritățile vamale și de poliție, unde s-au realizat schimbări pozitive, ministerul sănătății rămâne un factor enervant pentru populație. Acesta este modul în care V. Krasnoselskiy vede direcțiile principale ale viitoarei modernizări a sistemului de sănătate: „Prima direcție este îmbunătățirea bazei materiale. În acest an, programul investițiilor de capital prevede repararea sau construirea a 31 de spitale. De asemenea, este necesară îmbunătățirea tehnică – aceasta este a doua etapă. Este vorba despre trecerea la metode noi, un nivel tehnic mai înalt al îngrijirii pacienților. A treia direcție este resursa umană. Susțin ideea potrivit căreia noi înșine să ne pregătim majoritatea specialiștilor, atât în cadrul formării universitare cât și postuniversitare. Avem o platformă bună – facultatea de medicină de la UST. Dacă vorbim despre o specializare mai restrânsă, atunci, bineînțeles, instruirea ar trebui să se desfășoare în străinătate – în Moldova, Ucraina, Federația Rusă, dacă este cazul, și în țările Uniunii Europene. Totul depinde de sarcina specifică. Însă, la nivel de bază, trebuie să ne creăm propriul sistem de instruire a personalului medical. Acest sistem ar trebui să fie gratuit. Un alt domeniu important al viitoarei activități este comunicarea cu publicul. Întâlnirile cu reprezentanții societății civile și cu diversele organizații ar trebui să fie sistematice și permanente. Funcționarii sunt obligați să răspundă cu promptitudine la toate cererile primite, să evalueze fiecare situație specifică, astfel încât cetățenii să simtă că sunt necesari statului, că sunt protejați. Acest lucru privește nu numai pacienții, ci și personalul medical – medicii și angajații instituțiilor medicale, la fel, au nevoie de sprijin”.

În sistemul de sănătate, președintele guvernului transnistrean vede astăzi probleme în cadrul resurselor umane, pentru că pe lângă menținerea personalului existent, ar trebui depuse eforturi pentru aducerea tinerilor medici în sistem. Pentru a face acest lucru, este necesar să se elaboreze un program pe termen mediu care să stimuleze și să creeze condiții favorabile pentru personalul medical prin revizuirea salariilor și asigurarea locuințelor. „Esența acestui mecanism constă în faptul că statul plătește până la jumătate din costul locuințelor, acest lucru este gratuit, iar al doilea este plătit de familie imediat sau printr-un împrumut bancar, garantat la o rată minimă a dobânzii pentru o perioadă de 10-12 ani. Aceasta este una dintre măsurile pe care intenționăm să le menținem în Transnistria și nu numai în domeniul asistenței medicale, vorbim și despre educație, sistemul militar și o serie de alte domenii”, a declarat Alexandr Martînov.

Transformarea externă și internă a spitalelor, clinicilor, ambulatoriului medical de familie, punctelor medicale obstetrice, stațiilor de prim ajutor va avea loc în 2019, din Fondul de investiții de capital. Guvernul dorește ca fiecare rublă să fie investită cu o recuperare maximă și eficientă. În total, costul programului Fondului va fi de 221 milioane de ruble. Dintre acestea, 82 milioane sunt cheltuite pentru medicamente (37% din estimarea totală). Peste 40 de milioane vor fi direcționate către construcția capitală și reparațiile majore a 31 de construcții medicale, aceeași valoare va fi alocată pentru dezvoltarea bazei materiale și tehnice. Numai în acest an, Fondul va achiziționa aproximativ 5 ambulanțe. Este planificat timp de 3-4 ani să fie „închisă” problema transportului la Urgență prin achiziționarea a 20 de mașini.

În anul 2019, se lucrează la instituția de stat „Dispensarul Republican pentru piele și boli venerice”. Se vor reface fațada, pereții și podelele, precum și structurile inginerești, vor fi instalate lămpi ușoare și germicide. În instituția de stat „Spitalul Republican de Tuberculoză” va fi reparată cantina. În satele Broșteni, Ghidirim, Ivanovca (raionul Rîbnița), Dubău, Coicova (raionul Dubăsari), centrele de asistență medicală-obstetrică vor fi construite de la zero. În a doua clinică din orașul Bender vor fi înlocuite toate rețelele. Acoperișul și fațada vor fi renovate în instituția de stat „Spitalul Regional din Rîbnița”, instituția de stat „Spitalul Central al orașului Bender”, ambulatoriu medical de familie din satul Crasnoe (raionul Slobozia).

O modernizare necesită echipamentele din instituțiile medicale. În Transnistria, cea mai mare rată a mortalității este înregistrată în cazul bolilor cardiovasculare, patologii, boli ale tractului gastro-intestinal, oncologie. Un alt punct semnificativ – introducerea unui număr de concepte. Unul dintre acestea se referă la prevenirea și tratamentul bolilor cardiovasculare, în prezent tehnologia este în curs de desfășurare pentru a efectua stenting în Transnistria. „Vorbim despre cumpărarea unui angiograf, dotarea cu infrastructură necesară funcționării sale și cel mai important – pregătirea personalului medical pentru muncă de succes”, consideră primul ministru. Până la introducerea tehnicilor moderne în Transnistria s-a decis trimiterea rezidenților cu condiții de pre-infarct la clinicile din țările vecine, în special la Chișinău. În Transnistria vor fi echipate vehiculele de ambulanță, iar echipele de cardiologie sunt recalificate pentru a diagnostica semnele de infarct la o persoană cât mai exact posibil. Transportarea persoanei ar putea dura între 3 și 5 ore, în funcție de locul în care se află o persoană –  fie în oraș, fie la sat. Acest timp este suficient pentru a salva o persoană.

În plus, asistența medicală primară trebuie consolidată. La etapa ambulatorie, pot fi luate măsuri pentru prevenirea bolilor inimii, stomacului, creierului (sfatul medicului privind nutriția adecvată, somnul, menținerea unui stil de viață sănătos) și reducerea numărului de persoane care intră în spitale. Scopul principal al schimbărilor în medicina transnistreană este dezvoltarea pozitivă a sectorului sănătății, creșterea nivelului de bunăstare a personalului medical, dotarea materială și tehnică a instituțiilor medicale și calitatea procesului medical.

În Transnistria echipamentele de rezonanță magnetică și tehnica medicală se află într-o situație deplorabilă. Tomografia este disponibilă în trei instituții medicale de stat – orașul medical, spitalul pentru veteranii de război cu handicap și spitalul central din raionul Rîbnița. Rezonanța magnetică funcționează numai într-o clinică privată. Anterior, conducerea rețelei policlinice din Bender a indicat necesitatea achiziționării unui tomograf computerizat pentru oraș. Specialiștii de profil au considerat opțiunea de a „transfera” un tomograf existent de la un spital, iar pentru instituția metropolitană va fi cumpărat un tomograf cu rezonanță magnetică. Ministrul adjunct al Sănătății, Yevgeny Kuzmin, a raportat că necesitatea republicii de tomografie computerizată este de 18.000 de studii pe an și peste 9.000 de rezonanțe magnetice. „Pentru a doua jumătate a anului, vom vedea care sunt nevoile reale, iar mai aproape de a doua lectură a legii bugetului pentru anul 2020, ne vom gândi la posibila achiziție a unui aparat de rezonanță magnetică”, a declarat șeful guvernului.

După cum s-a menționat în Strategia de dezvoltare a sănătății în Transnistria, prioritate este acordată reformării sistemului de sănătate și al rolului componentei preventive, consolidarea asistenței medicale primare, dotarea medicilor generali cu competențe profesionale mai largi, dezvoltarea profesională continuă, introducerea unui sistem de educație medicală continuă, îmbunătățirea calificărilor personalului medical.

Una dintre problemele sistemului de sănătate din Transnistria este prevalența activităților de tratament asupra eficienței profilactice, activitatea scăzută a modelului actual de organizare medicală și a modelului de îngrijire în spitale. Situația actuală este agravată din cauza stadiului inițial al organizării sistemului de formare postuniversitară a medicilor, de lipsa de motivare a personalului pentru îmbunătățirea indicatorilor cheie ai calității îngrijirii medicale și a utilizării eficiente a resurselor și creșterea eficacității asistenței medicale. Propunerea de tranziție de la principiul disciplinar al asistenței medicale primare a populației la problemă, a constituit ordinea socială  pentru crearea un serviciu de medic generalist (medic de familie) în structura de îngrijire primară, ceea ce creează noi cerințe medicului de îngrijire primară. Tranziția la medicina de familie (medicii generaliști), cu cadrul de reglementare adecvat (linii directoare clinice, protocoale, standarde), și-a demonstrat eficacitatea și succesul în multe țări europene. Centrul de Medicină de Familie din satul Varnița este recunoscut ca un centru orientativ pentru medicina de familie în Moldova rurală. Prin urmare, în Transnistria există o problemă acută de reformare a sistemului de sănătate și de tranziție spre medicina de familie.

Programele Uniunii Europene și PNUD care lucrează în Republica Moldova fac un lucru excelent pentru schimbarea sistemului de sănătate. Astfel, PNUD susține activitatea Platformei de Sănătate de peste 2 ani, formată din specialiști și sectorul civil al celor două maluri ale Nistrului, pentru a îmbunătăți sănătatea și bunăstarea populației în contextul calității și longevității, ținând seama de componenta regională. PNUD Moldova, în stabilirea priorităților strategice pentru Platforma de Sănătate identifică următoarele obiective: pilotarea dezvoltării unui sistem de medicină de familie pe malul stâng, întărirea sistemului de învățământ postuniversitar, sănătatea femeilor și intervenția timpurie incluzivă pentru copii. Toate aceste componente acoperă interesele sectorului sănătății în reconfigurarea serviciilor și dezvoltarea noi funcții ale medicului generalist.

Platforma pentru sănătate a fost creată în 2017 cu sprijinul UE / PNUD, pentru a consolida capacitatea proiectelor de infrastructură implementate anterior în cadrul programului „Consolidării încrederii”, precum și pentru a spori cooperarea între instituțiile medicale partenere, inclusiv organizațiile societății civile de pe ambele maluri ale Nistrului. În prima fază, membrilor Platformei (15 facilități de sănătate din diverse profiluri de pe ambele maluri ale Nistrului) li s-au oferit și implementat un program de instruire, folosind tehnologii de simulare și un program de îmbunătățire a calității managementului pentru managerii de nivel mediu al îngrijirii sănătății. Cinci proiecte susținute de Programul Granturilor Mici al UE / PNUD au fost introduse de membrii Platformei pentru perioada 2017-2019 în valoare de peste 100 mii de dolari. O politică activă de comunicare a fost efectuată pentru participanții Platformei de pe cele două maluri ale Nistrului, unde programul de dezvoltare a capacității Platformei cuprindea activități de instruire pentru creșterea nivelului de profesionalism al participanților la Platformă și întâlniri dedicate identificării domeniilor comune de cooperare și scrierea în comun a propunerilor de proiecte. Platforma de sănătate finanțată de PNUD urmărește atingerea a două obiective principale: în primul rând, dezvoltarea și îmbunătățirea structurii și activităților sale și, pe de altă parte, punerea în aplicare a proiectelor tematice de sănătate prioritare pe malul stâng al râului Nistru. PNUD promovează dezvoltarea interacțiunii specialiștilor de pe cele două maluri ale Nistrului prin informarea unei echipe de experți din Platformă, reprezentanți ai diferitelor specialități medicale de pe ambele maluri ale râului Nistru. PNUD dorește să dezvolte abilitățile profesionale și organizaționale ale membrilor Platformei pentru ca aceștia să devină o structură autonomă în cadrul Platformei. Prin seminare, mese rotunde și conferințe are loc o pregătire sistematică a specialiștilor transnistreni în domeniul medicinii cu implicarea specialiștilor din Chișinău, stabilind astfel comunicarea între oamenii de pe ambele maluri ale Nistrului. Astfel, structurile Occidentale sunt gata să ajute Transnistria să reformeze sistemul sănătății, care este foarte important pentru populație.

Profesioniștii din domeniul sănătății planifică ca, în următorii doi ani, Platforma să faciliteze și să susțină tranziția pentru reorganizarea serviciilor de asistență ambulatorie existentă pentru populația de pe malul stâng al Nistrului în asistența medicală primară, în conformitate cu principiul medicinii de familie (practica medicală generală), după modelul existent de pe malul drept al Nistrului. Un medic de familie care posedă cunoștințe și abilități universale este o parte/structură importantă pentru trimiterea unui pacient la alte servicii și structuri medicale, ceea ce reduce spitalizarea nejustificată și economisește bani pentru sistem și pentru populație.

În acest articol, se poate observa că eforturile de îmbunătățire a sistemului de sănătate din Transnistria nu este efectuat doar de autoritățile locale și din bugetul local. Se cheltuiesc banii Uniunii Europene pentru reconstrucția unui număr de obiecte și pentru schimbarea sistemului de finanțare a asistenței medicale din Transnistria și pentru îmbunătățirea calității serviciilor medicale pentru populația de pe malul stâng al Nistrului.

 

Развитие системы здравоохранения в Приднестровье – одна из приоритетных задач не только Правительства, но и всех органов государственной власти. Так в марте-апреле 2019 года в министерстве здравоохранения Приднестровья была сформирована новая команда руководства и поставлены сложные задачи по реформированию системы. Отметим, что руководитель Министерства Алексей Цуркан не имеет медицинское образование, но Вадим Красносельский предваряя возможные вопросы, почему потенциальный глава ведомства не является профессиональным медиком, считает, что министр – это, прежде всего, администратор и обладает достаточным управленческим опытом и значительным объемом знаний о ситуации в сфере здравоохранения. Так же заместителями были назначены лица имеющие разный опыт управления, но в меньшей степени системой здравоохранения, так заместителем министра по лечебной части назначен Евгения Калалб, который получил в подчинение департаменты организации здравоохранения и контроля по вопросам организации медпомощи, фармацевтического и медицинского образования, лекарственного обеспечения, обращения жителей (ранее возглавлял Республиканский центр скорой медицинской помощи). Вопросы развития и инфраструктурные проекты курирует Евгений Кузьмин (ранее руководитель поликлиники при Министерстве обороны), заместитель министра по экономическим вопросам – стала Вероника Тазова (ранее сотрудник Счетной палаты Приднестровья). Штатную численность новое руководство увеличивает с нынешних 73 человек до 117, где на 44 вакантных места привлекут специалистов, которые трудятся в подведомственных медучреждениях и что в итоге должно повлиять на улучшение системы организации здравоохранения.

Приведем несколько цифр показывающие долю ответственности Министерства здравоохранении за население региона, где общая численность его в 2018 году составила 465.000 человек. Средняя численность детского населения от 0-14 лет в 2018 составила76812,5, средняя численность женского населения 252208,6 (54%). Всего дети 0-17 составляют 88566 (19%), 0-14 лет 76200, 15-17 лет 12366. Коэффициент смертности в 2018 году составил 14,4, а коэффициент рождаемости – 8,7. Отрицательный естественный прирост в 2018 году вырос до -5,7, причем самые высокие цифры отмечаются в сельской местности Слободзейского района -7,7, Григориопольского района -8,6, Дубоссарского -7,2. Смертность населения на 100000 населения составила в 2018 году 1498,8, из которых болезни системы кровообращения в структуре смертности занимают лидирующую позицию – 870,6 на 100000 тыс. населения, далее новообразования 283,3, причем из них злокачественные составляют – 282,4. Болезни органов пищеварения в структуре причин смертности составили 98,7 на 100000 населения, травмы и отравления -65,3. На сегодняшний день врачей общей практики 35 человек, терапевтов 163 физических лица (из 295 штатных ставок, заняты 238). Педиатров – 86 человек, а по штатной численности 155 человек, акушеров-гинекологов 65 физических лиц, в наличии 83 штатных ставок. Данные показатели констатируют острую нехватку специалистов в регионе и потребности в проведении реформ для изменения ситуации.

Президент Приднестровья сейчас отмечает сферу здравоохранения одним из важнейших социальных элементов современного общества, но к сожалению, на сегодняшний день это звено является крайне слабым. В отличие от, таможенных органов и милиции, где удалось добиться позитивных изменений, Министерство здравоохранения остается раздражающим фактором для населения. Вот так видит В. Красносельский основные направления предстоящей модернизации системы здравоохранения: «Первое направление – совершенствование материальной базы. В этом году по программе капвложений предусмотрен ремонт или строительство 31 объекта здравоохранения. Необходимо и техническое совершенствование – это второй этап. Речь идет о переходе на новые методики, более высокий технический уровень обслуживания больных. Третье направление – кадровый потенциал. Я выступаю за то, чтобы мы сами готовили основную часть специалистов в рамках как вузовской, так и послевузовской подготовки. У нас есть хорошая площадка – медицинский факультет ПГУ. Если говорить о более узкой специализации, то, конечно, обучение должно проходить и за рубежом – в Молдове, Украине, Российской Федерации, если необходимо, и в странах Европейского союза. Все зависит от конкретной задачи. Но на базовом уровне мы должны создать свою систему подготовки медицинских кадров. Эта система должна быть бесплатной. Еще одно важное направление дальнейшей работы – связь с общественностью. Встречи с представителями гражданского общества, различных организаций должны быть системными и постоянными. Должностные лица обязаны оперативно реагировать на все поступающие заявления, давать оценку каждой конкретной ситуации, чтобы граждане чувствовали, что нужны государству, что они находятся под его защитой, причем речь идет не только о пациентах, но и о медицинском персонале – врачи и сотрудники медучреждений тоже нуждаются в поддержке».

В системе здравоохранения Председатель Правительства Приднестровья сегодня видит следующие проблемы кадрового потенциала, т.к. помимо сохранения имеющегося персонала, нужно предпринять усилия по притоку в отрасль молодых врачей. Для этого нужно составить среднесрочную программу по стимулированию и созданию благоприятных условий медицинскому персоналу через пересмотр оплаты труда и обеспечение их жильем. «Суть этого механизма заключается в том, что до половины стоимости жилья государство оплачивает, делает это безвозмездно, а вторая часть сразу вносится семьей либо обеспечивается получение банковского кредита по минимальной процентной ставке на срок 10-12 лет. Это одна из тех мер, при помощи которой мы планируем удержать молодежь в Приднестровье. Не только в сфере здравоохранения, речь идет об образовании, силовом блоке и ряде других областей», – сказал Александр Мартынов.

Преображение внешнего и внутреннего облика больниц, поликлиник, СВА, ФАПов, станций скорой медпомощи будет происходить в 2019-м году за счет Фонда капитальных вложений, треть средств которых идет на сферу здравоохранения. Правительство хочет, что бы каждый вложенный рубль обязан приводить к максимальной и эффективной отдаче. Всего же сумма затрат программы Фонда составит 221 млн рублей. Из них 82 млн расходуют на медицину (37% от всего объема сметы): чуть более 40 млн направят на капстроительство и капремонт 31 объекта, столько же – на развитие материально-технической базы. Только в этом году по линии Фонда закупят около 5 автомобилей скорой помощи. Планируется за 3-4 года «закрыть» вопрос по транспорту на станциях скорой медпомощи закупив 20 автомобилей.

В 2019 году строители работают в ГУ «Республиканский кожно-венерологический диспансер». Там обновят фасад, стены и полы, а также инженерные конструкции, установят световые и бактерицидные лампы. В ГУ «Республиканская туберкулезная больница» отремонтируют пищеблок. А в селах Броштяны, Гидирим, Ивановка (Рыбницкий р-н), Дубово, Койково (Дубоссарский р-н) с нуля построят фельдшерско-акушерские пункты. Во второй поликлинике г. Бендеры также заменят все сети. Кровлю и фасад обновят в ГУ «Рыбницкая центральная районная больница», ГУ «Бендерская центральная городская больница», СВА в селе Красное (Слободзейский р-н).

Нуждается в модернизации оборудование в лечебных заведениях. Заболевания в Приднестровье, где фиксируется наибольший уровень смертности – это сердечно-сосудистые, патологии, болезни желудочно-кишечного тракта, онкология. Еще один значимый момент – внедрение ряда концептов. Один их них касается предупреждения и лечения сердечно-сосудистых заболеваний, сегодня изучается технология по проведению стентирования в Приднестровье. «Речь идет о покупке ангиографа, оборудовании необходимой инфраструктуры для его эксплуатации, а самое главное – подготовки медперсонала для его успешной работы», – считает Председатель Правительства.До момента внедрения современных методик в Приднестровье, принято решение жителей с предынфарктным состоянием направлять в клиники соседних стран, где в основном это Кишинев.В Приднестровье дооборудуются автомобили скорой медицинской помощи и проходят переподготовку кардиологические бригады, в задачу которых ставится максимально точно диагностировать признаки инфаркта у человека и принять решение о его транспортировке в клинику. На это может уйти от 3 до 5 часов в зависимости от того, где находится человек – либо в городе, либо в селе. Этого времени достаточно, чтобы спасти человека.

Кроме того, требует усиления первичная медико-санитарная помощь. Именно на поликлиническом этапе, где можно принимать меры по профилактике болезней сердца, желудка, головного мозга (советы врачей по правильному питанию, сну, ведению здорового образа жизни) и снизить число попаданий людей в больницы. Основная цель проводимых изменений в медицине Приднестровья – положительное развитие сферы здравоохранения, повышение уровня благосостояния медперсонала, материально-технического оснащения медучреждений и качества лечебного процесса.

Плачевное положение в Приднестровье с оснащением компьютерных и магнитно-резонансных томографах. КТ имеются в трех государственных медучреждениях – лечгородке, госпитале инвалидов ВОВ и в рыбницкой центральной районной больнице. МРТ же функционирует только в частной клинике. Ранее руководство бендерской поликлинической сети обозначило необходимость приобретения компьютерного томографа для города. Профильные специалисты рассматривали вариант с «переброской» имеющегося КТ из госпиталя в больницу, а для столичного заведения – закупки магнитно-резонансного томографа. Замминистра здравоохранения Евгений Кузьмин доложил, что потребность республики в компьютерной томографии составляет 18 тысяч исследований в год, а в магнитно-резонансной – свыше 9 тысяч.«За второе полугодие мы посмотрим, каковы реальные потребности, и ближе ко второму чтению закона о бюджете на 2020 год будем думать о возможном приобретении аппарата МРТ», – сказал Глава Правительства.

Как отмечено в Стратегии развития здравоохранения Приднестровья приоритетом является реформирование системы здравоохранения с повышением роли профилактической составляющей, усиление первичной медико-санитарной помощи, наделение врачей общей практики более широкими профессиональными полномочиями при постоянном повышении квалификации, внедрение системы непрерывного медицинского образования, повышение квалификации врачей и среднего медицинского персонала.

Одной из проблем здравоохранения Приднестровья является превалирование лечебной деятельности над профилактической, невысокая структурная эффективность действующей модели и низкая эффективность участковой службы в связи с организационной и финансовой ориентированностью модели на стационарную помощь. Усугубляет сложившуюся ситуацию начальный этап становления организации службы системного постдипломного повышения квалификации врачей, отсутствие мотивации персонала к улучшению ключевых индикаторов качества медицинской помощи и эффективному использованию ресурсов, повышению результативности медицинской помощи. Предполагаемый переход от дисциплинарного принципа первичной медико-санитарной помощи населения к проблемному и сформировал социальный заказ общества на создание службы врача общей практики (семейного врача) в структуре первичного звена, что предъявляет новые требования к врачу, оказывающему первичную медицинскую помощь. Переход на семейную медицину (врачи общей практики), с соответствующей нормативно-правовой базой (клинические рекомендации, протоколы, стандарты) показал свою эффективность и успешность во многих странах Европы. Показательным Центром семейной медицины на селе в Молдове признан Центр Семейной медицины села Варницы. Поэтому в Приднестровье остро стоит проблема реформирование системы здравоохранения и переход на семейную медицину.

Большую работу в изменении системы здравоохранения проводит Европейский Союз и программы ПРООН работающие в Молдове. Так ПРООН поддерживает более 2 лет работу Платформы по здравоохранению состоящую из специалистов и гражданского сектора двух берегов Днестра с целью улучшить здоровье и благополучие население в контексте качества и продолжительности жизни с учетом регионального компонента. ПРООН Молдовы при определении стратегических приоритетов Платформы по Здравоохранению, определяет следующие: пилотирование становления системы семейной медицины на левом берегу, укрепление системы постдипломного образования, здоровье женщины, и инклюзивного раннего вмешательство для детей, все эти компоненты покрывают сферу интересов сектора здравоохранения при реконфигурации услуг и развитии новых функций врача общей практики.

Тематическая Платформа по Здравоохранению была создана в 2017 году при поддержке ЕС/ПРООН с целью усиления потенциала инфраструктурных проектов, ранее реализованных в рамках Программы «Поддержка мер по укреплению доверия», а также активизации сотрудничества между медицинскими учреждениями-партнерами, в том числе организациями гражданского общества с обоих берегов реки Днестр. В первой фазе членам Платформы (15 разнопрофильных учреждений здравоохранения с двух берегов) была предложена и внедрена программа обучения по неотложной помощи с использованием симуляционных технологий и программа по повышению качества управления для менеджеров учреждений здравоохранения среднего звена. Пять проектов, поддержанных программой малых грантов ЕС/ПРООН, были внедрены членами Платформы за период 2017-2019 гг на сумму более 100 тысяч долларов. Была проведена активная политика коммуникации деятельности для участников Платформы с двух берегов Днестра, где программа развития потенциала Платформы включила учебные мероприятия для повышения уровня профессионализма участников платформы и заседания, посвященные определению общих областей сотрудничества и совместному написанию проектных предложений.

Платформа Здравоохранение финансируемая ПРООН нацелена на реализацию двух основных целей: во-первых, развивать и совершенствовать свою структуру и деятельность и, во-вторых, внедрить приоритетные тематические проекты в области здравоохранения на левом берегу р. Днестр. ПРООН содействует развитию взаимодействию специалистов двух берегов Днестра информированию команды экспертов Платформы, представителей разных медицинских и смежных специальностей, с обеих берегов р. Днестр. ПРООН желает, чтобы развивались профессиональные и организационные способности членов Платформы для становления самодостаточной структуры Платформы. Через семинары, круглые столы и конференции происходит системное обучение специалистов Приднестровья в сфере медицины с привлечением специалистов из Кишинева, таким образом налаживается общение между людьми с обоих берегов Днестра. Таким образом западные структуры готовы помочь Приднестровью в реформировании такой важной для населения как сферы здравоохранения.

Специалисты в здравоохранении планируют, что Платформа в течение следующих двух лет будет способствовать и поддерживать переходный этап по реорганизации существующей амбулаторной помощи населению на левом берегу Днестра в первичную медико-санитарную помощь (ПМСП)по принципу семейной медицины (общеврачебной практики), как это уже имеется на правом берегу Днестра. Семейный врач, который обладает универсальными знаниями и навыками, является основным звеном для направления пациента к другим службам и структурам, что уменьшает неоправданные госпитализации и экономит средства системы и населения.

В данной статье можно увидеть, что усилия для улучшения системы здравоохранения Приднестровья прилагают не только местные органы власти из местного бюджета, но тратятся деньги Европейского Союза на реконструкцию ряда объектов и на изменение системы финансирования здравоохранения в Приднестровье и на улучшение качества медицинского обслуживания населения левого берега Днестра.