Ivan Babici: Alexandr Martînov a raportat deputaților Sovietului Suprem al Transnistriei, dar buzunarele oamenilor rămân goale / Александр Мартынов отчитался перед депутатами Верховного Совета Приднестровья, но карманы людей остаются быть пустыми

În fiecare an, la jumătatea verii, prim-ministrul transmite deputaților Sovietului Suprem un raport asupra activității guvernului pentru anul precedent. Acest raport menționează toate sferele de viață ale populației sub aspect economic, social, cultural și politic. Așadar, pe 17 iulie 2019, șeful guvernului Alexandr Martînov, a raportat în Sovietul Suprem despre  rezultatele activității  organului executiv al Transnistriei pentru ultimul an. Potrivit premierului, una dintre deciziile cheie ale guvernului în 2018 a fost schimbarea abordării politicii fiscale. Decizia a avut în vedere o creștere a ponderii cheltuielilor pentru investițiile de capital și dezvoltarea economică. Astfel, a fost introdus un program de subvenții pentru rata dobânzii în sectorul real al economiei. Guvernul și banca centrală au dezvoltat mecanisme pentru acordarea de credite concesionale întreprinderilor care stabilesc o reducere a ratei dobânzii plătite de întreprinderi la împrumuturile atrase prin compensarea băncilor a veniturilor din impozite. Ca urmare, pentru perioada august 2018 – iunie 2019, 26 de întreprinderi care operează în sfera industriei și agriculturii au atras resurse prin cadrul programului de creditare concesională prin subvenționarea ratei dobânzii în valoare de 10 milioane de Euro. În același timp, ratele finale ale debitorilor variază în prezent de la 3% la 5% pe fondul a 12% al ratei pieței. Guvernul preia cele 7% din rambursarea împrumutului. Este necesar de remarcat activitatea ridicată a întreprinderilor agricole: 14 entități economice au atras împrumuturi în valoare de 4,9 milioane de Euro.

Asistența financiară gratuită oferită de Rusia, care a venit în 2008 și 2011 prin Fondul de rezervă de stat, lucrează activ în Transnistria. Sunt oferite împrumuturi antreprenorilor, iar pentru perioada anului 2018 și jumătatea lui 2019 au fost emise de fond 263 milioane de ruble. 90% din aceste fonduri au fost utilizate pentru dezvoltarea complexului agricol din Transnistria.

Fondul de investiții de capital a oferit o oportunitate de a dezvolta industria construcțiilor și de a crea locuri de muncă suplimentare. În total, 179 de obiecte au fost incluse în program, dintre care, conform rezultatelor anului 2018, 171 de obiecte de muncă au fost finalizate în întregime, iar 8 obiecte au fost declarate transferate în 2019. Majoritatea resurselor din fond au fost utilizate pentru investiții de capital și reparația de școli (31%), instalația infrastructurii municipale (18%) și grădinițe (17%). Unitățile de sănătate au reprezentat 9%. În total, au fost reparate 50 de școli (o treime din total) și 43 de grădinițe. 9 obiecte ale instituțiilor corecționale au fost reconstruite și reparate. Pentru executarea lucrărilor la obiectele din cadrul Fondului de investiții de capital, au fost atrase 80 de organizații și întreprinderi din industria construcțiilor din regiune. Aproximativ 1,5 mii de lucrători au fost implicați în această muncă și au fost create peste 300 de noi locuri de muncă. Din Fondul de investiții de capital au fost direcționate către programul pentru achiziționarea de echipamente medicale – 36,6 milioane de ruble.

Pentru prima dată, a fost creat un fond de dezvoltare antreprenorială. Datorită lui, au început să funcționeze o serie de programe vizate de stat pentru sprijinirea și dezvoltarea antreprenoriatului, turismului și complexului agro-industrial.

Lucrările în direcția educației duale au început pe baza a 9 mari întreprinderi și 7 organizații de învățământ profesional secundar. În prezent, 23 de întreprinderi și 9 organizații de învățământ secundar de specialitate sunt implicate în sistemul de educație duală. 99 de persoane au terminat programele de formare duală, alte 22 sunt încă instruite. Din 2018, 137 de persoane sunt înscrise în programe de învățământ primar și secundar, ceea ce face posibilă instruirea rapidă a populației și a ocupării forței de muncă.

În 2018 guvernul a acordat multă atenție investițiilor. Astfel, de la 1 iunie 2018, a intrat în vigoare o nouă lege „privind susținerea de către stat a activităților de investiții”, care prevede preferințe de investiții pe scară largă și garanții de la stat, inclusiv în domeniul impozitării. Pentru a intensifica activitatea cu potențialii investitori, o nouă agenție de investiții și dezvoltare a început să funcționeze de la 1 iulie 2018. Agenția desfășoară activități directe cu investitorii, oferind sprijin complet proiectelor de investiții pentru a asigura cele mai confortabile condiții de desfășurare a activității în Transnistria. În 2018, în ceea ce privește activitatea de atragere a investițiilor, s-a stabilit interacțiunea cu potențiali investitori în 26 de proiecte. Investițiile planificate din aceste proiecte se ridică la aproximativ 52 de milioane de Euro. Pentru cinci proiecte cu investitori din România, Moldova, Ucraina și Italia au fost semnate acorduri de investiții. Investiția totală din aceste proiecte va fi de 8,5 milioane de Euro. Au fost încheiate 3 protocoale de intenție cu investitori din Bulgaria, România și Estonia și un acord preliminar cu o companie austriacă pentru o investiție de 3,9 milioane de Euro. Investiția totală din cadrul documentelor semnate s-a ridicat la 12,4 milioane de Euro, ceea ce reprezintă un rezultat pozitiv pentru economia Transnistriei. În ciuda tuturor lucrărilor, una dintre problemele cheie asociate cu atragerea investițiilor este lipsa unui mecanism eficient pentru a oferi garanții investitorilor. Majoritatea investitorilor străini, având posibilitatea de a investi un capital, au cerințe privind răspunderea și garanțiile sistemul bancar al țărilor recunoscute. Guvernul Transnistriei negociază activ cu autoritățile de stat din Rusia pentru o soluție pozitivă a acestei probleme.

Guvernul acordă o mare atenție transparenței financiare a entităților economice din Transnistria. Astfel, ca parte a interacțiunii autorităților fiscale cu organele interne, a fost consolidat schimbul de informații operaționale cu privire la posibilele încălcări fiscale ale agenților economici pe baza criteriilor de evaluare a riscurilor. Rezultatul unei astfel de interacțiuni a fost dezvăluirea încălcărilor care au provocat daune Transnistriei într-o valoare totală de 109 milioane de ruble (0,8% din PIB). În modul prevăzut de lege, aceste sume sunt percepute din veniturile bugetului de stat. Ca parte a interacțiunii autorităților fiscale cu banca centrală a Transnistriei, au fost descoperite infracțiuni de „lichidare” a banilor și de legalizare a veniturilor ilegale, iar acțiunile au fost întreprinse pentru a stopa activitatea așa-numitelor „firme de numerar”. Conform estimărilor preliminare, acest lucru a permis revenirea la bugetul transnistrean aproximativ a 40 de milioane de ruble.

În cadrul îmbunătățirii eficienței și transparenței întreprinderilor de stat, au fost eliminate schemele de lucru prin așa-numitele „firme intermediare”, care au fost folosite până în 2017 pentru retragerea și furtul capitalului de lucru. Banca centrală a Transnistriei a desfășurat lucrări pentru readucerea pieței valutare în cadrul juridic, prin schimbarea sistematică a ratelor oficiale și comerciale în cadrul coridorului valutar stabilit, menit să apropie ratele oficiale și cele ale pieței.

Pentru a reduce pierderile Transnistriei din prețurile de transfer pentru produsele oleaginoase și cereale prin decizia guvernului au fost stabilite taxe vamale de export pentru produsele oleaginoase și cereale, costul cărora este mai mic decât prețul stabilit în conformitate cu acordul de comerț extern. Decizia de a stabili astfel de taxe a dus la un efect economic sub forma retragerii de sub umbră a veniturilor exportatorilor de cereale și oleaginoase. Prețul mediu al unei tone de grâu declarat în 2016 a fost de 111 dolari, iar în 2018 171,3 dolari, semințele de floarea-soarelui în 2016 a fost de 306 dolari, iar în 2018 – 350 de dolari. Efectul taxelor vamale de export sezonier încurajează agenții economici să încheie contracte de export pentru exportul de culturi pe baza valorii lor reale. Aceasta asigură transparența operațiunilor de export și un flux suplimentar de valută străină în Transnistria.

Președintele guvernului își laudă activitatea și arată o tendință pozitivă, potrivit căreia în anul 2018 veniturile bugetare au crescut cu 14% față de 2017 și cu 24% față de indicatorii din 2016. În același timp, indicatorul sarcinii fiscale asupra economiei rămâne stabil de la an la an –  la nivelul de 28% din PIB, ceea ce corespunde indicatorilor țărilor cu economii în curs de dezvoltare. Astfel, creșterea veniturilor fiscale ale bugetului s-a datorat creșterii și extinderii bazei impozabile, și nu datorită creșterii sarcinii fiscale, care la rândul său este un stimulent puternic pentru dezvoltarea economiei. Cheltuielile guvernului au crescut, dar în raport cu dimensiunea economiei au scăzut în doi ani de la 46% din PIB la 41,5%. Deficitul bugetului de stat a însumat 12% din PIB, scăzând cu 1,7 puncte procentuale față de 2017.

Principalii parteneri comerciali ai Transnistriei, care au reprezentat aproximativ 86,9 la sută din totalul livrărilor în străinătate, în cursul anului 2018 au fost: Republica Moldova (29,8 la sută din totalul exporturilor cu o creștere de 27,0 la sută din valoarea anului 2017), Ucraina (20, 4 la sută, o creștere de 49,7 la sută față de nivelul din 2017), România (15,6 la sută, o creștere de 5,7 la sută față de nivelul din 2017), Federația Rusă (10,3 la sută, o creștere de 8,6 la sută față de nivelul din 2017), Polonia (10,8 la sută, o creștere de peste 3 ori comparativ cu nivelul anului 2017). Dependența semnificativă de mărfuri a întreprinderilor transnistrene în corelație cu nivelurile insuficiente de aprovizionare cu produse alimentare a dus la o creștere a cererii de bunuri industriale și de consum străine.

Principalii parteneri comerciali ai Transnistriei în materie de importuri în 2018 au fost agenții din Federația Rusă (40,2 la sută din importurile totale, o creștere cu 38,5 la sută față de 2017), Ucraina (22,8 la sută din importurile totale, o creștere de 19,9 la sută față de nivelul anului 2017), Republica Moldova (9,7 la sută din importurile totale, o creștere de 1,3 la sută față de 2017), Republica Belarus (3,9 la sută din importurile totale, o creștere cu 12,9 la sută față de nivelul din 2017), România (4,1 la sută, o creștere de 27,4 la sută față de nivelul din 2017).

În 2018, guvernul a acordat o atenție specială consolidării interacțiunii cu Federația Rusă. Pentru prima dată în ultimii ani, a fost observată o creștere a livrărilor către Federația Rusă: de exemplu, în 2018, s-a înregistrat o creștere cu 8,6 % mai mult decât în 2017. De asemenea, a fost realizată o interacțiune în cadrul cooperării interdepartamentale cu Federația Rusă pe probleme de asistență în alocarea resurselor de credite preferențiale întreprinderilor ruse; în implementarea proiectelor de infrastructură socială în domeniul construcțiilor, transporturilor, instalațiilor rutiere, energiei și utilităților; reluarea mecanismului de rambursare a unei părți din costurile asociate exportului de produse agricole în Rusia; furnizarea de bunuri transnistrene cu un regim favorizat similar celui furnizat de bunurile ruse în statele membre ale Uniunii Economice Eurasiatice.

De asemenea, guvernul a continuat să lucreze la problema privind determinarea și fixarea condițiilor pentru comerțul exterior cu Uniunea Europeană. La sfârșitul anului 2017 și pe tot parcursul anului 2018, ghidați de principiile enunțate în foaia de parcurs „Facilitarea comerțului cu Uniunea Europeană – implementarea măsurilor”, împreună cu ministerul afacerilor externe și comitetul vamal al Transnistriei, a fost implementat un set de măsuri pentru resetarea taxei vamale la mărfurile provenite din Uniunea Europeană, privind îmbunătățirea gamei de produse din activitatea economică străină și semnarea/punerea în aplicare a deciziei protocolului privind interacțiunea Transnistriei și R. Moldova în domeniul veterinar, carantină și protecția plantelor. Toate acestea au permis, în 2018, să garanteze păstrarea regimului preferențial de export fără taxe vamale a mărfurilor transnistrene pe piața Uniunii Europene.

La sfârșitul anului 2018, exporturile către țările Uniunii Europene au crescut cu 31,4 la sută. În 2018, a fost continuată implementarea măsurilor de pe foaia de parcurs „Sprijin pentru accesul producătorilor transnistreni la piețele externe și sprijinul pentru export”, inclusiv implementarea unui proiect pilot de declarație electronică a mărfurilor exportate, eliminarea necesității de a depune o versiune pe hârtie a declarației de repatriere, stabilirea interacțiunii electronice între autoritățile vamale din Transnistria și Rusia. Pe tot parcursul anului, a fost acordat sprijin antreprenorilor prin analiza și ajustarea accizelor la materiile prime importate pentru producție.

În ciuda măsurilor luate, agenții economici transnistreni în desfășurarea activității economice externe, în 2018, s-au confruntat cu o serie de dificultăți legate de funcționarea controlului comun moldo-ucrainean la punctul de trecere a frontierei Cuciurgan – Pervomaisk. Există, de asemenea, probleme cu privire la incapacitatea întreprinderilor transnistrene de a vinde direct deșeurile de producție a metalelor neferoase din cauza refuzului Republicii Moldova de a elibera permise relevante. O altă problemă sunt măsurile restrictive impuse Uzinei metalurgice de către Uniunea Europeană, precum și posibilele riscuri de încetare a regimului comercial preferențial cu țările Uniunii Europene. La toate problemele identificate, s-au folosit atât mecanismele de soluționare diplomatică, cât și discuțiile în cadrul grupurilor de lucru (de experți) din partea Transnistriei și Moldova. În plus, aceste probleme sunt ridicate în cadrul diferitelor platforme și întâlniri cu reprezentanții țărilor mediator și observatori ai procesului de negociere. Pentru a facilita stabilizarea situației socio-economice, în 2019 se planifică continuarea punerii în aplicare a planului de acțiune din foaia de parcurs „Sprijin pentru accesul producătorilor transnistreni la piețele externe și sprijin pentru export”. Continuă lucrările și pentru minimizarea riscurilor în activitatea economică externă, dezvoltarea cooperării și implementarea interacțiunii practice în cadrul semnării și planificării semnării memorandumurilor cu subiecții de stat a Federației Ruse.

După un raport de o oră și jumătate, premierul și deputații au vorbit despre situația din economia Transnistriei, despre perspectivele dezvoltării acesteia și despre preocupările cetățenilor regiunii. Parlamentarii au pus întrebări cu privire la modul cum va trăi Transnistria mai departe.

Bunăstarea majorității populației transnistrene a crescut foarte puțin. De exemplu, pensiile în termeni nominali au devenit mai mari cu 5%, iar în termeni de dolari au rămas aproximativ la nivelul anului 2016 (presupunând că cursul valutar comercial al dolarului a fost de 14,5 ruble pentru 1 dolar USD). Salariile din sectorul public au crescut cu aproximativ aceleași procente. Salariul mediu în sectorul real al economiei a crescut de la 331 la 380 de dolari.

Alexandr Martînov a vorbit și despre fluxurile de migrație. Referindu-se la statisticile oficiale generate pe baza informațiilor de la ministerul afacerilor interne, el a raportat că în 2018 aproape 3,3 mii de persoane au ajuns în Transnistria și s-au înregistrat, iar peste 4,1 mii au plecat. Afluxul populației este înregistrat în principal din Ucraina și Moldova, iar pleacă oamenii de obicei în Rusia, Germania, Israel și Italia. „Pentru copii și tineri sub 19 ani, fluxul net a fost de 175 de persoane, cu 60% mai puțin decât în 2016. Pentru cetățenii cu vârsta cuprinsă între 19 și 60 de ani, fluxul a fost la nivelul a 711 persoane, ceea ce este cu 27% mai puțin decât în 2016. Conform datelor oficiale, fluxul populației cu vârstă activă de muncă tinde să scadă”, a spus Alexandr Martînov.

Cetățenilor nu le este clar de ce are loc o creșterea economiei, dar ei nu o simt. „Este planificat să indexăm pensiile și salariile angajaților din sectorul public pe baza legii relevante și oare nu ar merita să economisim resurse prin renunțarea la „proiectele pilot” pentru finanțarea lucrătorilor ministerelor și departamentelor?”, a declarat deputatul Andrei Safonov.

Răspunsul șefului guvernului s-a bazat pe un scenariu conservator al situației. Banii primiți ca urmare a creșterii s-au dus la acoperirea deficitului bugetar. Așadar, potrivit acestuia, „în 2017, deficitul negarantat a fost de 681 de milioane de ruble, în timp ce în 2018 a fost redus la 161 de milioane – mai mult cu 500 de milioane de ruble, o sumă imensă. Potrivit acestuia, pe viitor ne putem aștepta la riscuri externe. Dacă aceste prognoze pesimiste nu se vor realiza, decizia de a ridica nivelul de trai poate fi readusă în discuție după primul trimestru al anului viitor”. A fost precizat că nu putem vorbi despre o creșterea salariilor și a pensiilor. Șeful guvernului a recunoscut că oamenii nu sunt mulțumiți de astfel de explicații și că nu toată lumea acceptă aceste argumente.

Despre economiile bugetare a vorbit parlamentarul Petr Pasat, care consideră că avem un aparat birocratic umflat, care include 20 de ministere și servicii publice și 7 administrații de stat, menționând că în Elveția, unde sunt cele mai mari salarii din Europa, lucrează doar 7 ministere.

Potrivit informațiilor premierului, Transnistria cheltuiește 2% din PIB pentru funcționarea organelor guvernamentale, ceea ce este mai mic decât în alte țări cu economii în curs de dezvoltare. Gânduri în această direcție au fost, a spus Alexandr Martînov, însă auditorii ruși, specializați în reforma administrativă, au analizat și nu au fost de acord că există un număr excesiv de ministere în Transnistria. Unirea unor ministere nu va produce niciun efect economic.

Potrivit premierului, creșterea economiei a avut un efect pozitiv asupra numărului de locuri de muncă în Transnistria. Conform datelor pe care le-a citat, în decurs a 2,5 ani, au fost create 9.407 de locuri de muncă. Însă, a existat și o reducere semnificativă a locurilor de muncă în această perioadă – până la 7.851. Astfel, creșterea netă a fost de 1.556 de unități. Luând în calcul încă, aproape, 3.000 de locuri vacante de pe piața muncii, putem spune că au fost create 4.500 de noi locuri de muncă, a spus președintele guvernului.

Deputatul Vadim Levitskiy a întrebat de ce oamenii nu se angajează la aceste trei mii de locuri vacante. Ministrul muncii și securității sociale Elena Kulichenko l-a ajutat pe prim-ministru cu răspunsul la această întrebare. Ea a explicat că motivul constă în calificarea scăzută a personalului disponibil: „49% din structura șomerilor sunt cetățeni care nu au lucrat mult timp, au nevoie de recalificare înainte de a merge la producție; mulți dintre ei au studii secundare incomplete”, a declarat Kulichenko.

Deputatul Igor Buga a sugerat ca, la elaborarea bugetului pentru anul 2020, guvernul să ia în considerare „următorul ciclu electoral de doi ani”, „dinamica pozitivă” și să planifice o nouă indexare a salariilor și pensiilor, de exemplu, pe rata inflației, precum și să mențină nivelul actual al tarifelor pentru locuințe și servicii comunale. În cazul „riscurilor externe” – să fie dezvoltat un plan de rezervă. În caz contrar, oamenii vor auzi din nou la TV, precum că totul este bine aici, dar când vor bate la buzunar, acolo va fi gol.

Andrei Safonov a cerut guvernului „să țină cont de specificul geopolitic al Transnistriei” și să nu aplice toate rețetele economice care sunt folosite de „țările recunoscute și stabile”. Când studiem ce trebuie făcut în continuare, trebuie să analizăm cu atenție următoarele: dacă toate recomandările experților internaționali sunt acceptabile pentru noi și dacă toți experții internaționali recomandă lucruri la fel de utile.

Raportul șefului guvernului a sunat optimist în ceea ce privește creșterea economică și pesimist când a venit vorba de creșterea nivelului de trai al populației. Da, Transnistria a avut întotdeauna riscuri, dar acestea nu ar trebui să fie un obstacol în calea creșterii salariilor și pensiilor din sectorul public. Locuitorii sunt în continuare îngrijorați de înghețarea tarifelor la utilități și de stabilitatea ratei rublei transnistrene. Raportul guvernamental a fost notat și acceptat de deputații Sovietului Suprem. Parlamentarii au apreciat realizările guvernului, despre care a vorbit premierul, dar ei ar dori să vadă rezultate care vor deveni mai tangibile pentru locuitorii obișnuiți din Transnistria.

 

 

Ежегодно в середине лета Премьер-министр представляет депутатам Верховного Совета отчет о работе Правительства за прошлый год, который затрагивает все сферы жизни населения в экономическом, социальном, культурном и политическом аспекте. Так 17 июля 2019 года Глава Правительства Александр Мартынов выступил в Верховном Совете с докладом об итогах работы высшего исполнительного органа Приднестровья за прошлый год. По мнению премьера одним из ключевых решений Правительства в 2018 году был изменен подход к бюджетной политике. Он предусматривал увеличение доли расходов на капитальные вложения и развитие экономики. Так, внедрена программа субсидирования процентных ставок для реального сектора экономики. Правительство и центральный банк разработал механизмы льготного кредитования предприятий, устанавливающие снижение оплачиваемой предприятиями процентной ставки по привлекаемым кредитам за счет компенсирования банками выпадающих доходов за счет налогов.В результате за период с августа 2018 по июнь 2019 года 26 хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в отраслях промышленности и сельского хозяйства, привлекли ресурсы по программе льготного кредитования посредством субсидирования процентной ставки в совокупном объеме эквивалентном 10 млн. евро. При этом конечные ставки для заемщиков на текущий момент варьируют от 3 до 5% на фоне 12% рыночной ставки, погашение заёма в 7% берет на себя Правительство. Необходимо отметить и высокую активность сельскохозяйственных предприятий: 14 хозяйствующих субъектов привлекли кредитов в объеме 4,9 млн евро.

Активно работает в Приднестровье безвозмездной финансовой помощи России, поступившая в 2008 и 2011 годах и через Фонд государственного резерва, выдает кредиты предпринимателям, так весь 2018 и половину 2019 года фондом было выдано на сумму 263 млн рублей РФ, 90% этих средств было направлено на развитие агропромышленного комплекса Приднестровья.

Фонд капитальных вложений дал возможность развиваться строительной отрасли, создавать дополнительные рабочие места. Всего в программу было включено 179 объектов, из которых по итогам 2018 года на 171 объектах работы были завершены в полном объеме, а 8 объектов были заявлены как переходящие на 2019 год. Большая часть средств фонда была направлена на капитальные вложения и ремонт школ (31%), объектов коммунальной инфраструктуры (18%) и детских садов (17%). На объекты здравоохранения пришлось 9%. Всего было отремонтировано в различной степени 50 школ (треть от всего количества), 43 детских сада. 9 объектов коррекционных учреждений подверглись реконструкции и капитальному ремонту. Для исполнения работ на объектах Фонда капитальных вложений было привлечено 80 организаций и предприятий строительной индустрии региона. В работу было вовлечено порядка 1,5 тыс. работников и создано свыше 300 новых рабочих мест. Из фонда капвложений были направлены и средства на программу приобретения медицинского оборудования – 36,6 млн. рублей.

Впервые создан фонд развития предпринимательства. Благодаря ему начал работать ряд государственных целевых программ по поддержке и развитию предпринимательства, туризма, АПК.

Работа в направлении дуального образования началась на базе 9 крупнейших предприятий и 7 организаций среднего профессионального образования. В настоящее время в системе дуального обучения задействовано 23 предприятия и 9 организаций среднего специального образования. Программы профессиональной подготовки закончили 91 человек, еще 22 проходят обучение. По программам начального и среднего образования с 2018 года обучаются 137 человек, что дает возможность быстрого обучения населения и их трудоустройство.

Инвестициям Правительство в 2018 уделяло большое внимание. Так, с 1 июня 2018 года вступил в силу новый Закон «О государственной поддержке инвестиционной деятельности», предусматривающий масштабные инвестиционные преференции и государственные гарантии, в том числе в области налогообложения. Для активизации работы с потенциальными инвесторами с 1 июля 2018 года начало работать новое Агентство по инвестициям и развитию. Агентством по принципу одного окна ведется непосредственная работа с инвесторами, обеспечивающая полное сопровождение инвестиционных проектов для обеспечения максимально комфортных условий ведения бизнеса в Приднестровье. За 2018 год в части работы по привлечению инвестиций было налажено взаимодействие с потенциальными инвесторами по 26 проектам, планируемые инвестиции по которым насчитывают порядка 52 млн. евро. По пяти проектам с инвесторами из Румынии, Молдовы, Украины и Италии были подписаны инвестиционные договоры. Общая сумма инвестиций по ним составит 8,5 млн. евро. Заключены 3 протокола о намерениях с инвесторами из Болгарии, Румынии и Эстонии и 1 предварительный договор с австрийской компанией на сумму инвестиций 3,9 млн. евро. Общая сумма инвестиций по всем подписанным документам составила 12,4 млн. евро, что является явным позитивным результатом для экономики Приднестровья. Несмотря на всю работу, одной из ключевых проблем, связанных с привлечением инвестиций, является отсутствие эффективного механизма предоставления гарантий инвесторам, большинство иностранных инвесторов, рассматривая возможность вложения капитала, выставляют требования по гарантиям и поручительствам со стороны банковской системы признанных стран. Правительство Приднестровья ведет активные переговоры с органами государственной власти России на предмет положительного решения данного вопроса.

Правительство очень большое внимание уделяет финансовой прозрачности экономических субъектов Приднестровья, так в рамках взаимодействия налоговых органов с органами внутренних дел был усилен обмен оперативной информацией о возможных налоговых правонарушениях экономических агентов исходя из критериев оценки рисков. Результатами такого взаимодействия являются выявленные нарушения, причинившие ущерб Приднестровью на общую сумму 109 млн. руб. ПМР (0,8% ВВП). В установленном законом порядке данные суммы взыскиваются в доходы государственного бюджета. В рамках взаимодействия налоговых органов с Центральным банком Приднестровья выявлены экономические правонарушения по «обналичиванию» денежных средств и легализации незаконных доходов, предприняты действия по пресечению работы так называемых “обнальных фирм”. По предварительным оценкам это позволило вернуть в Приднестровский бюджет около 40 млн. рублей.

В рамках повышения эффективности и прозрачности деятельности государственных предприятий ликвидированы схемы работы через так называемые “фирмы-посредники”, которые использовались до 2017 года с целью вывода и хищения оборотных средств. Центральным банком Приднестровья проведена работа по возврату валютного рынка в легальное поле, посредством планомерного изменения официального и коммерческих курсов в рамках установленного валютного коридора, нацеленного на сближение официального и рыночного курсов.

В целях уменьшения потерь Приднестровья от трансфертного ценообразования на масличные и зерновые культуры и вывода прибыли экспортеров в нелегальное поле решениями Правительства установлены экспортные сезонные таможенные пошлины на масличные и зерновые культуры, стоимость которых в соответствии с внешнеэкономическим договором ниже установленной индикативной цены. Решение об установлении таких пошлин привело к серьезному экономическому эффекту в виде вывода из тени доходов экспортеров зерновых и масличных культур. Заявляемая при декларировании средняя стоимость одной тонны пшеницы в 2016 году составляла 111 долл., а уже в 2018 году 171,3 долл., семян подсолнечника в 2016 году составляла 306 долл., а в 2018 году 350 долл. Действие экспортных сезонных таможенных пошлин стимулирует экономических агентов заключать экспортные контракты, на вывоз сельскохозяйственных культур исходя из их реальной стоимости. Тем самым обеспечивается прозрачность экспортных операций и дополнительный приток иностранной валюты в Приднестровье.

Председатель Правительства хвалит свою работу и показывает положительную динамику, что по итогам 2018 года доходы бюджета вырос на 14% относительно 2017 года и 24 % относительно показателей 2016 года. При этом показатель налоговой нагрузки на экономику от года к году остается стабильным – на уровне 28% ВВП, что соответствует показателям стран с развивающейся экономикой. Таким образом, прирост налоговых доходов бюджета был обеспечен за счет роста и расширения налогооблагаемой базы, а не за счет роста налоговой нагрузки, что в свою очередь является мощным стимулом развития экономики. Госрасходы выросли, но относительно размера экономики снизились за два года с 46% ВВП до 41,5 %. Дефицит государственного бюджета составил 12 % ВВП, сократившись относительно 2017 года на 1,7 процентных пункта.

Основными торговыми партнерами Приднестровья, на которые пришлось порядка 86,9 процента всех поставок за рубеж, на протяжении 2018 года выступали: Республика Молдова (29,8 процента совокупного экспорта, увеличение на 27,0 процентов к значению 2017 года), Украина (20,4 процента, увеличение на 49,7 процента к уровню 2017 года), Румыния (15,6 процента, увеличение на 5,7 процента к уровню 2017 года), Российская Федерация (10,3 процента, увеличение на 8,6 процента к уровню 2017 года), Польша (10,8 процента, увеличение более чем в 3 раза к уровню 2017 года). Значительная сырьевая зависимость Приднестровских предприятий в совокупности с недостаточным уровнем обеспеченности продовольствием обусловили увеличение спроса на зарубежные промышленные и потребительские товары.

Основными торговыми партнерами Приднестровья по импортным поставкам в 2018 году выступали контрагенты из Российской Федерации (40,2 процентов совокупного импорта, увеличение на 38,5 процента к уровню 2017 года), Украины (22,8 процента совокупного импорта, увеличение на 19,9 процента к уровню 2017 года), Республики Молдова (9,7 процента совокупного импорта, увеличение на 1,3 процента к уровню 2017 года), Республики Беларусь (3,9 процента совокупного импорта, увеличение на 12,9 процента к уровню 2017 года), Румынии (4,1 процента, увеличение на 27,4 процента к уровню 2017 года).

В 2018 году особое внимание Правительством уделялось активизации взаимодействия с Российской Федерацией. Впервые за последние годы отмечено наращивание поставок в Российскую Федерацию: так в 2018 году прирост в сравнении с 2017 годом составил 8,6 процента. Взаимодействие в рамках межведомственного сотрудничества с Российской Федерацией также проводилось по вопросам содействия в выделении российских льготных кредитных ресурсов предприятиям; в реализации социальных инфраструктурных проектов в сфере строительства, транспорта, дорожного хозяйства, энергетики и ЖКХ; возобновлении механизма возмещения части расходов, связанных с экспортом в Россию сельскохозяйственной продукции; предоставлении приднестровским товарам режима благоприятствования, аналогичного предоставляемому российским товарам и товарам государств-членов Евразийского экономического союза.

Также Правительством была продолжена работа по вопросу определения и закрепления условий осуществления внешней торговли с Европейским союзом. В конце 2017 и на протяжении 2018 года руководствуясь принципами, обозначенными в дорожной карте «Упрощение торговли с Европейским союзом – реализация мер», совместно с Министерством иностранных дел и Государственным таможенным комитетом Приднестровья был реализован комплекс мероприятий по обнулению таможенной пошлины на товары, происходящие из стран Европейского союза, по совершенствованию товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности, по подписанию и реализации Протокольного решения о взаимодействии Приднестровья и Республики Молдова в области ветеринарии, карантина и защиты растений. Все это позволило в 2018 году гарантировать сохранение преференционного режима беспошлинного экспорта приднестровских товаров на рынок Европейского союза.

По итогам 2018 года экспорт в страны Европейского союза возрос на 31,4 процента. В 2018 году продолжена реализация мероприятий дорожной карты «Поддержка доступа приднестровских производителей на рынки зарубежных стран и поддержка экспорта», среди которых реализация пилотного проекта электронного декларирования экспортируемых товаров, исключение необходимости представления бумажной версии декларации о репатриации, налаживание электронного взаимодействия между таможенными органами Приднестровья и России. В течение всего года поддержка предпринимателям оказывалась посредством анализа и корректировки ставок акцизного сбора на ввозимое сырье для производства, таможенной пошлины на импортируемые товары.

Несмотря на предпринимаемые меры, приднестровские экономические агенты при осуществлении внешнеэкономической деятельности сталкивались в 2018 году с рядом трудностей, связанными с функционированием совместного молдавско-украинского контроля на пограничном пункте пропуска «Кучурган Первомайск». Также остаются проблемными вопросы отсутствия возможности приднестровскими предприятиями прямой реализации производственных отходов цветных металлов ввиду отказа Республикой Молдова на выдачу соответствующих разрешений, ограничительные меры, введенные в отношении Молдавского металлургического завода Европейским союзом, а также возможные риски прекращения преференциального режима торговли со странами Европейского союза. По всем обозначенным проблемным вопросам использованы как механизмы дипломатического урегулирования, так и обсуждение в рамках экспертных рабочих групп Приднестровья и Молдовы. Кроме того, данные вопросы поднимаются на всевозможных площадках и встречах с представителями стран-посредников и наблюдателей переговорного процесса. В целях содействия стабилизации социально-экономической ситуации в 2019 году планируется продолжение реализации плана мероприятий в рамках дорожной карты «Поддержка доступа приднестровских производителей на рынки зарубежных стран и поддержка экспорта», продолжение работы по минимизации рисков при осуществлении внешнеэкономической деятельности, развитие сотрудничества и осуществление практического взаимодействия в рамках подписанных и планируемых к подписанию меморандумов с субъектами Российской Федерации.

После полуторачасового доклада у премьера и депутатов состоялся разговор о ситуации в экономике Приднестровья, перспективах ее развития, о том, что волнует каждого жителя региона. Парламентарии задавали вопросы, волнующие население о том, как Приднестровье будет жить дальше.

Благосостояние большинства жителей Приднестровья тем не менее если и выросло, то весьма незначительно. Например, пенсии в номинальном выражении стали больше на 5%, а в долларовом – остались примерно на уровне 2016 года (если исходить из существовавшего на тот момент коммерческого курса доллара в 14,5 руб. /USD). Жалование бюджетников увеличилось примерно на столько же.  Средняя зарплата в реальном секторе экономики возросла с 331 до 380 долларов.

Рассказал Александр Мартынов и о миграционных потоках. Ссылаясь на официальные статистические данные, сформированные на основе информации МВД, он сообщил, что в 2018 году в Приднестровье прибыло и встало на учет почти 3,3 тысячи человек, убыло –  более 4,1 тысячи. Приток населения фиксируется преимущественно из Украины и Молдовы, а уезжают люди, как правило, в Россию, Германию, Израиль и Италию.«По детям и молодым людям в возрасте до 19 лет чистый отток составил 175 человек, что на 60% меньше, чем в 2016 году. По гражданам в возрасте от 19 до 60 лет отток был на уровне 711 человек, это на 27% меньше, чем в 2016 году. Отток трудоспособного населения, по официальным данным, имеет тенденцию к сокращению», – подчеркнул Александр Мартынов.

Гражданам не очень понятно, почему рост экономики есть, а они этого не ощущают. «Планируется ли индексация пенсий и заработных плат работникам бюджетной сферы на основе соответствующего закона и не стоит ли ради экономии средств отказаться от «пилотных проектов» финансирования работников министерств и ведомств?», – спрашивал депутат Андрей Сафонов.

Ответ главы правительства базировался на консервативном сценарии развития ситуации. Деньги, полученные в результате роста, пошли на покрытие дефицита бюджета.  Так, по его словам, «в 2017 году необеспеченный дефицит составлял 681 миллион рублей, тогда как в 2018 году он сократился до 161 миллиона – более чем на 500 миллионов рублей, колоссальную сумму. По его словам, в будущем нас могут ожидать внешние риски. Если эти пессимистичные прогнозы не оправдаются, то к решению о повышении уровня жизни, возможно, будет вернуться по истечении первого квартала будущего года. Т.е. дал понять, что речь о поднятии зарплат и пенсий пока не стоит. Глава правительства признал, что такие объяснения мало устраивают людей, эти доводы воспринимают далеко не все.

Об экономии бюджетных средств говорил парламентарий Петр Пасат, который считает, что у нас раздутый чиновничий аппарат, включающий в себя 20 министерств и государственных служб, 7 государственных администраций, при том, что в Швейцарии, где самые большие зарплаты в Европе, трудится всего 7 министров.

По информации премьера, Приднестровье тратит на функционирование органов государственной власти 2% от ВВП, что меньше, чем в других странах с развивающейся экономикой. Мысли такие были, рассказал Александр Мартынов, но российские аудиторы, которые специализируются на административной реформе, провели анализ и не согласились с тем, что в Приднестровье излишнее количество министерств. Объединения министерств никакого экономического эффекта не даст.

По словам премьера, рост экономики позитивно повлиял на число рабочих мест в Приднестровье. Согласно данным, которые он привел, за 2,5 года в республике создано 9407 рабочих мест. Правда, существенным было и сокращение рабочих мест в это время – на 7851. Таким образом, чистый прирост составил 1556 единиц. А с учетом еще почти 3 тысяч имеющихся на рынке труда вакансий можно говорить, что создано 4,5 тысячи новых рабочих мест, заявил председатель правительства.

Депутат Вадим Левицкий спросил, почему на эти три тысячи вакантных мест люди не идут. С ответом премьеру помогла министр труда и соцзащиты Елена Куличенко. Она объяснила, что причина – в низкой квалификации имеющихся кадров.«49% в структуре безработных – это граждане, которые длительное время не трудились, им необходима переквалификация, прежде чем идти на производство; у многих из них неполное среднее образование», – констатировала Куличенко.

​Депутат Игорь Буга предложил правительству при разработке бюджета-2020 учесть «грядущий двухлетний электоральный цикл», «положительную динамику» и запланировать новую индексацию зарплат и пенсий, например, на коэффициент инфляции, а также сохранить нынешний уровень тарифов на услуги ЖКХ. А на случай внешних «рисков» – разработать запасной план. Иначе люди опять услышат по телевизору, как у нас все хорошо, тут же у себя по карману постучат, а там пусто.

Андрей Сафонов призвал правительство «учитывать геополитическую специфику Приднестровья» и не применять подряд все те экономические рецепты, которые используют «признанные, стабильные страны».Когда мы изучаем, что надо делать дальше, нужно тщательно анализировать следующее: все ли рекомендации международных экспертов для нас приемлемы и все ли международные эксперты советуют одинаково полезные вещи.

В докладе главы правительства звучали оптимистичные нотки, когда говорилось о росте экономики, и пессимистичные, когда речь зашла о повышении уровня жизни населения. Да, у Приднестровья всегда были риски, но они не должны являться препятствием для повышения заработной платы бюджетникам и пенсий. Жителей еще волнует заморозка тарифов на ЖКХ и стабильность курса приднестровского рубля. Отчет правительства был принят депутатами Верховного Совета к сведению. Парламентарии оценили достижения правительства, о которых рассказал премьер, но им хотелось бы результатов, которые стали бы более ощутимыми для простых жителей Приднестровья.