Ivan Babici: Situația economică și securitatea alimentară văzută de conducerea transnistreană / Экономическая ситуация и продовольственная безопасность глазами руководства Приднестровья

În Transnistria a fost adoptată Strategia de dezvoltare pentru 8 ani, care ghidează toate autoritățile din regiune. În orice situație, trebuie să ai un plan de acțiune și o planificare strategică pentru 8 ani, care va permite coordonarea forțelor și mijloacelor. În această strategie, Vadim Krasnoselskiy menționează și exprimă interesele și prioritățile statului, și anume: 1) consolidarea independenței Transnistriei cu accent pe obținerea recunoașterii internaționale și implementarea rezultatelor referendumului din 2006; 2) continuarea formării comunității „poporului transnistrean”, inclusiv a reprezentanților diverselor grupuri etnice și dezvoltarea de limbi, culturi, obiceiuri și tradiții; 3) construirea unui stat orientat social cu o formă de piață economică liberă. Liderul Transnistriei și-a exprimat aceste indicații la toate întâlnirile și evenimentele posibile, dovedind și justificând punctul său de vedere cu fapte și exemple. În mod oficial, toate autoritățile și administrațiile împărtășesc aceste domenii înregistrate în Strategia de dezvoltare transnistreană, dar credința populației în suveranitatea și recunoașterea Transnistriei este din ce în ce mai mică în fiecare zi.

La jumătatea lunii iulie, Vadim Krasnoselskiy, conform constituției, adresează guvernului și deputaților un mesaj bugetar în ajunul lucrărilor la proiectul de buget pentru anul 2020. Anul acesta, planificarea bugetară a fost o căutare de soluții optime pentru utilizarea  mai economă și eficientă a fondurilor publice. În condițiile resurselor financiare limitate, o regulă importantă este de a alege cele mai corecte direcții de cheltuire a fondurilor bugetare pentru a atinge nivelul necesar de eficiență a implementării politicii bugetare pe termen lung.

Activitatea ramurilor legislative și executive ale puterii în regiune se bazează pe trei sarcini fundamentale: asigurarea echilibrului bugetului republican, îndeplinirea obligațiilor sociale față de cetățeni și implementarea programelor de stat.

Potrivit lui Vadim Krasnoselskiy, deciziile de gestionare din 2018 au permis nu numai îmbunătățirea situației actuale, dar au fost puse și bazele unei creșteri economice mai durabile. Astfel, în 2018 raportat la nivelul anului 2017, în termeni reali, produsul intern brut a crescut cu 3,6%, producția industrială a crescut cu 8,5%, investițiile au crescut cu 42%, exporturile de mărfuri au crescut cu 30%, importurile cu 23%. Procesele de inflație au încetinit aproape de două ori, până la 7%, în timp ce piața de consum a continuat să se dezvolte: cifra de afaceri a comerțului cu amănuntul la prețuri comparabile a crescut cu 10,4%. În spatele statisticii se află producția economă, noi locuri de muncă, plata în timp util a salariilor și a pensiilor, sprijinul pentru segmentele social-vulnerabile ale populației. Pentru a realiza finanțarea la timp a obligațiilor sociale, sarcina prioritară cu care se confruntă autoritățile publice este consolidarea în continuare a potențialului economic.

În prezent, programul de stat  privind dezvoltarea complexului agroindustrial pentru anii 2019-2026 stabilește un plan de măsuri care vizează crearea unui complex agroindustrial stabil, competitiv, orientat spre export și care să asigure întreaga populație în ceea ce privește producția de alimente. Ținând cont de tendințele și interesul antreprenorilor pentru creșterea bovinelor, creșterea animalelor și agricultură, sarcina guvernului este de a continua să ofere sprijin de stat producătorilor din mediul rural, pentru a avansa dezvoltarea complexului agroindustrial, de a îmbunătăți pământul și de a crește irigația terenurilor.

Printr-un decret prezidențial anul 2020 a fost declarat Anul Sănătății. Aceasta înseamnă nu numai măsuri de protecție a sănătății cetățenilor, ci și cultură fizică, sport, stiluri de viață sănătoase, alimentație de înaltă calitate și o stare favorabilă a mediului. Conducerea transnistreană creează un pachet de măsuri pentru a oferi economiei reale împrumuturi ieftine și un program de creditare ipotecar accesibil, cu creșterea dobânzilor pentru cetățeni și condiții de rambursare. Aceasta este una dintre componentele politicii de stat în domeniul furnizării cetățenilor locuințe accesibile. Până în 2021 este planificat să se pună în funcțiune 628 de apartamente noi. Unul dintre obiectivele programului de locuințe la prețuri accesibile este acela de a menține tinerii și specialiștii în Transnistria.

În această privință, este importantă concentrarea în direcția punerii în aplicare a programelor de stat vizate pentru combaterea cancerului și a bolilor cardiovasculare; lupta cu HIV/SIDA; prevenirea și tratarea tuberculozei; imunizarea populației. În cadrul Anului Sănătății, se va continua construcția și repararea policlinicilor, spitalelor, stațiilor de ambulanță medicală rurală și a centrelor medicale și obstetrice; achiziționarea echipamentului medical, mașini de ambulanță; va fi organizat învățământ postuniversitar pentru specialiști cu studii superioare medicale și farmaceutice.

Potrivit conducerii transnistrene, toate aceste acțiuni nu numai că modernizează infrastructura din aceste sectoare strategice, ci îmbunătățesc și viața oamenilor obișnuiți. Trebuie menționat că bugetul transnistrean tot timpul merge pe direcția soluționării problemelor și modernizarea sectoarelor prin adoptarea programelor de statpentru un timp de 3-5 ani, în urma cărora fondurile sunt alocate special pentru rezolvarea unei probleme, iar situația se îmbunătățește în termen de cinci ani.  Pentru anii ce urmează vor fi adoptate programe de statcare vizează următoarele direcții: „Egalitatea de șanse”, „Manualul”, „Sprijinirea și dezvoltarea antreprenoriatului”, „Asigurarea spațiilor rezidențiale pentru orfani, copiilor rămași fără îngrijire părintească”, „Strategia de dezvoltare a Universității Transnistrene de Stat”.

Sarcina principală de asigurare a autosuficienței economice, în opinia lui V. Krasnoselskiy, ar trebui să fie crearea în continuare a unui climat investițional favorabil, atragând fluxurile de investiții în economie. În 2018, în acest scop, a fost adoptată o nouă legislație privind investițiile, care oferă preferințe și garanții fără precedent pentru investitori. Desigur, a vorbi despre o descoperire fundamentală în domeniul investițiilor este prematur. Pentru a asigura ratele de creștere economică durabilă, indicatorul investiției ar trebui să fie la un nivel de 25% din PIB. Acum această cifră nu depășește 13%. Prin urmare, sarcina de a menține ratele ridicate ale activității investiționale pe termen mediu rămâne una dintre principalele direcții din Transnistria.

Vadim Krasnoselskiy nu uită de promisiunile sale din campanie, unde se vorbea de crearea de noi locuri de muncă. Principalul scop este crearea de noi locuri de muncă în sectorul real al economiei. Din 2017 până în primul trimestru al anului 2019, în Transnistria au fost create 9.407 de noi locuri de muncă, însă această cifră oficială nu se știe cum se calculează. De fapt, situația din Transnistria este complet diferită cu locurile de muncă – datorită fluxului mare de oameni și închiderii întreprinderilor mijlocii, astăzi este nevoie de personal calificat pe piața muncii. Lipsa personalului calificat se încearcă a fi umplut prin introducerea unui sistem educațional (dual) orientat spre practică, bazat pe organizații de învățământ profesional secundar și întreprinderi transnistrene.

Vadim Krasnoselskiy ca fost ministru de interne nu uită să ia în considerare și direcția de aplicare a legii, securitatea și apărarea statului. Pentru protecția ordinii publice și a siguranței rezidenților, va fi dezvoltat, din cadrul bugetului, sistemul „Orașul sigur”, care ar trebui să depășească limitele așezărilor către drumurile de importanță republicană și locală. De asemenea, este important să fie continuate lucrările pentru finanțarea costurilor de achiziție a uniformelor pentru agenții de ordine; modernizarea obiectelor din cadrul ministerului afacerilor interne, securității statului, apărării și sistemului de executare a pedepselor (pentru îmbunătățirea stării cazărmii, garajelor, îmbunătățirea condițiilor de trai); achiziționarea de vehicule și alte echipamente tehnice necesare, consumabile; alimente și îngrijiri medicale. Transnistria nu economisește bani în direcția structurilor de forță, dar situația cu alocarea resurselor pentru protecția socială a populației este mult mai complicată. Doar o sumă mică de fonduri a fost alocată finanțării elementelor bugetare protejate social, ceea ce a făcut posibilă păstrarea călătoriei gratuite în troleibuze pentru categoriile privilegiate ale populației și alocații pentru veteranii și apărătorii transnistreni; sporirea sprijinului pentru familiile care cresc copii cu dizabilități; plata în timp util  a concediilor pentru profesori; introducerea unei indemnizații lunare pentru pensionarii cu pensii mici; oferirea beneficiilor persoanelor care trăiesc singure și sunt cu dizabilități; finanțarea sau achiziționarea de bonuri pentru odihnă la sanatorii și pentru anumite categorii de cetățeni; stabilizarea creșterii plăților pentru consumul de utilități ale monopolurilor naturale; trimiterea cetățenilor pentru tratament în afara Transnistriei; scutirea de la toate tipurile de plăți și taxe a persoanelor cu dizabilități și combatanților din Marele Război pentru Apărarea Patriei. Aceasta arată că plățile nesemnificative ale categoriei menționate mai sus nu rezolvă și nu acordă atenția cuvenită acelor grupuri de populație social vulnerabile care au nevoie de mai mult ajutor și protecție. Adesea acești oameni nevoiași așteaptă ajutor din partea fundațiilor și donatorilor care oferă asistență prin proiecte și subvenții pentru a ajuta astfel de oameni din Transnistria. Deși, conducerea consideră Transnistria un stat orientat social, totuși aceasta nu își îndeplinește toate obligațiile față de cetățeni. Pentru a face acest lucru, conducerea Transnistriei trebuie să elaboreze posibilități de asigurare în bugetul pentru anul 2020 a creșterii surselor de venituri ale angajaților din sectorul public, pensionarilor și altor categorii sociale vulnerabile de cetățeni. Trebuie continuată creșterea sumei de fonduri alocate pentru îmbunătățirea calității nutriției în instituțiile medicale și educaționale, investiții în domeniul asistenței medicale (furnizarea de medicamente necesare și echipamente medicale moderne de înaltă tehnologie).

De asemenea, în 2020 în loc ca banii să fie cheltuiți în cadrul sferii sociale, o sumă enormă de fonduri bugetare vor fi cheltuite pentru sărbătorirea a două aniversări, sărbătorirea a 75 de ani de la Marea Victorie și a 30-a aniversare a Republicii Moldovenești Nistrene. Va fi alocată o finanțare suficientă pentru organizarea de evenimente la scară largă și cu invitația un număr mare de oaspeți străini.

În general, dacă este să caracterizăm mesajul președintelui Transnistriei, putem spune că este slab și nu reflectă integralitatea tuturor direcțiilor pe care bugetul ar trebui să le acopere în 2020. Statisticile evenimentelor anterioare sunt vizibile în raport și nu există noi direcții pentru reînnoirea și creșterea bugetului. Se vorbește puțin despre îmbunătățirea nivelului de trai al populației și despre îmbunătățirea infrastructurii în fiecare localitate, deoarece astăzi, rețelele sunt foarte uzate și se produc multe accidente în orașe și raioane. De exemplu, Tiraspol –  220 de accidente pe săptămână. Bender –  aproximativ aceeași sumă. Situația este evaluată ca fiind critică, întreaga infrastructură a devenit inutilizabilă, a depășit toți termenii de funcționare: colectoarele, conductele sunt sfâșiate. Într-o zi se poate întâmpla o catastrofă care va avea consecințe tragice pentru om, de aceea este necesar ca în această industrei să fie investiți bani, dar despre aceasta se spune puțin în mesajul lui Vadim Krasnoselskiy.

De asemenea, bugetul pentru anul 2020 nu intenționează să aloce o parte semnificativă de fonduri pentru sprijinului producătorilor autohtoni și activității economiei pentru substituirea importurilor. Însă, în această direcție se lucrează altfel. Unul dintre obiectivele guvernului este creșterea nivelului de securitate alimentară în Transnistria: ponderea produselor alimentare proprii ar trebui să fie de cel puțin 60%. Aceasta se aplică poziției așa-numitului coș de alimente, care include produsele alimentare de bază necesare pentru menținerea unei vieți sănătoase și pline de energie. Despre ceea ce se face în direcția siguranței alimentare vom analiza o serie de cifre: de exemplu, conform anului 2016, au fost produse cereale de 6 ori mai mult decât nevoile regiunii, fructe –  de 1,4 ori, semințe de floarea soarelui – de 10 ori, cârnați – 4,7 ori, ceea ce face posibilă vânzarea surplusului în afara Transnistriei și importul de monedă în regiune. În momentul de față, exportul de cereale, floarea-soarelui și alte produse este permis numai unei singure firme care este afiliată la „Sheriff”. Acest lucru împiedică fermierii să se dezvolte normal și să concureze pe piață.

Legume în Transnistria sunt cultivate doar 36% din totalul cererii, cartofi –  16,5%, lapte este produs în cantitate de 41% din volumul necesar, carne – 26,9%, ouă – 26,5%.

Programul de dezvoltare a complexului agroindustrial este menit să consolideze securitatea alimentară în Transnistria, unde, cu ajutorul său, până în 2026, este planificat să crească volumele de producție chiar în zonele în care ponderea produselor interne este prea mică. Condițiile economice create anterior au dus la închiderea fermelor, care au afectat productivitatea. În special, pentru carnea de animale și păsări de curte, sarcina este de a crește producția la 12,5 mii tone pe an sau cu 48% mai mult.

Situația este dificilă cu producția de ouă de pui, unde sarcina este de a crește producția de 2,3 ori. Acest produs se află pe lista bunurilor semnificative din punct de vedere social, rentabilitatea acestuia este limitată, astfel încât oul a încetat să mai fie interesant pentru producător. Acum vorbim despre excluderea oului din grupul de bunuri semnificative din punct de vedere social, astfel, profitabilitatea nu va fi reglementată, iar atunci când va deveni acceptabil, producția va fi reluată și va crește.

Despre lipsa produselor lactate proprii s-a vorbit de mult timp, problemele din industrie au început în urmă cu aproximativ un deceniu. Scopul este creșterea volumului cu 24%, sau 42,8 mii tone pe an. Magazinele sunt inundate cu produse din Ucraina și Moldova. Mai ieftine (prin utilizarea a tot felul de înlocuitori) aceste produse au înlocuit produsul local. A devenit neprofitabilă atât producția cât și procesarea laptelui. Producătorii de lapte au început să reducă volumul, în primul rând datorită creșterii animalelor mai mici. Drept urmare, volumul producției de lapte a scăzut brusc. Ministerul agriculturii și resurselor naturale din Transnistria a inițiat stabilirea unui preț stabil pentru lapte, ceea ce ar permite refacerea costurilor întreprinderii și obținerea rentabilității, pentru a face profitabil atât pentru producători cât și pentru procesatori. Aceasta a dus la o creștere a volumului de lapte propriu și la prelucrarea acestuia cu mai mult de 10% pe an. În 2018 au fost introduse subvenții pentru lapte: statul a început să plătească producătorului o parte din prețul de achiziție – 50 de copeici pe kg. În acest an, subvenția a crescut la 1 rublă per litru de lapte. În același timp, antreprenorii sunt încurajați să își crească animalele, fără de care este imposibilă returnarea volumelor anterioare de producție de lapte. Drepturile vamale de import la bovine (în majoritate importate din străinătate) au fost resetate, iar Fondul de rezervă de stat și băncile comerciale au început să emită împrumuturi pentru cumpărarea de juninci și stocuri tinere. Dar situația rămâne dificilă.

În ceea ce privește legumele, destul de recent Transnistria producea o cantitate suficientă de legume pentru piața internă. Unele produse erau exportate în Rusia, Ucraina și Moldova. Acum este dificil exportul de produse vegetale prin Ucraina, unele piețe rusești au fost pierdute și nu există echipament pentru stocarea produselor. Pentru al treilea an pentru a sprijini cultivatorii din Transnistria, a fost păstrat un tarif redus pentru apa de irigație și s-a oferit împrumuturi preferențiale prin Fondul de rezervă de stat, inclusiv pentru reconstrucția sau construcția de frigidere. În general, programul pentru dezvoltarea complexului agroindustrial este menit ca până în 2026 să crească ponderea produsului transnistrean în producția de carne până la 40%, lapte – până la 52%, ouă –  până la 73%.

În ciuda situației dificile din direcția securității alimentare, mesajul președintelui Transnistriei deputaților și guvernului aproape că nu spune nimic în acest sens. Da, desigur, se lucrează în această direcție, începând din 2017, a început proiectul „Cumpărați transnistrean”, care duce la dominarea bunurilor locale pe piața internă și joacă un rol important în dezvoltarea economiei. Toate țările dezvoltate își sprijină întotdeauna producătorii, în special întreprinderile mici. Modalitățile de stabilire a condițiilor speciale pentru dezvoltarea lor pot fi diferite: taxe vamale de import, împrumuturi cu dobândă minimă, scutiri de impozite sau concesii fiscale, reducerea procedurilor birocratice etc. Pe parcursul a 2 ani de proiect, au fost organizate 16 expoziții și târguri în toate orașele din Transnistria, 6 mese rotunde la care au fost discutate probleme de interacțiune între producătorii de bunuri și întreprinderile comerciale. În plus, numeroase degustări de produse au avut loc în magazine, la târguri și piețe. Succesul proiectelor naționale depinde direct de opinia publică.

Președintele și guvernul nu ar trebui să uite că este necesar să se aplice măsuri de protecție pentru predominanța bunurilor locale pe piața internă, adică, stimularea producției și exportului de mărfuri finite din țară. Așa se dezvoltă propria economie, care aduce profit maxim, dar acest lucru nu se realizează astăzi și cel mai probabil pentru a proteja interesele economice ale companiei „Sheriff”, care importă o mare cantitate de bunuri. Conform estimărilor Agenției de Dezvoltare Regională, pentru dezvoltarea producătorului intern, băncile și Fondul de rezervă de stat trebuie să investească peste 27 de milioane de dolari în proiectele locale.

Atât antreprenorii cât și oamenii obișnuiți prin condițiile de viață și prin infrastructura creată trebuie să simtă atitudinea autorităților locale și a administrației. Toată activitatea guvernului și a deputaților din Transnistria ar trebui să fie îndreptată numai către cetățeni. Transnistria va continua să existe dacă va respecta principiul – construcția unei societăți orientate social, cu o economie de piață care vizează dezvoltarea școlilor, grădinițelor, facilităților sportive și culturale, creșterea pensiilor și salariilor. Însă, astăzi, populația vede că interesele conducerii Transnistriei sunt urmărite de o singură structură comercială.

 

В Приднестровье принята Стратегия развития на 8 лет, которой руководствуются все органы власти и управления в регионе. В любой ситуации надо иметь план действий и стратегическое планирование на 8 лет, которое позволяет скоординировать силы и средства.В данной стратегии Вадим Красносельский четко показывает и озвучивает государственные интересы и приоритеты, а именно: 1) укрепление независимости Приднестровья с ориентиром на обретение международного признания и реализацию итогов референдума 2006 года;2) продолжение формирования общности «Приднестровский народ», включающей в себя представителей различных народностей, этнических групп и основанной на сохранении и развитии языков, культур, обычаев и традиций;3) построение социально ориентированного государства с рыночной формой экономики. Данные направление глава Приднестровья озвучивает на всех возможных встречах и мероприятиях, доказывая и обосновывая свою точку зрения фактами и примерами. Официально все органы власти и управления разделяют эти направления записанные в Стратегии развития Приднестровья, но веры в суверенитет и признание Приднестровья с каждым днем у населения становится все меньше и меньше.

В середине июля Вадим Красносельский, согласно конституции, обращается с бюджетным посланием к правительству и депутатам в преддверии начала работы над проектом бюджета Приднестровья на 2020 год.В этом году бюджетное планирование стало поиском оптимальных решений для наиболее экономичного и эффективного использования государственных средств. В условиях ограниченности финансовых ресурсов важным правилом является то, что необходимо выбирать наиболее верные направления расходования бюджетных средств с целью достижения необходимого уровня эффективности реализации бюджетной политики в долгосрочном периоде.

В основу деятельности органов законодательной и исполнительной ветвей власти региона ложатся три основополагающие задачи: обеспечение сбалансированности республиканского бюджета, выполнение социальных обязательств перед гражданами и реализация государственных программ. По мнению Вадими Красносельского управленческие решения 2018 года позволили не только улучшить текущую конъюнктуру, но и заложили фундамент для выхода на траекторию более устойчивого экономического роста. Так, в 2018 году по отношению к уровню 2017 года в реальном выражении показатель валового внутреннего продукта вырос на 3,6%, объем промышленного производства – на 8,5%, инвестиций – на 42%, экспорт товаров увеличился на 30%, импорт – на 23%. Практически в два раза замедлились инфляционные процессы – до 7%, при этом продолжилось активное развитие потребительского рынка: розничный товарооборот в сопоставимых ценах расширился на 10,4%.За цифрами статистики стоят сохраненные производства, новые рабочие места, своевременные выплаты зарплат и пенсий, поддержка социально уязвимых слоев населения. Чтобы осуществлять своевременное финансирование социальных обязательств, первоочередной задачей, стоящей перед органами государственной власти, является дальнейшее наращивание экономического потенциала.

В настоящее время утвержденная государственная программа развития агропромышленного комплекса на 2019 – 2026 годы закладывает план мероприятий, направленных на создание стабильного, конкурентоспособного, экспортно-ориентированного агропромышленного комплекса, обеспечивающего по объемам производства продовольственными товарами всё население. С учетом установившихся тенденций повышения интереса предпринимателей к занятию молочным скотоводством, животноводством, земледелием, задача Правительства продолжить в текущем и следующем годах работу по обеспечению государственной поддержки сельских производителей, продвигаться по пути развития мелиоративного комплекса, увеличения орошаемости земель.

2020 год указом Президента объявлен Годом здоровья, где речь идет не только о мероприятиях по охране здоровья граждан, но и о физической культуре и спорте, здоровом образе жизни, качественном питании, благоприятном состоянии окружающей среды. Руководство Приднестровья видят создание комплекса мер для обеспечения реального сектора экономики дешевыми кредитами и доступной программой ипотечного кредитования с подъемными для граждан процентными ставками и сроками выплат. Это одна из составляющих государственной политики в сфере обеспечения граждан доступным жильем. К 2021 году планируется сдать в эксплуатацию 628 новых квартир. Одна из целей многоуровневой программы доступного жилья – закрепление в Приднестровье молодежи и специалистов.

В этой связи важно сосредоточиться на выполнении целевых госпрограмм по борьбе с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями; борьбе с ВИЧ/СПИД заболеваниями; профилактике и лечению туберкулеза; иммунизации населения. В рамках Года здоровья будет продолжено строительство и ремонт поликлиник, больниц, сельских врачебных амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов; приобретаться медицинское оборудование и медтехника, автомобили скорой помощи; будет организовано постдипломное образование для специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим образованием. Все эти действия по мнению руководства Приднестровья не только модернизируют инфраструктуру в этих стратегических отраслях, но и улучшат жизнь простых жителей. Нужно отметить, что приднестровский бюджет все время идет по пути решения проблем и модернизации направлений через принятия на 3-5 лет государственных целевых программ (ГПЦ) в результате чего целенаправленно выделяются средства на решение одной проблемы и в течении пяти лет ситуация улучшается, так приоритетами на несколько лет будет принятие следующих целевых программ: «Равные возможности», «Учебник», «Поддержка и развитие предпринимательства», «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», «Стратегии развития Приднестровского госуниверситета».

Ключевой задачей обеспечения экономической самодостаточности, по мнению В.Красносельского, по-прежнему должно являться создание благоприятного инвестиционного климата, привлечение инвестиционных потоков в экономику. В 2018 году в этих целях было принято новое инвестиционное законодательство, предусматривающее беспрецедентные преференции и гарантии для инвесторов. Конечно, говорить о кардинальном прорыве в инвестиционной сфере преждевременно. Для обеспечения устойчивых темпов экономического роста показатель инвестиций должен находиться на уровне не ниже 25% от ВВП. Сейчас этот показатель не превысил 13%. Поэтому задача поддержания высоких темпов инвестиционной активности в среднесрочной перспективе остается одной из главных в Приднестровье.

Вадим Красносельский не забывает и про свои предвыборные обещания, где речь идет о создании рабочих мест. Главное – новые рабочие места в реальном секторе экономики. Не говоря уже о занятости населения. С 2017 года по 1 квартал 2019 года в Приднестровье было создано 9 407 новых рабочих мест – но это официальная цифра не известно каким образом посчитана. На самом деле ситуация сложилась в Приднестровье абсолютно другая с рабочими местами – за счет большого оттока людей и закрытия средних предприятий, сегодня есть на рынке труда потребность в квалифицированных кадрах. Восполнить недостаток квалифицированных рабочих и специалистов пытаются посредством внедрения практико-ориентированной (дуальной) системы образования на базе организаций среднего профессионального образования и предприятий Приднестровья.

Вадим Красноселський как бывший министр внутренних дел не оставляет без внимания и правоохранительное направление, государственную безопасность и оборону. При охране общественного порядка и безопасности жителей будет развиваться за счет бюджета система «Безопасный город», которая должна выйти за пределы населенных пунктов на дороги республиканского и местного значения. Также важно продолжить работу по финансированию расходов на закупку форменной одежды для работников силовых структур; модернизацию объектов внутренних дел, госбезопасности, обороны и системы исполнения наказаний (улучшить состояние казарм, гаражей, улучшении бытовых условий несения службы, отбывания наказаний); приобретение автотранспорта и иных необходимых технических средств, расходных материалов; питание и медобслуживание. Приднестровье не жалеет деньги на силовые направления, но гораздо сложнее обстоят дела с распределением ресурсов на социальную защиту населения. Всего лишь было направлено небольшое количество средств на финансирование социально защищенных статей бюджета, что позволило сохранить бесплатный проезд в троллейбусах для льготных категорий населения и надбавки за участие в боевых действиях защитникам Приднестровья; увеличить поддержку семьям, воспитывающим детей-инвалидов; осуществлять своевременную выплату отпускных педагогам; ввести ежемесячную надбавку пенсионерам с низким уровнем пенсии; предоставить льготы одиноко проживающим инвалидам; финансировать покупку путевок на санаторно-курортный отдых и лечение ряду категорий граждан; стабилизировать рост оплаты за потребление коммунальных услуг естественных монополий; осуществлять закупку протезов и направлять на лечение граждан за пределы Приднестровья; освободить от всех видов платежей и сборов инвалидов и участников боевых действий в Великой Отечественной войне. Отсюда видно, что незначительные выплаты перечисленной категории населения не решает и не оказывает должного внимания тем группам социально-уязвимых слоев населения, которые нуждаются в большей помощи и защиты. Часто данные нуждающиеся лица ожидают помощь от фондов и доноров, которые оказывают помощь через проекты и гранты помогают таким жителям Приднестровья. Хотя руководство считает Приднестровье социально ориентированное государство, но всех обязательств не выполняет перед гражданами. Для этого руководству Приднестровья необходимо проработать возможности предусмотреть в бюджете-2020 расходы по увеличению доходных источников работников бюджетной сферы, пенсионеров, иных уязвимых социальных категорий граждан. Надо продолжать двигаться в сторону увеличения объемов средств, выделяемых для улучшения качества питания в лечебных и образовательных учреждениях, вкладываемых в сферу здравоохранения (снабжении необходимыми медикаментами и современным высокотехнологичным медицинским оборудованием).

Так же вместо трат на социальную сферу в 2020 году будет потрачена колоссальная сумма бюджетных средств на празднование двух юбилеев, празднование 75-летия Великой Победы и 30-летия образования Приднестровской Молдавской Республики, поэтому финансирование будет выделено достаточное, чтобы мероприятия провести с размахом и с приглашением большого количества гостей.

В целом если охарактеризовать послание Президента Приднестровья, то можно сказать его слабым и не отражающим полноту всех направлений, который бюджет должен охватить в 2020 году, видны в отчете статистические данные уже прошедших мероприятий и нет новых направлений для пополнения и увеличения бюджета. Мало сказано об улучшении уровня жизни населения и об инфраструктурных улучшениях в каждом населенном пункте, т.к. сегодня сети очень сильно изношены и происходят очень много аварий в городах и районах. К примеру, Тирасполь – за неделю 220 аварий и порывов. Бендеры – примерно такое же количество. Ситуация оценивается как критическая, вся инфраструктура пришла в негодность, превысила все сроки эксплуатации: рвутся коллекторы, трубы. Однажды может случиться катастрофа, которая будет иметь трагические последствия для человека, поэтому необходимо инвестировать в эту отрасль и о чем мало сказано в послании Вадима Красносельского.

Так же бюджет 2020 года не планируют значительную часть выделить на поддержку отечественного производителя и работы экономики по импортозамещению. Но в этом направлении работа некая ведется. Одной из поставленных задач Правительством является повышение уровня продовольственной безопасности Приднестровья: доля собственных производимых продуктов питания должна составлять не менее 60%. Это касается позиций так называемой продуктовой корзины, включающей в себя основные продукты питания, необходимые для поддержания здоровой и полноценной жизни. О том, что делается по направлению продовольственная безопасность рассмотрим ряд цифр: так, по данным 2016 года зерна производит в 6 раз больше своих потребностей, фруктов – в 1,4 раза, семечки подсолнечника – в 10 раз, колбасных изделий – в 4,7 раза, что дает возможности излишки продавать за пределы Приднестровья и завозить валюту в регион. На данный момент разрешено вывозить зерно, подсолнечник и другое только 1 фирме аффилированной фирмой «Шериф», что явно мешает аграриям нормально развиваться и конкурировать на рынке.

А вот овощей выращивается в Приднестровье всего 36% от потребности, картофеля – 16,5%, молока производим в размере 41% от нужных объёмов, мяса – 26,9%, а яйца – 26,5%.

Укрепить продовольственную безопасность Приднестровья призвана программа развития аграрно-промышленного комплекса, где с её помощью к 2026 году планируется увеличить объёмы производства по тем самым направлениям, где доля отечественного продукта слишком мала. Ранее созданные экономические условия привели к закрытию ферм и птицефабрик, что отразилось на производительности. В частности, по мясу скота и птицы поставлена задача увеличить производство до 12,5 тысяч тонн в год, или на 48%.

Тяжелая ситуация с производством куриного яйца, где поставлена задача увеличить его производство в 2,3 раза. Этот продукт входил в перечень социально значимых товаров, на него ограничивалась рентабельность, поэтому яйцо перестало быть интересным для производителя. Сейчас идёт речь о том, чтобы исключить яйцо из группы социально значимых товаров, таким образом, на него не будет регулироваться рентабельность, и когда она станет приемлемой, то производство возобновится и увеличится.

О нехватке собственной молочной продукции говорится уже давно, проблемы в отрасли начались около десятка лет назад. Цель – увеличить его объёмы на 24%, или 42,8 тысячи тонн в год. Прилавки магазинов заполонила украинская и молдавская продукция. Более дешёвая (за счёт использования всякого рода заменителей), она потеснила местный товар. Невыгодным стало как производство, так и переработка молока. Производители молока стали снижать объёмы, в первую очередь за счёт снижения поголовья. В итоге объёмы производства молока резко снизились. Министерство сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровья инициировало установление стабильной цены на молоко, которая позволяла бы окупить затраты предприятия и получать рентабельность. Чтобы было выгодно и производителям, и переработчикам. Это привело к увеличению объёма собственного молока и его переработки более чем на 10% в год. А в 2018 году ввели дотации на молоко: государство начало доплачивать производителю часть закупочной цены – 50 копеек за кг. В этом году дотацию увеличили до 1 рубля за литр молока. Одновременно предпринимателей стимулируют на увеличение поголовья, без чего нельзя вернуть прежние объёмы надоев. Были обнулены ввозные таможенные пошлины на крупный рогатый скот (в большей степени его завозят из-за рубежа), а Фонд госрезерва и коммерческие банки стали выдавать льготные кредиты под покупку нетелей и молодняка. Но ситуация остается сложной.

Что касается овощей, то совсем недавно Приднестровье производило достаточный объём овощей для внутреннего рынка. Часть экспортировали в Россию, Украину и Молдову. Сейчас сложно вывозить овощную продукцию через Украину, некоторые российские рынки потеряны, а на месте хранить продукцию нет оборудования. Для поддержки овощеводов Приднестровья уже третий год сохраняет льготный тариф на воду для орошения, а также через Фонд госрезерва предоставляет им льготные кредиты, в том числе на реконструкцию или строительство холодильников. В целом программа развития АПК призвана к 2026 году увеличить долю Приднестровского продукта в производстве мяса до 40 %, молока – до 52%, яиц – до 73%.

Не смотря на сложную ситуацию с продовольственной безопасностью в послании Президента Приднестровья к депутатам и Правительству об этом почти ничего не говориться. Да конечно в этом направлении проводится работа, так с 2017 года стартовал проект «Покупай Приднестровское!», что приводит к доминированию местных товаров на внутреннем рынке и играет важную роль в развитии экономики. Все развитые государства всегда поддерживают своих производителей, особенно малый бизнес. И пути установления особых условий их развития могут быть разные: ввозные таможенные пошлины, кредитование с минимальными процентными ставками, налоговые льготы или налоговые каникулы, сокращение бюрократических процедур и т.д.За 2 года проекта прошли 16 выставок-ярмарок во всех городах Приднестровья, 6 круглых столов, на которых обсуждались проблемы взаимодействия товаропроизводителей с торговыми предприятиями. Кроме того, состоялись многочисленные дегустации продукции в магазинах, на ярмарках и рынках. Успешность национальных проектов напрямую зависит от общественного мнения.

Но не нужно Президенту и Правительству забывать, что нужно применять защитные меры для преобладания местных товаров на внутреннем рынке, т.е. стимулировать производство и вывоз из страны готовых товаров. Так развивается собственная экономика, которая приносит максимальную прибыль, но это сегодня не делается и скорее всего для защиты экономических интересов фирмы «Шериф», которая занимается импортом большого количества товаров.  Для развития внутреннего производителя нужно банкам, Фонду государственного резерва инвестировать в местные проекты, по подсчетам Агентства регионального развития, более 27 миллионов долларов.

Как предприниматели, так и простое население должны чувствовать через бытовые условия и созданную инфраструктуру отношение к себе со стороны местных органов власти и управления. Вся работа Правительства и депутатов Приднестровья должна быть направлена только на людей. Приднестровье будет и далее существовать если будет придерживаться принципа – это построение социально ориентированного общества с рыночной формой экономики направленной на развитие школ, детских садов, спортивных и культурных объектов, повышение пенсий и зарплат. Но сегодня население видит, что интересы преследуются руководством Приднестровья только одной коммерческой структуры.