Alexandr Vâlkov: Deputații Sovietului Suprem al Transnistriei se pregătesc pentru alegerile din decembrie 2020: Parlamentul va fi redus de la 43 la 33 de locuri / Депутаты Верховного Совета Приднестровья готовятся к выборам в декабре 2020 года: Парламент уменьшится с 43 до 33 мест

Unicul organ legislativ din Transnistria este Sovietul Suprem, care este alcătuit din 43 de deputați, în frunte cu Alexandr Korshunov. Activitatea deputaților a scăzut semnificativ după victoria lui Vadim Krasnoselskiy la alegeri. Acest lucru se datorează și faptului că există mai puține oportunități de critică și populism. Acum deputatul trebuie să ajute președintele și guvernul Transnistriei în activitatea lor. Articolul notează o serie de rezultate ale deputaților transnistreni din ultimii doi-trei ani, mai ales că nu a rămas mult timp până la noile alegeri pentru parlamentul Transnistriei care vor avea loc la jumătatea lunii decembrie 2020, pentru deputații de toate nivelurile.

Sovietul Suprem este considerat o instituție a managementului de stat și planificării strategice. Parlamentul este platforma de bază pentru elaborarea, discuția și adoptarea deciziilor de gestionare a statului. Începând cu 2017, în elaborarea și adoptarea deciziilor manageriale, parlamentul este concentrat pe utilizarea metodelor orientate către un program anumit. Programele de stat adoptate de parlamentari în diverse domenii sunt o dovadă în acest sens. Sovietul Suprem adoptă decizii de planificare strategică. În 2018, Vadim Krasnoselskiy a aprobat Strategia de dezvoltare a Transnistriei pentru următorii 8 ani. În baza acestui document Sovietul Suprem dezvoltă lucrări pe termen mediu și lung. Timp de un an și jumătate, parlamentarii au adoptat 455 de legi. Acestea vizează susținerea potențialului economic al Transnistriei, dezvoltarea antreprenoriatului, îmbunătățirea climatului mediului de afaceri și, ca urmare, îmbunătățirea nivelului de trai al populației. Adesea, motivul adoptării  legilor este apelul cetățenilor și al organizațiilor publice.

În cadrul sesiunii de primăvară, deputații Transnistriei au avut în centrul atenției sferele   economiei, politicii sociale și îngrijirii sănătății. Acum deputații lucrează foarte confortabil, deoarece există o tendință comună și o înțelegere în activitate dintre șeful Transnistriei, Sovietul Suprem, guvernul, ministerele și departamentele relevante. Este foarte important să analizăm activitatea Sovietului Suprem, întrucât în baza legilor adoptate, putem judeca planul de lucru și acțiunile suplimentare ale autorităților executive și viața populației din regiunea transnistreană.

Legile adoptate în 2017-2018 au permis creșterea veniturilor bugetelor republicane și locale, precum și a fondurilor fiduciare de stat – Drum și Mediu. Pentru prima dată anul trecut, în cadrul legii bugetare, a fost aprobat un program de investiții de capital, precum și instrucțiuni pentru finanțarea și reconstrucția infrastructurii sociale. Conducerea transnistreană consideră un merit faptul că poate plăti în timp util și pe deplin pensiile și salariile angajaților din sectorul public. Desigur, există și dificultăți. În ciuda faptului că există un deficit al bugetului, el este echilibrat în privința elementelor protejate social. Aceasta înseamnă că toate obligațiile sociale vor fi îndeplinite pe deplin.

Tema prioritară a deputaților a fost asistența medicală, unde deputații au alocat fonduri pentru îmbunătățirea dotării instituțiilor medicale cu echipament medical și pentru achiziționarea ambulanțelor. Deputații au aprobat un program corespunzător, a cărui implementare necesită peste 34 de milioane de ruble. 16 milioane vor fi alocate  pentru achiziționarea echipamentelor în unitățile medicale. Au fost adoptate modificări și completări la legea „Cu privire la serviciul militar obligatoriu”. Medicii și asistenții care lucrează constant în instituțiile de asistență medicală de stat și municipală vor fi scutiți din partea armatei de serviciul militar. Legea este concepută pentru a ajuta la păstrarea personalului medical în regiune.

În domeniul educației, Sovietul Suprem a adoptat un program de stat „Strategia de dezvoltare a UST T. Șevchenko”. Documentul programului se bazează pe prevederile Strategiei de dezvoltare a Transnistriei pentru următorii 8 ani. Cetățenii vor primi educație profesională superioară, secundară, precum și educație continuă suplimentară într-un singur spațiu educațional cu Rusia. Volumul finanțării programului de stat va fi de 37 de milioane de ruble.

În sfera socială, Parlamentul a adoptat programul de stat „Egalitatea de șanse” pentru anii 2019-2022. Scopul principal este îmbunătățirea calității vieții persoanelor cu dizabilități. Este planificat crearea condițiilor pentru libera circulație și accesul persoanelor cu dizabilități la obiectele de infrastructură. De asemenea, este necesar să se creeze condiții pentru angajarea persoanelor cu dizabilități, să se întreprindă măsuri pentru îmbunătățirea competențelor personalului care lucrează cu cetățenii cu nevoi speciale, să se desfășoare activități culturale și de agrement pentru persoanele cu dizabilități.

Vârsta considerată a tinereții a crescut la 35 de ani. Sovietul Suprem a adoptat modificările corespunzătoare la legea „privind politica de tineret a statului” în cadrul armonizării cu legislația rusă. Odată cu creșterea intervalului de vârstă, un număr mai mare de tineri vor putea profita de ajutorul bugetului transnistrean, în special atunci când obțin un împrumut pentru a rezolva problema locuinței.

Bugetul pentru 2019 are propriile sale caracteristici. Să acordăm atenție programului de stat pentru achiziționarea de locuințe pentru orfani. Situația este complicată, coada pentru obținerea locuinței proprii, pe care orfanii nu au avut-o niciodată și ai căror părinți sunt statul, este formată din peste 600 de persoane. În acest an, peste 8 milioane de ruble au fost alocate de la trezoreria de stat pentru achiziționarea de locuințe pentru orfani. În anii precedenți, mulți orfani au primit locuințe, dar apoi le-au vândut și au părăsit Transnistria. Începând cu acest an, Transnistria va emite locuințe orfanilor în baza unui contract de muncă social. După un anumit timp, aceștia vor primi locuințele în proprietatea personală.

În Transnistria este dezvoltat un institut pentru antreprenoriat. Este reprezentat de antreprenori individuali, precum și de întreprinderi mici, cu numărul de angajați de la 15 până la 50 de persoane. Anul trecut, Sovietul Suprem a adoptat un pachet de legi care prevede tranziția întreprinzătorilor individuali la noul sistem fiscal, care folosește trei regimuri fiscale. A fost important ca în același timp să fie respectat principiul justiției sociale, când cel care câștigă mai mult trebuie să plătească mai multe impozite. Sistemul se va dezvolta, inclusiv prin utilizarea caselor de numerar online. Pentru a reduce componenta de corupție, este necesar ca funcționarii fiscali sa fie destanțați de antreprenori.

În domeniul antreprenoriatului, Sovietul Suprem a aprobat programul de stat „Sprijinirea și dezvoltarea antreprenoriatului în RMN” pentru anii 2019-2021. Este format din două secțiuni: „Cumpărați Transnistrean!” și „Funcționarea unei școli de afaceri”. Volumul finanțării totale a programului de stat este de 3,6 milioane de ruble.

În Strategia de dezvoltare a Transnistriei pentru următorii opt ani, complexul agroindustrial este unul dintre domeniile prioritare. Sovietul Suprem a aprobat programul de stat pentru dezvoltarea complexului agroindustrial pentru anii 2019-2026. Implementarea documentului va asigura securitatea alimentară și autoeficiența, precum și creșterea volumului de producție a produselor agricole proprii, creșterea exportului și, ca urmare, vor avea loc tranzacții de valută în Transnistria. Fermierii vor putea primi împrumuturi nerambursabile din Fondul de rezervă al statului pentru dezvoltarea creșterii animalelor, horticulturii și agriculturii. Programul de dezvoltare a complexului agroindustrial adoptat de parlamentari include și un set de măsuri pentru susținerea satelor/comunelor. Vorbim despre ocuparea forței de muncă în industrie, infrastructură, precum și dezvoltarea turismului rural.

A fost adoptat programul de stat „Sprijinirea și dezvoltarea turismului în RMN” pentru anii 2019-2026. Principalele obiective ale documentului strategic sunt crearea unei industrii moderne a turismului competitiv în Transnistria, îmbunătățirea calității produsului turistic și creșterea atractivității regiunii. Valoarea finanțării programului este de 17 milioane de ruble. Planul programului include publicarea unui ghid/traseu despre Transnistria, fabricarea și instalarea indicatoarelor ale principalelor locuri și rute turistice, dotarea site-urilor turistice cu panouri informative, crearea site-urilor pentru vânzarea de produse turistice, suveniruri, producerea unor filme turistice de prezentare, videoclipuri, publicarea unui catalog de furnizori de servicii de călătorie și altele.

Este planificată adoptarea programului de stat „Construcția și amenajarea locurilor de joacă pentru copii și a terenurilor sportive din orașele și regiunile RMN.” Programul este conceput pentru doi ani. Este planificată modernizarea sau construcția de la zero a 136 de  locuri de joacă pentru copii și terenuri sportive din toată Transnistria. În aceste scopuri, se planifică alocarea a 10 milioane de ruble.

Toate acțiunile întreprinse de deputații Sovietului Suprem joacă un rol important pentru populația din Transnistria, dar aceste acțiuni nu rezolvă un număr mare de probleme cu care se confruntă populația. De asemenea, se poate concluziona că aceste fapte care confirmă activitatea deputaților nu arată impresionant, adică aparatul Sovietului Suprem și 43 de deputați se pot dezvolta mai diligent și pot adopta mai multe documente/ acte normative și programe vizate pentru îmbunătățirea și ridicarea nivelului de viață al populației.

În 2018, în parlament au avut loc dezbateri complexe cu privire la adoptarea unei noi legislații privind sprijinul de stat pentru activitățile de investiții. Rezultatul a fost un document actualizat. S-au fixat speranțe mari asupra lui. Documentul oferă potențialilor investitori diverse tipuri de beneficii și preferințe. Însă comunitatea de afaceri știe puțin despre acest document, aceste norme legislative trebuie promovate și publicitate mai activ pe diverse site-uri. Cât mai mulți agenți economici ar trebui să știe despre aceste legi, ceea ce va contribui la un flux suplimentar de capital pentru dezvoltarea sectorului real al economiei transnistrene. Îmbunătățirea atractivității investițiilor și a activității de afaceri este imposibilă, chiar dacă există o legislație excelentă, în cazul în care sarcina fiscală și administrativă a sectorului real al economiei este în pericol, ceea ce se întâmplă astăzi în Transnistria. Acest lucru îi respinge pe antreprenori, forțându-i să se gândească dacă ar fi corect să facă afaceri în regiunea transnistreană.

Transnistria este o economie deschisă în care importurile depășesc exporturile. Prețurile pentru mărfurile importate sunt stabilite pe piața internațională. Dacă prețul de achiziție crește, atunci și costul final al vânzărilor va crește. Întrucât prețurile cresc pentru produsele importate, deputații Sovietului Suprem trebuie să acorde o atenție programului de substituire a importurilor.

Este dificilă situația cu politica de migrație, potrivit rezultatelor ultimului recensământ, 475 de mii de persoane trăiesc în Transnistria. La începutul anului 1990, erau 750 de mii de oameni. Dacă nu vor fi schimbate abordările, și nu va fi schimbată politica pentru tineret, această tendință negativă va continua. Este necesară crearea unor lucrări în regiune pentru sprijinul social al tinerilor specialiști și menținerea acestora în regiune.

În cadrul activităților Sovietului Suprem sunt observate lucrări pentru viitoarele alegeri din 2020 pentru Sovietul Suprem și consiliile locale ale deputaților. În 2018, s-a format pentru prima dată un fond de aplicare electorală. Resursele financiare prevăzute în buget sunt distribuite proporțional la fiecare din cele 43 de raioane electorale ale Transnistriei, fiecare conținând 10.000 de alegători. Anul trecut, această sumă s-a ridicat la 4,3 milioane de ruble, dar în 2019 deputații au dublat la 8,6 milioane de ruble. Banii alocați de la bugetele de diferite niveluri permit soluționarea mai multor probleme care nu au fost soluționate în trecut și pe care alegătorii le pun în fața reprezentanților poporului. Acestea sunt probleme referitoare la un număr mare de locuitori ai raionului. Astfel, deputatul cu distribuirea corectă a acestor fonduri își câștigă el însuși o imagine pozitivă și posibilitatea de a trece prin acest raion la următorul mandat.

Luând în considerare modificările adoptate la Constituție și la Regulamentul de procedură al Sovietului Suprem, în cea de-a șaptea convocare corpul de deputați va fi format din 33 de persoane. Modificările aduse Codului electoral optimizează numărul de deputați ai consiliilor locale. Principalul scop al modificărilor este reducerea cheltuielilor bugetare consolidate, reducerea numărului de deputați, îmbunătățirea formării raioanelor electorale, reducerea cazurilor de fragmentare a așezărilor rurale în două circumscripții ale deputaților Sovietului Suprem. În special, articolul 67 din Constituția transnistreană va fi menționat după cum urmează: „Sovietul Suprem este reprezentantul și singurul organ legislativ al puterii de stat a Republicii Moldovenești Nistrene. Numărul membrilor Sovietului Suprem este de 33 de deputați”.

Numărul total al corpului de deputați ai Transnistriei este de 1155 de persoane. Proiectul de lege are, de asemenea, scopul de a optimiza numărul de deputați ai consiliilor locale. Este necesar să se îmbunătățească schema de constituire a circumscripțiilor, unde granițele lor se vor extinde. În decembrie 2020 va avea loc o singură zi de votare pentru alegerea deputaților în Sovietul Suprem, consiliile municipale și raionale.

Este foarte interesant faptul că această inițiativă a fost înaintată de majoritatea deputaților Sovietului Suprem al Transnistriei, care vorbesc astfel despre o reducere a cheltuielilor guvernamentale. Acest lucru implică foarte corect vorba: „Albinele împotriva mierii”. Astfel, putem trage concluzia că acest organ de putere al Transnistriei este controlat complet din oficiul „Sheriffului”, căruia nu îi este util să păstreze un număr atât de mare de deputați, ci îi este mai ușor să gestioneze organul de stat reducând numărul și economiile de costuri. Nu cred că înșiși deputaților le place foarte mult ideea reducerii, iar alegerile pentru Sovietul Suprem din 2020 vor schimba în mod serios componența deputaților în Transnistria.

Sovietul Suprem al Transnistriei se bazează pe legislația rusă și o copiază, cu scopul de a armoniza legislația transnistreană cu cea rusă. Aparatul Sovietului Suprem preia cea mai mare parte a lucrărilor din documentele elaborate de Duma de Stat a Federației Ruse și le copiază, schimbă doar formularea. Acest lucru pune o întrebare foarte urgentă: are nevoie populația regiunii transnistrene de Sovietul Suprem?

 

 

Единственным в Приднестровье законодательным органом является Верховный Совет состоящий из 43 депутатов, который возглавляет Александр Коршунов. Активность депутатов значительно уменьшилась после победы на выборах Вадима Красносельского, в силу того, что есть меньше возможностей для критики и популизма. Теперь депутатский корпус должен помогать в работе Президенту и Правительству Приднестровья. Статья отмечает ряд итогов народных избранников Приднестровья за последнее два-три года, тем более, что до новых выборов в Парламент Приднестровья осталось не так много времени и в середине декабря 2020 года пройдет Единый день голосования для депутатов всех уровней.

Верховный Совет рассматривается как институт государственного управления стратегического планирования. Парламент является базовой площадкой для выработки, обсуждения и принятия управленческих решений. Начиная с 2017 года, парламент ориентирован на использование программно-целевых методов при выработке и принятии управленческих решений. Принятые законодателями государственные программы в различных сферах тому подтверждение. Верховный Совет принимает решения стратегического планирования. В 2018 году  Вадим Красносельский утвердил стратегию развития Приднестровья на ближайшие 8 лет. На базе этого документа Верховный Совет и выстраивает работу на среднесрочную и долгосрочную перспективу. За полтора года парламентарии приняли 455 законов. Они направлены на поддержку экономического потенциала Приднестровья, развитие предпринимательства, улучшение делового климата и, как следствие, повышения уровня жизни населения. Поводом к их принятию нередко служат обращения граждан, общественных организаций.

В период весенней сессии депутатский корпус Приднестровья имел в центре внимания – сферы экономики, социальной политики, здравоохранения. Сейчас депутатам очень комфортно работать, так как есть тендем и понимание в работе между главой Приднестровья, Верховным Советом, правительством и профильными министерствами, и ведомствами. Очень важно анализировать работу Верховного Совета, так как исходя из принятых законов можно судить о плане работы и дальнейших действиях органов исполнительной власти и жизни населения Приднестровского региона.

Законы, принятые в 2017–2018 годах, позволили увеличить доходы республиканского и местных бюджетов, государственных целевых фондов  – Дорожного и Экологического. Впервые в прошлом году в рамках закона о бюджете была утверждена программа капитальных вложений, направления финансирования работ по ремонту и реконструкции объектов социальной инфраструктуры. Руководство Приднестровья считает заслугой, что может своевременно и в полном объеме выплачивать пенсии, заработные платы работникам бюджетной сферы. Трудности, конечно, есть. Но, несмотря на то, что бюджет по-прежнему дефицитный, он сбалансирован по социально защищенным статьям. Это означает, что все социальные обязательства будут выполнены в стопроцентном объеме.

Приоритетной темой у депутатов была тема здравоохранение, где депутаты выделили средства на улучшение оснащенности учреждений здравоохранения медицинским оборудованием и на приобретение машин скорой помощи. Депутатский корпус утвердил соответствующую программу, на реализацию которой необходимо свыше 34 миллионов рублей. 16 из них направят на приобретение техники в медучреждения. Приняты изменения и дополнения к закону «О всеобщей воинской обязанности и военной службе».  Отсрочку от армии получат ординаторы и врачи, постоянно работающие в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения. Закон призван способствовать сохранению медицинских кадров.

В сфере образования Верховный Совет принял государственную целевую программу «Стратегия развития ПГУ им. Шевченко». Программный документ базируется на положениях Стратегии развития Приднестровья на ближайшие 8 лет. Высшее, среднее профессиональное, а также дополнительное непрерывное образование граждане будут получать в едином образовательном пространстве с Россией. Объем финансирования госпрограммы составит 37 миллионов рублей.

В социальной сфере Парламент принял государственную целевую программу «Равные возможности» на 2019–2022 годы. Главная цель – улучшить качество жизни инвалидов. Планируется создать условия для свободного передвижения и доступа людей с ограниченными возможностями к объектам инфраструктуры. Необходимо также создать условия для трудоустройства инвалидов, проводить мероприятия по повышению квалификации кадров, работающих с гражданами с особыми потребностями жизнедеятельности, проведение культурно-досуговых мероприятий для инвалидов.

Возраст молодежи увеличен до 35 лет. Верховный Совет принял соответствующие изменения закона «О государственной молодежной политике» в рамках гармонизации с российским законодательством. С увеличением возрастной планки большее количество молодых людей сможет воспользоваться помощью Приднестровского бюджета, в частности, при получении кредита для решения жилищной проблемы.

Бюджет-2019 имеет свои особенности. Обратим внимание на государственную программу по приобретению жилья детям-сиротам. Ситуация сложная, в очереди на получение собственного жилья, которого у сирот никогда не было, и родителями которых является государство, состоит свыше 600 человек. В текущем году из государственной казны для приобретения жилья детям-сиротам выделено более 8 млн. рублей. В предыдущие годы они также получали квартиры в собственность, но затем продавали их и уезжали из Приднестровья. С этого года Приднестровье будет выдавать жилье сиротам по договору социального найма. По истечении определенного времени они получат жилье в собственность.

В Приднестровье развит институт малого предпринимательства. Он представлен индивидуальными предпринимателями, а также малыми предприятиями с количеством работающих до 15 и до 50 человек. В прошлом году Верховный Совет принял пакет законов, предполагающих переход индивидуальных предпринимателей на новую налоговую систему с использованием трех налоговых режимов. Важно было при этом соблюсти принцип социальной справедливости, когда тот, кто больше зарабатывает, должен больше платить налогов. Система будет развиваться, в том числе за счет использования онлайн-касс. Для снижения коррупционной составляющей необходимо отдалять чиновников фискальных органов от предпринимателей.

В сфере предпринимательства Верховный Совет утвердил государственную целевую программу «Поддержка и развитие предпринимательства в ПМР» на 2019–2021 годы. Она состоит из двух разделов: «Покупай приднестровское!» и «Функционирование бизнес-школы». Общий объем финансирования госпрограммы – 3,6 миллиона рублей.

В Стратегии развития Приднестровья на восемь лет агропромышленный комплекс – одно из приоритетных направлений. Верховный Совет утвердил государственную программу развития агропромышленного комплекса на 2019–2026 годы. Реализация документа позволит обеспечить продовольственную безопасность и самодостаточность, а также увеличить объем производства собственной сельхозпродукции, приумножить экспорт и, как следствие, валютные поступления в Приднестровье. Аграрии смогут получать льготные кредиты на развитие  животноводства, садоводства, плодоводства и овощеводства из Фонда государственного резерва. Принятая парламентариями программа развития АПК включает в себя также комплекс мер для поддержки сел. Речь идет о занятости в отрасли, объектах инфраструктуры, а также развитии сельского туризма.

Принята государственная целевая программа «Поддержка и развитие туризма в ПМР» на 2019–2026 годы. Главные цели стратегического документа – создать в Приднестровье современную конкурентоспособную туристическую отрасль, улучшить качество туристического продукта, повысить привлекательность региона. Сумма финансирования программы – 17 миллионов рублей. В программных планах – издание путеводителя по Приднестровью, подготовка профессиональных гидов на базе университета, изготовление и установка оригинальных указателей основных туристических мест и маршрутов, оборудование туробъектов информационными панно, создание площадок для реализации сувенирной продукции, производство презентационных фильмов, видеороликов, издание каталога поставщиков туристических услуг и др.

Планируют принять государственную целевой программы «Строительство и обустройство детских игровых и спортивных площадок в городах и районах ПМР».Программа рассчитана на два года. Планируется обновить либо построить с нуля 136 новых детских игровых и спортивных площадок по всей территории Приднестровья. На эти цели планируется выделить 10 млн рублей.

Все проделанные действия депутатами Верховного Совета играют важную роль для населения Приднестровья, но данные действия не решают большого количества проблем, с которыми жители сталкиваются. Так же можно сделать выводы, что данные факты, подтверждающие работу депутатов не выглядят внушительно, т.е. аппарат Верховного Совета и 43 депутата могут разработать более усердно и принять гораздо больше нормативно-правовых документов и целевых программ для улучшения и повышения уровни жизни населения.

Так в 2018 году в парламенте проходили сложные дебаты по принятию нового законодательства о государственной поддержке инвестиционной деятельности. На выходе получился актуальный документ. На него возлагали достаточно большие надежды. Он предоставляет потенциальным инвесторам различного рода льготы и преференции. Но о нем мало знает деловое сообщество, эти законодательные нормы необходимо более активно продвигать и рекламировать на различных площадках. О них должно знать как можно больше экономических агентов, что будет способствовать дополнительному притоку капитала для развития реального сектора Приднестровской экономики. Повышение инвестиционной привлекательности и деловой активности невозможно даже при условии существования отличного законодательства, в случае если фискальная и административная нагрузки на реальный сектор экономики зашкаливают, что имеет место сегодня в Приднестровье. Это отталкивает предпринимателей, заставляет их задумываться о том, стоит ли им вести бизнес в Приднестровском регионе.

Приднестровье с открытой экономикой, где импорт превышает экспорт. Цены на импортные товары формируются на международном рынке. Если растет закупочная цена, значит, вырастет и конечная стоимость реализации. Поскольку цены растут на импортную продукцию, депутатам Верховного Совета нужно уделить внимание программе импортозамещения, чтобы большую часть необходимого покупателям производить у себя.

Сложная ситуация с миграционной политикой, так по результатам последней переписи в Приднестровье проживает 475 тыс. человек. По состоянию на начало 1990 года было 750 тыс. человек. Если не изменить подходы, не изменить молодежную политику, эта негативная тенденция будет продолжаться. Нужно в регионе выстраивать работу по социальной поддержке молодых специалистов и удерживать их в регионе.

Наблюдается в деятельности Верховного Совета подготовка и к предстоящим в 2020 году выборам в Верховный Совет и в местные советы народных депутатов. В 2018 году впервые был сформирован фонд исполнения наказов избирателей. Заложенные в бюджете средства распределяются пропорционально на каждый из 43-х избирательных округов Приднестровье в каждом из которых прописано по 10 000 избирателей. В прошлом году эта сумма составила 4,3 млн. рублей, но в 2019 году ее депутаты увеличили в двое – 8,6 млн рублей. Выделяемые из бюджетов различных уровней деньги позволяют решить ряд не решаемых в прошлом вопросов, которые избиратели ставят перед народными избранниками. Это проблемы, касающиеся большого количества жителей округа. Таким образом депутат при правильном распределении данных средств зарабатывает себе позитивный имидж и возможность пройти по данному округу на следующий срок.

Ввиду принятых изменений  Конституции и Регламента Верховного Совета в седьмом созыве депутатский корпус будет состоять из 33 человек. Поправками к Избирательному кодексу оптимизируется численность депутатов местных Советов. Главная цель внесения поправок  является  сокращение расходов консолидированного бюджета, уменьшение численного состава  депутатов, усовершенствование схемы образования избирательных округов, сокращение случаев дробления сельских населенных пунктов на два избирательных округа депутатов Верховного Совета. В частности, статья 67 Конституции Приднестровья будет изложена в следующей редакции: «Верховный Совет является представительным и единственным законодательным органом государственной власти Приднестровской Молдавской Республики. Численный состав Верховного Совета – 33 депутата».

Общая численность депутатского корпуса Приднестровья составляет 1155 человек. Пакет законопроектов направлен также на оптимизацию численности депутатов местных Советов. Требуется усовершенствовать схему образования избирательных округов, где их границы расширятся. Единый день голосования по выборам депутатов Верховного, городских и районных Советов пройдет в декабре 2020 года.

Очень интересный факт, что данную инициативу выдвинула большая часть депутатов Верховного Совета Приднестровья, которые таким образом говорят о снижении государственных расходов. Напрашивается в данном случае очень правильная поговорка: «Пчелы против меда». Отсюда можно сделать выводы, что данный орган власти Приднестровья полностью управляется из офиса «Шериф», которому не целесообразно держать такую большую численность депутатов, на уменьшении количества легче управлять органом и происходит экономия средств. Не думаю, что самим депутатам идея уменьшения нравиться на самом деле и выборы в Верховный Совет 2020 года серьезно изменят состав депутатского корпуса Приднестровья.

Верховный Совет Приднестровья опирается на законодательство России и копирует его, преследуя цель гармонизации Приднестровского законодательства с Российским. Большую часть работы аппарат Верховного Совета берет из документов разрабатываемых Государственной Думой Российской Федерации и копирует их, меняет только формулировки, отсюда напрашивается весьма актуальный вопрос: а нужен ли населению приднестровского региона Верховный Совет?