Gov.md – La Tiraspol a avut loc o nouă întrevedere de lucru a reprezentanţilor politici în procesul de negocieri pentru reglementarea transnistreană

În data de 12 septembrie curent, la sediul Misiunii OSCE din or.Tiraspol, a avut loc o nouă şedinţă de lucru a reprezentanţilor politici în procesul de negocieri pentru reglementarea transnistreană din partea Chişinăului şi Tiraspolului.

Discuțiile au vizat problemele actuale de pe agenda procesului de negocieri, situația curentă în cadrul platformelor de dialog existente și nivelul de realizare a înțelegerilor anterior convenite.

Dialogul negociatorilor a fost interactiv, cu argumentarea clară a pozițiilor, expunerea datelor disponibile și enunțarea viziunilor privind pașii necesari de întreprins întru soluționarea viabilă a problemelor abordate.

Subiecte de discuții au constituit problema liberei circulații și necesitatea eliminării barierelor în calea acesteia, situația ce ține de prelucrarea terenurilor agricole din raionul Dubăsari, evoluțiile marcate în documentarea autovehiculelor cu plăci de înmatriculare neutre și participarea acestora în traficul rutier, consultările în format multilateral pe tema telecomunicațiilor, rezultatele inspecțiilor sanitare și de securitate anti-incendiară recent efectuate în instituțiile de învățământ cu predare în grafie latină, aspecte din sfera transportului feroviar.

În contextul abordării de către reprezentantul politic de la Tiraspol a unor aspecte ce țin de conturile deschise de către agenții economici din regiunea transnistreană în instituțiile bancare din Republica Moldova, negociatorul de la Chișinău a precizat asupra necesității de a analiza sistemic și complex problema, cu evaluarea riscurilor, clarificarea respectării cerinței de transparență a acționarilor/ operațiunilor, prevenirea și combaterea fenomenelor de spălare a banilor și propunerea de a discuta mai detaliat subiectul în cadrul următoarei reuniuni a subgrupurilor de lucru pentru probleme bancare, preconizată să se desfășoare pe 16 septembrie 2019, la sediul Misiunii OSCE din or.Tiraspol.

De asemenea, reprezentantul politic de la Chișinău a accentuat necesitatea depolitizării aspectelor ce vizează mediul de afaceri, cu evitarea ingerinței abuzive și nefondate din partea subiecților irelevanți, asigurarea libertății activității de întreprinzător și a concurenței loiale, respectarea dreptului de proprietate, contracararea monopolurilor și a fenomenelor ilegale.

Cu referire la tema cauzelor penale s-a punctat conexiunea directă a acesteia cu protecția drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, necesitatea de a lua în considerare procedurile și competențele consfințite de legislația în vigoare, precum și respectarea condițiilor legal stabilite de liberare de răspundere (de ex.: în cazul schimbării situației, expirării termenelor de prescripție).

Rezultatele discuțiilor purtate și a celor convenite la nivelul reprezentanților politici au fost aduse la cunoștința exponenților formatului de negocieri „5+2”, cu exprimarea recunoștinței pentru contribuțiile productive și încurajarea părților.

La final, negociatorii din partea Chișinăului și a Tiraspolului au răspuns la întrebările și la comentariile reprezentanților mass-media.

Sursa: https://gov.md/