Gov.md – Delegația Republicii Moldova atenționează asupra necesității de a respecta toate deciziile Comisiei Unificate de Control

La ședința Comisiei Unificate de Control din de 24 octombrie delegația Republicii Moldova și-a continuat eforturile de a convinge ceilalți membri ai Comisiei să reacționeze adecvat la încălcările regimului Zonei de Securitate comise de către entitățile transnistrene.

Și delegația Federației Ruse și-a reiterat propunerea de a verifica și a analiza în ansamblu situația creată  odată cu instalarea posturilor de „grăniceri” în Zona de Securitate. Mai mult, a recurs și la unele compromisuri suplimentare, doar că reprezentanții Tiraspolului în Comisie au blocat și de această dată procesul decizional al organului principal al misiunii de pacificare.

După lungi dezbateri, ordinea de zi a fost aprobată fără să conțină subiectul cel mai actual și mai discutat.

Comandamentul Militar Întrunit a prezentat raportul privind situația în Zona de Securitate pentru perioada 16–22 octombrie 2019, în care sunt reflectate 2 cazuri  depistate de către observatori în Bender vizând instalarea patrulelor mobile pedestre ale „grănicerilor”. Subiectul a fost abordat și prin prisma multiplelor precedente de  plasare a patrulelor mobile de „grăniceri” transnistreni pe str. Mațnev din or.Bender, la trecerea spre satul Varnița. Conducătorul delegației Federației Ruse a propus de a atenționa partea transnistreană în privința inadmisibilității amplasării  patrulelor mobile în raionul cu regim sporit de securitate. Spre regret, nici această soluție nu a fost acceptată, iar luarea deciziei asupra raportului în cauză a fost transferată pentru altă ședință.

Raportul Comandamentului Militar Întrunit pentru perioada 2–8 octombrie curent a fost aprobat.

În cadrul ședinței, generalizând un șir de lacune constatate în activitatea observatorilor militari, delegația noastră a atenționat asupra necesității de a respecta toate deciziile aprobate, de la crearea misiunii de pacificare și până în prezent. Aceste decizii completează, de fapt, instrucțiunea de activitate a observatorilor militari care datează din 1992 (reactualizată în 2001) și au fost adoptate pe parcursul anilor de către Comisia Unificată de Control pentru a îmbunătăți mecanismul de monitorizare a Zonei de Securitate, prin sporirea pârghiilor de reacționare la încălcări.

Asupra acestui subiect delegația Republicii Moldova va insista în continuare.

 

Delegația Republicii Moldova în Comisia Unificată de Control

 

Sursa: https://gov.md/