Infotag.md – AUTORITĂŢILE TRANSNISTRIEI INTENŢIONEAZĂ SĂ SCOATĂ LA PRIVATIZATE OPT ÎNTREPRINDERI MARI ALE REGIUNII

Guvernul Transnistriei a aprobat programul de privatizate pentru anii 2020-2021, în care a inclus pachetele de „stat” a opt întreprinderi mari. În cazul în care Sovietul Suprem adoptă legea, guvernul speră să obțină din vânzare aproape 322,5 mil. ruble ($20 mil.).
Potrivit agenţiei INFOTAG, lista include, în special, fabrică de cusut „Odema” din Tiraspol, renumită încă din perioada sovietică, unde muncesc astăzi 525 de persoane, iar capacităţile de producție funcţionează în proporţie de 68%. Pentru 100% acțiuni ale companiei cu valoarea contabilă de 68,2 mil. ruble, autoritățile regiunii speră să primească 61,2 mil. ruble. Privatizarea este planificată pentru anul 2020 în cadrul unui proiect individual.
De asemenea, spre vânzare sunt propuse 100% din acțiunile fabricii de conserve din Camenca, ale combinatului de panificaţie din Rîbniţa, ale combinatului de panificaţie din Bender, ale întreprinderii științifice și de producție „Aparate electrice”, 42,99% din acţiunile SA „Elektromaş”, 25% din acţiunile uzinei de ciment de la Rîbniţa și ale fabricii de cusut „Vestra” din Bender.
Totodată, guvernul a pregătit o listă de cinci „întreprinderi de stat unitare” pentru „deetatizarea lor prin transformarea în societăţi pe acţiuni de tip deschis”. Este vorba despre uzina „Biochim” (Bender), „Pâinea din Bender”, „Asociația de producție industrială” (Tiraspol), „Mina Grigoriopol” și „Institutul transnistrean de proiectare”.

Sursa: http://www.infotag.md/