Gov.md – Cu privire la traversarea frontierei moldo-ucrainene de către unele categorii de mijloace de transport

În data de 10 ianuarie curent, în regim de testare a fost suspendată aplicabilitatea procedurii de traversare a frontierei de stat, cu titlu de excepție, în cadrul căreia mijloacelor de transport, luate la evidență de către structurile de la Tiraspol, le-a fost permisă trecerea frontierei de stat moldo-ucrainene.

Această măsură se desfășoară în vederea evaluării eficienței funcționalității punctelor de înregristrare a mijloacelor de transport din or. Tiraspol și or. Râbnița și înmatriculării autovehiculelor din Transnistria la Agenția Proprietății Publice, precum și întru informarea cetățenilor despre necesitatea înregistrării corespunzătoare a unităților de transport din proprietatea acestora și a obținerii plăcilor de înmatriculare „neutre”, precum și a certificatelor de înregistrare și a permiselor de conducere de modelul stabilit.

Decizia cu privire la termenii de aplicare a regimului de testare menționat și privind oportunitatea prelungirii procedurii de excepție pentru traversarea frontierei va fi luată în baza informațiilor parvenite de la Poliția de Frontieră. Locuitorii din Transnistria vor fi informați suplimentar despre deciziile luate în acest context.

 

***

 

О пересечении молдо-украинской границы некоторыми категориями транспортных средств

 

10 января т.г. в тестовом режиме было приостановлено действие исключительного порядка пересечения границы, в рамках которого автомобилям, зарегистрированным структурами Приднестровья, позволялось пересекать государственную молдо-украинскую границу.

Данное мероприятие проводится с целью оценки эффективности функционирования Пунктов Регистрации Транспортных Средств в г. Тирасполь и Рыбница и постановки на учет Агентством Государственных Услуг автомобилей из Приднестровья, а также с целью информирования граждан о необходимости должной регистрации принадлежащих им автомобилей и получения «нейтральных» номерных знаков, а также свидетельств о регистрации и водительских удостоверений установленного образца.

Решение о сроках указанного тестового режима и о целесообразности продления исключительного порядка пересечения границы будет приниматься на основе информации, поступающей от Пограничной Полиции. Жители Приднестровья будут проинформированы о принятых в этой связи решениях.

Sursa: https://gov.md/