Ion Leahu: Câteva detalii privind construcțiile militare la Tiraspol

Anul 2020, în cea ce ține de conflictul transnistrean, a început destul de activ. În primele zile ale lui 2020 scriam că Vitalie Ignatiev amenință cu promisiuni de a aplica diferite măsuri pentru a asigura circulația transportului auto în exteriorul regiunii. Nu a trecut mult timp și avertizările au și început a prinde dimensiuni reale. La 14 ianuarie curent, când toți creștinii de rit vechi îl cinstesc pe Marele Sfântul Vasile, la Tiraspol a fost convocat ”Consiliul de securitate”. Subiectul discutat – cum ne comunică agenția de știri ”Novosti pridnestrovia”: ”acțiunile  de reacționare, adoptarea cărora ar permite asigurarea respectării intereselor și drepturilor transnistrenilor”.

Potrivit datelor de care dispun la Tiraspol, angajații serviciului de grăniceri al RM (probabil – poliția de frontieră) împiedică trecerea autovehicolelor cu numerele de înregistrare transnistrene, sau cu permise de conducere eliberate în Transnistria, în Ucraina. Krasnoselischii a declarat că problema plăcuțelor de înregistrare a existat și anterior, spre deosebire de cea a legitimațiilor de conducător auto. La acest capitol ar fi existat acorduri, prin care actele de conducător sunt recunoscute reciproc.

Vitalie Ignatiev, pretinsul ”ministru de externe”, a raportat că acțiunile ”neprietenoase” ale Chișinăului au demarat în 2019, după o serie de înțelegeri atinse în 2017-2018. Se simte că Chișinăul acționează consecvent, și extinde permanent sferele de constrângere. Presiunea se efectează prin blocarea conturilor bancare agenților economici din Transnistria în instituțiile bancare moldovenești; restricții la traversarea hotarului moldo-ucrainean pentru transportul cu plăcuțe de înregistrare transnistreană sau pentru șoferii care nu dețin permise auto moldovenești. Potrivit lui Ignatiev, Chișinăul, argumentând acțiunile sale, face trimitere la careva acorduri din 2018, însă fără a nominaliza documentul. Concomitent, Ignatiev menționează că acordul respectiv specifica faptul că nu se admit careva segregări pe motive de cetățenie. Evident că este vorba de cetățeni ai FR, care locuiesc în Transnistria și solicită libera circulație în afara teritoriului controlat de regimul secesionist. În cadrul acestei ședințe s-au discutat restricțiile impuse de către partea moldovenească la eliberarea licențelor transportatorilor și la transportarea carburanților prin calea ferată din nordul regiunii. S-a menționat că cetățenii regiunii „sunt supuși” presiunilor la punctul de trecere a frontierii Cuciurgan și la aeroportul internațional Chișinău.

S-a constatat că, în aceasta situație, măsurile politico-diplomatice prin care Tiraspolul a reacționat nu mai sunt eficiente, în condițiile în care Chișinăul nu mai acceptă regulile comportamentului de negociator. Pe parcursul dezbaterilor, membrii ”Consiliului” au propus mai multe procedee, care, fiind aplicate, ar putea (în opinia lor) ”a asigura respectarea intereselor și drepturilor cetățenilor Transnistriei”.

E cazul de menționat că la ședință au perticipat ”conducătorii structurilor de forță”: ai forțelor armate, securitate, interne, vamă, etc. Cea mai ”moale” măsură, din cele propuse la ședință este informarea la subiect a participanților la negocieri în formatul ”5+2”. Concomitent, Ignatiev a adresat întrebarea și Domnului Alexandru Flenchea, reprezentantul Chișinăului la negocieri, în cadrul întâlnirii din 14 ianuarie. Întâlnirea în cauză la fel nu a clarificat lucrurile. Ignatiev a menționat că regulamentul Punctului de înmatriculare a transportului prevede dreptul de a-l exploata șoferilor, cu permis eliberat de partea transnistreană. Chișinăul nu a confirmat această afirmație.

Concomitent cu reglementarea circuitului auto, regimul transnistrean continuă consolidarea blocului de forță. Potrivit unui material din ”Novosti Pridnestrovia” de la 14 ianuarie curent, pentru anul 2020 este planificată construcția mai multor obiective care sunt destinate perfecționării continue a condițiilor de trai și satisfacere a serviciului de către militarii în termen. Din start apare o firească întrebare: potrivit modificărilor în legislație, militarii în termen nu dorm în cazarme cu excepția situațiilor excepționale, sau la aflarea la serviciu. Dar, pentru asta nu e nevoie de construcțiile declarate. Mai mult ca atât – sursele financiare din care vor fi efectuate construcțiile, sunt prevăzute în ”bugetul de stat”, în așa numitul ”fond al investițiilor capitale”. Includerea obiectivului în lista ”fondului” înseamnă că, la realizarea construcției, mijloacele financiare vor fi alocate în mod prioritar. Lucrările sunt o continuare a celor pornite în 2019, dar și absolut noi.

În anul trecut, într-o unitate militară au fost modernizate liniile de curent electric și schimbat transformatorul. În alta – reparat sistemul de încălzire centralizat. Au fost efectuate lucrări de finisare, inclusiv a acoperișurilor parcului de păstrare a tehnicii de luptă. În mai multe unități militare s-a finisat construcția punctelor de alimentare cu carburanți, punctelor de control și reparației a tehnicii de luptă; se termină reparația încăperilor pentru păstrarea tehnicii auto. S-a acordat atenție și necesităților militarilor angajați prin contract. În 2019 au primit apartamente noi 60 de militari.

În 2020 se planifică a construi o cazarmă cu două niveluri, pentru 200 de persoane,  într-o unitate militară din Tiraspol. Vor fi finalizate lucrările de modernizare a sediului ”statului major”. Deja sunt reparate acoperișul, construit suplimentar etajul patru, reparate încăperile pentru centrul de comunicații și de serviciu operativ. Se realizează decizia de a asigura trupele și centrele de comandă ale armatei cu mijloace contemporane de telecomunicații. Este ridicată antena. În încăperile noi de la etajul patru va fi montat aparataj nou de telecomunicații. Se întreabă – de unde s-a procurat aparataj nou și modern în condițiile unui control sever la hotar cu Ucraina și RM? Tot la etajul patru se va disloca Centrul de dirijare cu acțiunile de apărare.

Condiții de trai confortabile vor fi create unității militare de infanterie dislocată la Tiraspol.  În cea mai mare unitate militară din Tiraspol va fi reparată cantina și va fi construit din nou câmpul de instruire tactică, pentru petrecerea aplicațiilor practice.

Nu este clar din care mijloace materiale vor fi efectuate aceste lucrări? Dealtfel, starea lucrurilor în economie nu este deloc una strălucită. Cel puțin astfel arată tabloul rezultatelor în economie, prezentat la 14 decembrie 2019 de către Alexandru Martânov, așa zisul ”prim-ministru” transnistrean. Potrivit oficialului, economia regiunii în 2019 a crescut cu aproximativ 1%. Constatarea e bună, dar mai ceva este explicația. ”Creșterea” dată, spune Martânov, se explică prin scăderea productivității uzinei metalurgice. Cât ține de alte întreprinderi și ramuri – ele au  indicat o creștere. Ca exemplu – în electroenergetică, în construcție – rata creșterii a atins 30%. Însă, asta nu a avut efect pozitiv în raport cu situația la Uzina metalurgică. Ca urmare, declară Martânov, fără a specifica, s-au egalat cu zero rezultatele și la alte ramuri ale industriei transnistrene. Potrivit lui Martânov, situația cu Uzina metalurgică este derivată a politicii ucrainene, care recurge la protejarea propriei piețe, prin lansarea taxelor vamale majorate. Tiraspolul și pentru anul 2020 nu așteaptă un dinamic pozitiv, mai mult, producerea la Uzina metalurgică va scădea cu 20%. Din nou întrebarea – dacă principalul furnizor la buget lucrează fără venit, în pierderi, de unde mijloace pentru programul de modernizare a obiectivelor forțelor militare? Cel puțin nu este argumentată afirmația lui Martânov, că în 2019 s-a majorat cu 8% volumul impozitelor, ceea ce este egal cu 300 milioane ruble transnistrene. Nivelul economiei a crescut doar cu un procent, iar impozitele cu opt. Probabil, în sistemul de coordonate aplicat în Transnistria, totul este posibil. La moment se cere concluzia de bază: regimul, care consolidează sistemul militar de atac, structurile de forță, puțin probabil să fie dispus a negocia integrarea și demilitarizarea.