Gov.md – Despre ședința grupurilor de lucru pentru transport feroviar și comunicații

În data de 15 ianuarie curent, la sediul Misiunii OSCE din or. Tiraspol a avut loc ședința grupurilor de lucru pentru transport feroviar și comunicații, cu participarea reprezentanților din cadrul formatului de negocieri „5+2”.

În cadrul ședinței au fost examinate aspecte ce țin de livrarea materiei prime și transportarea pe cale ferată a unor produse finite fabricate de către întreprinderi, fiind convenită necesitatea menținerii unor coordonări permanente la nivelul responsabililor de profil în vederea evitării dificultăților în măsură să împiedice nefondat buna funcționare a activității antreprenoriale de pe ambele maluri ale Nistrului.

Experții au discutat și situația importului de produse petroliere prin segmentul central al frontierei de stat moldo-ucrainene, efectuând un schimb de opinii pe marginea modului de soluționare a necesităților existente în acest sens din partea agenților economici și a consumatorilor particulari.

Necesitatea raționalizării plăților în procesul de transportare a mărfurilor prin regiunea transnistreană și a evitării abordărilor discriminatorii în raport cu diferite categorii de subiecți de asemenea a constituit un subiect de discuții la reuniunea experților, fiind confirmată disponibilitatea contribuirii la eliminarea barierelor și a conlucrării productive pe această dimensiune.

Următoarea ședință a grupului de lucru va avea loc la Chișinău.

 

Sursa: https://gov.md/ro