Gov.md – Despre reuniunea Grupurilor de lucru pentru probleme sociale și ajutor umanitar

Astăzi, 11 februarie 2020, la oficiul din or. Tiraspol a Misiunii OSCE în Moldova, a avut loc o nouă reuniune a experților din cadrul grupurilor de lucru pentru probleme sociale și ajutor umanitar.

Delegația din partea Chișinăului a fost condusă de către Secretarul de Stat la Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, dna Djulieta Popescu.

Pe durata ședinței experții de pe ambele maluri ale Nistrului au desfășurat consultări vizavi de potențialele modalități și proceduri ce urmează a fi parcurse în vederea soluționării cazurilor copiilor aflați în situații de risc și identificați fără de ocrotire părintească pentru ulterioara întreprindere a măsurilor de protecție corespunzătoare: întoarcerea la un loc permanent de trai, distribuirea într-un centru specializat de plasament, instituirea tutelei/ curatelei.

Experții au remarcat că interacțiunea pe asemenea cazuri implică procesări de date cu caracter personal, fapt ce impune agrearea unor modele de exprimare a consimțământului la prelucrarea datelor subiecților vizați, fiind convenit că în vederea asigurării conformării la standardele internaționale și cerințele existente în sfera de referință vor avea loc consultări adiționale cu instituțiile de profil, după care va continua dialogul pe platforma grupurilor de lucru sectoriale.

Următoarea ședință a grupurilor de lucru pentru probleme sociale și ajutor umanitar va fi organizată la Chișinău.

Sursa: https://gov.md/