Gov.md – La Chișinău s-a desfăşurat ședința grupurilor de lucru pentru probleme vamale

La 07 februarie curent, la sediul din or. Chișinău al Misiunii OSCE în Moldova a avut loc o nouă ședință a grupurilor de lucru pentru probleme vamale, cu participarea experților sectoriali de pe ambele maluri ale Nistrului și a reprezentanților mediatorilor și observatorilor în formatul de negocieri „5+2”.

Discuțiile s-au concentrat pe mai multe probleme care necesită soluționare neântârziată, precum ar fi: excluderea de către partea transnistreană a așa-numitelor plăți pentru escortarea autocamioanelor ce transportă mărfuri și se deplasează prin localitățile din stânga Nistrului, acceptarea utilizării necondiționate în regiune a documentelor de tranzit internațional (carnete TIR și ATA etc.), uniformizarea și aplicarea taxelor vamale în corespundere cu cerințele legislației naționale în vigoare și alte subiecte de actualitate ce țin de sfera vamală.

Experții din partea Chișinăului au reiterat necesitatea depolitizării aspectelor legate de efectuarea operațiunilor de import-export de către agenții economici din regiune, cu înregistrarea și documentarea corespunzătoare a activității antreprenorilor de profil la organele competente ale Republicii Moldova.

Totodată, experții de profil de pe ambele maluri ale Nistrului au convenit să efectueze în timpul apropiat un schimb de informații și opinii cu privire la soluționarea altor probleme de pe agenda de lucru.

Dialogul pe marginea problemelor de actualitate din sfera vamală va continua la următoarea ședință a grupurilor de lucru sectoriale care va avea loc la Tiraspol.

Sursa: https://gov.md/