Alexandr Vâlkov: De la anul ecologiei la anul sănătății – anul 2020 va schimba situația din domeniul sănătății în Transnistria / От года экологии к Году здоровья – 2020 год изменит ситуацию в здравоохранении Приднестровья

În Transnistria, fiecare an coincide cu un anumit eveniment și se direcționează munca tuturor structurilor în această direcție; de exemplu, anul 2019 a fost anul ecologiei. Ca parte din această decizie, a fost elaborat un plan de acțiune care conținea 94 de evenimente, care s-au desfășurat în Transnistria în anul 2019, cu scopul de a atrage atenția publicului asupra problemelor din sfera mediului, să îmbunătățească siguranța mediului din regiune și să crească nivelul de cultură ecologică al populației prin educarea unei atitudini grijulii față de mediul natural. Costurile implementării măsurilor de mai sus s-au ridicat la aproximativ 18 milioane de ruble. Voi prezenta câteva dintre principalele evenimente care au avut loc în domeniul îmbunătățirii situației ecologice în Transnistria:

În decembrie 2019, Ministerul afacerilor externe al Transnistriei a organizat un eveniment pentru exportul surselor de curent (baterii), adunate de voluntarii Mișcării ecologice „Eco-RMN”, precum și a bateriilor situate la depozitul Centralei termoelectrice de la Cuciurgan. Bateriile uzate au fost exportate cu ajutorul financiar al Misiunii OSCE din Republica Moldova în vederea utilizării lor ulterioare. În total, aproximativ 4 tone de baterii folosite au fost exportate.

În toamna anului 2019, a fost semnat un acord bilateral între Serviciul de stat de monitorizare a mediului și compania poloneză „Geocoma”, specializată în exportul de substanțe chimice periculoase. Scopul acestui acord a fost reambalarea și exportarea pesticidelor și substanțelor chimice învechite de pe teritoriul Transnistriei. Exportul a 185 de tone de substanțe periculoase din raionul Grigoriopol este planificat să fie efectuat în 2020. Neutralizarea substanțelor chimice va fi efectuată în detrimentul investitorilor străini din cadrul Misiunii OSCE. Finalizarea exportului este programată pentru martie 2020.

În martie, Ministerul sănătății și Ministerul afacerilor externe al Transnistriei au organizat un eveniment pentru evaluarea stării fizice a surselor cu radiații ionizante. La finalul lucrărilor de evaluare, comisia a decis să exporte toate sursele în afara Transnistriei către unitățile specializate din Republica Moldova. În 2019, au fost exportate aproximativ 2.400 de surse cu radiație ionizantă. Demontarea și îndepărtarea instalației gamma „Issledovateli/Cercetătorul” (care se afla pe bilanțul Institutului de cercetări agricole a Transnistriei) a fost efectuată în octombrie 2019, cu ajutorul finanțării din partea Agenției Internaționale pentru Energie Atomică.

În domeniul reducerii impactului asupra mediului, anul acesta au fost efectuate inspecții neprogramate la „Uzina de ciment din Rîbnița” și la „Uzina Metalurgică Moldovenească” pentru respectarea cerințelor și standardelor de mediu privind emisia substanțelor dăunătoare în atmosferă și măsuri de protecție a mediului. Verificările au stabilit că aceste întreprinderi îndeplinesc măsurile necesare de mediu și au modernizat instalațiile pentru purificarea emisiilor de substanțe nocive în atmosferă. Societatea nu dorește decât să spere că, aceste emisii ale giganților de producție sunt inofensive pentru locuitorii raionului Rîbnița.

Ministerul agriculturii a efectuat o reciclare biologică a apelor stătătoare din Transnistria. Ca urmare a măsurilor luate, aproximativ 26 de tone de material de plantare pentru pești (crap, crap alb, cosaș) au fost eliberate în râul Nistru la canalul Turunciuc și lacul de acumulare Cuciurgan.

În domeniul îmbunătățirii culturii ecologice a populației, ca parte a anului ecologiei au fost organizate 710 de manifestări culturale. La aceste evenimente au luat parte 11.016 persoane, din 9.486 sunt copii.

În mass-media au fost emise peste 430 de subiecte de mediu, dintre care 79 de programe de televiziune și spoturi de televiziune, 168 de articole pe site-urile de știri ale Transnistriei, 113 emisiuni radio și 133 de articole de ziar. Printre problemele ridicate de mass-media în cadrul anului ecologiei, s-au numărat: clarificarea aspectelor colectării separate a deșeurilor solide de către populație, posibilitatea organizării propriilor instalații de producție pentru prelucrarea deșeurilor secundare, organizarea de campanii/acțiuni, curățarea așezărilor de deșeurile menajere, înverzirea spațiilor, creșterea nivelului de conștientizare a cetățenilor față de mediu și altele.

În domeniul înverzirii mediului, anul ecologiei a marcat în Transnistria începutul schimbărilor „verzi”. În ultimul an, în așezările rurale au fost plantate peste 10.000 de puieți de arbori și arbuști.

În 2019, mai multe ministere, departamente, organizații publice s-au alăturat lucrărilor de soluționare a problemelor de mediu. În urma consolidării eforturilor lor, atenția publică, discuțiile experților au fost direcționate către soluționarea problemelor de mediu. Îmbunătățirea stării ecologice din Transnistria și îmbunătățirea orașelor și satelor vor duce la atragerea turiștilor în regiune, iar locuitorii înșiși vor fi fericiți să trăiască în așezări curate și confortabile.

Anul 2020 în Transnistria a fost declarat anul sănătății – cu scopul de a atrage atenția publicului asupra problemelor protejării sănătății, dezvoltării culturii fizice și a sportului, respectarea regulilor de alimentație sănătoasă și menținerea unui mediu favorabil, pentru a crea condiții pentru ca populația să mențină un stil de viață sănătos și să îl promoveze. Astfel, Ministerul sănătății Transnistriei, condus de ministrul A. Țurcan, a dezvoltat următoarele domenii principale:

În primul rând, promovarea unui stil de viață sănătos și îmbunătățirea educației medicale a populației. Cel mai mare domeniu de activitate în cadrul anului sănătății va include: elaborarea și proiectarea de broșuri, pliante, buletine, alte diverse prelegeri și materiale vizuale despre stilului de viață sănătos, lupta împotriva obiceiurilor proaste, prevenirea diferitelor boli, necesitatea activităților fizice regulate. Aceasta include evenimente sportive în orașe și raioane, organizarea „zilelor deschise” în organizațiile medicale, „zile de sănătate” în școli, mese rotunde și conferințe dedicate luptei împotriva diferitelor boli. Pentru anul 2020 sunt planificare două evenimente de anvergură și de importanță națională – „Festivalul sănătății”, pe 11 aprilie, în incinta Cetății Bender, iar în perioada 20-21 noiembrie, „Forumul medical al Transnistriei” în cadrul Palatului Republicii.

Pentru a finanța activitățile menționate mai sus, este de așteptat să se folosească fondurile planificate din cadrul bugetului aprobat pentru 2020, conform estimărilor ministerelor, departamentelor și instituțiilor relevante. În ceea ce privește limitele impuse de sectorul sănătății, acestea sunt fonduri din articolele relevante din bugetul transnistrean, venituri din furnizarea de servicii plătite, fonduri ale programelor vizate și prevăzute pentru educația medicală și sanitară a populației. În ceea ce privește  direcția cheltuielilor, sunt planificate aproximativ 100 de mii de ruble pentru servicii de informare și publicitare. În plus, este așteptată acordarea de asistență tehnică din partea organizațiilor internaționale umanitare. Aceasta este una dintre cele mai mari probleme ale anului sănătății în Transnistria, pentru că nu au fost alocate fonduri separate în aceste scopuri, iar la desfășurarea de evenimente, instituțiile trebuie să procedeze de la limitele disponibile, ceea ce până la urmă nu va conduce la îmbunătățiri serioase și, prin urmare, este necesar să se concentreze doar pe organizațiile internaționale.

În al doilea rând, planul prevede măsuri organizatorice în domeniul asistenței medicale – aceasta este o introducere în programele educaționale ale instituțiilor de învățământ a cursului de prim ajutor; deschiderea „cursurilor medicale” în școli, îmbunătățirea sistemului de organizare a asistenței medicale bazată pe analiza interogării anonime, evaluarea calității asistenței medicale; interacțiunea activă cu organizațiile publice și non-profit în ceea ce privește îmbunătățirea sectorului sănătății.

A treia direcție vizează măsurile de îmbunătățire a mediului – consolidarea controlului sanitar al curățeniei mediului prin notificarea la timp a populației, discutarea problemei tranziției de la pungile de plastic la un tip de ambalaj nepericulos, măsuri de deratizare a subsolurilor clădirilor cu mai multe etaje și multe altele.

Planul cuprinzător include, de asemenea, măsuri care vizează reducerea mortalității cetățenilor din cauza bolilor sistemului circulator, tuberculozei, oncologiei, alcoolismului, fumatului și dependenței de droguri, prevenirea infecțiilor cu HIV, prevenirea discriminării împotriva persoanelor HIV-pozitive, alte boli și promovarea imunizării populației. O problemă separată este și protecția sănătății mintale. O serie de măsuri vizează reducerea mortalității din cauze externe. Acestea sunt probleme de siguranță electrică și de incendiu, prevenirea accidentelor, îmbunătățirea calității produselor alimentare.

Președintele Transnistriei pune în fața Ministerului sănătății misiunea de aplicare a celor mai importante sarcini în 2020, care sunt menite să îmbunătățească situația în această direcție. Astăzi, sănătatea publică este subiectul cel mai discutat. Conceptul de dezvoltare a asistenței medicale pentru 2020-2027 a fost deja dezvoltat și lansat, ținând cont de necesitatea consolidării legăturii medicale primare și crearea unei infrastructuri raționale a instituțiilor medicale. Ministerul ar trebui să continue să pună în aplicare un program pentru tratamentul pacienților în afara Transnistriei pe baza bugetului, inclusiv a celor care suferă de boli cardiovasculare. În ceea ce privește bolile cardiovasculare, tranziția la echipamente noi și folosirea unui angiograf cu ajutorul specialiștilor adecvați – este destul de greu, deși spre acest lucru trebuie tins. Transnistria a luat calea încheierii relațiilor contractuale cu clinicile respective din Moldova. Drept urmare, în 2019 au fost salvate aproximativ 180 de vieți. Pentru a muta oamenii la clinicile din Moldova, au fost achiziționate ambulanțe. O operație cardiovasculară costă de la 30 la 50 de mii de lei – aceasta este plătită de bugetul transnistrean, care, pe de o parte, arată și dependența și cooperarea autorităților transnistrene de sănătate cu clinicile moldovenești. În Transnistria nu au fost elaborate toate recomandările clinice necesare medicilor. Este necesar un program de recalificare, vorbim despre formare postuniversitară, care în prezent este absentă în Transnistria.

Un subiect problematic este reforma sistemului de salarii pentru personalul medical începând cu 1 iulie 2020 cu scopul de a crește motivația angajaților și a îmbunătăți calitatea asistenței medicale. Din cauza stimulentelor financiare insuficiente, a lipsei posibilității de pregătire avansată din bugetul statului și a stării nesatisfăcătoare a instituțiilor medicale din sistemul de sănătate, există un deficit de personal, care afectează calitatea asistenței medicale. Potrivit Ministerului sănătății, pentru a îmbunătăți calitatea asistenței medicale, ar trebui pus accentul pe asistența medicală primară și o tranziție la practica generală. 75% din boli ar trebui să fie detectate și tratate de către acești specialiști. Numărul acestora va deveni mai mare. „Două etape cheie ale implementării Conceptului sunt consolidarea rețelei primare, adică furnizarea rețelei curente cu medici generaliști, apoi creșterea numărului de sectoare medicale, reducerea sarcinii pentru medic și dezagregarea sectoarelor medicale. În același timp, este centralizată ambulanța, se creează un serviciu de expediere unificat, informațiile despre starea cetățenilor sunt legate de medicul de asistență primară”, sugerează ministrul sănătății, Alexei Țurcan.

Este planificat ca numărul acestor medici să fie mai mare – de la numărul disponibil în prezent la 359 până în 2026. Deja în 2020, este planificată recalificarea a 32 de specialiști, care astăzi funcționează ca medici de raion. Internii care au mers la internship sunt 20 de persoane, 26 de terapeuți din raion, de asemenea se supun recalificării. În total în 2020 – 78 de medici generali vor fi în sistem. În 2021, principalul flux de personal va fi asigurat de absolvenții din 2018 și 2020, este prevăzut să crească numărul medicilor, care se ocupă cu practica medicală generală, cu încă 72 de specialiști. În plus, este planificat să se acorde o atenție personalului medical mediu, astăzi raportul dintre asistenții medicali și medici este de 2 la 1, dar norma este de 4 la 1.

O cale de ieșire din această situație nu poate fi decât o modificare a modelului de finanțare a domeniului sănătății, poate crearea unui Fond de finanțare a sănătății ca fond aparte în cadrul bugetului transnistrean. De asemenea, merită să luăm în considerare și trecerea la medicina de asigurări, întrucât aceasta este organizată în Republica Moldova.

Guvernul transnistrean plănuiește creșterea veniturilor pentru toate categoriile de medici. Astfel, vor fi oferite plăți suplimentare pentru lucrătorii de îngrijiri primare (până la 100 RU MZP la salariul minim estimat pentru munca în sector). Va fi încurajată medicina din mediul rural – medicilor și personalului paramedical se intenționează să li se plătească suplimentar de la 50-150 de RU MZP la salariul minim estimat. Acum, un tânăr specialist care lucrează în ambulanță va primi un supliment salarial de 150 de RU MZP la salariul mediu estimat (1.170 de ruble transnistrene). Aceeași primă vor primi și tinerii specialiști din secțiile de hemodializă, iar ținând cont de suprataxa pentru muncă într-un cadru spitalicesc, indemnizația va fi de 180 RU MZP (1.404 ruble). În același timp, o creștere a salariului este prevăzută și pentru personalul medical superior al unităților de hemodializă. Acum personalul primește peste 1.800 de ruble, iar din iulie salariul va fi de aproximativ 2.400 de ruble. Opțiunea de salarizare propusă va fi prezentată de Federația sindicatelor muncitorilor medicali. Mai mult, conform noului regulament, nivelul de personal din instituțiile medicale nu se va schimba, iar salariile personalului medical vor crește cu 30%. Noul sistem de salarii va începe să funcționeze din iulie 2020.

Autoritățile continuă să crească punctual salariile angajaților statului. De această dată, medicilor li s-a crescut salariile. Însă, nu la toți, ci doar personalul instituțiilor de tuberculoză, lucrătorilor de urgență și unităților de hemodializă. Aceasta este cu siguranță o veste bună. Cu toate acestea, rămâne o întrebare: de ce salariile sunt majorate doar pentru medicii dintr-o anumită specialitate? Guvernul își explică decizia prin situația catastrofală în direcția tuberculozei și cu deficitul de specialiști în domeniul tuberculozei. În special, din cele 45 de unități de personal prevăzute pentru medicii din această specialitate, doar 27 sunt completate.

Cu toate acestea, nu numai cu tuberculoza situația este rea în Transnistria. Peste o mie de oameni mor din cauza bolilor cardiovasculare în fiecare an. Incidența oncologiei din 2017 până la 2108 a crescut cu 19 la sută. În 2018, au fost înregistrate 17.315 cazuri de infecție cu boli infecțioase, care este cu 6% mai mult decât în 2017.

Mai mult, judecând după posturile vacante publicate pe site-ul Ministerului sănătății, în Transnistria nu există suficienți medici în aproape toate specialitățile. De exemplu, sunt necesari 11 specialiști în domeniul bolilor infecțioase, 17 anesteziști de resuscitare, 16 psihiatri, 48 de pediatri. Dar, cea mai catastrofală situație s-a dezvoltat cu terapeuții și asistentele. Instituțiile medicale, chiar și astăzi, sunt gata să angajeze 76 de medici ai acestei specialități și 269 de asistente medicale. Însă aceștia nu sunt. Poate pentru că, salariul unei asistente medicale, de exemplu, în Rîbnița este de 1.095 de ruble. Împreună cu suprataxele pentru turele de noapte și cea mai înaltă categorie, se câștigă puțin peste 2 mii de ruble. Dacă lucrezi zi după zi, poți câștiga 2.500 de ruble, dar nu mai mult. Sunt foarte puțini bani pentru o astfel de muncă. Cu toate acestea, autorităților transnistrene din anumite motive nu le pasă de acest fapt.

Premierul Alexandr Martînov a promis că în a doua jumătate a anului, salariile vor fi revizuite per ansamblu. Însă, deocamdată, aceasta este doar o promisiune, iar personalul medical se refugiază din Transnistria. Judecând după lista posturilor vacante de pe site-ul Ministerului protecției sociale, nu numai medicii fug din Transnistria. O lipsă acută de personal s-a dezvoltat în aproape toate sectoarele economiei transnistrene. Specialiști și lucrători de diferite profesii sunt necesari nu numai în sistemul bugetar, ci și în întreprinderile producătoare. Adică, în întreprinderile unde salariul mediu, conform serviciului de statistică, este în mod tradițional mai mare. Pentru situația creată există două motive: în primul rând, există un decalaj mare între salariile personalului obișnuit și cel al conducerii, precum și al personalului administrativ, ceea ce nu arată statisticile. Prin urmare, chiar dacă salariul mediu este mare, acest lucru nu înseamnă că în realitate salariatul primește un salariu ridicat. În al doilea rând, chiar și în Moldova, oamenii pot câștiga mult mai mult, ca să nu mai vorbim de Rusia sau țările occidentale. De exemplu, la Orhei, la o fabrică pentru producerea de cablaje electrice auto, salariile variază între 6 și 9 mii de lei. În același timp, lucrătorii nerezidenți sunt transportați dus-întors gratuit și hrăniți cu masă de prânz. Nu este surprinzător că mulți locuitori din Rîbnița lucrează deja acolo. Mai mult, nu este necesară o educație specială pentru angajare la uzină. Aceleași procese se petrec și astăzi în asistența medicală, unde personalul medical din Bender, Dubăsari și Rîbnița merge să lucreze în instituții medicale din Republica Moldova, unde salariile lor sunt de 2-3 ori mai mari.

Așadar, toate aceste măsuri ale guvernului transnistrean, cu o creștere a salariilor, este puțin probabil să conducă la o soluție a problemelor cu personalul. Pentru a opri migrația medicilor din regiune salariile lucrătorilor medicali ar trebui să crească de la 3-4 mii de ruble la 9-12 mii de ruble, ci nu cu 100-200 de ruble, așa cum s-a făcut până acum.

În Moldova această problemă este de mai bine de 25 de ani. Primul val de emigrare a medicilor a avut loc în 1991-1996. Atunci multe au fost amestecate – criza economică, mișcările naționaliste, precum și lipsa de perspective de dezvoltare profesională, corupție și incertitudine în ziua de mâine. Oamenii pur și simplu nu știau cum să trăiască și să lucreze mai departe, așa că au fugit. Al doilea val a fost în 1997-2005. Motivele erau deja diferite, factorul financiar a ieșit în prim-plan. Medicii plecau, deoarece în România li se oferea nu numai salarii mari, ci și locuințe, mai ales dacă erau de acord să lucreze în mediul rural. Al treilea val continuă până în zilele noastre. Faptele sunt evidente, la bunăstarea financiară s-a adăugat oportunitatea de a lucra în Uniunea Europeană.

Sondajele de opinie arată că 85% dintre medicii moldoveni sunt pregătiți să lucreze în România, 7% încearcă să plece într-o altă țară a UE și să rămână în sistemul de sănătate, 3% merg în UE, dar sunt de acord să lucreze în alt domeniu, 3% sunt gata să se întoarcă acasă. De exemplu, aproximativ 1.900 de asistente medicale, precum și 3.000 de angajații ai altor domenii au părăsit Moldova în 2016. 90% dintre cei plecați din țară au făcut acest lucru din proprie inițiativă. Este trist ca 2/3 din tinerii profesioniști cu zece ani de experiență în acest domeniu să nu mai dorească să continue lucrul în sistemul public de sănătate, alegând clinici private din cauza salariilor mai mari, precum și din cauza condițiilor de muncă mult mai bune.

Aceleași migrări la scară largă ale personalului medical au loc acum în Transnistria, iar guvernul rezolvă  problema dintr-o direcție greșită, de exemplu, intenționează să instaleze camere de supraveghere video în departamentele de recepție, departamentele de diagnostic și laboratoare pentru a reduce cifra de afaceri din umbră (mita) din instituțiile medicale. „Una dintre principalele sarcini ale instalării camerelor video este monitorizarea constantă a calității serviciilor oferite pacienților. Știți că reclamațiile apar periodic, acest lucru se aplică și la serviciile de urgență și în alte locuri în care pacienții intră în contact cu personalul medical. Următorul punct important este transparența financiară, adică sarcina a fost de a identifica principalele centre de rentabilitate, cum ar fi locurile în care se realizează tomografia computerizată, alte servicii scumpe și anume ca aceste puncte să fie monitorizate constant, precum și locurile unde sunt primiți cetățenii. Este important să înțelegem că taxa de admitere se plătește la casierie, și nu altfel”, și-a prezentat poziția Alexandr Martînov.

Camerele de supraveghere nu vor salva situația cu primirea de către medici a banilor și dulciurilor. Oamenii vor începe să le ofere medicilor pe stradă sau la intrarea în clinică bani și dulciuri. Avem nevoie de o abordare radicală pentru îmbunătățirea vieții medicului în Transnistria și sper că anul sănătății anunțat va aduce beneficii adecvate atât personalului medical, cât și pacienților.

Un an de sănătate nu trebuie să treacă formal, ar trebui să fie un punct de cotitură pentru introducerea de noi abordări în medicină și promovarea unui stil de viață sănătos.

Vina pentru situația creată o poartă sistemul vechi de zeci de ani. Să fii sănătos – nu înseamnă să te tratezi în spitale, ci în mod sistematic să ai grijă de tine. Locuitorii transnistreni ar trebui să adopte practicile existente în domeniul sănătății și să facă o diferență în ceea ce privește dezvoltarea și prosperitatea. Specialiștii din Chișinău și din țările Uniunii Europene pot oferi asistență substanțială în acest proces, prin urmare, programele de îmbunătățire a sistemului de sănătate de pe malul stâng al Nistrului sunt foarte potrivite în prezent.

 

В Приднестровье любят каждый год приурочить к какому-то событию и нацелить все структуры к работе в данном направлении, например, 2019 год был Годом экологии и благоустройства. В рамках данного решения был разработан план мероприятий, который содержал 94 мероприятия, проведение которых было осуществлено в Приднестровье в 2019 году, целью которых— привлечь внимание общества к проблемным вопросам, существующим в экологической сфере, улучшить состояние экологической безопасности региона, повысить уровень экологической культуры населения через воспитание бережного отношения к окружающей природной среде. Расходы на реализацию вышеуказанных мероприятий составили порядка 18 миллионов рублей. Обозначу некоторые основные мероприятия, которые произошли в сфере улучшения экологической ситуации в Приднестровье:

Министерством иностранных дел Приднестровья в декабре 2019 года проведено мероприятие по вывозу отработанных источников малого тока (батареек), собранных экологическим волонтерским движением «Эко ПМР», а также расположенных на складе ЗАО «Молдавская ГРЭС». Отработанные батарейки были вывезены при финансовом содействии Миссии ОБСЕ в Республику Молдова с целью их дальнейшей утилизации. Всего было вывезено порядка 4 тонн использованных батареек.

Осенью 2019 года подписан двусторонний договор между Государственной службой экологического контроля и польской компанией «Геокома», специализирующейся на вывозе опасных химических веществ. Целью данного договора явились переупаковка и вывоз устаревших пестицидов и ядохимикатов с территории Приднестровья для обезвреживания. Вывоз 185 тон опасных веществ планируется осуществить из Григориопольского района в 2020 году. Обезвреживание ядохимикатов будет осуществлено за счет средств зарубежных инвесторов в рамках Миссии ОБСЕ. Завершение работ по вывозу запланировано на март 2020 года.

Министерством здравоохранения, Министерством иностранных дел Приднестровья в марте было организовано мероприятие, по оценке физического состояния источников ионизирующего излучения. По окончанию оценочных работ комиссия приняла решение о необходимости вывоза всех источников за пределы Приднестровья на специализированные объекты Республики Молдова. За 2019 год вывезено порядка 2400 источников ионизирующего излучения. Работы по демонтажу и вывозу гамма-установки «Исследователь» (находившейся на балансе ГУ «Приднестровский научно-исследовательский институт сельского хозяйства») проведены в октябре 2019 года за счет средств Международного агентства по атомной энергии.

В сфере уменьшения воздействия на окружающую среду, в текущем году проведены внеплановые проверки ЗАО «Рыбницкий цементный комбинат» и ОАО «Молдавский металлургический завод» на предмет соблюдения экологических требований и стандартов при выбросах вредных веществ в атмосферу и выполнения природоохранных мероприятий. Проверками установлено, что указанными организациями выполняются природоохранные мероприятия, модернизируется и устанавливаются сооружения по очистке выбросов вредных веществ в атмосферу. Обществу хочется только надеяться, что данные выбросы производственных гигантов безвредны для жителей Рыбницкого района.

Министерством сельского хозяйства проведено зарыбление и биологическая мелиорация водоемов Приднестровья. В результате проведенных мероприятий в реку Днестр, протоку Турунчук и Кучурганское водохранилище выпущено около 26 тонн рыбопосадочного материала (карпа, белого и пестрого толстолоба, белого амура).

В сфере повышения экологической культуры населения, в рамках Года экологии и благоустройства было проведено 710 культурных мероприятий. В данных мероприятиях приняли участие 11016 человек, из них 9486 детей.

В средствах массовой информации было освещено более 430 экологических тем, из них – 79 телепередач и телевизионных роликов, 168 статей на новостных сайтах Приднестровья, 113 радиоэфиров, 133 газетные статьи. Среди поднятых средствами массовой информации в рамках Года экологии и благоустройства вопросов присутствовали: разъяснение аспектов раздельного сбора твердых бытовых отходов населением, возможность организации собственных производств по переработке вторичных отходов, проведение акций, экологических субботников по очистке населенных пунктов от бытового мусора, вопросы озеленения и благоустройства населенных пунктов, повышение уровня экологической сознательности граждан и другие.

В сфере озеленения -Год экологии и благоустройства в Приднестровье положил начало «зеленым» переменам. За прошедший год в населенных пунктах было высажено более 10 000 саженцев древесно-кустарниковой растительности.

В работу по решению экологических проблем в 2019 году включились многие министерства, ведомства, общественные организации. В результате консолидации их усилий, общественное внимание, экспертные обсуждения были направлены в сторону решения экологических вопросов. Улучшение экологического состояния в Приднестровье и благоустройство городов и сел приведет к привлечению в регион туристов, и сами жители будут рады жить в чистых и благоустроенных населенных пунктах.

2020-й год в Приднестровье объявлен Годом здоровья – в целях привлечения внимания общества к вопросам охраны здоровья, развития физической культуры и спорта, соблюдения правил здорового питания и поддержания благоприятного состояния окружающей среды, для создания условий ведения населением здорового образа жизни и его популяризации. Так, министерство здравоохранения Приднестровье во главе с министром А.Цуркан разработало следующие основные направления:

Во-первых, пропаганда здорового образа жизни и повышение медицинской грамотности населения. Самое больше направление работы в рамках Года Здоровья, которое включает в себя: разработку и оформление буклетов, памяток, бюллетеней, иных различных лекционных и наглядных материалов по вопросам ЗОЖ, борьбы с вредными привычками, профилактикой различных заболеваний, необходимости регулярной физической нагрузки. Это и проведение спортивных мероприятий в городах и районах, проведение «дней открытых дверей» в лечебных организациях, «дней здоровья» в школах, круглых столов и конференций, посвящённых борьбе с различными заболеваниями. Два масштабных мероприятия государственного значения запланировано на 2020 год – ФЕСТИВАЛЬ ЗДОРОВЬЯ 11 апреля на территории Бендерской крепости и 20-21 ноября «Медицинский форум Приднестровья» на площадке Дворца Республики.

Для финансирования вышеуказанных мероприятий предполагается использование денежных средств, запланированных в рамках утверждённого бюджета на 2020 год по сметам соответствующих министерств, ведомств и учреждений. Относительно лимитов, доведенных отрасли здравоохранения, – это средства по соответствующим статьям Приднестровского бюджета, доходов от оказания платных услуг, средств целевых программ, предусмотренных согласно паспортам, на медико-гигиеническое воспитание и просвещение населения, проведение информационно-пропагандистских кампаний. Относительно данного направления расходов запланировано порядка 100 тысяч рублей на информационно-издательские услуги. Кроме того, в качестве источника предполагается оказание технической помощи от гуманитарных международных организаций. Это одна из самых больших проблем проведения Года здоровья в Приднестровье, т.к. не выделены отдельные средства на эти цели, а при проведении мероприятий приходится учреждениям исходить из имеющихся лимитов, что в итоге не приведет к серьезным улучшениям, поэтому и приходится ориентироваться только на международные организации.

Во-вторых, планом предусмотрены мероприятия организационного характера в сфере здравоохранения – это введение в образовательные программы образовательных учреждений Курса первой медицинской помощи; открытие «медицинских классов» в школах, улучшение системы организации медпомощи на основе анализа анонимного анкетирования, исходя из оценки качества медпомощи; активное взаимодействие с общественными и некоммерческими организациями в части улучшения сферы здравоохранения.

Третье направление – это мероприятия, направленные на улучшение окружающей среды -это усиление санитарного контроля чистоты окружающей среды путём своевременного оповещения населения, обсуждение перехода от полиэтиленовых пакетов на неопасный вид упаковочного материала, дератизационные мероприятия в подвалах многоэтажных домов и другое.

Также комплексным планом предусмотрены мероприятия, направленные на снижение смертности граждан от болезней системы кровообращения, туберкулёза, онкологии, алкоголизма, курения и наркомании, профилактика ВИЧ-инфекций, предотвращение дискриминации ВИЧ-позитивных людей, иных заболеваний, пропаганды иммунизации населения. Отдельным вопросом также стоит охрана ментального здоровья. Ряд мероприятий направлен на снижение смертности от внешних причин. Это вопросы электрической и пожарной безопасности, предупреждение ДТП, улучшения качества пищевых продуктов.

Президент Приднестровье ставит перед Министерством здравоохранения выполнение в 2020 году самых важных задач, которые призваны улучшить положение в этом направлении.У населения сегодня здравоохранение – самая обсуждаемая тема.Уже разработана и начата реализация Концепции развития здравоохранения на 2020-2027 годы с учетом необходимости укрепления первичного медицинского звена, создания рациональной инфраструктуры медицинских учреждений. Министерство должно продолжить реализацию программы по лечению больных за пределами Приднестровья, в том числе страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями за деньги бюджета. Что касается сердечно-сосудистых заболеваний, одномоментно перейти на новое оборудование, использование ангиографа с привлечением соответствующих специалистов – весьма сложно, хотя к этому надо стремиться. Приднестровье пошло по пути заключения договорных отношений с соответствующими клиниками Молдовы. В результате в 2019 году удалось спасти порядка 180 жизней. Для перемещения людей в клиники Молдовы были приобретены кареты скорой медицинской помощи. Операция по шунтированию стоит от 30 до 50 тысяч леев каждая – это все оплачивает приднестровский бюджет, что с одной стороны показывает зависимость и сотрудничество приднестровских органов здравоохранения с молдавскими клиниками. В Приднестровье не разработаны все необходимые клинические рекомендации для врачей. Необходима программа по переподготовки кадров, речь идет о послевузовской подготовке кадров, которая на данный момент отсутствует в Приднестровье.

Проблемный вопрос стоит по увеличению системы оплаты труда медицинского персонала с 1 июля 2020 года с целью повышения мотивации работников и повышения качества медицинского обслуживания. Из-за недостаточного материального стимулирования, отсутствия возможности повышения квалификации за государственный счет, неудовлетворительного состояния медучреждений в системе здравоохранения сложился дефицит кадров, что влияет на качество медицинской помощи. По мнению министерства здравоохранения, для улучшения качества медицинской помощи нужно сделать упор на первичную медико-санитарную помощь и перейти к общеврачебной практике. Так, 75% заболеваний должно выявляться и лечиться именно этими специалистами. Их количество, как и число участков, станет больше.«Два ключевых этапа реализации Концепции – это укрепление первичной сети, то есть обеспечение текущей сети врачами общей врачебной практики, затем увеличение количества участков, снижение нагрузки на врача, разукрупнение участков. При этом параллельно идет централизация скорой, создание единой  диспетчерской службы, увязка информации о состоянии граждан  на врача первичного звена», – предлагает министр здравоохранения Алексей Цуркан.

Планируется, что количество таких врачей станет больше – с имеющихся сегодня 133 до планируемых 359 к 2026 году. Уже в 2020 году запланирована переподготовка 32 подобных специалистов, которые сегодня  работают как участковые терапевты. Интерны, которые пошли в интернатуру – это 20 человек, 26 участковых терапевтов  также проходят переподготовку. Итого по итогам 2020 года – 78  врачей  общей врачебной практики будет в системе. В 2021 году основной приток кадров предусмотрен за счет выпускников 2018 года и 2020 года, планируется увеличение врачей ОВП еще на 72 специалиста. Кроме того, планируется обратить внимание и на средний медперсонал, сегодня соотношение количества медсестер и врачей 2 к 1, однако норма 4 к 1.

Существенным выходом из ситуации может стать только изменении модели финансирования здравоохранения, возможно, создание Фонда  финансирования здравоохранения как целевого бюджетного фонда в составе Приднестровского бюджета, так же стоит рассматривать переход на страховую медицину, так как это организовано в Республики Молдова.

В Правительстве Приднестровья планируют рост доходов для всех категорий медиков. Так, доплаты предусмотрят для работников первичного звена (до 100 РУМЗП за работу на участке). Поощрять будут медицину на селе – врачам и среднему медперсоналу планируют доплачивать от 50-150 РУМЗП. Теперь молодой специалист, работающий в скорой помощи, будет получать надбавку к зарплате в размере 150 РУ МЗП (1 170 приднестровских руб.). Такую же надбавку получат молодые специалисты в отделениях гемодиализа. А с учётом доплаты за работу в госпитальных условиях надбавка составит 180 РУ МЗП (1 404 руб.).При этом предусмотрено увеличение зарплаты и для младшего медицинского персонала отделений гемодиализа. Сейчас они получают более 1 800 руб., а с июля зарплата составит порядка 2 400 руб.  Предложенный вариант начисления зарплат представят Федерации профсоюзов медработников. При этом согласно новому положению штатная численность в учреждениях медицины меняться не будет. Как минимум оклады сотрудников сферы здравоохранения вырастут на 30%. Новая система оплаты труда начнет действовать с июля 2020 года.

Власти продолжают точечно повышать зарплаты бюджетникам. На этот раз повышения дождались и медики. Но не все, а только персонал туберкулёзных учреждений, работники скорой помощи и отделений гемодиализа. Это, безусловно, хорошая новость. Однако остаётся один вопрос: почему зарплаты поднимают только медикам определённой специальности? Правительство объясняет своё решение катастрофической ситуацией с туберкулёзом и крайней нехваткой фтизиатров. В частности, из 45 штатных единиц, предусмотренных для врачей этой специальности, заполнены только 27.

Однако в Приднестровье плохи дела не только с туберкулёзом. Ежегодно от сердечно-сосудистых заболеваний умирают больше тысячи человек. Заболеваемость онкологией с 2017 по 2108 год выросла на 19 процентов. В 2018 году было зарегистрировано 17.315 случаев заражения инфекционными заболеваниями, что на 6 процентов больше, чем в 2017 году.

При этом, судя по вакансиям, опубликованным на сайте министерства здравоохранения, в Приднестровье не хватает врачей практически всех специальностей. Например, нужны 11 инфекционистов, 17 анестезиологов-реаниматологов, 16 психиатров, 48 педиатров. Но самая катастрофическая ситуация сложилась с терапевтами и медсёстрами. Лечебные учреждения хоть сегодня готовы взять на работу 76 врачей этой специальности и 269 медсестёр. Но их нет. Может быть, потому, что оклад медсестры, например, в Рыбнице составляет 1.095 рублей. Вместе с доплатами за ночные смены и высшую категорию получается чуть больше 2 тысяч рублей. А если ещё и работать сутки через сутки, то можно 2.500 рублей заработать, но не больше. Это очень маленькие деньги при таких нагрузках. Однако власти Приднестровья этот факт почему-то не заботит.

Впрочем, председатель правительства Александр Мартынов пообещал, что во втором полугодии пересмотреть заработную плату в целом в сторону увеличения.  Но пока это всего лишь обещание, а медицинский персонал бежит из Приднестровья. Судя по списку вакансий на сайте министерства социальной защиты, из Приднестровья бегут не только медики. Острый дефицит кадров сложился практически во всех отраслях экономики Приднестровья. Специалисты и рабочие самых разных профессий нужны не только в бюджетной системе, но и на производственных предприятиях. То есть там, где средние зарплаты, по информации госслужбы статистики, традиционно выше. Причин тому, основные две: Во-первых, большой разрыв между зарплатами рядового состава и руководящего, а также административного персонала, который статистика не показывает. Поэтому даже если показатели средней зарплаты высокие, то это не значит, что работник в реальности получают высокую зарплату. Во-вторых, даже в Молдавии люди могут заработать намного больше, не говоря уж о России или западных странах. К примеру, в Оргееве на заводе по производству автомобильной электропроводки зарплаты составляют от 6 до 9 тысяч леев. При этом иногородних рабочих бесплатно возят туда-обратно и кормят обедом. Неудивительно, что многие жители Рыбницы уже работают там. Тем более, что какого-то специального образования для трудоустройства на завод не требуется. Такие же процессы происходят сегодня и в здравоохранении, где медицинский персонал из Бендер, Дубоссар и Рыбницы переходят на работу в медицинские учреждения Республики Молдова, где их зарплата в 2-3 раза больше.

Так что все эти меры правительства Приднестровья с точечным поднятием зарплат вряд ли приведут к решению кадровых проблем. И не на 100 – 200 рублей, как это делалось до сих пор, а зарплаты медицинских работников должны вырасти с 3-4 тысяч рублей до 9-12 тысяч рублей, что бы остановить отток врачей из региона.

В Молдове этой проблеме уже больше 25 лет. Первая волна эмиграции медиков пришлась на 1991-1996 годы. Тогда многое было намешано — и экономический кризис, и националистические движения, и отсутствие перспектив профессионального развития, и коррупция, и неуверенность в завтрашнем дне. Люди просто не знали, как жить и работать дальше, вот и бежали. Вторая волна — это 1997-2005 годы. Причины были уже иными, на первый план вышел финансовый фактор. Врачи уезжали, потому что в Румынии им предлагали не только высокие зарплаты, но и жилье, особенно, если они соглашались работать в сельской местности. Третья волна продолжается по сей день. К очевидным фактам, вроде финансового благополучия, прибавилась возможность работать на территории Евросоюза.

Социологические опросы показывают, что 85% врачей Молдовы готовы работать в Румынии, 7% пытаются уехать в другую страну ЕС и остаться в системе здравоохранения, 3% тоже едут в ЕС, но согласны на любую работу, 3% готовы вернуться домой. К примеру, из Молдовы в 2016 году уехали около 1 900 медсестер, а также 3 000  другого персонала. 90% из тех, кто покинул страну, сделали это по собственной инициативе. Обидно, что 2/3 молодых специалистов с десятилетним опытом работы в данной области не хотят продолжать работу в системе общественного здравоохранения, выбирая частные клиники из-за более высокой заработной платы, а также из-за гораздо лучших условий труда.

Такие же масштабные выезды медицинского персонала сейчас происходят и в Приднестровье, а Правительство часто решает проблему не с той сторон, например, планируют для снижения теневого оборота в медучреждениях установить камеры видеонаблюдения в приемных отделениях, отделениях диагностики и лабораториях.«Одна из основных задач установки видеокамер – это постоянный мониторинг качества оказываемых услуг пациентам. Вы знаете, что периодически поступают жалобы, это касается и приемных отделений, и других мест, где соприкасаются пациенты с медицинским персоналом. Следующий важный момент – это финансовая прозрачность, то есть ставилась задача выявить основные центры доходности, как-то места, где делаются компьютерная томография, иные дорогостоящие услуги и чтобы именно эти точки находились под постоянным мониторингом, а также там, где осуществляется прием граждан. Важно понимать, насколько эта плата за прием оплачивается через кассу, а не иным образом», – обозначил свою позицию Александр Мартынов.

Камеры не спасут ситуацию с получением врачами денег и конфет, их начнут давать врачам на улице или у входа в поликлинику, нужен радикальный подход к улучшению жизни врача в Приднестровье и хочется надеется, что объявленный Год здоровья принесет соответствующую пользу как медицинскому персоналу, так и пациентам.

Год здоровья не должен пройти формально, он должен стать поворотом для внедрения новых подходов в медицине, пропаганды здорового образа жизни.

В сложившейся ситуации виновата сложившаяся десятилетиями система.  Быть здоровым – это не лечиться в больницах, а систематически, просто наблюдать за собой. Жители Приднестровья должны перенять существующие практики в здравоохранении и изменить ситуацию к развитию и процветанию. В данном процессе может оказать существенную помощь специалисты из Кишинева и стран Европейского Союза, поэтому программы по улучшению системы здравоохранения на левом берегу Днестра сегодня весьма уместны.