Alexandr Vâlkov: Orașele și raioanele din Transnistria se dezvoltă fără finanțare din Rusia și Europa / Города и районы Приднестровья развиваются без финансирования из России и Европы

Din punct de vedere administrativ, teritoriul nerecunoscut al Transnistriei este împărțit în 5 raioane și 2 orașe de subordonare republicană. În actele normative ale Transnistriei se disting trei tipuri de unități administrativ-teritoriale: așezări urbane, în care trăiesc peste 5000 de persoane, iar cea mai mare parte a populației nu este implicată în agricultură; comune în care majoritatea populației active este implicată direct în agricultură; zonele rurale. În conformitate cu registrul transnistrean „Structura administrativ-teritorială a Transnistriei” distinge 8 orașe: (Bender, Grigoriopol, Dnestrovsc, Dubăsari, Camenca, Rîbnița, Slobozia, Tiraspol), 8 comune (Hlinaia, Carmanovo, Colosova, Crasnoe, Maiac, Tiraspolul Nou, Pervomaisc, Solnecinoe), 143 de sate, 4 gări (Camenca, Cobasna, Novosavițcaia, „Postul-47”) și o comună bisericească a Mănăstirii de călugări Noul Neamț situată lângă satul Chițcani (Mănăstirea se află sub jurisdicția Patriarhiei Chișinăului și a Bisericii Ortodoxe Ruse). Șapte sate de pe malul stâng (Vasilievca, Doroțcaia, Cocieri, Coșnița, Molovata Nouă, Pohrebea, Pârâta) sunt administrate de organele oficiale ale Republicii Moldova. Pe malul drept al Nistrului se află orașul Bender, satul Chițcani, satul Merenești și satul Cremenciug administrate de partea transnistreană. O situație interesantă s-a format în satul Varnița, raionul Anenii Noi, care este situat între raioanele orașului Bender, unde  jurisdicția satului aparține autorităților Republicii Moldova, dar Transnistria a indicat în mod specific în constituție că satul Varnița se referă la unitatea administrativ-teritorială a Transnistriei. Cu toate acestea, de facto Transnistria nu are nici o influență în acest sat. În ultimii ani, satul Varnița, raionul Anenii Noi din Republica Moldova, a suferit schimbări pozitive în infrastructură datorită finanțării din bugetul Republicii Moldova și a finanțărilor din Uniunea Europeană. Au fost create condiții financiare favorabile pentru furnizarea de servicii bancare de înaltă calitate, servicii de notar, medicale, sociale și alte tipuri de servicii, inclusiv pentru rezidenții de pe malul stâng al Nistrului.

Să analizăm ce succese și realizări în 2019 au fost obținute de cele 7 unități administrativ-teritoriale ale Transnistriei finanțate din bugetul local, fără utilizarea programelor și subvențiilor din afară. Da, bineînțeles, gazul preferențial din Rusia și electricitatea ieftină de la Centrala termoelectrică din Dnestrovsc oferă oportunități pentru dezvoltarea fiecărei localități din Transnistria, dar fără un management și asistență în gestionarea orașelor (comunelor, satelor), regiunea nu se va dezvolta rapid.

Să începem cu cel mai nordic raion – Camenca. În raion au loc procese demografice negative. În 2019 s-au născut 141 de copii,de trei ori mai mic decât rata de mortalitate. Însă, poate fi remarcată o dinamică pozitivă a migrației: dacă în 2018 a fost înregistrată o plecare a  populației din raion (minus 56 de persoane), atunci în 2019, avem pe plus 48 de rezidenți. Bugetul raionului Camenca a primit anul trecut 76 de milioane de ruble, jumătate din această sumă sunt venituri proprii. Costurile s-au ridicat la 80 de milioane, adică mai mult decât câștigă raionul, unde 64% au fost cheltuite doar pentru finanțarea serviciilor protejate social. Salariul mediu în sectorul de producție s-a ridicat la 2468 de ruble (150 de dolari, care este cu 11,5% mai mare decât în 2018), în sectorul non-producție – 2872 de ruble (175 de dolari, cu o creștere de 13,2%).

Baza economiei raionului este complexul agro-industrial. În această sferă activează o duzină și jumătate de persoane juridice și sute de ferme. Principala direcție a agriculturii este producția de culturi. Cea mai mare întreprindere industrială este Uzina de conserve din Camenca, care a produs 4431 cutii de conserve în 2019 (cu 40% mai mult decât în ​​2018). Printre problemele cu care se confruntă fabrica sunt fondurile limitate și datoriile de împrumut și energie. Uzina este scoasă la privatizare și există trei ofertanți pentru achiziționarea singurei uzine din raion. În domeniul antreprenoriatului au fost înregistrate 1.491 de persoane, majoritatea brevetelor au fost acordate fermelor  (date din 2018: 1210 antreprenori individuali).

Luând în considerare situația demografică negativă, trebuie direcționate resurse pentru a sprijini maternitatea și copilăria, adoptarea de programe care vor deveni un factor stimulator pentru creșterea fertilității. Raionul Camenca are un potențial mare de dezvoltare ulterioară, bineînțeles, cu un management adecvat.

Orașul Rîbnița este considerat capitala nordică a Transnistriei. Populația din raionul Rîbnița depășește 67 de mii de oameni. Două treimi din aceștia sunt rezidenți urbani. În cursul anului s-au născut 488 de persoane, mortalitatea este încă semnificativ mai mare decât natalitatea. Sunt schimbări pozitive în sfera înregistrării actelor de stare civilă: 252 divorțuri față de 338 căsătorii. Conform rezultatelor anului, creșterea migrației este de 70 de persoane. Veniturile raionului s-au ridicat la 228,2 milioane de ruble. 77% sunt venituri proprii din bugetul orașului și raionului, 14% sunt subvenții din bugetul Transnistriei vizate pentru dezvoltarea industriei rutiere, 9% sunt fonduri fiduciare. Cheltuielile s-au ridicat la 242,4 milioane de ruble. Aproape 92% din acestea vizează finanțarea serviciilor protejate social. Dintre acestea, raionul a cheltuit aproximativ 160 de milioane de ruble pentru salariații din sectorul public. Dimensiunea medie lunară a salariilor a crescut cu 11% față de 2018. Tendința generală din toate orașele și raioanele constă în faptul că toți banii câștigați se direcționează către plata salariilor la numărul „umflat” de bugetari.

În 2019, volumul producției a scăzut cu 27%, efectul negativ a fost cauzat de principalul contribuabil – Uzina Metalurgică din Rîbnița. Uzina produce 82% din toate produsele industriale din raion. În sectorul agricol, aproximativ 60 de persoane juridice și 568 de ferme au fost implicate în producția de culturi, precum și 10 entități juridice și o duzină și jumătate de ferme care lucrează în sectorul zootehnic. Numărul antreprenorilor individuali a crescut cu aproape trei sute de unități (date de la sfârșitul anului – 3.614 de brevete înregistrate).

În raion activează patru programe municipale (11,3 milioane de ruble), unde fondurile sunt utilizate pentru îmbunătățirea stării tehnice a facilităților sociale și culturale, a locuințelor, clădirilor. 8,65 de milioane, alocate în cadrul programului pentru întreținerea fondului de locuințe, a infrastructurii sociale și a obiectelor de îmbunătățire a terenurilor, au fost cheltuite pentru reparațiile acoperișului, înlocuirea conductelor de apă și de incendiu ale clădirilor cu mai multe etaje, reparația caselor de cultură, pistelor de pe stadionul orașului și a fântânii din parcul central. În plus, aproape un milion a fost alocat pentru îmbunătățirea raionului în cadrul programului de mandate al alegătorilor, care îi ajută pe actualii deputați să rezolve problemele raionului în detrimentul fondurilor bugetare. În Rîbnița, se dorește foarte mult să fie cumpărată o mașină de udat, care va avea grijă de curățarea drumurilor și spațiile verzi. Astfel, se intenționează să se atragă finanțare pentru achiziționarea de echipamente de curățare, precum și pentru repararea drumului rutier al orașului, de la marile întreprinderi industriale care au un impact negativ asupra stării drumurilor, adică să ia o parte din profiturile obținute de întreprinderi pentru rezolvarea problemelor din oraș. În detrimentul Fondului republican de investiții din raion, au fost reparate trei școli, 4 terenuri de joacă și de sport.

În detrimentul impozitelor de la Uzina Metalurgică, raionul Rîbnița mereu a avut ocazia să dezvolte și să mențină sfera socială într-o stare excelentă, însă, datorită deteriorării activității uzinei, oportunitățile de dezvoltare a raionului se deteriorează. Rezultatele slabe din 2019 arată dinamica negativă a unuia dintre cele mai promițătoare orașe din Transnistria.

Raionul Dubăsari este format dintr-un oraș și 20 de sate. Creșterea migrației pentru anul 2019, ținând cont de migrația internă și externă, a însumat 286 de persoane. Raionul Dubăsari este subvenționat, adică venitul propriu nu este suficient pentru a acoperi cheltuielile. Unul dintre obiectivele administrației locale este să devină independent financiar. În 2019, veniturile bugetare s-au ridicat la peste 131,5 milioane de ruble, adică cu 15 milioane mai multe decât în ​​2018. S-a înregistrat o creștere a veniturilor fiscale – față de 2018 cu 9,8 milioane de ruble. Veniturile industriale din Dubăsari au crescut și ele. În 2019, 83% din întreprinderile raionului și-au crescut producția. Veniturile suplimentare au făcut posibilă reducerea dependenței de la transferurile din bugetul republican de la 25 de milioane de ruble la 16 milioane de ruble.

Datorită activității programului Fondului de investiții de capital, în 2019 au fost reparate școlile Nr. 4 și Nr. 5, precum și Școala de Artă și Școala de Rezerve Olimpice a Înotului și Ciclismului. O nouă clădire este în curs de construcție pentru Centrul de reabilitarea socială și psihologică a copiilor. Condițiile rutiere rămân o problemă serioasă pentru raion, mai multe sate rămân încă fără o alimentare centralizată cu apă potabilă. Sistemul de sănătate din raion are nevoie de investiții financiare. În 2019, Dubăsari a fost recunoscut drept cel mai curat și verde oraș al Transnistriei, raionul fiind cel mai luminat din Transnistria.

Obiectele culturale ale raionului Dubăsari, în special casele de cultură rurale, au, de asemenea, nevoie de resurse financiare suplimentare. Casa de Cultură este centrul de bază al satului: „Este imposibil să ne imaginăm un sat fără Casa de Cultură. În 2019, 10 centre de cultură au fost reparate în republică, iar în 2020 sunt planificate încă șase. În 2021, sper că toate casele de cultură vor fi renovate ”, a informat Vadim Krasnoselskiy.

Problema șefilor administrațiilor din Transnistria este că, pe de o parte, luptă pentru o creștere a veniturilor la bugetul local, iar pe de altă parte, trebuie să îndeplinească toate obligațiile sociale ale statului față de populație cu privire la plata la timp a salariilor, a subvențiilor și a pensiilor. Mijloace, ca întotdeauna, sunt insuficiente pentru aceste plăți sociale, astfel încât nu există suficient timp și bani pentru gândirea la dezvoltarea orașelor, comunelor și satelor.

În raionul Grigoriopol locuiesc 38.555 de persoane. Pe lângă orașul Grigoriopol, raionul  include mai mult de două duzini de așezări de tip rural. Cea mai mare parte a teritoriului este ocupată de terenuri agricole – aproximativ 75% din suprafață. Sprijinirea fermierilor locali este una dintre sarcinile cheie ale conducerii raionului. Sunt 577 utilizatori de terenuri. În raion activează 481 de întreprinderi și sunt 2301 de întreprinzători individuali.

Trebuie menționat faptul că raionul nu este bogat în întreprinderi, prin urmare, administrația raională ar trebui să se concentreze pe dezvoltarea sectorului agricol și introducerea de noi tehnologii în agricultură.

Unul dintre raioanele avansate este Slobozia, unde locuiesc 82.303 de persoane. Pe parcursul anului s-au născut 530 de copii, au murit 1.278 de persoane. Numărul căsătoriilor înregistrate (255) este puțin mai mare decât numărul divorțurilor (240). Acești indicatori preocupă conducerea raionului. Este necesar să se ia un set de măsuri pentru a schimba situația în direcție pozitivă, dar administrația locală are competențele necesare și este pregătită să se dezvolte și să participe la diverse programe de modernizare? Raionul are nevoie de o dezvoltare stabilă, permițând tinerilor profesioniști să trăiască și să lucreze în Slobozia sau în satele raionului. În primul rând, este necesar să ajute familiile tinere în achiziționarea de locuințe și obținerea de împrumuturi la dobânzi minime.

O altă categorie de cetățeni care au nevoie urgentă în soluția cu problema locuințelor sunt orfanii. „În listele noastre sunt înregistrați 270 de orfani. Numărul crește. În acest an, peste 20 de persoane sunt incluse în acesta listă”, a declarat șeful raionului V. Tișchenko. În 2019, a fost posibilă furnizarea de locuințe pentru 12 orfani. Raionul Slobozia este subvenționat și primește anual transferuri de la bugetul de stat în valoare de aproximativ 50 de milioane de ruble, acestea sunt sume mari pentru bugetul Transnistriei și pentru zona inițiativelor avansate, a căror implementare ar duce la o creștere serioasă a veniturilor fiscale. În raionul Slobozia nu există mari producători, iar numărul antreprenorilor individuali este mic. Sarcina administrației raionale este de a menține performanța cel puțin la nivelul actual – principala speranță sunt producătorii agricoli. În Slobozia și satele din jur, există peste 400 de întreprinderi agricole cu diverse forme de proprietate. În mare parte locuitorii raionului sunt îngrijorați de problema de locuință, problema terenurilor agricole, construcții, utilități. Apropierea de cele mai mari orașe din Transnistria, Tiraspol și Bender, are un efect benefic asupra activității economice a raionului, cea mai mare parte fiind ocupată de terenurile agricole.

În general, putem spune că, din cauza scăderii naturale a populației, a lipsei de programe vizate pentru dezvoltarea fiecărui sat, a lipsei de planuri pentru dezvoltarea raioanelor, nu se construiesc noi întreprinderi, astfel că se poate spune cu certitudine că în următorii 3-5 ani nu se va întâmpla în raioanele Transnistriei schimbări pozitive pentru populație, și nici creșterea salariilor și crearea condițiilor sociale favorabile pentru populație.

Dacă vom privi la situația din orașe, atunci în Bender, din partea căruia face parte și satele  Gîsca, Proteagailovca și Varnița – în aceste așezări trăiesc 89.386 de persoane. Vorbind despre ocuparea forței de muncă, în ultimii doi ani, piața muncii a cunoscut o deficiență acută de lucrători. Toate încercările administrației de a îmbunătăți situația au dus la rezultate minime. De exemplu, a fost organizat un târg de locuri de muncă, unde din 67 de întreprinderi și instituții ale orașului au participat doar 22, care au oferit 1.400 de locuri de muncă vacante. Târgul a fost vizitat de 172 de persoane, iar șapte persoane au fost în cele din urmă angajate. Astfel, se arată că multe încercări de schimbare a situației prin metodele vechi (sovietice) nu sunt eficiente și este nevoie de abordări moderne și populare.

Veniturile totale ale bugetului local s-au ridicat la 270,3 milioane ruble, cheltuieli – 267,7 milioane (76,6% au fost alocate pentru finanțarea sferei sociale). Bender este un mare centru industrial. Pe teritoriul său există întreprinderi din industria electrică, de construcții de mașini, de prelucrare a lemnului, de imprimare, de alimentație. 5,6 mii de hectare sunt ocupate de terenurile agricole. În industriile din domeniul precum electricitatea, silvicultura, prelucrarea lemnului și industria ușoară, producția a scăzut. Din cele 22 de întreprinderi subordonate administrației de stat, funcționează 14. Patru întreprinderi unitare municipale sunt în proces de lichidare. În domeniul antreprenoriatului sunt implicate 6132 de persoane (în 2018 au fost 4577).

O mare cantitate de lucrări a fost realizată anul trecut în domeniul îmbunătățirii și actualizării infrastructurii orașului. În perioada de raportare, linia de troleibuz din micro-raionul Solnecniy a fost extinsă, a fost creat un centru pentru persoanele cu dezabilități, a fost realizată reconstrucția bazei de înot, s-au construit și au fost dotate noi locuri de joacă pentru copii.

Bender este orașul lider în numărul de evenimente culturale organizate (637) și peste trei duzini de evenimente sportive. Astăzi Bender este un oraș special pentru Transnistria, pentru că originar din Bender este Vadim Krasnoselskiy, astfel că au loc multe lucrări de construcție în acest oraș, căruia președintele îi acordă o atenție deosebită.

Principalul oraș din Transnistria este Tiraspol, unde locuiesc 127.607 de persoane, în Dnestrovsc – 9571. Peste 1300 de copii s-au născut în cursul anului, au fost înregistrate 1053 de căsătorii și 572 de divorțuri. Mortalitatea depășește până acum rata natalității: în 2019 au murit 1783 de persoane. Cele mai frecvente cauze de deces sunt bolile cardiovasculare și oncologice. Populația activă economic în structura resurselor de muncă este mai mare de 60%. Numărul cetățenilor care nu sunt angajați în economie este încă nesemnificativ, dar totuși a scăzut. Singura direcție în care producția s-a redus este industria ușoară. În 2019, au fost deschise 214 de obiecte de activitate antreprenorială, 74 și-au încetat operațiunile. Pentru începutul anului 2020, 7347 de antreprenori individuali își îndeplinesc activitatea. O mare atenție în 2019 a fost acordată peisagisticii orașului. În Tiraspol, au fost date în exploatare case pentru reprezentanții Ministerului apărării și Ministerului afacerilor interne, în total 397 de apartamente.

Indicatorii de date prezentați a tuturor unităților administrativ-teritoriale arată numărul de persoane implicate în diverse domenii de activitate, ce fonduri sunt cheltuite pentru amenajarea teritoriului, care sunt perspectivele pentru viitorul apropiat și numărul și informațiile prelevate care nu inspiră optimism în dezvoltarea independentă a Transnistriei fără asistență externă și experți externi în dezvoltarea raioanelor.

Este interesantă opinia lui Vadim Krasnoselskiy cu privire la situația din orașe și raioane: „S-a făcut mult, dar trebuie făcut și mai multe. De fapt, suntem încă la începutul drumului. Munca activă a început în 2018. Anul 2017 a fost anul stabilizării. Dacă continuăm să avansăm fără a încetini, nu vom argumenta, ci vom lucra, atunci în câțiva ani vom închide problemele cu școlile, grădinițele, instituțiile de sănătate, cu cultura și sportul – întreaga infrastructură socială, vom transforma pustia în parcuri.” Potrivit declarației sale, în 2020 va fi pregătită o percepție pozitivă a populației asupra tuturor reformelor și schimbărilor. Vadim Krasnoselskiy arată că a avut puțin timp pentru a stabiliza situația economică din Transnistria și a începe să îmbunătățească situația din fiecare oraș și raion. Însă, să vedem ce planuri și proiecte de dezvoltare sunt puse în aplicare în Republica Moldova, pentru a compara ceea ce intenționează să se facă pe malul stâng și drept al Nistrului.

La inițiativa șefului republicii Igor Dodon, Guvernul va dezvolta programe naționale pentru îmbunătățirea calității vieții în orașele și satele Moldovei. Ca parte a acestor inițiative, Guvernul va dezvolta un program național pentru furnizarea de apă potabilă în așezările din țară. A doua inițiativă a președintelui se referă la iluminarea satelor. Potrivit șefului statului, fără sprijinul sistemic din partea Guvernului, numai de către autoritățile locale această problemă nu poate fi rezolvată. Cu sprijinul statului, cel puțin câteva sute de sate ar trebui iluminate în acest an. Un alt program național ar trebui dezvoltat în domeniul eliminării depozitelor de gunoi neautorizate și colectarea gunoiului. „Aceasta este o mare problemă de mediu pentru Republica Moldova și este, de asemenea, necesară inițierea unui program de stat care să ajute la rezolvarea acestei probleme”, afirmă Dodon.

Uniunea Europeană (UE) este astăzi principalul donator al Republicii Moldova. În ultimii cinci ani, UE a aprobat finanțare pentru țara noastră în valoare de peste 900 de milioane de euro. Acești bani sunt destinați construcției de drumuri, educației, sănătății, agriculturii, dezvoltării afacerilor și multe altele. Guvernul Statelor Unite ale Americii este un alt donator al Republicii Moldova, finanțând peste 310 milioane de euro pentru proiectele mari. Banca Mondială a semnat cu Moldova un acord în valoare de peste 299 de milioane de euro. România finanțează în prezent proiecte în Republica Moldova în valoare de peste 105 milioane de euro, Suedia – peste 44,9 milioane. Lista țărilor care oferă sprijin financiar este destul de mare și conține mai mult de 20 de poziții.

Peste 3 miliarde de euro – aceasta este suma de sprijin financiar aprobată de partenerii Republicii Moldova în ultimii cinci ani. Fără aceste resurse, redresarea economică și dezvoltarea infrastructurii sau reforma instituțiilor statului nu ar fi fost posibilă. Cea mai mare parte a fondurilor primite sunt reprezentate ca subvenții, adică fonduri financiare gratuite. În cea mai mare parte, banii donatorilor sunt investiți în repararea drumurilor, construcția centrelor sociale, conductelor de gaze și conductelor de apă, în repararea grădinițelor și școlilor, în construcția sau repararea centrelor medicale, în sprijinul autorităților locale, dezvoltarea afacerilor în zonele rurale, restaurarea sistemelor de irigații și furnizarea de finanțarea în agricultură. Odată cu semnarea Acordului de asociere cu Uniunea Europeană în 2014, Republica Moldova a primit asistență pentru implementarea reformelor structurale și economice prevăzute în Acord – de exemplu, dezvoltarea agriculturii și a zonelor rurale, reforma poliției și gestionarea frontierei, crearea zonei de liber schimb cu Uniunea Europeană. Trebuie menționat că fondurile din asistența externă au fost primite fără excepție de către toate regiunile țării, fie că sunt regiunile nordice, fie Găgăuzia sau Transnistria.

O sursă deschisă de programe are Comisia Europeană, care gestionează sistematic cereri de parteneriat pentru orașe și invită autoritățile locale să își prezinte conceptele despre cum acestea pot contribui la dezvoltarea urbană prin parteneriate cu alte orașe, asigurându-le integrarea socială și sporind durabilitatea, amenajarea teritoriului, prosperitatea și inovația. Fondul de Investiții Sociale din Moldova (FISM) este angajat în proiecte de infrastructură, inclusiv în zonele rurale; Programul „Comunitatea mea” este un program de asistență de cinci ani, menit să consolideze autonomia locală pentru a îmbunătăți eficiența, transparența și responsabilitatea față de cetățeni, sporind potențialul autorităților locale de a satisface nevoile cetățenilor. „Comunitatea mea” este un program al USAID care oferă asistență completă comunităților, inclusiv orașelor și satelor.

Aceasta este doar o mică parte din ceea ce face și pentru ce se străduiește fiecare primar al așezărilor din Moldova. Prin urmare, acest subiect al dezvoltării teritoriale trebuie să fie studiat în profunzime pe malul stâng al Nistrului și să se învețe cum să atragă resurse internaționale pentru îmbunătățirea infrastructurii, pentru dezvoltarea afacerilor, crearea de locuri de muncă și ca rezultat îmbunătățirea vieții fiecărui locuitor de pe malul stâng al Nistrului.

 

 

В административном отношении непризнанная территория Приднестровья делится на 5 районов и 2 города республиканского подчинения. В нормативных актах Приднестровья выделяют три типы административно-территориальных единиц: – городские населённые пункты, в которых проживает более 5000 человек и основная часть трудоспособного населения не занята в сельском хозяйстве; – посёлки, где для большей части активного населения основная деятельность напрямую не связана с сельским хозяйством; – сельские населённые пункты. В соответствии с Приднестровским реестром «Административно-территориальное устройство Приднестровья» выделяют: 8 городов

(БендерыГригориопольДнестровскДубоссарыКаменкаРыбницаСлободзея, Тирасполь), 8 Посёлков(ГлиноеКармановоКолосовоКрасноеМаякНовотираспольский,Первомайск, Солнечный), 143 села, 4 железнодорожных станции(Каменка, КолбаснаНовосавицкая, «Пост-47») и 1 церковный посёлок Ново-Нямецкого Свято-вознесенского мужского монастыря возле села Кицканы (находится под юрисдикцией Кишиневской Патриархии Русской Православной Церкви).

Семь сёл (ВасильевкаДороцкоеКочиерыКошницаНовая МоловатаПогребяПырыта) на левом  берегу Днестра администрируют официальными органами Республики Молдовы. На правом берегу Днестра расположены город Бендеры, с.Кицканы, с.Меренешты и с. Кременчуг, которые администрируются Приднестровской стороной. Интересная складывается ситуация в отношении села Варница Новоаненского района, который расположен между районами города Бендеры, где сегодня юрисдикция села относится к органам власти Республика Молдова, но Приднестровский регион специально указал в Конституции Приднестровья, что село Варница относится к административно-территориальное единицы Приднестровья, но фактического влияния в данном селе нет. За последние годы село Варница Новоаненского района Республики Молдова претерпело позитивные изменения в инфраструктуре, где благодаря финансированию бюджета Республики Молдова и Европейским Союзом созданы благоприятные финансовые условия для предоставления качественных банковских, нотариальных, медицинских, социальных и других услуг в том числе и для жителей левого берега Днестра.

Рассмотрим какие успехи и достижения в 2019 году добились 7 административно-территориальных единиц Приднестровья финансируемые из местного бюджета, не используя программы и гранты из вне. Да конечно, льготный газ из России и дешевая электроэнергия от Молдавской ГРЭС г. Днестровск дают возможности для развития каждого населенного пункта в Приднестровье, но без проектного менеджмента и помощи по управлению городами (поселками, селами) быстрого развития местности не будет.

Начнем с самого северного района- Каменского.  В районе негативные демографические процессы, в 2019 году появился на свет 141 ребенок, что в три раза ниже смертности. Можно отметить положительную миграционную динамику: если в 2018 году зафиксирован отток населения из района (минус 56 человек), то в 2019-м 48 жителей в плюсе. В бюджет Каменского района поступило в прошлом году  76 миллионов рублей, половина этой суммы – собственные доходы. Расходы составили 80 миллионов, т.е. больше чем район зарабатывает, где 64% ушло только на финансирование социально защищенных статей. Средняя зарплата в производственном секторе составила 2468 рублей (150 долларов, что выше показателя 2018 года на 11,5%), в непроизводственной сфере – 2872 рубля (175 долларов, рост 13,2%).

Основой экономики района является АПК. В этой сфере действуют полтора десятка юридических лиц и сотни крестьянско-фермерских хозяйств. Главным направлением сельского хозяйства является растениеводство. Крупнейшее промышленное предприятие – Каменский консервный завод – произвело в 2019 году  4431 тубу консервов (на 40% больше, чем в 2018-м). Среди проблем, стоящих перед заводом, ограниченность денежных средств и наличие задолженностей – ссудной и за энергоносители. Каменский консервный завод выставлен на приватизацию и имеются три претендента на покупку единственного завода в районе. В сфере малого предпринимательства зарегистрирован 1491 человек, больше всего патентов выдано КФХ (данные 2018 года: 1210 индивидуальных предпринимателей).

Исходя из демографической негативной ситуации, нужно направить ресурсы на поддержку материнства и детства, принятие программ, которые станут стимулирующим фактором для роста рождаемости. Каменский район обладает большим потенциалом для дальнейшего развития при грамотном управлении.

Считается северной столицей Приднестровья город Рыбница. Численность населения Рыбницкого района превышает 67 тысяч человек. Две трети – городские жители. За  год на свет появилось 488 человек, смертность пока заметно превышает рождаемость. Положительные сдвиги есть в сфере регистрации актов гражданского состояния: на 338 браков 252 развода. Зафиксирован по итогам года и миграционный прирост – 70 человек. Доходная часть составила 228,2 миллиона рублей. 77% – собственные доходы бюджета города и района, 14% – субсидии из бюджета Приднестровья, направленные на развитие дорожной отрасли, 9% – средства целевых фондов. Расходы составили 242,4 миллиона рублей. Почти 92% направлено на финансирование социально защищенных статей. Из них 160 миллионов рублей район потратил на заработную плату бюджетникам, среднемесячный размер которой вырос по сравнению с 2018 годом на 11%. Общая тенденция по всем городам и районам состоит в том, что все зарабатываемые средства выходят на выплату заработных плат «раздутому» числу бюджетников.

Объем производства в 2019 году снизился на 27%, негативное влияние оказала сложная ситуация с основным налогоплательщиком – ММЗ. Завод производит 82% всей промышленной продукции района. В сфере АПК было задействовано около шести десятков юридических лиц и 568 КФХ, которые занимаются растениеводством, а также 10 юридических лиц и полтора десятка крестьянско-фермерских хозяйств, работающих в животноводческом секторе. Почти на три сотни единиц выросло количество индивидуальных предпринимателей (данные на конец года – 3614 зарегистрированных патенщиков).

В районе действуют четыре муниципальные программы (11,3 миллиона рублей), где средства направлены на улучшение технического состояния объектов социально-культурной сферы, жилфонда, административных зданий. 8,65 миллионов, выделенных по программе содержания жилфонда, объектов социнфраструктуры и благоустройства территорий, потратили на ремонт кровель, замену трубопроводов пожарного водоснабжения многоэтажных домов, ремонт Домов культуры, беговых дорожек городского стадиона, фонтана в центральном парке. Еще почти миллион выделен на благоустройство района по программе наказов избирателей, что очень помогает действующим депутатам решать проблемы своего округа за счет бюджетных средств. В Рыбнице хотят очень приобрести поливомоечную машину, для ухода за дорожным полотном и зелеными насаждениями, тут планируют привлечь к финансированию покупку уборочной техники, а также к ремонту дорожного полотна города крупные производственные предприятия, которые оказывают негативное влияние на состояние дорог, т.е. забрать у предприятий часть прибыли на решение общегородских вопросов. На средства республиканского Фонда капвложений в районе в районе отремонтированы три школы, обустроены 4 детские и спортивные площадки.

Всегда Рыбницкий район за счет налогов от ММЗ имел возможности для развития и поддержания в отличном состоянии социальной сферы, но из-за ухудшения работы ММЗ, ухудшаются возможности для развития всего района, слабые результаты 2019 года показывают отрицательную динамику одного из самых перспективных городов Приднестровья.

Дубоссарский район состоит из одного города и 20 сел. Миграционный прирост населения за 2019 год, с учетом внутренней и внешней миграции, составил 286 человек. Дубоссарский район является дотационным, т.е. собственных доходов не хватает, что бы покрыть расходы. Выйти на самостоятельное жизнеобеспечение и сделать район финансово независимым  – одна из целей местной госадминистрации.  В 2019 году доходная  часть бюджета составила  более 131,5 миллиона рублей, что на 15 миллионов больше, чем в 2018-м. Произошло увеличение налоговых поступлений  – по сравнению с 2018 годом на 9,8 миллиона рублей. Возросли доходы и промышленных предприятий Дубоссар. В 2019 году 83% предприятий района увеличили выпуск промышленной продукции. Дополнительные доходы позволили снизить зависимость от трансфертов республиканского бюджета с 25 миллионов рублей уменьшились трансферты до 16 миллионов рублей.

Благодаря работе программы Фонда капитальных вложений в  2019 году  в районе проведен капитальный ремонт общеобразовательных школ №4 и №5, а также художественной и школы Олимпийского резерва гребли и велоспорта. Строится новое здание для МУ «Центр социально-психологической реабилитации детей с ОПЖ».Состояние дорог остается серьезной проблемой для района, несколько сел по-прежнему остаются без централизованной подачи питьевой воды. Нуждается в финансовых вложениях и инфраструктура системы здравоохранения района. В 2019-м Дубоссары были признаны самым чистым и зелёным городом Приднестровья, район является самым освещенным городом в Приднестровье.

В дополнительных денежных ресурсах нуждаются и объекты культуры Дубоссарского района, в частности сельские дома культуры. Дом культуры – это центр притяжения села.«Представить себе село без Дома культуры невозможно. В 2019 году по республике отремонтировали 10 ДК, в 2020 запланировано еще шесть. В 2021 году, надеюсь, будут отремонтированы все Дома культуры», – проинформировал Вадим Красносельский.

Проблемным для глав администраций в Приднестровье является то, что они с одной стороны, бьются за увеличение поступлений в местный бюджет, а с другой стороны – должны выполнить все социальные обязательства государства перед населением в части своевременной выплаты заработных плат, пособий и пенсий. Средств как всегда еле хватает на данные социальные выплаты, поэтому времени думать о развитии города, поселков и сел не хватает времени и денег.

В небольшом Григориопольском районе проживает 38555 человек. В состав района, помимо города Григориополь, входит более двух десятков населенных пунктов сельского и поселкового типов. Большую часть территории занимают земли сельскохозяйственного назначения  –  около 75% площади района.  Поддержка местных аграриев – одна из ключевых задач руководства района – это 577 землепользователя. На территории района функционировало 481 предприятие, индивидуальных предпринимателей 2301.

Нужно отметить, что район не богат предприятиями, поэтому администрации района нужно делать акцент на развитие аграрной сферы и внедрением в сельское хозяйство новых технологий.

Одним из передовых районов является Слободзейский район, где проживает 82303 человека. В течение года родилось 530 детей, умерло 1 278 человек. Количество зарегистрированных браков (255) немногим превышает число разводов (240). Эти показатели вызывают обеспокоенность у руководства района, нужно принять комплекс мер для того, чтобы изменить ситуацию к лучшему, но обладает нужными компетенциями местная администрация  и готова она развиваться и участвовать в различных программах для модернизации? Району нужно стабильное развитие района, позволяющее молодым специалистам жить и работать в Слободзее или селах района, в первую очередь нужно оказать помощь молодым семьям в приобретении жилья и получением под минимальные проценты кредиты.

Еще одна категория граждан, которая остро нуждается в решении жилищного вопроса, – дети-сироты. «В наших списках зарегистрировано 270 детей-сирот. Очередь нарастает. За этот год в нее включено больше 20  человек»,–отмечает глава района В.Тищенко. В 2019 году удалось обеспечить жильем 12 сирот. Слободзейский район является дотационным и ежегодно получает трансферты из госбюджета в размере около 50 миллионов рублей, это большие суммы для бюджета Приднестровья и в районе прорывных инициатив, реализация которых привела бы к серьезному росту налоговых поступлений, на сегодняшний день нет. В Слободзейском районе отсутствуют крупные производители, невелико и количество индивидуальных предпринимателей. Задача у администрации района – сохранить показатели хотя бы на действующем уровне, основная надежда на сельхозпроизводителей. В Слободзее и близлежащих селах насчитывается более 400 аграрных предприятий различных форм собственности.  В основном слободзейцев беспокоят жилищные проблемы, земельные вопросы, строительство, ЖКХ. Близость крупнейших городов Приднестровья – Тирасполя и Бендер – оказывает благотворное влияние на экономическую деятельность района, большую часть территории которого занимают земли сельскохозяйственного назначения.

В целом можно сказать, что в связи с естественной убылью населения, отсутствием целевых программ на развитие каждого села, отсутствие планов развития районе, не ведется строительство новых предприятий, где с уверенностью можно сказать, что в ближайшие 3-5 лет не произойдет в районах Приднестровья положительных изменений для населения, поднятия заработных план и создания благоприятных социальных условий для населения.

Если рассмотреть ситуацию в городах, то в городе Бендеры, куда еще входят села Гыска и Протягайловка – проживают 89 386 человек. Говоря о занятости населения, отмечается за последние два года на рынке труда острый дефицит рабочих кадров. Все попытки администрации улучшить ситуацию приводят к минимальным результатам, например, провели ярмарку вакансий, где из 67 предприятий и учреждений города приняли участие только 22, которые предложили 1400 вакансий на работу, как результат из 172 человека посетивших ярмарку в итоге трудоустроено семь человек. Таким образом показывается, что многие попытки изменить ситуацию старыми (советскими) методами не эффективны и нужно менять подходы на современные и популярные.

Совокупные доходы местного бюджета составили 270,3 миллиона рублей, расходы – 267,7 миллиона (76,6% направлено на финансирование социальной сферы). Бендеры являются крупным промышленным центром. На его территории расположены предприятия электротехнической, машиностроительной, деревообрабатывающей, легкой, полиграфической, пищевой промышленности. 5,6 тысячи гектаров занимают земли сельхозназначения. По отраслям, как электроэнергетика, лесная, деревообрабатывающая и легкая промышленность, объем производства упал. Из 22 предприятий, подведомственных госадминистрации, функционируют 14. Четыре МУПа находятся в процессе ликвидации. В сфере малого предпринимательства задействовано 6132 человека (в 2018 году их было 4577).

Большой объем работ проведен в минувшем году в сфере благоустройства и обновления инфраструктуры города. В 2019 году из Фонда капитальных вложений. В отчетном периоде продлена троллейбусная линия в микрорайоне Солнечный, создан центр для людей с ограниченными возможностями, проведены работы по реконструкции гребной базы, построены новые и обустроены действующие детские игровые площадки.

Бендеры лидируют по количеству проведенных культурно-массовых мероприятий, которых насчитывается 637 и больше трех десятков спортивной направленности. Бендеры сегодня для Приднестровья особенный город, т.к. родом из Бендер Вадим Красносельский и много строительных работ происходят в этом городе, к которому Президент относится с особым вниманием.

Главным городом в Приднестровье является Тирасполь, где проживает 127 607 человек, в Днестровске – 9571. За год родилось больше 1300 малышей, зарегистрировано 1053 бракосочетания и 572 развода. Смертность пока превышает рождаемость: в течение 2019 года умерло (погибло) 1783 человека. Самые распространенные причины ухода из жизни – сердечнососудистые и онкологические заболевания. Экономически активное население составляет в структуре трудовых ресурсов более 60%. Число не занятых в экономике граждан пока незначительно, но все же сократилось. Единственное направление, где снижен объем производства, – легкая промышленность. В 2019 году открыто 214 объектов предпринимательской деятельности, прекратили деятельность 74. На начало 2020 года работают 7347 индивидуальных предпринимателей. Большое внимание в 2019 году уделялось озеленению города. В Тирасполе сданы в эксплуатацию дома для представителей Министерства обороны и МВД – всего 397 квартир.

Приведенные показатели в разрезе всех административно-территориальных единиц показывают, количество населения вовлеченных в различные сферы деятельности, какие средства тратятся на благоустройство территории, какие предполагаются в ближайшем будущем перспективы и уведенные цифры и информация не внушает оптимизма в самостоятельное развития Приднестровья без внешней помощи и внешних специалистов в развитии регионов.

Интересное мнение Вадима Красносельского по поводу ситуации в городах и районах «Многое сделано, но еще больше предстоит сделать. По сути, мы пока в начале пути. Активная работа началась в 2018 году. 2017-й был годом стабилизации. Если мы продолжим двигаться вперед, не снижая темпов, будем не рассуждать, а работать, то уже через несколько лет закроем вопросы со школами, детсадами, объектами здравоохранения, культуры, спорта – всей социальной инфраструктурой, превратим пустыри в парки». По его заявлению видно, что в 2020 году будет готовится позитивное восприятием населением всех реформ и изменений, Вадим Красносельский показывает, что мало времени у него было, что бы стабилизировать экономическую обстановку в Приднестровье и начать улучшать положение дел в каждом городе и районе. Но давайте посмотрим какие планы развития и проекты реализуются в Республике Молдова, что бы сравнить, что планируют делать на левом и на правом берегу Днестра.

По инициативе главы республики Игоря Додона правительство разработает национальные программы по улучшению качества жизни в городах и селах Молдовы. В рамках этих инициатив правительством будет разработана национальная программа по обеспечению населенных пунктов страны питьевой водой. Вторая инициатива президента касается освещения сел. По словам главы государства, без системной поддержки со стороны правительства, силами только местных властей, эту проблему решить не удастся. При поддержке государства в этом году должны быть освещены по меньшей мере несколько сотен сел/ Еще одна национальная программа должна быть разработана в области ликвидации неавторизованных свалок и уборки мусора. “Это большая экологическая проблема для Республики Молдова и здесь также необходимо инициировать государственную программу, которая поможет решению этой проблемы”, – заявил Додон.

Европейский союз (ЕС) на сегодняшний день является основным донором Республики Молдова. За последние пять лет ЕС утвердил финансирование для нашей страны в размере более 900 миллионов евро. Эти деньги предназначаются для строительства дорог, образования, здравоохранения, сельского хозяйства, развития бизнеса и многого другого. Правительство Соединенных Штатов Америки является еще одним из основных доноров Республики Молдова, с более 310 миллионов евро на финансирование крупных проектов. Всемирный банк подписал с Молдовой соглашения на сумму более 299 миллионов евро. Румыния на сегодняшний день финансирует в Республике Молдова проекты на сумму более 105 миллионов евро, Швеция – более 44,9 миллионов. Список государств, которые оказывают финансовую поддержку, достаточно большой, он содержит более 20 позиций.

Более 3 миллиардов евро – таков размер финансовой поддержки, которую утвердили в течение последних пяти лет партнеры по развитию Республики Молдова. Без этих ресурсов было бы невозможно экономическое возрождение, а также развитие инфраструктуры или реформирование государственных институтов. Большая часть полученных средств представлена грантами, то есть безвозмездной финансовой. По большей части, деньги доноров вкладываются в ремонт дорог, строительство социальных центров, газопроводов и водопроводов, в ремонт детских садов и школ, в строительство или ремонт медицинских центров, в поддержку местных органов власти, развитие бизнеса в сельской местности, восстановление оросительных систем и предоставление финансирования в сельском хозяйстве. С подписанием Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом в 2014 году Республика Молдова получит помощь для осуществления структурных и экономических реформ, предусмотренных в Соглашении – например, развитие сельского хозяйства и сельской местности, реформирование полиции и пограничное управление – и для создания Зоны свободной торговли с Евросоюзом. Следует отметить, что средства от внешней помощи получили все без исключения регионы страны, будь то северные районы, Гагаузия или Приднестровье.

В свободном доступе можно найти для участия программы от: – Европейской Комиссии, которая систематически проводит конкурсы заявок на партнерство для устойчивых городов и предлагает местным органам власти представить свои концепции о том, как они могут содействовать развитию городов посредством партнерства с другими городами, что приведет к усилению управления городским хозяйством, обеспечения их социальной интеграции и повышения их устойчивости, озеленения, процветания и инновации; – Фонда Cоциальных Инвестиций Молдовы (FISM), который занимается инфраструктурными проектами, в том числе в сельской местности; – Программа «Моё сообщество» — пятилетняя программа помощи, направленная на укрепление местного самоуправления, с целью улучшения эффективности, прозрачности и ответственности перед гражданами путём активизации потенциала местных властей для удовлетворения потребностей граждан. Программа «Моё сообщество» является ведущей программой USAID, предоставляющая всестороннюю помощь сообществам, включая города и сёла.

И это лишь малая часть того, что делается и к чему стремятся каждый примар населенного пункта Молдовы. Поэтому данную тему развития территорий необходимо тщательнее изучить на левом берегу Днестра и научиться привлекать международные ресурсы для улучшения инфраструктуры, для развития бизнеса, создания рабочих мест и как результат улучшения жизни каждого жителя на левом берегу Днестра.