Ivan Babici: Cine este responsabil pentru securitatea de pe malul stâng al Nistrului? / Кто отвечает за безопасность на левом берегу Днестра?

Populația din Transnistria ar trebui să beneficieze de securitatea oferită în prezent de către forțele armate, agențiile de securitate din Transnistria și Forțele de menținere a păcii, care exercită controlul la 15 puncte de control.

Administrația prezidențială de la Tiraspol concepe următoarele sarcini pentru autoritățile responsabile de apărarea și securitatea Transnistriei.

Principalul departament cu atribuții este Ministerul apărării Transnistriei, care este condus de Oleg Obruchkov. Președintele Transnistriei a determinat, pentru 2020, următoarele sarcini pentru acest departament:

 1. Adoptarea măsurilor necesare pentru consolidarea disciplinei militare, îmbunătățirea și pregătirea fizică și ideologică a personalului Forțelor armate din Transnistria, desfășurarea regulată de exerciții și tabere de antrenament.
 2. Continuarea și extinderea practicii organizării serviciului militar pentru personalul militar în conformitate cu sistemul de „zi lucrătoare”, când un soldat este eliberat acasă la sfârșitul fiecărei zile lucrătoare.
 3. Oferirea asistenței militarilor care sunt studenți și care studiază și servesc simultan.
 4. Dotarea unităților militare ale Ministerului apărării cu facilități moderne de instruire, echipamente sportive pentru săli și facilități pentru sport.
 5. Introducerea metodelor de formare bazate pe știință în procesul antrenamentului de luptă, aplicarea noilor forme, metode și ajutoare de antrenamente eficiente, îmbunătățirea metodelor de antrenament de luptă, precum și a programelor de antrenament intens cu arme a „cursurilor de supraviețuire”.
 6. Reechiparea unităților militare ale Ministerului apărării cu noi mijloace de comunicare.
 7. Transferarea documentelor Ministerului apărării în sistemul electronic de gestionare a documentelor.
 8. Construirea pe teritoriul orașelor militare (terenuri de instruire, centre de pregătire) a structurilor de instruire pentru dezvoltarea operațiunilor de luptă în condiții urbane, precum și reamenajarea elementelor de construcție existente pentru utilizarea personalului de instruire.
 9. Din cadrul Fondului de Investiții de Capital pentru 2020, efectuarea reparării și construirea a 7 facilități. De asemenea, construirea unei cazărmi cu 4 etaje pentru 400 de persoane, continuarea lucrărilor de construcție a zonei parcului și de depozitare a echipamentelor, construirea unei cazărmi cu 2 etaje în unitățile militare ale Ministerului apărării.

Dacă vom rezuma rezultatele activității desfășurate în 2019 de minister, ne putem concentra pe următoarele lucruri de bază: vorbind despre logistică și asistență tehnică, unde această zonă a fost considerată prioritară în 2019, pe baza instrucțiunilor lui Vadim Krasnoselskiy și a Strategiei de dezvoltare transnistreană. Toate categoriile de militari sunt prevăzute cu uniforme. Uniformele de iarnă au fost complet actualizate. A fost îmbunătățită calitatea alimentației soldaților. Din diferite surse, inclusiv din Fondul de investiții de capital, s-au alocat fonduri pentru actualizarea infrastructurii armatei. În 2019, a fost posibilă înlocuirea parțială a instrumentelor muzicale pentru orchestra Statului Major General al Forțelor armate din Transnistria. Comisariatele militare au fost dotate cu echipamente informatice, ceea ce permite îndeplinirea ordinului prezidențial de automatizare a lucrărilor de contabilitate. Se efectuează reparații și întreținere în timp util a mașinilor, echipamentelor și armelor. Planurile pentru 2020 includ achiziționarea de echipamente tehnologice moderne pentru benzinării, precum și înlocuirea echipamentelor de refrigerare, a băilor și spălătoriilor pentru o serie de unități ale armatei.

În Transnistria se acordă o atenție deosebită activităților educaționale, atât direct în cadrul Forțele armate cu soldați, cât și în instituțiile de învățământ cu orientare militară – Institutul militar și Școala Suvorov, unde studiază 248 de persoane. Ministerul a emis un ordin pentru un studiu de caz realizat de Institutul de Administrație Publică, Drept și Științe Sociale și Umane din cadrul UST, vizând creșterea prestigiului armatei transnistrene. Concluzia principală este că atitudinea populației față de armată s-a îmbunătățit semnificativ. Pe baza analizei opiniei publice, s-a observat că în ultimii trei ani, numărul respondenților care consideră prestigios serviciul militar a crescut cu 20%. Forțele armate au devenit un participant important la viața socio-culturală a statului, o platformă pentru dezvoltarea tinerilor. Lucrarea s-a desfășurat atât în​​direcția educației patriotice și ideologice, cât și prin participarea personalului militar la numeroase evenimente culturale. În anul de raportare, Forțele armate au organizat concursurile „Minute de glorie” și „Vocea armatei”, jocurile „Clubul celor veseli și ingenioși” și „Bătălia intelectuală”. În cadrul Campaniei armatei împotriva Drogurilor, departamentul de apărare a organizat aproape trei duzini de evenimente sportive, educaționale și culturale. Sub auspiciile Clubului Sportiv al Armatei, au fost organizate peste 60 de competiții de diferite niveluri. Personalul militar a devenit în repetate rânduri câștigător de premii ale competițiilor locale și internaționale din diferite sporturi.

Pentru armata transnistreană este pozitiv faptul că numărul de persoane după reformele armatei a crescut cu peste un sfert. În ceea ce privește pregătirea de luptă a personalului militar: o creștere semnificativă a cantității și calității efectuării tragerii cu arma are un efect pozitiv asupra rezultatelor.

Conducerea Transnistriei vede rolul armatei ca principala sursă în consolidarea independenței Transnistriei și recomandă Ministerului apărării să acorde o atenție deosebită pregătirii tactice și speciale pentru desfășurarea unei lupte moderne în oraș. O atenție deosebită va fi acordată pregătirii mobilizării populației din Transnistria, astfel încât rezidenții să fie gata să se ridice pentru a proteja teritoriul Transnistriei, dacă este necesar.

O altă autoritate nu mai puțin semnificativă din sectorul de securitate al Transnistriei este Ministerul securității de stat al Transnistriei, condus de Valeriy Gebos. Administrația președintelui Transnistriei a stabilit următoarele sarcini pentru acest departament:

 1. Activarea măsurilor de contrainformație care vizează identificarea, prevenirea și reprimarea activităților serviciilor speciale ale statelor și organizațiilor străine care pot produce daune securității Transnistriei.
 2. Îmbunătățirea complexului de măsuri care vizează obținerea de informații proactive despre planurile inamicului statalității transnistrene atât în ​​afara cât și în interiorul statului.
 3. Efectuarea măsurilor de control și verificare în organele executive ale puterii de stat din Transnistria cu privire la deficiențele și încălcările cerințelor actelor legislative din domeniul protecției secretelor de stat.
 4. Organizarea unui set de măsuri pentru prevenirea și blocarea interferențelor străine în procesele electorale transnistrene în cadrul alegerilor planificate pentru Sovietul Suprem și a autoritățile locale în 2020. Acesta este un punct foarte important pentru Transnistria în acest an.
 5. Efectuarea de măsuri pentru îmbunătățirea protecției frontierei de stat din Transnistria, creșterea nivelului de sprijin material și tehnic pentru autoritățile de frontieră, precum și nivelul de cultură profesională și etică a comportamentului personalului militar care asigură controlul la frontieră la punctele de control.
 6. Implementarea informațiilor de stat și politica științifică și tehnică în domeniul asigurării securității informațiilor din Transnistria, inclusiv folosirea mijloacelor tehnice și criptografice existente și a celor noi, verificarea conformității mijloacelor și tehnicilor de semnătură electronică ale centrului de certificare a solicitanților cu cerințele relevante pentru asigurarea securității.

La ultima ședință a Ministerului securității de stat din Transnistria, pe 23 ianuarie 2020, au fost rezumate rezultatele activităților operaționale și oficiale ale organismelor și unităților departamentului din 2019. A fost desemnat vectorul de lucru pentru asigurarea securității statului în 2020. Rezumând rezultatele activităților ministerului, șeful Ministerului securității de stat al RMN, Valeriy Gebos, a vorbit despre situația geopolitică și agravarea relațiilor dintre Transnistria și Moldova: situația politică din Transnistria este stabilă, puterea este consolidată, economia se dezvoltă, „nu se încadrează în planurile de reintegrare a Moldovei”. Încercările de agravare a relațiilor de către oficialii de la Chișinău subminează încrederea între state și încetinesc procesul de negociere. Vadim Krasnoselskiy, care a fost prezent la colegiul MSS, a remarcat că stabilitatea politică a Transnistriei, ca unul dintre principiile fundamentale pentru existența Transnistriei, este păstrată în mare măsură datorită activității personalului Ministerului securității de stat din Transnistria.

Vorbind despre structurile responsabile de securitate pe malul stâng al Nistrului, este imposibil să nu luăm în considerare formatul Forțelor de menținere a păcii. În prezent, operațiunea de menținere a păcii în Transnistria este realizată de Forțele comune/mixte de menținere a păcii, care includ personalul militar rus, transnistrean și moldovenesc, precum și zece observatori militari din Ucraina. Pacificatorii servesc la 15 posturi staționare și puncte de control amplasate pe secțiunile cheie ale Zonei de Securitate, care se întinde la 225 km. de-a lungul Nistrului și 12-24 km. lățime. Orașul Dubăsari a fost declarat Raion cu regim special de securitate, iar orașul Bender a fost declarat Raion cu regim de înaltă securitate. În aceste raioane, ca parte a implementării proceselui de menținere a păcii, funcționează instituția comandanților militari.

Luptele de pe Nistru au fost oprite în iulie 1992. Procesul de soluționare pașnică a conflictului moldo-transnistrean a fost lansat pe 21 iulie 1992. Președinții Rusiei și Moldovei, în prezența președintelui Transnistriei, au semnat acordurile relevante. Pentru delimitarea părților aflate în conflict, a fost creată Comisia Unificată de Control (CUC), care a inclus inițial reprezentanți ai Federației Ruse, Republicii Moldova și Transnistriei. Funcția de menținere a păcii în regiune a fost acordată Forțelor comune/mixte de menținere a păcii alcătuite din rândul personalului militar rus, moldovenesc și transnistrean. Pacificatorii ruși au ajuns în Zona de Securitate la 29 iulie 1992. În 1998, Ucraina s-a alăturat operațiunii de menținere a păcii prin instituția observatorilor militari, de asemenea sau alăturat misiunii și reprezentanții misiunii OSCE. Operațiunea de menținere a păcii de la Nistru este recunoscută drept cea mai de succes din istorie.

Inițial, 42 de posturi ale Forțelor comune/mixte de menținere a păcii au fost înființate de-a lungul Nistrului, în Zona de Securitate. În urma semnării acordurilor de la Odessa, numărul acestora a fost redus la 15 posturi. Posturile sunt amplasate în cele mai importante secțiuni ale Zonei de Securitate: în apropiere de poduri și treceri de feribot, precum și în raionul de înaltă securitate (orașul Bender).

Principalele sarcini pe care le rezolvă astăzi misiunea de menținere a păcii sunt în principal problemele tehnice, de exemplu:

– Una dintre cele mai presante probleme ridicate de partea Moldovei în cadrul organului de conducere al operațiunii de menținere a păcii (Comisia Unificată de Control) rămâne prezența în Zona de Securitate a structurilor de frontieră din Transnistria, care funcționează acolo din 1993. Aproape nici o ședință a CUC nu este completă fără discuții despre acest subiect, reprezentanții Chișinăului trimit apeluri de protest și declarații. Partea transnistreană este acuzată că „crește militarizarea zonei de securitate”. Din iunie 2019, numărul angajaților agențiilor de aplicare a legii transnistrene la posturile din Zona de Securitate a fost redus cu 20%.

– Delegația Republicii Moldova este împotriva faptului că reprezentanții structurilor de putere transnistrene (miliția de frontieră), începând cu luna mai 2019, au început să pună în aplicare deciziile adoptate de conducerea transnistreană privind amenajarea frontierei de stat în zona de responsabilitate a pacificatorilor. Reprezentanții Tiraspolului se concentrează asupra faptului că partea moldovenească încearcă să ofere activității CUC o nuanță politizată și să impună acestui organ de conducere al operațiunii de menținere a păcii o soluție conform cu sarcini care sunt neobișnuite pentru acest instrument.

– Apelurile pentru lichidarea posturilor de menținere a păcii în zona podului de la Vadul-lui-Vodă. Datorită atitudinii negative a locuitorilor dintr-un număr de sate din Moldova față de posturile de menținere a păcii (vorbim despre două posturi Nr. 9). Reprezentanții Moldovei au afirmat că prezența pacificatorilor „provoacă indignare în rândul locuitorilor din satele Coșnița, Pîrîta, Doroțcaia și Pohrebea”. Co-președintele RM a spus că dacă posturile de menținere a păcii nu vor fi înlăturate, atunci pacificatorii „vor fi ridicați pe furci”. Însă, partea transnistreană, pe baza monitorizării constante a situației de către observatorii militari ai CUC, are informații complet diferite. „Atitudinea este absolut adecvată și pozitivă. Oamenii sunt recunoscători pacificatorilor, sunt calmi și nu au întrebări despre posturi”, spune V. Ignatiev. Transnistria va folosi toate mecanismele necesare în cadrul procesului de negociere pentru a preveni provocările în Zona de Securitate.

– Oleg Belyakov, copreședintele CUC din partea Transnistriei, insistă asupra restituirii numărului inițial de pacificatori ruși de la 402 de soldați  la 2.4 mii, întrucât acest număr a fost la începutul operațiunii de menținere a păcii și a fost înregistrat clar de toate părțile în documentele de bază ale CUC. De asemenea, Belyakov consideră că este necesară reluarea activității escadrilei de elicoptere. Aceasta nu a fost folosită în Zona de Securitate din 2004.

– Ca parte a punerii în aplicare a acordului privind principiile unei soluționări pașnice, organele de aplicare a legii iau un set de măsuri pentru detectarea și confiscarea armelor și munițiilor depozitate ilegal de populație. Drept urmare, s-a înregistrat o reducere semnificativă a înregistrării infracțiunilor săvârșite cu utilizarea armelor de foc și a explozibililor, iar faptele furtului acestora nu au fost înregistrate recent. În același timp, CUC încă se confruntă cu fapte de deținere ilegală a armelor, munițiilor și explozibililor în Zona de Securitate. Pentru a reduce nivelul posibilelor consecințe grave asociate cu cazuri de trafic necontrolat de arme în Zona de Securitate, CUC încurajează locuitorii să predea în mod voluntar organelor de ordine ale părților, cu asistența forțelor comune/mixte de menținere a păcii, a armelor depozitate ilegal, muniții, explozibili și alte obiecte interzise circulației civile. Persoanele care predau voluntar armele depozitate ilegal sunt scutite de răspundere penală, administrativă și de altă natură.

Aceste sarcini practice sunt rezolvate la reuniunile CUC care asigură activitatea Misiunii de menținere a păcii. Desigur, acest lucru afectează securitatea de pe malul stâng al Nistrului.

Chișinăul nu ascunde faptul că operațiunea actuală de menținere a păcii a Rusiei nu se potrivește viziunii politicienilor din Moldova. În Republica Moldova, se cere constant transformarea misiunii de pacificare într-o „misiune civilă cu mandat internațional”.

Un fapt interesant de asigurare a securității este activitatea comună a poliției moldovenești și a miliției transnistrene din Bender. În fiecare an există un raport privind situația infracțională din raionul cu un regim de securitate ridicat, care este pregătit de reprezentanții Grupului Comun de Investigații Operaționale din Transnistria și Moldova. Poliția moldovenească și miliția transnistreană din Bender servesc după principiul teritorialității, care este un exemplu de control al teritoriului de către forțele de ordine de la Tiraspol și Chișinău.

Fiecare parte lucrează în cadrul legislației sale pentru a reduce criminalitatea în raionul cu un regim de securitate ridicat. Combinarea incompatibilului nu este posibilă. Interacțiunea dintre poliție și miliție se construiește prin intermediul comandantului militar al raionului cu un regim de securitate ridicat în ceea ce privește acordarea de asistență practică pentru o parte sau alta. Comandantul militar este numit din cadrul Forțelor Armate rusești. În decembrie 2019, CUC a efectuat rotația comandantul militar al raionului cu un regim de securitate ridicat (orașul Bender). La acest post a fost numit locotenent-colonelul Ministerului Apărării Rusiei Sergey Tikhonov. Problemele de securitate ale locuitorilor orașului Bender sunt sub control, iar cursul privind interacțiunea operațiunii de menținere a păcii și a instituțiilor de aplicare a legii din Moldova și Transnistria este urmărit, iar eficiența acestei interacțiuni este observată în toate direcțiile.

Acest exemplu de interacțiune comună a poliției și a miliției din orașul Bender necesită mai multe studii, ceea ce va permite găsirea de soluții noi pentru apropierea celor două maluri, folosind exemplul acestei activități comune de aplicare a legii a două structuri dintr-un oraș pentru a reduce numărul infracțiunilor.

 

 

Население Приднестровье должно чувствовать безопасность, которую им сегодня обеспечивают вооруженные силы Приднестровья, органы государственной безопасностью Приднестровья, Миротворческие силы, которые осуществляют контроль на 15 пунктах пропуска.

Администрация Президента Тирасполя видит следующие задачи органам власти, отвечающие за обороноспособность и безопасность Приднестровья.

Основным ведомством является Министерство обороны Приднестровья, которое возглавляет Олег Обручков. Президент Приднестровья определил на 2020 год основные задачи данному ведомству, как:

 1. Принять меры для укрепления воинской дисциплины, улучшения боевой и идеологической подготовки личного состава вооруженных сил Приднестровья, регулярно проводить учения и сборы.
 2. Продолжить и расширить практику организации срочной службы для военнослужащих по системе «рабочего дня», когда солдата в конце каждого рабочего дня отпускают домой.
 3. Оказывать поддержку военнослужащим срочной службы, являющимся студентами, которые параллельно учатся и служат.
 4. Оснастить воинские части Министерства обороны современной учебно-материальной базой, спортивным инвентарем залов и помещений для занятий спортом.
 5. Внедрить в процесс боевой подготовки научно обоснованные методики обучения, применять новые эффективные формы, методы и средства обучения, совершенствовать методики боевой подготовки, а также программы интенсивной общевойсковой подготовки с «курсом выживания».
 6. Переоснастить воинские части Министерства обороны новыми средствами связи.
 7. Произвести перевод бумажного делопроизводства Министерства обороны в систему электронного документооборота.
 8. Произвести строительство на территории военных городков (полигонов, учебных центров) сооружений для проведения занятий по отработке вопросов ведения боевых действий в городских условиях, а также дооборудование имеющихся элементов строений для использования их в целях обучения личного состава.
 9. В рамках Фонда капитальных вложений на 2020 год произвести ремонт и строительство 7 объектов. Произвести строительство 4-этажной казармы на 400 человек, продолжить строительные работы парковой зоны и хранилища с техникой, а также 2-этажной казармы в войсковых частях Министерства обороны.

Если подвести итоги проведенной работы в 2019 году министерства, то можно остановиться на следующем самом основном: говоря о тыловом и техническом обеспечении, где это направление в 2019 году считалось приоритетным, на основании поручения Вадима Красносельского и Стратегии развития Приднестровья. Все категории военнослужащих обеспечены повседневной форменной одеждой. Полностью обновлены зимние комплекты формы. Улучшили качество и рацион питания солдат. Из различных источников, в том числе Фонда капитальных вложений, выделялись средства на обновление армейской инфраструктуры. В 2019 году удалось частично заменить музыкальные инструменты для оркестра Главного штаба Вооруженных сил Приднестровья. Военные комиссариаты обеспечены компьютерной техникой, что позволяет качественно исполнять президентское поручение по автоматизации учетной работы. Своевременно выполняется ремонт и обслуживание автомобилей, техники и вооружения. В планах на 2020 год – приобретение современного технологического оборудования для заправочных пунктов, а также замена холодильного и банно-прачечного оборудования для ряда армейских подразделений.

В Приднестровье уделяют внимание образовательно-воспитательной деятельности, как непосредственно в Вооруженных силах с солдатами, так и в учебных заведениях военной направленности – Военном институте и в Суворовском училище, где обучаются 248 человек. Министерство делало заказ на социологическое исследование, проведенного Институтом госуправления, права и социально-гуманитарных наук ПГУ, направленное на повышение престижа приднестровской армии. Главный вывод – отношение населения к армии заметно улучшилось. На основании анализа общественного мнения отмечено, что за три последних года на 20% увеличилось число респондентов, считающих службу в армии престижной. Вооруженные силы стали важным участником социально-культурной жизни государства, площадкой для развития молодежи. Работа велась как в направлении патриотического и идеологического воспитания, так и по линии участия военнослужащих в многочисленных культурно-массовых мероприятиях. В отчетном году Вооруженными силами организованы и проведены конкурсы «Минута славы» и «Голос армии», игры «Клуба веселых и находчивых» и «Интеллектуальный бой». В рамках акции «Армия против наркотиков» оборонное ведомство провело почти три десятка мероприятий спортивного, информационно-просветительского и культурного характера. Под эгидой Спортивного клуба армии организовано свыше 60 состязаний различного уровня. Военнослужащие неоднократно становились победителями и призерами местных и международных соревнований по различным видам спорта.

Позитивным, для Приднестровской армии является, что количество призывников после армейских преобразований выросло больше, чем на четверть. Что касается боевой подготовки военнослужащих: заметный рост количества и качества проведения боевых стрельб положительно сказывается на результатах.

Руководство Приднестровья видит роль армии в укреплении независимости Приднестровья основной, рекомендуют Министерству обороны уделить повышенное внимание тактико-специальной подготовке ведения современного боя – в условиях города. Особое внимание будет уделено мобилизационной готовности населения Приднестровья, что бы жители были готовы встать в случае необходимости на защиту территории Приднестровья.

Другим не менее значимым органом в сфере безопасности Приднестровья является Министерство государственной безопасности Приднестровья, руководителем которого является Валерий Гебос. Администрация Президента Приднестровья ставит следующие задачи перед ведомством:

 1. Активизировать контрразведывательные мероприятия, направленные на выявление, предупреждение и пресечение деятельности спецслужб иностранных государств и организаций, нацеленных на причинение ущерба безопасности Приднестровья.
 2. Провести совершенствование комплекса мероприятий, направленных на получение упреждающей информации о замыслах и планах противника приднестровской государственности как за пределами, так и внутри государства.
 3. Провести в исполнительных органах государственной власти Приднестровья, организациях контрольно-проверочные мероприятия, направленные на выявление недостатков и нарушений требований законодательных актов в области защиты государственной тайны.
 4. Организовать комплекс мероприятий по предотвращению и блокированию иностранного вмешательства в избирательные процессы Приднестровья в рамках планируемых выборов в Верховный Совет и органы местного самоуправления в 2020 году. Это очень важный пункт для Приднестровья в этом году.
 5. Провести мероприятия по совершенствованию охраны государственной границы Приднестровья, повышению уровня материально-технического обеспечения пограничных органов, а также уровня профессионально-этической культуры поведения военнослужащих, обеспечивающих пограничный контроль в пунктах пропуска.
 6. Осуществлять реализацию государственной информационной и научно-технической политики в области обеспечения информационной безопасности Приднестровья, в том числе с использованием существующих и внедрением новых инженерно-технических и криптографических средств, проведение проверки соответствия средств электронной подписи и средств удостоверяющего центра заявителей требованиям по обеспечению безопасности соответствующего класса защиты.

На прошедшей коллегии Министерства государственной безопасности Приднестровья 23 января 2020 года были подведены итоги оперативно-служебной деятельности органов и подразделений ведомства в 2019 году, обозначен вектор работы по обеспечению государственной безопасности в 2020-м. Руководитель МГБ ПМР Валерий Гебос на Коллегии, подводя итоги деятельности министерства, остановился на геополитическом положении и на обострении отношений между Приднестровьем и Молдовой: политическая ситуация в Приднестровье стабильна, власть консолидирована, экономика развивается,  –«не вписывается в реинтеграционные планы Молдовы». Попытки обострения отношений со стороны официального Кишинева подрывают доверие между государствами и замедляют ход переговорного процесса. Присутствующий на Коллегии МГБ Вадим Красносельский отметил, что политическая стабильность Приднестровья как один из основополагающих принципов существования Приднестровья во многом сохраняется благодаря работе личного состава Министерства государственной безопасности Приднестровья.

Говоря о структурах, отвечающих за безопасность на левом берегу Днестра нельзя не рассмотреть формат работы Миротворческих Сил. В настоящее время миротворческую операцию в Приднестровье осуществляют Совместные миротворческие силы, в состав которых входят российские, приднестровские и молдавские военнослужащие, а также десять военных наблюдателей от Украины. Миротворцы несут службу на 15 стационарных постах и КПП, расположенных на ключевых участках Зоны безопасности, которая протянулась вдоль Днестра на 225 км и на 12-24 км в ширину. Город Дубоссары объявлены Районом с особым режимом безопасности, город Бендеры – Районом с повышенным режимом безопасности. В данных районах в рамках реализации миротворческих процессов действует институт военных комендантов.

Боевые действия на Днестре были остановлены в июле 1992 года. Процесс мирного урегулирования молдо-приднестровского конфликта был запущен 21 июля 1992 года. Президентами России и Молдовы в присутствии Президента Приднестровья были подписаны соответствующие договорённости. Для разведения конфликтующих сторон была создана Объединённая контрольная комиссия (ОКК), в которую изначально вошли представители РФ, РМ и Приднестровья. Функции по охране мира в регионе легли на Совместные миротворческие силы из числа российских, молдавских и приднестровских военнослужащих. Миротворцы России прибыли в Зону безопасности 29 июля 1992 года. В 1998 году к миротворческой операции через институт военных наблюдателей присоединилась Украина, а также представители миссии ОБСЕ. Миротворческая операция на Днестре признана самой успешной за всю историю.

Изначально на Днестре в Зоне безопасности было установлено 42 поста Совместных миротворческих сил. В результате подписания Одесских соглашений их количество было сокращено до 15 постов. Посты размещены на самых важных участках Зоны безопасности: возле мостов и паромных переправ, а также в Районе с повышенным режимом безопасности (город Бендеры).

Основные задачи, которые решает сегодня миротворческая миссия – это в основном технические вопросы, к примеру:

– Одним из самых острых вопросов, поднимающихся молдавской стороной в рамках площадки руководящего органа миротворческой операции (Объединённая контрольная комиссия), остаётся наличие в Зоне безопасности пограничных структур Приднестровья, которые, несут там службу с 1993 года. Без обсуждения этой темы не обходится практически ни одно заседание ОКК, представители Кишинёва направляют протестные обращения и заявления. Приднестровская сторона обвиняется в «усилении милитаризации Зоны безопасности».  С июня 2019 года численность сотрудников приднестровских силовых структур, находящихся на постах в Зоне безопасности, была сокращена на 20%.

– молдавская делегация против, что представители приднестровских силовых структур (пограничники), начиная с мая 2019 года, приступили к воплощению принятых руководством Приднестровья решений по обустройству государственной границы в зоне ответственности СМС. Представители Тирасполя акцентируют внимание, что молдавская сторона пытается придать работе Объединённой контрольной комиссии политизированный оттенок и навязать этому руководящему органу миротворческой операции решение несвойственных ему задач.

-призывы ликвидировать миротворческие посты в районе моста на Вадул-луй-Водэ.  В силу негативного отношения жителей ряда молдавских сёл к миротворческим постам (речь идёт о двух постах № 9). Представители Молдовы заявили, что присутствие миротворцев «вызывает возмущение у жителей сёл Кошница, Пырыта, Дороцкое и Погребя». Сопредседатель от РМ сказал, что если миротворческие посты не уберут, то миротворцы «будут подняты на вилы». Но приднестровская сторона на основании постоянного мониторинга ситуации военными наблюдателями ОКК располагает совсем иной информацией. «Отношение  абсолютно адекватное и положительное. Люди благодарны миротворцам, они спокойны и у них нет вопросов по поводу постов», – утверждает В.Игнатьев. Приднестровье будет использовать все необходимые механизмы в рамках переговорного процесса, чтобы не допустить провокаций в Зоне безопасности.

– Сопредседатель ОКК от Приднестровья Олег Беляков настаивает на возвращении первоначальной численности российских миротворцев с нынешних 402 военнослужащих до 2,4 тысячи, как это было в начале миротворческой операции и чётко зафиксировано всеми сторонами в базовых документах ОКК. Беляков также считает необходимым возобновить деятельность вертолётной эскадрильи. Она не используется в Зоне безопасности с 2004 года.

– В рамках исполнения соглашения о принципах мирного урегулирования правоохранительными органами осуществляется комплекс мер по обнаружению и изъятию незаконно хранящегося оружия и боеприпасов у населения. Как результат, произошло существенное сокращение регистрации преступлений, совершённых с применением огнестрельного оружия и взрывчатых веществ, а фактов их хищения в последнее время не зарегистрировано.Вместе с тем ОКК по-прежнему сталкивается с фактами бесхозных или незаконно хранимых оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ в Зоне безопасности. В целях снижения уровня возможных тяжких последствий, связанных со случаями бесконтрольного оборота вооружений в Зоне безопасности, ОКК призывает жителей добровольно сдавать правоохранительным органам сторон при содействии Совместных миротворческих сил незаконно хранимые оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и другие предметы, запрещённые к гражданскому обороту. Лица, добровольно сдающие незаконно хранящееся у них вооружение, освобождаются от уголовной, административной и иной ответственности.

Вот такие практические задачи решаются на заседаниях ОКК, которые обеспечивают работу Миротворческой миссии. Безусловно это влияет на безопасность на левом берегу Днестра.

В Кишиневе не скрывают, что нынешняя миротворческая операция России не устраивает политиков Молдовы. В Республике Молдова последовательно требуют ее трансформации в «гражданскую миссию с международным мандатом».

Интересным фактом обеспечения безопасности является совместная работа полиции Молдовы и милиции Приднестровья в г. Бендеры. Ежегодно идет доклад о криминогенной обстановке в районе с повышенным режимом безопасности (РПБ),который подготавливают представители Объединённой оперативно-следственной группы (ООСГ) от Приднестровья и Молдовы. Молдавская полиция и приднестровская милиция в Бендерах несут службу по принципу территориальности, что является примером контроля территории правоохранительными силами из Тирасполя и Кишинева.

Каждая сторона работает в рамках своего законодательства по снижению преступности в районе с повышенным режимом безопасности. Совместить несовместимое не представляется возможным. Взаимодействие полиции и милиции строится через военного коменданта района с повышенным режимом безопасности в части оказания практической помощи той или иной стороне. Военный комендант назначается из состава Российских вооруженных сил.Так в декабре 2019 года Объединённая контрольная комиссия произвела ротацию военного коменданта района с повышенным режимом безопасности (город Бендеры). На эту должность назначен подполковник минобороны РФ Сергей Тихонов. Вопросы безопасности жителей города Бендер находятся под контролем, и прослеживается курс на взаимодействие миротворческой операции и правоохранительных органов Молдовы и Приднестровья и эффективность этого взаимодействия наблюдается по всем направлениям.

Данный пример совместной работе полиции и милиции в городе Бендеры требует большего изучения, что позволит найти новые решения для сближения двух Берегов, на примере данной правоохранительной совместной деятельности двух структур в одном городе по сокращению численности правонарушений.