Ivan Babici: Succesul activității economice externe al Transnistriei în anul trecut și riscurile pentru 2020 / Успехи внешнеэкономической деятельности Приднестровья в прошлом году и риски 2020 года

Transnistria, în activitatea economică externă, are obiective stabilite de președinte, care sunt îndeplinite de autoritățile competente, înzestrate cu atribuții legale. Vectorul de dezvoltare al regiunii transnistrene este definit în Strategia de dezvoltare, care stabilește trei principii de bază: stabilitatea politică, autosuficiența economică și justiția socială. În Transnistria, se construiește un stat orientat social cu o formă de piață economică liberală. Dacă vorbim despre autosuficiența economică a Transnistriei, atunci autoritățile ar trebui să îndeplinească următoarele sarcini prioritare:

 1. Asigurarea implementării bugetului transnistrean, precum și formarea politicii fiscale, ținând cont de trecerea la bugetul pentru dezvoltare.
 2. Continuarea cooperării cu Federația Rusă în domeniile extinderii exporturilor pe piața rusă, inclusiv prin semnarea acordurilor cu regiunile ruse, eliminarea restricțiilor și soluționarea problemelor în implementarea exporturilor transnistrene. Sarcina strategică constă în faptul de a stabili mai multe contacte cu regiunile Federației Ruse, cu care este mai ușor să lucrezi și să implementezi programe economice, sociale și umanitare.
 3. Păstrarea regimului preferențial pentru comerțul extern al întreprinderilor transnistrene pe piața Uniunii Europene.
 4. Continuarea activității care vizează reducerea barierelor în activitatea economică străină, activități de minimizare a riscurilor asociate cu funcționarea completă a controlului comun moldo-ucrainean la punctul de control Pervomaisk-Cuciurgan, inclusiv ca parte a activității grupurilor de negocieri ale Moldovei și Transnistriei pe probleme economice.
 5. Intensificarea activității de atragere a investițiilor în economie, în conformitate cu Legea „Privind asistența statului în activitatea de investiții”.
 6. Asigurarea implementării efective a noii legislații privind achizițiile publice, în vederea optimizării cheltuielilor bugetului de stat.
 7. Asigurarea punerii în aplicare a activităților Programului de susținere și dezvoltare turistică pentru anii 2019-2026, care vizează în primul rând dezvoltarea unui cadru legal privind turismul care să îndeplinească contextul actual și obiectivele dezvoltării integrate a turismului.
 8. Creșterea eficienței controlului legalității circulației la granița vamală a Transnistriei a mărfurilor și articolelor interzise și restricționate pentru circulația pe teritoriul Transnistriei. Contracararea răspândirii a stupefiantelor sintetice distribuite prin intermediul resurselor de internet.
 9. Extinderea și îmbunătățirea sistemului de consultare online a cetățenilor și a participanților la activitățile economice externe.

Pe baza sarcinilor menționate mai sus, Comitetul vamal de stat din Transnistria a informat publicul despre succesele și realizările economice. Este important, în ceea ce privește dezvoltarea economiei, cum Transnistria activează în relațiile economice externe și modul în care se schimbă vectorul relațiilor comerciale din regiune. În Transnistria, Comitetul vamal de stat (CVS) reglementează circulația mărfurilor la frontiera cu Ucraina și Moldova. Despre succesele înregistrate în 2019, CVS a vorbit în cadrul reuniunii Colegiului, care este condus de șeful comisiei, Vitaliy Neagu. El a raportat că deducerile la bugetul transnistrean au depășit suma planificată cu 13% – s-au primit 824 milioane de ruble (50  milioane de dolari) din plățile vamale –  aceasta reprezintă 45% din veniturile bugetare, dintre care 393 milioane au fost plătite sub formă de taxe vamale, 328 milioane – suma totală de accize. Vitaliy Neagu a menționat că anul 2019 a arătat eficacitatea reformei inițiate de președinte în 2017-2018. Datorită reformei sfera vamală este liberalizată, iar CVS la luarea deciziilor este obligat să se consulte cu Consiliul consultativ public. Printre realizări se numără îmbunătățirea cadrului normativ de reglementare. Modificările aduse Codului Vamal din Transnistria au făcut posibilă, de exemplu, creșterea cu 17% a numărului de vignete achiziționate pentru un vehicul timp de un an. O atenție deosebită a fost acordată eliminării barierelor administrative și simplificării procedurilor vamale, autoritățile vamale participând la implementarea programului de înlocuire a importurilor. Realizarea constă în faptul că se aplică zero rate pentru 700 de coduri din nomenclatura de mărfuri a activității economice externe, printre care, de exemplu, mașini de producție, ca urmare întreprinderile sunt încurajate să importe echipamente noi pentru modernizarea procesului de producție a mărfurilor din Transnistria.

Dezvoltarea infrastructurii vamale: toate punctele de control sunt echipate cu echipament de cântărire; șapte puncte de control sunt echipate cu copertine pentru o inspecție confortabilă a mărfurilor; la opt puncte de control a fost instalat un sistem video de monitorizare și control pentru procesul de vămuire; la cinci puncte de control sunt instalate noi complexe de softuri pentru recunoașterea plăcilor de înmatriculare ale vehiculelor.

Pentru simplificarea și accelerarea procedurilor și formalităților vamale, în ianuarie 2019 a fost lansat proiectul „Vama electronică”, introducând o serie de tehnologii moderne pentru a ajuta întreprinderile. Astfel, în cadrul Comitetului vamal de stat a apărut un centru de declarații electronice. Acesta a oferit oportunitatea întreprinderilor implicate în exportul de mărfuri să depună declarații în format digital. Prin urmare, mărfurile din depozite merg direct la frontieră fără a intra la vamă, așa cum se făcea înainte.

Următorii pași ar trebui să fie declarația digitală a mărfurilor importate de către persoane juridice, înregistrarea automată și eliberarea mărfurilor exportate și importate. Se preconizează că transferul final al majorității proceselor vamale către inteligența artificială se va realiza până în 2023. Vitaliy Neagu a subliniat că comunitatea de afaceri transnistreană joacă un rol important în tranziția spre „digitalizare”. Aceasta este reprezentată activ pe diverse platforme – la consiliul consultativ public al Comitetului vamal de stat, CCI, UIAAT, etc. Cel mai important lucru este că atât antreprenorii individuali cât și întreprinderile economisesc bani și timp datorită inovațiilor. De exemplu, este nevoie de o medie de 10 secunde până la un minut pentru a înregistra și elibera automat o declarație vamală pentru mărfurile exportate din Transnistria.

Vama transnistreană dezvoltă sisteme de schimb de informații cu serviciile vamale din alte țări. Vorbind despre contactele de colaborare cu colegii ruși, Vitaliy Neagu a anunțat în 2019 organizarea a cinci stagii pentru angajații Comitetului vamal de stat din Transnistria în cadrul Serviciului Vamal Federal al Federației Ruse.

Studiind activitatea economică  a Transnistriei, în 2019, nivelul exporturilor a scăzut cu 5% față de 2018. Motivul principal este reducerea cu o treime, din cauza circumstanțelor care nu sunt controlate de producători, a vânzărilor de metale și produse metalice în străinătate. Structura comerțului extern este dominată de fluxul de mărfuri cu țările CSI (74%). Comerțul cu reprezentanții Uniunii Economice Eurasiatice este de 38%, iar cu membrii UE –  22%.

În ceea ce privește principalii parteneri comerciali ai Transnistriei, Rusia ocupă poziția de lider (34% din cifra totală de afaceri), apoi Moldova (19%) și Ucraina (16,5%). Printre țările de frunte cu care se efectuează comerț se numără România, Polonia, Belarus, Italia, Germania. Sarcina stabilită de Vadim Krasnoselskiy privind creșterea exporturilor în direcția rusă este finalizată cu succes. Autoritatea vamală este implicată în activități de politică externă, în special în activitatea grupurilor de experți dintre Moldova și Transnistria pe probleme legate de sfera vamală.

Antreprenorii transnistreni pot obține în siguranță informațiile necesare de la Comitetul vamal de stat. Astfel încât pentru aceștia sunt organizate 24 de întâlniri/dezbateri; 3.000 de conversații sunt purtate în sistemul de consultare online. 1150 de apeluri au fost primite pe „linia fierbinte”.

Vama tratează problemele de securitate economică, în care Comitetul vamal de stat a dezvăluit 946 de încălcări ale legislației vamale transnistrene, a recuperat aproape trei milioane de amenzi și a primit 420 mii de ruble din plățile vamale. În ceea ce privește contrabanda cu arme și substanțe stupefiante, psihotrope, în perioada de raportare au fost inițiate 14 cazuri penale pentru aceste fapte.

În Transnistria, se intenționează să se introducă o abordare bazată pe riscuri în domeniul juridic asupra exercitării controlului (supravegherea) agenților economici. Esența metodei constă în faptul că inspecțiile programate față de entitățile comerciale să fie efectuate pe baza categoriei de risc și a clasei de pericol alocate activității lor. Până în prezent, inspecțiile în condițiile legii sunt organizate la fiecare trei ani. Ca urmare, acest lucru duce la faptul că numărul de obiective controlate depășește capacitățile structurilor de verificare. Se intenționează să se stabilească conceptul de „indicator de risc” în legislația Transnistriei: abaterea sau respectarea acestuia va ajuta la înțelegerea care este probabilitatea încălcării cerințelor obligatorii din partea unei anumite companii și alocării unei scări de risc pentru acestea, ceea ce va ajuta în timpul procedurilor vamale:

a) risc extrem de ridicat – verificarea se realizează o dată pe an;

b) risc ridicat – verificarea se realizează o dată la 2 ani;

c) risc semnificativ – verificarea se realizează o dată la 3 ani

d) risc mediu – verificarea se efectuează nu mai mult de 1 dată în 4 ani și cel puțin 1 dată în 5 ani;

e) risc moderat – verificarea se efectuează nu mai mult de 1 dată în 6 ani și cel puțin 1 dată în 8 ani;

f) risc scăzut – nu se efectuează verificări.

Utilizarea noului model va reduce sarcina administrativă asupra mediului de afaceri și va crește eficacitatea controlului. Acest lucru va disciplina în mare parte agenții economici. Dacă vom studia practicile altor țări, vom observa că acest lucru permite nu numai identificarea încălcărilor și abuzurilor, dar și prevenirea acestora.

Procurorul Transnistriei Anatoliy Guretskiy a atras atenția asupra interacțiunii bine stabilite dintre autoritățile vamale și entitățile economice din Transnistria, iar contactele ofițerilor vamali și a persoanelor fizice necesită îmbunătățiri. De exemplu, inspecția obiectelor personale ale persoanelor care traversează frontiera nu ar trebui să fie totală. Eficiența unui astfel de mecanism este minimă, iar nervozitatea în societate este ridicată la acest capitol.

Potrivit lui Vadim Krasnoselskiy, care a lăudat introducerea de noi tehnologii în sfera vamală, Transnistria la acești indicatori este vizibilă în fața țărilor vecine (sistemul vamal electronic). Pentru a crea cele mai favorabile condiții pentru ca agenții economici să desfășoare activități economice externe în Transnistria, vama și-a schimbat filozofia, trecând de la îndeplinirea funcțiilor exclusiv fiscale la funcționarea ca organ consultativ. Este necesar să se minimizeze contactul dintre ofițerul vamal și agentul economic. Pentru aceasta, este necesar să se utilizeze la maxim metodele de lucru electronice existente. Tehnologiile moderne joacă un rol important, care crește semnificativ în contextul nerecunoașterii internaționale a Transnistriei. „Trebuie să creăm astfel de condiții pentru agenții economici, pentru investitori, astfel încât problema nerecunoașterii să fie pe planul doi. Disciplina internă, lipsa corupției, crearea condițiilor confortabile pentru operațiunile de import-export sunt importante”, notează Vadim Krasnoselskiy. Vorbind despre „scăderea” exporturilor cu 5% în 2019, președintele a subliniat că Uzina Metalurgică de la Rîbnița a înregistrat o scădere de 30%, iar volumul operațiunilor de export în alte zone a crescut. Scăderea cu aproape o treime din vânzările de metale s-a datorat unor factori externi: sancțiunile ucrainene și introducerea taxelor americane la aluminiu și oțel. Transnistria ar trebui să creeze condiții pentru comerțul cu UE și cu Uniunea Economică Eurasiatică. Liderul Transnistriei consideră că este importantă creșterea ofertei de mărfuri transnistrene în direcția rusă.

Indicatorii economici pot fi priviți și prin prisma tendințelor de dezvoltare economică a Transnistriei, unde sunt luate în considerare principalii indicatori: starea pieței consumatorilor, situația de pe piața muncii, precum și salariile din diferite sectoare ale economiei.

În 2019, salariul mediu lunar al unui angajat în Transnistria a fost de 4.702 de ruble (287 de dolari), sau 108,7% pentru 2018. În organizațiile bugetare, acesta a crescut cu 9% față de 2018 și a însumat 3.106 de ruble (189 de dolari). Dacă vorbim despre dinamica salariului mediu lunar nominal acumulat pe sectoarele economiei, cea mai mare remunerație pentru munca lor în 2019 a fost primită de lucrătorii din domeniul electronic și al telecomunicațiilor, salariul lor cumulat este de peste două ori și jumătate mai mare decât nivelul mediu, însumând o medie de 12.196 ruble (745 de dolari). Salarii mari primesc și angajații băncilor și ai organizațiilor de asigurare, salariile lor medii s-au ridicat la puțin peste 7.800 de ruble (477 de dolari). Cele mai mici salarii în 2019, precum și în 2018, au fost în sectoarele: silvicultură, geologie și meteorologie și de asemenea, sectoare ale sectorului public precum asistența medicală, educația și securitatea socială, managementul cultural.

Dacă este să vorbim despre locuri de muncă, atunci în ultimii 3 ani au fost create 13.000 de noi locuri de muncă. Numărul transnistrenilor înregistrați oficial, care nu sunt angajați în activitatea de muncă la sfârșitul anului 2019, s-a ridicat la 3.046 de persoane, ceea ce reprezintă cu 15,7% mai mult decât la sfârșitul anului 2018. Din numărul total de cetățeni înregistrați majoritatea sunt femei. Necesitatea de angajați pentru organizațiile transnistrene la data de 01.01.2020 a fost de 2.814 persoane. Astfel, pentru un rezident înregistrat al Transnistriei care nu este angajat în activitatea de muncă, există 0,9 locuri vacante. Din numărul total de locuri vacante, 59,5% sunt destinate angajării lucrătorilor.

Vedem rezultate destul de pozitive în creșterea bunăstării economice a Transnistriei în 2019, o îmbunătățire a indicatorilor de ocupare a forței de muncă și o ușoară creștere a salariilor, dar toate acestea sau ciocnit de izolarea tuturor țărilor în timpul pandemiei coronavirusului din martie 2020. După analizarea consecințelor preconizate asupra economiei Transnistriei, putem spune că situația economică după sfârșitul carantinei va fi deprimantă și negativă. În conformitate cu prelungirea carantinei pentru prevenirea răspândirii COVID-19, indicatorii activității economice externe și ocuparea forței de muncă economice a populației vor fi complet diferite, atunci va fi posibilă analizarea și determinarea nivelului de declin a tuturor indicatorilor economiei Transnistriei.

Guvernul transnistrean intenționează să ia o serie de măsuri pentru protejarea mediului de afaceri în regiune, dar capacitățile acestora sunt foarte limitate. În alte state, acestea aplică măsuri de sprijin financiar pentru mediul de afaceri, dar Transnistria nu are astfel de posibilități și doar organizațiile internaționale pot ajuta în acest sens afacerile transnistrene, atrăgând astfel agenții economici într-un singur spațiu economic cu Republica Moldova. Datorită programelor de sprijin oferite pentru întreprinderile mici și mijlocii, va exista tendința de a apropia comunitatea de afaceri într-un singur spațiu economic.

 

 

Приднестровье во внешнеэкономической деятельности имеет задачи от Президента, которые выполняются соответствующими органами власти, наделенные правовыми компетенциями. Вектор развития Приднестровского региона определен в Стратегии развития, где указываются три основных принципа: политическая стабильность, экономическая самодостаточность и социальная справедливость. В Приднестровье строят социально ориентированное государство с рыночной формой экономики. Если говорить об экономической самодостаточности Приднестровья, то нужно органам власти выполнить следующие первоочередные задачи:

 1. Обеспечить исполнение Приднестровского бюджета, а также формирование бюджетно-налоговой политики с учетом перехода к бюджету развития.
 2. Продолжить взаимодействие с Российской Федерацией по направлениям расширения экспорта на российский рынок, в том числе посредством подписания соглашений с российскими регионами, устранения ограничений и разрешения проблемных вопросов при осуществлении приднестровского экспорта. Стратегическая задача установить больше контактов с регионами РФ, с которыми легче работать и реализовывать экономические, социальные и гуманитарные программы.
 3. Обеспечить сохранение преференциального режима внешней торговли приднестровских предприятий на рынке Европейского союза.
 4. Продолжить работу, направленную на снижение барьеров во внешнеэкономической деятельности, деятельности по минимизации рисков, связанных с полноценным функционированием совместного молдо-украинского контроля в пункте пропуска «Первомайск – Кучурган», в том числе в рамках работы переговорных групп Молдовы и Приднестровья по вопросам экономики.
 5. Активизировать работу по привлечению инвестиций в экономику, согласно Закону «О государственной поддержке инвестиционной деятельности».
 6. Обеспечить эффективную реализацию нового законодательства о госзакупках с целью оптимизации расходов государственного бюджета.
 7. Обеспечить реализацию мероприятий Программы поддержки и развития туризма на 2019-2026 годы, в первую очередь направленных на разработку правовой базы о туризме, которая будет отвечать современному контексту и задачам комплексного развития туризма.
 8. Повысить эффективность контроля законности перемещения через таможенную границу Приднестровья товаров и предметов, запрещенных и ограниченных к обороту на территории Приднестровья. Усилить противодействие обороту наркотических средств синтетического происхождения, распространяемых посредством интернет-ресурсов.
 9. Расширять и совершенствовать интернет-системы онлайн-консультирования граждан и участников внешнеэкономической деятельности.

Исходя из вышеперечисленных задач Государственный Таможенный Комитет Приднестровья проинформировал общественность об успехах и достижениях. Ведь важно, как для развития экономики, Приднестровье ведет внешнеэкономические связи и как меняется вектор торговых отношений региона. В Приднестровье Государственный Таможенный Комитет (ГТК) регулирует перемещение товаров на границе с Украиной и Молдовой. Своими успехами ГТК за 2019 год делится на Коллегии, которую возглавляет руководитель комитета Виталий Нягу. Он рапортовал, что отчисления в Приднестровский бюджет превысили запланированные размеры на 13% – таможенных платежей поступило 824 миллиона рублей (50 мил. долларов) – это 45% доходной части бюджета, из которых 393 миллиона  внесено в виде таможенной пошлины, 328 миллионов – общая сумма акцизных сборов. Виталий Нягу отметил, что 19 год показал эффективность инициированной Президентом реформы 2017-2018 годов, благодаря которой таможенная сфера либерализирована, при приятии решений ГТК в обязательном порядке консультируется с Общественным консультативным советом. Среди достижений – совершенствование нормативно-правовой базы. Внесенные в Таможенный кодекс Приднестровья изменения позволили, к примеру, увеличить на 17% количество приобретенных за год виньеток для автотранспортных средств. Особое внимание, уделялось исключению административных барьеров и упрощению таможенных процедур, таможенные органы принимают участие в реализации программы импортозамещения. Достижением является, что применяются нулевые ставки по 700 кодам товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности, среди перечня, например, производственные станки, как результат происходит стимулирование предприятий завозить новое оборудование для модернизации процесса производства товаров внутри Приднестровья.

Развитие таможенной инфраструктуры: – все пункты пропуска оснащены весовым оборудованием; – семь пунктов оборудованы навесами для комфортного досмотра товаров; – на восьми пунктах пропуска смонтирована система видеомониторинга и контроля за процессом таможенного оформления; на пяти пунктах установлены новые аппаратно-программные комплексы распознавания номерных знаков транспортных средств.

Для упрощения и ускорения таможенных процедур и формальностей с января 2019 года был запущен проект «Электронная таможня», внедрив ряд современных технологий в помощь бизнесу. Так, внутри ГТК появился Центр электронного декларирования. Он дал возможность предприятиям, осуществляющим экспорт товаров и подавать декларацию в цифровом виде. Как результат – грузы со складов направились сразу на границу без захода на таможню, как было раньше.

Следующими шагами, должны стать цифровое декларирование импортируемых юридическими лицами товаров, автоматические регистрация и выпуск экспортируемых и импортируемых товаров. Ожидается, что окончательный перевод большинства таможенных процессов на искусственный интеллект произойдет к 2023 году. Виталий Нягу подчеркнул, что большую роль в переходе на «цифру» играет деловое сообщество Приднестровья. Оно активно представлено на самых разных площадках – это общественно-консультативный совет при ГТК, ТПП, СПАПП и др. Главное, что и индивидуальные предприниматели, и предприятия берегут финансы и время благодаря нововведениям. К примеру, на автоматическую регистрацию и выпуск одной таможенной декларации на вывозимые из Приднестровья товары затрачивается в среднем от 10 секунд до одной минуты.

Приднестровская таможня развивает системы информационного обмена с таможенными службами других стран. Говоря о рабочих контактах с российскими коллегами, Виталий Нягу сообщил об организации в 2019 году пяти стажировок сотрудников ГТК Приднестровья в Федеральной Таможенной Службе РФ.

Изучая внешнеэкономическую деятельность Приднестровья, то в 2019 году уровень экспорта снизился по сравнению с 2018-м на 5%. Основная причина – сокращение на треть по независящим от производителей обстоятельствам продаж за рубеж металлов и изделий из них. В структуре внешней торговли преобладает товаропоток со странами СНГ (74%). Товарооборот с представителями Евразийского экономического союза составляет 38%, с членами ЕС – 22%. Что касается основных торговых партнеров Приднестровья, то лидирующую позицию занимает Россия (34% от общего товарооборота), далее – Молдова (19%) и Украина (16,5%). В число ведущих стран, с которыми заключаются сделки-  Румыния, Польша, Белоруссия, Италия, Германия. Успешно выполняется поставленная Вадимом Красносельским задача по увеличению экспорта в российском направлении. Таможенный орган участвует во внешнеполитической деятельности, в частности в работе экспертных групп между Молдовой и Приднестровьем по вопросам, имеющим отношение к таможенной сфере.

Предпринимателям Приднестровья можно спокойно получить нужную информацию от ГТК, так для экономических агентов организованно 24 информационно-дискуссионные встречи; 3 000 диалогов осуществлено в интернет-системе онлайн-консультирования. 1150 обращений поступило на «горячую линию».

Таможня занимается вопросами экономической безопасности, где в 2019 году сотрудниками ГТК выявлено 946 нарушений таможенного законодательства Приднестровья, взыскано почти три миллиона штрафов и дополучено 420 тысяч рублей таможенных платежей. Что касается контрабанды наркотических, психотропных веществ и оружия, то в отчетном периоде возбуждено по данным фактам 14 уголовных дел.

В Приднестровье планируют ввести в правовое поле риск-ориентированный подход при осуществлении контроля (надзора) за экономическими агентами. Суть метода в том, что плановые проверки в отношении хозяйствующих субъектов проводят на основе присвоенных их деятельности категории риска и класса опасности. На сегодняшний день проверки согласно законодательству, организуются раз в три года. Это по итогу приводит к тому, что количество подконтрольных объектов превышает возможности проверяющих структур. Планируют в законодательстве Приднестровья закрепить понятие «индикатор риска»: отклонение от них или соответствие им поможет понять, какова вероятность нарушений обязательных требований со стороны той или иной фирмы и присвоение им шкалу риска, что поможет и при проведении таможенных процедур:

а) чрезвычайно высокий риск – проверка проводится 1 раз в год;

б) высокий риск – проверка проводится 1 раз в 2 года;

в) значительный риск – проверка проводится 1 раз в 3 года;

г) средний риск – проверка проводится не чаще 1 раза в 4 года и не реже 1 раза в 5 лет;

д) умеренный риск – проверка проводится не чаще 1 раза в б лет и не реже 1 раза в 8 лет;

е) низкий риск – проверки не проводятся.

Использование новой модели позволит снизить административную нагрузку на бизнес и повысить эффективность контроля. Это во многом дисциплинирует экономических агентов. Если изучить практику других стран, то это позволяет не только выявлять нарушения и злоупотребления, но и проводить их профилактику.

Прокурор Приднестровья Анатолий Гурецкий обратил внимание на хорошо налаженное взаимодействие таможенных органов с экономическими субъектами Приднестровья, а контакты таможенников и физических лиц требует совершенствования. Например, досмотр личных вещей частных лиц, пересекающих границу, не должен носить тотальный характер. Э9ффективность такого механизма минимальна, а нервозность в обществе нагнетается.

По мнению Вадима Красносельского, который высоко оценил внедрение новых технологий в таможенной сфере, Приднестровье заметно опережает по этим показателям соседние государства (система электронной таможни).В целях создания для экономических агентов максимально благоприятных условий для осуществления внешнеэкономической деятельности в Приднестровье таможня поменяла свою философию, перешла от исполнения исключительно фискальных функций к работе в качестве консультативного органа. Надо максимально уменьшать контакт между сотрудником таможни и экономическим агентом. Для этого надо максимально использовать существующие электронные методы работы. Современным технологиям отводится значимая роль, которая заметно возрастает в условиях международной непризнанности Приднестровья. «Мы должны создать такие условия для экономических агентов, инвесторов, чтобы вопрос непризнанности ушел для них на второй план. Важна внутренняя дисциплина, отсутствие коррупции, создание комфортных условий для осуществления импортно-экспортных операций», – отмечает Вадим Красносельский. Говоря о «просевшем» по итогам 2019 года на 5% экспорте, Президент подчеркнул, что 30%-ное падение продемонстрировал ММЗ, то есть по остальным направлениям объем экспортных операций вырос. Снижение почти на треть продаж металлов и изделий на что повлияли внешние факторы: это украинские санкции и введение американских пошлин на алюминий и сталь. Приднестровье должно создать бизнесу условия для торговли как с ЕС, так и с Евразийским союзом. Важным считает Глава Приднестровья увеличение поставок приднестровских товаров в российском направлении.

Экономические показатели можно еще рассматривать по тенденциям экономического развития Приднестровья, где рассматривать основные показатели – состояние потребительского рынка, ситуация на рынке труда, а также зарплаты в различных отраслях экономики.

За 2019 год среднемесячная зарплата на одного работника в Приднестровье составила 4702 рубля (287 долларов) или 108,7% к 2018 году. В бюджетных организациях она выросла на 9% по сравнению с 2018 годом и составляла 3106 рублей (189 долларов США). Если говорить о динамике среднемесячной номинальной начисленной зарплаты в разрезе отраслей экономики, то наибольшее вознаграждение за свой труд в 2019 году получили работники электро- и радиосвязи, их начисленная зарплата более чем в два с половиной раза превышает средней уровень, составляя в среднем 12 196 рубля (745 долларов США). Следующими по размеру заработных плат являются работники банков и страховых организаций, их средняя заработная плата составила чуть более 7 800 рублей (477 долларов).Самыми низкооплачиваемыми в 2019 году, также как и в 2018, остались отрасли: лесное хозяйство, геология и метеорология, а также такие отрасли бюджетной сферы, как здравоохранение, образование и социальное обеспечение, управление культуры.

Если говорить о рабочих местах, то новых рабочих мест за последние 3 года создано 13 тысяч. Численность официально зарегистрированных приднестровцев, не занятых трудовой деятельностью, на конец 2019 года составила 3046 человек, что на 15,7% больше, чем на конец 2018 года.  Из общего числа зарегистрированных граждан женщины. Потребность организаций Приднестровья в работниках по состоянию на 01.01.2020 г. составила 2814 человек. Таким образом, на одного зарегистрированного жителя Приднестровья, не занятого трудовой деятельностью, приходится 0,9 вакантных места. Из общего числа вакансий 59,5% предназначены для трудоустройства рабочих.

Довольно позитивные результаты мы видим в росте экономического благосостояния Приднестровья в 2019 году, улучшение показателей занятости населения и небольшой рост заработных план, но это все перечеркнуло изоляция всех стран во время пандемии коронавируса с марта 2020 года. Проанализировав предполагаемые последствия для экономики Приднестровья, можно сказать, что экономическая ситуация после окончания карантина будет удручающая и негативная. При затяжном карантине от COVID-19 показатели внешнеэкономической деятельности и экономической занятости населения будут совсем иные, тогда можно будет провести анализ и определить уровень спада всех показателей экономики Приднестровья.

Приднестровское Правительство планирует предпринять ряд мер по защите бизнеса в регионе, но их возможности очень ограничены. В других государствах применяют меры финансовой поддержки бизнеса, но таких возможностей у Приднестровья нет и как раз международные организации могут помочь в этом и оказать помощь Приднестровскому бизнесу, тем самым втянуть экономических агентов в единое экономическое пространство с Республикой Молдова. Благодаря предоставленным программам поддержки мелкого и среднего бизнеса будет наблюдаться тенденция по сближению бизнес сообщества в одно экономическое пространство.