Anuar / Yearbook

„ANUARUL LABORATORULUI PENTRU ANALIZA CONFLICTULUI TRANSNISTREAN” (ISSN: 2601-1174) este publicația academică peer-review a Laboratorului pentru Analiza Conflictului Transnistrean – structură de cercetare în cadrul Centrului de Cercetare în Științe Politice, Relații Internaționale și Studii Europene (asociat Facultății de Științe Socio-Umane a Universității „Lucian Blaga” din Sibiu).

Publicatia este destinata diseminarii rezultatelor obtinute în activitatea de cercetare științifică de către cadre didactice universitare, cercetători și experți profilați în analiza conflictului transnistrean, din România și străinatate.

Revista este tipărită o dată pe an.

Publică articole în limbile română, rusă și engleză.

Afiliere internațională: CEEOL, Index Copernicus, Socionet.ru.


„ANUARUL LABORATORULUI PENTRU ANALIZA CONFLICTULUI TRANSNISTREAN” (ISSN: 2601-1174) works as the peer-reviewed academic publication of the Laboratory for the Transnistrian Conflict Analysis – a research structure within the Research Center for Political Sciences, International Relations and European Studies (associated with the Faculty of Social Sciences and Humanities of the “Lucian Blaga” University of Sibiu).

The publication is intended to disseminate the results obtained in the scientific research activity by academics, researchers and experts profiled in the analysis of the Transnistrian conflict, both in Romania and abroad.

It is printed once a year.

Publish papers in Romanian, Russian and English.

International affiliation: CEEOL, Index Copernicus, Socionet.ru.